Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Négyjegyű függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések

Négyjegyű függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések - Hack Frigyes, Kugler Sándorné, Tóth Géza - Régikönyvek
(1 vélemény)
Illusztrátorok:
Frigyesi Miklós, Maros Gyöngyi, Vidéki Gusztáv
Kiadó:
Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás éve:
1988
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
14. kiadás
Nyomda:
Zrínyi Nyomda
Nyomtatott példányszám:
336.500 darab
ISBN:
9631808440
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
307 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.30kg
Kategória:
Matematika
Útmutató 5
Függvénytáblázatok 7
Állandók és logaritmusok 7
Számok négyzete 8
Számok négyzetgyöke 10
Számok köbe 14
Számok köbgyöke 16
Reciprok értékek 22
Szögek sinusa és cosinusa 26
Nevezetes szögek függvényértékei 28
Szögek tangense és cotangense 28
Számok 10 alapú logaritmusa 32
A 10 hatványai 36
A sinus- és cosinusfüggvény logaritmusa 38
A tangens- és cotangensfüggvény logaritmusa 42
Ívmérték átszámítása fokokra és percekre 48
Fokok és percek átszámítása ívmértékre 49
Faktoriálisok értékei 50
Binominális együtthatók 50
Faktoriálisok logaritmusa, körkerületek, gömbtérfogatok 1-100 51
A 2 3 és 5 első harminc hatványa 52
Pitagoraszféle számhármasok. c < 100 52
A 2-vel, 3-mal és 5-tel nem osztható számok törzstényezős felbontása 53
Szabályos sokszögek 54
Összetett arányossági tényezők logaritmusa 54
Matematikai összefüggések 55
Matematikai jelek, jelölések 55
Jelek, rövidítések 55
Jelölések, kapcsolatok 56
Aritmetika és algebra 56
Hatványok, gyökök, logaritmusok 56
Komplex számok 58
Sorozatok 58
Algebrai kifejezések, egyenletek 60
Kombinatorika 60
Valószínűségszámítás 61
Műveletek halmazokkal 61
Logikai műveletek 62
Geometria 62
Mértékegységek 62
Elemi geometria 63
Kerület- és térfogatképletek 64
Felszín- és térfogatképletek 66
Trigonometria 71
Vektorok 74
Koordinátageometria 75
Függvénytan (Analízis) 78
Határérték 78
Deriváltfüggvény, differenciálhányados 79
Határozatlan integrál, primitív függvény 80
Határozott integrál 81
Közelítő számítások 83
Hibaszámítás 83
Függvényérték közelítő meghatározása 84
Fizika
Mértékegységek 89
Az SI alapegységei 89
Az SI kiegészítő egységei 89
SI-előtétszavak (prefixumok) 90
Önálló nevű származtatott SI-egységek 91
Az SI-alapegységek meghatározásai 91
SI-n kívüli mértékegységek 92
Törvények és összefüggések 94
Mechanika 94
Fogalmak és jelölések 94
Kinematika 96
Egyenes vonalú mozgások 96
Hajítások 97
Egyenletes körmozgás 98
Egyenletesen változó körmozgás 99
Egyenletes forgómozgás 100
Egyenletesen változó forgómozgás 100
Harmonikus rezgőmozgás 100
Torziós rezgések 102
Rezgések összetétele 102
Matematikai (fonál) inga 103
Rugalmas pálca 103
Hullámmozgás. Hangtan 104
Dinamika 107
Newton-törvények 107
Egyes mozgásokat létrehozó erők 107
Forgatónyomatékok 108
Tehetetlenségi nyomaték 108
Mozgásmennyiség és forgásmennyiség 108
Ütközések 109
Munka, energia, teljesítmény, hatásfok 109
Sztatika 111
Erőtranszformátorok (egyszerű gépek) 112
Rugalmas alakváltozások 113
Tehetetlenségi (nem newtoni) erők 115
Tömegvonzás 116
A bolygók mozgása 118
Folyadékok és gázok mechanikája 119
Hidrosztatika 119
Folyadékok és gázok áramlása 120
Viszkózus folyadékok áramlása 121
Közegellenállás 122
Molekuláris jelenségek folyadékokban 123
Hőtan 125
Fogalmak és jelölések 125
Hőtágulás 127
Halmazállapot-változások 127
A hő terjedése 128
Ideális gázok állapotváltozásai 130
Tágulási munka 131
Kinetikus gázelmélet. Ideális gázok belső energiája 132
A termodinamika főtételei 134
Valóságos gázok Van der Waals-féle állapotegyenlete 135
Elektromágnesességtan 135
Elektromos mező 135
Fogalmak és jelölések 136
Elektrosztatikus törvények és összefüggések 137
Egyenáram 138
Ellenállások kapcsolása 139
Az áramelágazások törvényei 140
Galvánelemek kapcsolása 141
Elektromos áram folyadékokban 141
Mágneses mező 142
Fogalmak és jelölések 142
Mágneses törvények és összefüggések 143
Maxwell-törvények 146
Elektromágneses indukció 147
Váltakozó áram 148
Villamos gépek 150
Elektromágneses hullámok. A fény 152
Fogalmak és jelölések 152
Elektormágneses hullámok terjedése 153
Geometriai optika 153
Hullámoptika 155
Világítástechnikai alapfogalmak 156
Atom- és magfizika 157
Fogalmak és jelölések 157
Elektronok 159
Különböző dobozokba bezárt elektronok 160
A hidrogénatomba zárt elektron 160
Atommag, magfolyamatok 163
Radioaktivitás 164
Maghasadás 165
Magfúzió 165
A relativitáselmélet elemei 166
Statisztikus fizika 168
Hibaszámítás 170
Táblázatok 171
Folyékony és szilárd elemek sűrűsége 18 Celsius fokon 171
Folyékony anyagok sűrűsége 18 Celsius fokon 171
Szilárd anyagok sűrűsége 18 Celsius fokon 172
Gázok "normál" sűrűsége (0 Celsius fokon és 101 325 Pa nyomáson) 172
Néhány változó összetételű anyag körülbelüli sűrűsége 173
Gördülési súrlódási tényezők 173
A tömegközéppont helye 174
Tehetetlenségi nyomatékok 175
Áramlási ellenállási tényezők (formatényezők) 175
Súrlódási tényezők 176
Felületi feszültségek 176
Szilárd testek rugalmassági adatai 177
Néhány folyadék Eötvös-állandója 178
Néhány anyag abszolút (dinamikus) viszkozitása 20 Celsius fokon 178
Hang terjedési sebessége levegőben, különböző hőmérsékleteken 178
Hang terjedési sebessége gázokban és gőzökben 0 Celsius fok hőmérsékleten 179
Hang terjedési sebessége folyadékokban 179
Hang terjedési sebessége szilárd testekben longitudinális hullám esetén 179
Hangskálák hangjainak rezgésszámai és hangközei 180
A telített vízgőz nyomása és sűrűsége; a víz sűrűsége és párolgáshője 181
Égéshők és fűtőértékek 182
Gázok hőtani adatai és relatív dielektromos állandójuk 184
Folyadékok hőtani adatai, fajlagos ellenállásuk és relatív dielektromos állandójuk 186
Szilárd anyagok hőtani adatai 188
Néhány gáz specifikus gázállandója (Rsp) 190
Fontosabb gázok Van der Waals-állandói 190
Néhány anyag hőátadási tényezője 190
A (C1 és C2) sugárzási tényezők 191
Néhány fényhullám rezgésszáma, hullámhossza vákuumban és levegőben, valamint a levegőnek rájuk vonatkozó abszolút törésmutatója 191
Nevezetesebb Fraunhofer-féle vonalak hullámhossza száraz levegőben, 15 Celsius fok hőmérsékleten és 101 325 Pa nyomáson 192
Normál állapotú gázok abszolút törésmutatói 192
Néhány anyag 20 Celsius fokos és 101 325 Pa (760 torr) nyomású levegőre vonatkoztatott törésmutatója, határszöge és diszperziója 193
Elektromágneses hullámok skálája 194
Szupravezetővé válás hőmérséklete (K) 194
Vezetőanyagok fajlagos ellenállása, fajlagos vezetése és hőfoktényezője 195
Szigetelt vörösréz vezetékek megengedhető terhelése 195
Szigetelőanyagok fajlagos ellenállása és relatív dielektromos állandója 196
Szabad vezetékek megengedhető terhelése 196
Volta-féle feszültségsor 196
Néhány használatos termoelem elektromotoros ereje, ha az egyik forrasztási hely 0 Celsius fokon, a másik t hőmérsékleten van 197
Relatív permeabilitások 197
Ferromágneses anyagok relatív permeabilitása a mágneses indukció néhány értékénél 198
Tekercsek induktív ellenállása 50 Hz mellett 200
Kondenzátorok kapacitív ellenállása 50 Hz mellett 200
Néhány elem kémiailag egyenértékű tömege, oxidációszám-változása, elektrokémiai egyenértéke (k) 201
A legfényesebb csillagok 201
Néhány atommag egy nukleonra jutó kötési energiája 202
Néhány a gyakorlatban használt (vagy előforduló) radioaktív izotóp bomlásának neme, felezési ideje és a sugárzás maximális energiája 203
A Naprendszer bolygói 204
A Nap, a Föld és Holdunk adatai 205
Tudósok és feltalálók, akikről fizikai mértékegységet neveztek el 206
Szabad atomok ionizációs energiája 207
Fémekre vonatkozó kilépési munka; határhullámhossz 209
Félvezető elemek és vegyületek 210
A hidrogén és a deutérium összehasonlítása 211
A víz (H2O) és a nehézvíz (D2O) összehasonlítása 212
Az emberi szem színérzékenysége 212
Radioaktív bomlási sorozatok 214
A = 4n; tórium-sorozat 214
A = 4n + 1; neptúnium-sorozat 214
A = 4n + 2; urán-rádium-sorozat 215
A = 4n + 3; aktínium-sorozat 415
Kémia
Fizikai állandók 219
Az elemek előfordulása 220
Az elemek gyakorisága a Földön 220
A levegő összetétele 221
Az elemek gyakorisága az univerzumban 221
A Nap összetétele 221
A holdkőzet összetétele 221
Az elemek periódusos rendszere 222
Az elemek felfedezése 226
Az atomok elektroneloszlása 230
Néhány elem természetes izotópja 232
Az atomok fizikai adatai 236
Elektronaffinitások 243
Az elemek fizikai adatai 244
Az összekapcsolódó atomok térszerkezete 250
A molekulageometria alapszerkezetei 250
Önálló molekulák és ionok szerkezete 252
A molekulák rácsszerkezete 259
A rétegrácsszerkezet 260
A kristály-elemicellák alaptípusai 260
A molekularácsos kristályszerkezet 261
Az atomrácsos kristályszerkezet 261
Fémrácsok szerkezete 262
Az ionrácsos kristályszerkezet 213
Kötési energiák 264
A kötési energiák nagyságrendje 264
Kötési energiák kétatomos molekulákban 264
Átlagos kötési energiák 264
Ionrácsos kristályok rácsenergiája 265
Hidratációs energiák és oldáshő 265
Az ionok hidratációs energiái 265
A hidratált ionok képződéshői 25 Celsius fok hőmérsékleten 266
Néhány vegyület oldáshője vizes oldatban 267
Elektrokémiai adatok 268
Az elemek standardpotenciálja 270
A hidrogén túlfeszültsége fémeken 270
A standardpotenciálok függése a koncentrációtól 271
Standard redoxipotenciálok (E0 sorrendjében) 272
Standard redoxipotenciálok csoportosítása a vegyjelek szerint 273
Sav-bázis rendszerek adatai 275
Egyszerű sav-bázis rendszerek 275
Savak disszociációs egyensúlyi állandói és savkitevői 276
Bázisok disszociációs egyensúlyi állandói és báziskitevői 278
A víz ionszorzata különböző hőmérsékleteken 278
Indikátorok színváltozása 279
A szervetlen vegyületek adatai 280
Szervetlen vegyületek néhány fizikai állandója 280
Néhány gáz oldhatósága vízben 282
Néhány vegyület bomlási hőmérséklete 283
Néhány szervetlen vegyület oldhatósága vízben 283
Néhány kevéssé oldódó szervetlen vegyület oldhatósága vízben, 25 Celsius fok hőmérsékleten 284
Néhány komplex vegyület stabilitási állandója 286
A szerves vegyületek adatai 287
Néhány oldószer moláris fagyáspont-csökkenése és forráspont-emelkedése 294
Az etilén-glikol-víz elegy fagyáspontja 294
Sűrűségadatok 295
A HCI-, H2SO4-, HNO3-, NaOH- és KOH-oldatok sűrűsége és g/dm3 hatóanyag-tartalma 20 Celsius fok hőmérsékleten 295
A HCi-, H2SO4-, HNO3-, NaOH- és KOH-oldatok sűrűsége és százalékos hatónyagtartalma 20 Celsius fok hőmérsékleten 297
Az ecetsavoldat sűrűsége sé CH3COOH-tartalma 20 Celsius fok hőmérsékleten 301
A levegő sűrűsége 301
Az ammónia vizes oldatának sűrűsége és NH3-tartalma 20 Celsius fok hőmérsékleten 302
Sóoldatok sűrűsége és összetétele 303
Etanol-víz elegy sűrűsége és C2H5OH-tartalma 20 Celsius fok hőmérsékleten 303
Sóoldatok sűrűsége és összetétele 304

Hack Frigyes

Hack Frigyes  további könyvei

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • (2001Konsept-H Könyvkiadó) 2021.01.06. 22:14

    Egész gimnáziumi tanulmányaimat végigkísérte ez a könyv. Nagyon hasznos volt számomra több tantárgyból is. Az érettségihez is hatalmas segítséget nyújtott. Minden érettségi előtt álló diáknak ajánlani tudom, sokat segít a felkészülésben, és vizsga közben is használható.