Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Négyjegyű függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések

Négyjegyű függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések - Hack Frigyes, Kugler Sándorné, Tóth Géza - Régikönyvek
(1 vélemény)
Illusztrátorok:
Poszpisek Márta
Borító tervezők:
Biró Mária
Kiadó:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Kiadás éve:
2015
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Alföldi Nyomda
ISBN:
9789631969825
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
367
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
MATEMATIKA
Fontosabb matematikai jelek, jelölések 5
A görög ábécé betűi 6
Előtagok (Prefixumok) 7
Gondolkodási műveletek 8
Halmazelmélet 8
Fogalmak, jelölések 8
Halmaz részhalmaza 8
Műveletek halmazokkal 8
Logikai szita formula kettő, illetve három halmaz esetén 9
Halmazművelet azonosságok 10
Logika 10
Fogalmak, jelölések 10
Logikai műveletek és értéktáblázataik 10
Műveleti azonosságok 11
Gyakran használt következtetési sémák 12
Kombinatorika 12
Permutáció 12
Kombináció 12
Variáció 13
Faktorális értékei 13
Binomiális együtthatók 14
Binomális tétel 14
Binomális együtthatók értékei 15
Számelmélet, algebra 16
A valós számok áttekintése, számhalmazok 16
Természetes számok 16
Egész számok 16
Racionális számok 16
Irracionális számok 16
Valós számok 16
A számhalmazok kapcsolata 16
Az alapműveletek elvégezhetősége a nevezetes számhalmazokon belül 17
Műveleti tulajdonságok a valós számok körében 17
Szám reciproka 17
Abszolút érték 17
Pozitív számok normálalakja 18
Komplex számok 18
Komplex számok és jelölésük 18
Műveletek komplex számokkal 18
Számelmélet 19
Oszthatóság a természetes számok körében 19
Oszthatóság az egész számok körében 21
Hatványozás 21
A hatványfogalom kiterjesztése 21
A hatványozás azonosságai tetszőleges R-beli kitevő esetén 22
Gyökvonás 22
Négyzetgyök 22
Azonosságok 22
Az n-edik gyök fogalma 22
A gyökvonás azonosságai 23
Logaritmus 23
Azonosságok 23
Számok 10 alapú logaritmusa 24
Algebrai kifejezések, nevezetes azonosságok 28
Algebrai kifejezések 28
Racionális kifejezések 28
Az x változó n-ed fokú polinómja 28
Nevezetes azonosságok 28
Egyenletek, egyenlőtlenségek 29
Egyenletek 29
Egyenlőtlenségek 30
Nevezetes közepek 30
A közepek között fennálló nevezetes egyenlőtlenségek 31
Sorozatok 31
Speciális sorozatok és sorok 31
Kamat, járadék, diszkont 32
Geometria 33
Síkbeli alakzatok 33
Háromszögek 33
Négyszögek 35
A kör 36
Sokszögek 37
Fontosabb elemi geometriai összefüggések 37
Párhuzamos szelők tétele 37
Pitagorasz-tétel, megfordítása, befogó-tétel, magasság-tétel 38
Szögfelező tétele 38
Körérintő és szelő közötti összefüggés 38
Húrdarabok szorzatára vonatkozó összefüggés 38
Síkidomok kerülete, területe 39
Háromszög 39
Négyzet 39
Téglalap 39
Paralelogramma 39
Rombusz 39
Trapéz 40
Deltoid 40
Húrnégyszög 40
Érintőnégyszög 40
Szabályos n-szög 40
Kör 41
Körcikk 41
Körszelet 41
Ellipszis 41
Fontosabb térgeometriai fogalmak és tételek 41
Kitérő egyenesek távolsága és szöge 41
Sík és egyenes merőlegessége, síkra merőleges egyenes tétele 42
Egyenes és sík hajlásszöge 42
Két sík hajlásszöge 42
Testek felszíne, térfogata 42
Kocka 42
Téglatest 42
Hasáb 43
Gúla 43
Csonkagúla 43
Forgáshenger (körhenger) 43
Forgáskúp (körkúp) 43
Csonka forgáskúp (csonka körkúp) 44
Gömb 44
Gömböv, gömbréteg 44
Gömbsüveg, gömbszelet, gömbcikk 44
Ellipszoid 44
Szabályos testek 44
Trigonometria 45
Szögfüggvények derékszögű háromszögben 45
Tetszőleges forgásszög szögfüggvényei 46
Nevezetes szögek szögfüggvényei 46
Összefüggések egy szög különböző szögfüggvényei között 46
Összefüggések két szög szögfüggvényei között 47
Háromszögekre vonatkozó trigonometrikus tételek 48
Trigonometrikus egyenletek megoldásánál használt összefüggések 49
Szögek szögfüggvényei 50
Vektorok 56
Jelölések 56
Vektorműveletek 56
Vektor koordináták 57
Koordináta-geometria 57
Descartes-féle derékszögű koordináták 57
Egyenes egyenletei 58
Kör egyenlete 58
Parabola 59
Ellipszis 60
Hiperbola 60
Analízis 62
Nevezetes függvények 62
Elsőfokú függvény 62
Másodfokú függvény 62
Négyzetgyökfüggvény 62
Az 1/x függvény 63
Abszolútérték-függvény 63
Egészrészfüggvény 63
Törtrészfüggvény 63
Exponenciális függvény 64
Logaritmusfüggvény 64
Trigonumetrikus függvények 64
Függvénytranszformáció 66
Függvények határértéke 66
Derivált (differenciálhányados), deriváltfüggvény 66
Differenciálási szabályok 67
Néhány elemi függvény derivált függvénye 67
A függvény és a derivált függvény kapcsolata 68
Határozatlan integrál, primitív függvény 68
Integrálási szabályok 68
Néhány elemi függvény primitív függvénye 68
Határozott integrál 69
A határozott integrál kiszámítása 69
Közelítő számítások 69
Hibakorlátok 69
Alapműveletek hibái 70
Függvény hibája 70
Mérési eredmények kiértékelése 70
Valószínűség-számítás, statisztika 71
Valószínűség-számítás 71
Események, műveletek eseményekkel, teljes eseményrendszer 71
Valószínűség, feltételes valószínűség 71
A valószínűség kiszámítására vonatkozó összefüggések és tételek 72
Valószínűségi változó és eloszlás függvénye 72
Várható érték és szórás 72
Nevezetes valószínűség-eloszlások 73
A várható értékre és szórásra vonatkozó általános összefüggések 76
Statisztika 77
Statisztikai adatok fajtái 77
Statisztikai jellemzők 77
FIZIKA
Mértékegységek 81
Az SI alapegységei 81
Az SI- alapegységek meghatározása 81
Az SI kiegészítő egységeinek meghatározása 82
Önálló nevű származtatott SI-egységek 82
SI-n kívüli mértékegységek 83
Fontos fizikai állandók 85
Mechanika
A mozgás kinematikai leírása 87
Egyenes vonalú mozgások (anyagi pont) 87
Görbe vonalú mozgások 88
Hajtások 90
A mozgás dinamikai leírása 91
A Newton-törvények 91
A forgómozgás dinamikája 93
Erőtörvények 94
A görbe vonalú mozgás dinamikája 96
A tehetetlenségi erők 96
Munka, energia, teljesítmény 97
Megmaradási tételek 101
Általános tömegvonzás 107
Anyagi pont és merev test egyensúlya (sztatika) 112
Erőátviteli eszközök (egyszerű gépek) 113
Rugalmas alakváltozások (deformációk) 115
Rezgések és hullámok. Szabad rezgések 119
Harmonikus rezgőmozgás 119
Matematikai inga (fonalinga) 120
A fizikai inga 121
Torziós (forgási) rezgések 121
Rezgések összetétele 122
Mechanikai hullámok 125
A hullám terjedési sebessége 125
Állóhullámok 126
Hullámjelenségek 129
Doppler-jelenség 131
Lökéshullám 132
Folyadékok és gázok mechanikája 136
Nyugvó folyadékok és gázok (hidrosztatika, aerosztatika) 136
Folyadékok és gázok áramlása 138
Valódi folyadékok áramlása (réteges, laminárius áramlás) 141
Testek mozgása folyadékban, gázban 142
Molekuláris erők folyadékokban 143
Hőtan
Szilárd testek tágulása 151
Folyadékok hőtágulása
Gáztörvények 152
Az ideális gázok állapotegyenlete 154
Gázkeverékek állapotegyenlete 155
A molekuláris hőelmélet alapjai 156
A termodinamika főtételei 158
Az ideális gáz fajhője 160
Termodinamikai gépek 160
Körfolyamatok gázokkal 162
A termodinamika II. főtétele, entrópia 163
A termodinamika III. főtétele (Nernst-tétel) 163
Halmazállapot-változások 163
Olvadás, fagyás 163
Párolgás, lecsapódás 164
Forrás 164
A hőkezelés módjai 165
Hővezetés (kondukció) 165
Hőáramlás (konvekció) 165
Hőátvitel 165
Hősugárzás 166
Elektromágnesesség
Időben állandó elektromos mező (elektrosztatika) 174
Az elektromos áram 181
Az áram erőssége 181
Ohm törvénye 182
Összetett hálózatok 185
Az időben állandó mágneses mező 188
Mágneses indukció 188
Az áram keltette mágneses mező 190
Mozgó vezeték mágneses mezőben 194
A mozgási indukció 194
A váltakozó feszültség, a váltakozó áram 195
Az időben változó mágneses mező 196
A mágneses mező energiája 197
A váltakozó áram 198
A váltakozó áram teljesítménye 201
A transzformátor 201
Az időben változó elektromos mező 202
Az eltolási áram 202
Elektomágneses rezgések 202
Az elektromágneses hullámok 203
Maxwell-egyenletek 205
Fénytan
Fizikai optika 207
Fényinterferencia 207
Fényelhajlás (diffrakció) 208
Fénypolarizáció 208
Diszperzió (színszóródás) 209
A fény részecske tulajdonsága 209
Geometriai optika 211
Fermat-elv (a "legrövidebb idő elve") 211
A visszaverődés törvénye 212
A törés törvénye 212
Teljes visszaverődés 213
Fénytörés planparalel lemezen 213
Fénytörés prizmán 213
Vékony lencsék 214
Látószöget növelő készülékek 215
Gömbtükrök 215
A fotometria alapjai 218
A relativitáselmélet alapjai
A speciális relativitáselmélet alapjai 220
Relativisztikus dinamika 221
Atomfizika
Egységek az atomfizikában 223
Szabad elektronok 226
Dobozokba bezárt elektronok, állóhullámok 227
Atommodellek 228
Magfizika, elemi részecskék
Az atommag 231
Radioaktivitás 234
A radioaktív bomlási törvény 234
Aktivitás 235
A radioaktív bomlás főbb típusai 26
Maghasadás 238
Magfúzió 238
Kvarkok 240
A víz fizikai adatai 241
A levegő fizikai adatai 242
KÉMIA
A kémiában használatos mértékegységek és fizikai állandók 245
A kémiában használatos SI alap- és külön nevű, származtatott egységek 245
A kémiában nem használatos nem SI-mértékegységek 246
Az atomok és jellemző adataik 249
Az elemi részecskék és jellemző adataik 249
Az atomok elektronszerkezete 250
Az atomok fizikai adatai 256
Az elemek 270
Az elemek felfedezése 270
Az elemek előfordulása 274
Az atomok kapcsolódásának jellemzői 284
Az elsőrendű kémiai kötések 284
Másodrendű kémiai kötések 285
A molekulák geometriája 285
Önálló molekulák és ionok szerkezete 288
Kétatomos molekulák és ionok 288
Háromatomos molekulák és ionok 288
Négyatomos molekulák és ionok 289
Ötatomos molekulák és ionok 294
Hatatomos molekulák 292
Hétatomos molekulák 293
Hétnél több molekulák 294
Kötési energiák 295
Szilárd anyag halmazszerkezete 297
A kristály elemi cellák alaptípusai 298
A kristálytípusok és az elemi cellák kapcsolata 299
Rácsenergia 301
Oldódás, oldatok 302
Az oldódás energiaviszonyai 302
Oldáshők 303
Oldhatóság 304
Az oldatok sűrűsége és tömegkoncentrációja 312
A periódusos rendszer
Reoxirendszerek 321
Kémiai redoxireakciók 321
Elektrokémiai folyamatok, rendszerek 323
Kémiai áramforrások 324
Elektrolízis 328
Az elektrolízis mennyiségi törvényei 330
Sav-bázis rendszerek 332
Protolitikus reakciók 332
Elemek és szervetlen vegyületek 338
Elemek és szervetlen vegyületek termodinamikai adatai 338
Néhány komplex vegyület stabilitási állandója 344
Néhány vegyület bomlási hőmérséklete 344
Égéshők és fűtőértékek 345
Szerves vegyületek 346
Szénhidrogének.Telített szénhidrogének 353
Telítetlen szénhidrogének (olefinek) 354
Aromás szénhidrogének 355
N-tartalmú szénvegyületek 355
Halogénezett szénvegyületek 355
Halogénezett szénhidrogének 356
Oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó szénvegyületek 356
Oxovegyületek 357
Szénhidrátok 359
Felhasznált irodalom 364
Tartalomjegyzék 362

Hack Frigyes

Hack Frigyes  további könyvei

40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 000 Ft 600 Ft
50%
Hűségpont:
 
20%
Hűségpont:
 

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • (2001Konsept-H Könyvkiadó) 2021.01.06. 22:14

    Egész gimnáziumi tanulmányaimat végigkísérte ez a könyv. Nagyon hasznos volt számomra több tantárgyból is. Az érettségihez is hatalmas segítséget nyújtott. Minden érettségi előtt álló diáknak ajánlani tudom, sokat segít a felkészülésben, és vizsga közben is használható.