Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Négyjegyű függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések

Négyjegyű függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések - Hack Frigyes, Kugler Sándorné, Tóth Géza - Régikönyvek
Négyjegyű függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések - Régikönyvek Négyjegyű függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések - Régikönyvek Négyjegyű függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések - Régikönyvek
(1 vélemény)
Kiadó:
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kiadás éve:
2003
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
29. kiadás
Nyomda:
Szilády Nyomda Kft.
ISBN:
9631937216
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
307
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 23.50cm
Kategória:
2.4. A Nap összetétele 221 14. Sav-bázis rendszerek adatai 275
2.5. A holdkőzet összetétele 221 14.1. Egyszerű sav-bázis rendszerek 275
3. Az elemek periódusos rendszere . . 222 14.2. Savak disszociációs egyensúlyi
4. Az elemek felfedezése 226 állandói és savkitevői 276
5. Az atomok elektroneloszlása 230 14.3. Bázisok disszociációs egyensú-
6. Néhány elem természetes izotópja 232 lyi állandói és báziskitevői 278
7. Az atomok fizikai adatai 236 14.4. A víz ionszorzata különböző
8. Elektronaffinitások 243 hőmérsékleteken 278
9. Az elemek fizikai adatai 244 14.5. Indikátorok színváltozása 279
10. Az összekapcsolódó atomok térszer- 15. A szervetlen vegyületek adatai 280
kezete 250 15.1. Szervetlen vegyületek néhány fi-
10.1. A molekulageometria alapszer- zikai állandója 280
kezetei 250 15.2. Néhány gáz oldhatósága vízben 282
10.2. Önálló molekulák és ionok szer- 15.3. Néhány vegyület bomlási hő-
kezete 252 mérséklete 283
10.3. A molekulák láncszerkezete 259 15.4. Néhány szervetlen vegyület old-
10.4. A rétegrácsszerkezet 260 hatósága vízben 283
10.5. A kristály-elemicellák alaptípu- 15.5. Néhány kevéssé oldódó szervet-
sai 260 len vegyület oldhatósága víz-
10.6. A molekularácsos kristályszer- ben, 25 °C hőmérsékleten . . . . 284
kezet 261 15.6. Néhány komplex vegyület stabi-
10.7. Az atomrácsos kristályszerkezet 261 litási állandója 286
10.8. Fémrácsok szerkezete 262 16. A szerves vegyületek adatai 287
10.9. Az ionrácsos kristályszerkezet 263 17. Néhány oldószer molális fagyáspont-
11. Kötési energiák 264 csökkenése és forráspont-emelkedése 294
11.1. A kötési energiák nagyság- 18. Az etilén-glikol- víz elegy fagyás-
rendje 264 pontja 294
11.2. Kötési energiák kétatomos mo- 19. Sűrűségadatok 295
lekulákban 264 19.1. A HCI-, HNO,-,
11.3. Átlagos kötési energiák 264 NaOH- és KOH-oldatok sűrű-
11.4. Ionrácsos kristályok rácsener- sége és g/dm' hatóanyag-tartal-
giája 265 ma 20 °C hőmérsékleten 295
12. Hidratációs energiák és oldáshő 265 19.2. A HC1-, HNO3-,
12.1. Az ionok hidratációs energiái 265 NaOH- és KOH-oldatok sűrű-
12.2. A hidratált ionok képződéshői sége és százalékos hatóanyag-
25 °C hőmérsékleten 266 , tartalma 20 °C hőmérsékleten 297
12.3. Néhány vegyület oldáshője vi- 19.3. Az ecetsavoldat sűrűsége és
zes oldatban 267 CH,COOH-tartalma 20 °C hő-
13. Elektrokémiai adatok 268 mérsékleten 301
13.1. Az elemek standardpotenciálja 270 19.4. A levegő sűrűsége 301
13.2. A hidrogén túlfeszültsége férne- 19.5. Az ammónia vizes oldatának
ken 270 sűrűsége és NH,-tartalma 20 °C
13.3. A standardpotenciálok függése hőmérsékleten 302
a koncentrációtól 271 19.6. Sóoldatok sűrűsége és össze-
13.4. Standard redoxipotenciálok (E tétele 303
sorrendjében) 272 19.7. Etanol-víz elegy sűrűsége és
13.5. Standard redoxipotenciálok C,H2OH-tartalma 20 °C hőmér-
csoportosítása a vegyjelek sze- sékleten 303
rint 273 19.8. Sóoldatok sűrűsége és össze-
tétele 304


MATEMATIKA

Útmutató 5 22. Komplex számok 58
Függvénytáblázatok 7 23. Sorozatok 58
1- Allandók és logaritmusuk 7 24. Algebrai kifejezések, egyenletek 60
2. Számok négyzete 8 25. Kombinatorika 60
3. Számok négyzetgyöke I0 26. Valószínűségszámítás 61
4. Számok kőbe 14 27. Műveletek halmazokkal 61
5. Számok köbgyöke 16 28. Logikai műveletek 62
6. Reciprok értékek 22 3. Geometria 62
7. Szögek sinusa és cosinusa 26 31. Mértékegységek 62
Nevezetes szögek függvényértékei 28 32. Elemi geometria 63
8. Szögek tangense és cotangese 28 33. Kerület- és térfogatképletek 64
9. Számok 10 alapú logaritmusa 32 34. Felszín- és térfogatképletek 66
10. A 10 hatványai 36 35. Trigonometria 71
11. A sinus- és cosinusfüggvény logarit- 36. Vektorok 74
musa 38 37. Koordinátageometria 75
12. A tangens- és cotangensfüggvény lo- 4. Függvénytan (Analízis) 78
garitmusa 42 41. Határérték 78
13. A. Ívmérték átszámítása fokokra és 42. Deriváltfüggvény, differenciálhá-
percekre 48 nyados 79
13. B. Fokok és percek átszámítása ív- 43. Határozatlan integrál, primitív
mértékre 49 függvény 80
14. A. Faktoriálisok értékei 50 44. Határozott integrál 81
14. B. Binomiális együtthatók 50 5. Közelítő számítások 83
15. Faktoriálisok logaritmusa, körkerü- 51. Hibaszámítás 83
letek, körterületek, gömbtérfogatok 52. Függvényérték közelítő meghatá-
1-100 51 rozása 84
16. A 2 3 és 5 első harminc hatványa 52
17. Pitagorasz-féle számhármasok FIZIKA
c < 100 52
18. A 2-vel, 3-Mal és 54e1 nem osztható Mértékegységek 89
számok törzstényezős felbontása 53 Az SI alapegységei 89
19. Szabályos sokszögek 54 Az SI kiegészítő egységei 89
20. Összetett arányossági tényezők loga- SI-előtétszavak (prefixumok) 90
ritmusa 54 Önálló nevű származtatott SI-egysé-
Matematikai összefüggések 55 gek 91
1. Matematikai jelek, jelölések 55 Az SI-alapegységek meghatározásai 91
11. Jelek, rövidítések 55 SI-n kívüli mértékegységek 92
12. Jelölések, kapcsolatok 56 Törvények és összefüggések 94
2. Aritmetika és algebra 56 Mechanika 94
21. Hatványok, gyökök, logaritmu- Fogalmak és jelölések 94
sok 56 Kinematika 96

Hack Frigyes

Hack Frigyes  további könyvei

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • (2001Konsept-H Könyvkiadó) 2021.01.06. 22:14

    Egész gimnáziumi tanulmányaimat végigkísérte ez a könyv. Nagyon hasznos volt számomra több tantárgyból is. Az érettségihez is hatalmas segítséget nyújtott. Minden érettségi előtt álló diáknak ajánlani tudom, sokat segít a felkészülésben, és vizsga közben is használható.