Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Négyjegyű függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések

Négyjegyű függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések - Hack Frigyes, Kugler Sándorné, Tóth Géza - Régikönyvek
Négyjegyű függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések - Régikönyvek Négyjegyű függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések - Régikönyvek Négyjegyű függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések - Régikönyvek
(1 vélemény)
Illusztrátorok:
Poszpisek Márta
Borító tervezők:
Biró Mária
Kiadó:
Konsept-H Kiadó
Kiadás éve:
2001
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Alföldi Nyomda
ISBN:
9639362131
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
362
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
MATEMATIKA Algebrai kifejezésék, novozetes azonosságok 111
Algebrai kifejezések JN
FONTOSABB MATEMATIKAI JELBK, JELOLÉSEK 5 Racionális kifejezések
214
A GÖRÖG ABÉCÉ BETŰI 6 Az .r változó n-ed fokú politiontja 211
Nevezetes azonosságok 28
ELÖTAGOK (PRE•1XUMOK) 7 Egyenletek, egyenlőtlenségek 29

GONDOLKODÁSI MŰVELETEK Egyenletek 29
8 Egyenlőtlenségek
Halmazelmélet 8
Fogalmak, jelölések Nevezetes közepek 10
8 A közepek között fennálló
Halmaz részhalmaza 8
Műveletek halmazokkal nevezetes egyenlőtlenségek .11
Logikai szita formula kettő, Sorozatok

illetve három halmaz esetén 9 Speciális sorozatok és sorok 1 I
Halmaznalveleti azonosságok 10 Kamat, járadék, diszkont 1)

Logika 10 GEOMETRIA 11
Fogalmak, jelölések 10 Síkbeli alakzatok
Logikai műveletek és értéktáblázataik 10 Háromszögek
Műveleti azonosságok 11 Négyszögek
Gyakran használt következtetési sémák 12 A kör In
Kombinatorika 12 Sokszögek 17
Pennutáció 12 Fontosabb elemi geometriai összefüggések
Kombináció 12 Párhuzamos szelők tétele 1/
Variáció 13 Pitagorasz-tétel, megfordítása,
Fakloriálisok értékei 13 befogó-tétel, magasság-tétel Ig
Binomiális együtthatók 14 Szögfelező tétele 111
Binomiális tétel 14 Körérintő és szelő közötti összefüggés 111

Binomiális együtthatók értékei 15 Húrdarabok szorzatára vonatkozó összefüggés 111

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA 16 Síkidomok kerülete, területe 1U
A valós számok áttekintése, számhalmazok Háromszög 19
16 Négyzet 19
Természetes számok 16
Egész számok Téglalap 19
16 Paralelogramma IV
Racionális számok 16 IU
Irracionális számok 16 Rombusz
Valós számok 16 Trapéz 411
A számhalmazok kapcsolata Deltoid •11
16 Húrnégyszög •11
Az alapműveletek elvégezhetősége Érintőnégyszög
a nevezetes számhalmazokon belül 17 .111
Műveleti tulajdonságok a valós számok körében 17 Szabályos a-szög .111
Szám reciproka 17 Kör 41
Körcikk 41
Abszolút érték 17 Körszelet
Pozitív számok normálalakja 18 Al
Komplex számok 18 Ellipszis 41
Komplex számok és jelölésük Fontosabb térgeometriai fogalmak és tételek 11
18 Kitérő egyenesek távolsága és szöge
Műveletek komplex számokkal 18
Számelmélet 19 Sík és egyenes merőlegessége,
síkra merőleges egyenes tétele 4 /
Oszthatóság a természetes számok körében 19 Egyenes és sík hajlásszöge
Oszthatóság 117, egész számok körében 21 41
I latványozás 21 Két sík hajlásszöge Al
A hatványfogalom kiterjesztése 21 'estek felszíne, térfogata 41
A hatványozás azonosságai Kocka 4 )
tetszőleges R-beli kitevő esetén Téglatest A )
22
(lyukvonás 22 Hasáb 4
Gúla 4 1
Négyzelgyök 22 Csonkagála
Azonosságok 22 4 t
Forgáshenger (körhenger) 11
Az ri-eclik gyök fogalma 22
A gyökvonds azonosságai 23 Forgáskép (körkép) 4 1
I Atioullimis Csonka forgáskúp (csonka körkép) 11
23 Gömb 1I
Azonosságok 23 Gömböv, gömbréteg 11
Snbitok 10 alapú logaritmusa 24 Gömbsüveg, gömbszelet, gömbcikk 1 I


'IblsZőleges folgástittöjl sOdilliéPii0111 • •-• 4ft
Nevezetes szögek 1011011001411,114 40 Statisztikai adutok lik/111
összefüggések egy soltg Adatok áltittoithlos
különbood s/41011100VMM kl10181 46 Statisztikai 011'411011
összefüggések két sillg o11il41gillYdlly01 kötött • 47 I lely totmét léksk
Háromszögekre vonatkozó litgolinlitellikus tételek 48 Szólódási ittO11011sit

Trigonometrikum egyenletek
inegoldildnál használt Osszsidiggések 49 FIZIKA
Szögek sztigdiggvényel 50
Vektorok 56 Miütifqw.tiVffa tik
Jelölések 56 Az 51 alaprgyoutgst
Vektorműveletek 56 Az 51 Itlitimiyin1014 to.
Vektor koordináták 57 Az 51 klalióNolló ito¥.*.ou.
Koordináta-geometria 57 l)nnálló nowl oplonatioldel

Descartes-féle derékszögű koordináták 57 SI-n ktv1111

Egyenes egyenletei 58
58 191INAI Al I ANIN"»
Kör egyenlete
Parabola 59 MKCIIANIKA
Ellipszis 60 A MOZOAS KINIIMAIINAI I till$A11A
Hiperbola 60 Egyenex vonuló ino/Olanti

62 Egyenes vonuló agy
ANALÍZIS Egyen« vonuló omymil140111/11
Nevezetes függvények 62
62 Görbe vonalú itiozgÁsidt
Elsőfokú függvény Egyenleten kin tuttoiláa
Másodfokú függvény 62 Változó nilliontwoo184
Négyzetgyökfüggvény 62
ligyonlatesen vahnió
Az 1 — függvény 63 Ilajítások ....... .....

Abszolútérték-függvény 63 Függőleges Itaghls
Egészrészfüggvény 63 Függőleges leírlistiSillé4
Törtrészfüggvény 63 Függőleges !MAI holttól'
Exponenciális függvény 64 Vízszintes hajhón
Logaritmusfüggvény 64 Ferde tudtuk

Trigonometrikus függvények 64 A MOWAS DINAMINAI 14111A1A
Függvénytranszformáció 66 A Newton.illivényok
Függvények határértéke 66 Newton I 1111vOnyl I
Derivált (differenciálhányados), deriváltfüggvény 66 Newion I1. »vén►
Az xt—> a f(x) függvény deriváltja az xo pontban 66

Az x 1—> a f(x) differenciálható függvény Newton 111.11110ot»
görbéjének érintője a Po (xo; xo) pontban 67 A forgómozgás ilittainIk414
Differenciálási szabályok 67 Az iniptilzurtilyttlita" *ok
Néhány elemi függvény derivált függvénye 67 Steiner-tétel
A függvény és a derivált függvény kapcsolata 68 Erőtörvények ......
Határozatlan integrál, primitív függvény 68 A nehézségi elő (1
Integrálási szabályok 68 A gravitációs Ml II bldy

Néhány elemi függvény primitív függvénye 68 A rugulinatatági aló 1%04
Határozott integrál 69 Kényszererő ...„
A határozott integrál kiszámítása 69 Csúszási sürlődés1 old
Közelítő számítások 69 Tapadási Lityttgaltni") stItldd11111140
Hibakorlátok 69 Gördülési mit
Alaprnaveletek hibái 70 Súrlódási tényeillk IIINrIIIA 0101041
Függvény hibája 70 Gördülést lény*"
Mérési eredmények kiértékelése 70 (A szokásoo koiolok oft011.01

VALÓSZíNIOSÉG-SZÁMÍTÁS, STATISZTIKA 71 A közegellenállást old
Valószínűség-számítás 71 (I.: testek inot000lan
Események, műveletek eseményekkel, A görbe vonalú moőlifib dlnnllllkgs
teljes eseményrendszer 71 A tehetetlenségi erők
Valószínűség, feltételes valószínűség 71 Munka, energia, teljeallinálly
A valószínűség kiszámítására vonatkozó Munka . ....... ......,...,
összefüggések és tételek 72 A kinetikus (mozgási) roma&
Valószínűségi változó és elosztás függvénye 72 A munkatétel ....... „...
Várható érték és szórás 72 A teljesítmény fa munkavégzés rritroségo


Hack Frigyes

Hack Frigyes  további könyvei

Hűségpont:
 
20%
Hűségpont:
 
Hűségpont:
 
30%
Hűségpont:
 

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • (2001Konsept-H Könyvkiadó) 2021.01.06. 22:14

    Egész gimnáziumi tanulmányaimat végigkísérte ez a könyv. Nagyon hasznos volt számomra több tantárgyból is. Az érettségihez is hatalmas segítséget nyújtott. Minden érettségi előtt álló diáknak ajánlani tudom, sokat segít a felkészülésben, és vizsga közben is használható.