Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok Matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia

Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok - Hack Frigyes, Fülöp Ferenc, Radnai Gyula, Urbán János, Szabados László, Nemerkényi Antal, Balázs Lóránt, Büki András, Kugler Sándorné - Régikönyvek
(0 vélemény)

Ez a kiadvány a 13129/1 raktári számú Négyjegyű függvénytáblázatok, Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések című Tetszésdíjas tankönyv adatainak felhasználásával készült. A korábban is közkedvelt, közel 30 évig használt tankönyv felújítását a középiskolai tananyag megváltozása, az SI-mértékegységrendszer széles körű elterjedése tette szükségszerűvé, valamint az, hogy az eltelt évek technikai fejlődésének eredményei pontosabb adatokat szolgáltatnak a korábban mérteknél. Az igényeknek megfelelően új területekkel egészítettük ki a matematikai, fizikai, kémiai részeket, valamint új fejezetek (informatika, csillagászat és földrajz) is kerültek a könyvbe. Az új Négyjegyű függvénytáblázatokat kizárólag iskolai használatra szánjuk, ezért kérjük, hogy csak az iskolai elméleti számításokhoz, feladatmegoldásokhoz használják, hiszen ezek megkönnyítésére készült. Tudományos és ipari felhasználásra - minden szakmában - léteznek megfelelő adatokat szolgáltató, bevizsgált adattárak, amelyeket kiadványunk nem kíván helyettesíteni. Ez irányú felhasználásból származó hibákért a kiadó semmiféle felelősséget nem vállal.

Kiadó:
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kiadás éve:
2006
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Második, javított kiadás
Nyomda:
Gyomai Kner Nyomda Zrt.
ISBN:
9631957039
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
368 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
Matematika 5
Általános tudnivalók 5
Néhány állandó 5
Görög betűk 5
Jelölések, kapcsolatok 5
Jelek, rövidítések 6
Gondolkodásunk eszközei 7
Matematikai logika 7
Halmazok 8
Gráfok 9
Aritmetika, számelmélet 11
Számhalmazok 11
Egész számok 12
Racionális számok 14
Valós számok 14
Komplex számok 16
Gyakorlati számítások 18
Algebra 20
Sorozatok, sorok 20
Kamatszámítás 21
Kombinatorika 22
Egyenletek 22
Egyenletrendszerek 26
Valós függvénytan 26
Fontosabb valós függvények 26
Határérték 31
Differenciálszámítás 31
Integrálszámítás 32
Valószínűség-számítás 34
Események 34
Gyakoriság 34
Valószínűség 35
Valószínűség-eloszlások 36
Statisztika 43
Adatok feldolgozása, ábrázolása 43
Mintafüggvények, statisztikák 45
A szóródás jellemzői 46
Szimmetria és lapultság 47
Korreláció, regresszió 47
Idősorok 49
Elemi geometria 50
Térelemek 50
Szögek 50
Geometriai transzformációk 52
Síkgeometria 54
Vektorszámítás 61
Trigonometria 62
Térgeometria 64
Analitikus geometria a síkban 69
Koordináta-rendszerek 69
Pont 69
Egyenes 70
Kör 71
Parabola 72
Ellipszis 73
Hiperbola 74
Táblázatok 76
Útmutató 76
Számok négyzete 78
Számok négyzetgyöke 80
Számok 10 alapú logaritmusa 84
Szögek szinusza és koszinusza 88
Nevezetes szögek szögfüggvényei 90
Szögek tangense és kotangense 90
Forgásszögek szögfüggvényei 93
Prímszámok 4000-ig 94
Összetett számok felbontása 1600-ig (a 2, 3, 5 prímosztók nélkül) 95
A binomiális együtthatók (n=20-ig) 96
Pitagorasz-féle számhármasok (c=100-ig) 96
Faktoriálisok (n=100-ig) 97
A standard normális eloszlás 98
Informatika 99
Mértékegységek 99
Fontosabb betűszók és állománykiterjesztések 99
Jelölések 100
Vezérlési struktúrák 100
Alapfeladatok 101
Sorozatszámítás 101
Rekurzív sorozat 102
Összegezés 102
Feltételes összegezés 103
Eldöntés 103
Kiválasztás 104
Kiválogatás 104
Számlálás 105
Szétválogatás 105
Metszet 106
Egyesítés 106
Összefuttatás 107
Keresések 107
Lineáris keresés 107
Bináris (logaritmikus) keresés 108
Maximumfeladatok 109
Az első maximum kiválasztása 109
Feltételes maximum keresése 109
Maximumszámlálás 110
Lokális maximum keresése 111
Rendezések 111
Beillesztéses rendezés 112
Buborékos rendezés 112
Cserélgetéses rendezés 112
Minimumkiválasztásos rendezés 112
Fizika 113
Mechanika 113
A mozgás kinematikai leírása 113
Dinamika 116
Munka, energia, teljesítmény 120
Anyagi pont és merev test egyensúlya (sztatika) 126
Rugalmas alakváltozások (deformációk) 126
Rezgések 128
Mechanikai hullámok 129
Folyadékok és gázok mechanikája 132
Hőtan 135
Szilárd testek tágulása 135
Folyadékok hőtágulása 135
Gáztörvények 136
Termodinamika 139
Halmazállapot-változások 142
A hőközlés módjai 143
Elektrodinamika 145
Időben állandó elektromos mező (elektrosztatika) 145
Stacionárius (időben állandó) elektromos áram 148
Időben állandó mágneses mező vákuumban (levegőben) 151
Mozgó vezeték mágneses mezőben 155
Az időben változó elektromos mező 158
A vákuumbeli elektromágneses mező Maxwell-törvényei 162
Fénytan 164
Geometriai optika 164
Fizikai optika 168
A fotometria alapjai 170
Atomfizika 171
Az atomok mérete és tömege 171
Atommodellek 172
Kötött részecskék kvantummechanikai leírása 173
Statisztikus fizika 175
Termodinamikai valószínűség 175
Maxwell-féle sebességeloszlás 176
Magfizika, elemi részecskék 177
Az atommag 177
Radioaktivitás 177
Maghasadás 178
Magfúzió 179
Radioaktív bomlási sorozatok 179
Sugárzásvédelem 181
A speciális relativitáselmélet alapjai 182
Relativisztikus kinematika 182
Relativisztikus dinamika 182
Fizikai táblázatok 183
A Nemzetközi Mértékegységrendszer (SI) 183
Prefixumok 188
Fontosabb fizikai állandók 189
A víz (vízgőz, jég) fontosabb adatai 191
A levegő fontosabb adatai 191
Tudósok és feltalálók, akikről fizikai mértékegységet neveztek el 192
Gázok normálállapotú sűrűsége (0 celsiusfok, 10 5 Pa) 193
Folyadékok sűrűsége 18 celsiusfokon 194
Ömlesztett anyagok halomsűrűsége 194
Szilárd és folyékony elemek sűrűsége 20 celsiusfokon 195
Szerkezeti és szerves anyagok, ásványok, kőzetes sűrűsége szobahőmérsékleten 196
Homogén tömegeloszlású vonalas alakzatok tömegközéppontja 197
Homogén tömegeloszlású síkidomok tömegközéppontja 197
Homogén tömegeloszlású testek és felületek tömegközéppontja 198
Homogén tömegeloszlású testek különböző tengelyekre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatékai 199
Súrlódási tényezők 201
Gördülési súrlódási tényezők 201
Műanyagok rugalmas adatai szobahőmérsékleten 202
Szerkezeti anyagok rugalmas adatai 202
Szilárd elemek rugalmas adatai 203
Longitudinális hullám terjedési sebessége gázokban és gőzőkben 20 celsiusfokon, 10 5 Pa nyomáson 203
Longitudinális hullám terjedési sebessége folyadékokban 20 celsiufokon 204
Longitudinális hullám terjedése szilárd anyagokban, 20 celsiusfokon 204
Longitudinális hullám terjedési sebességének hőmérsékletfüggése vízben 204
Longitudinális hullám terjedésének hőmérsékletfüggése levegőben 205
Hangskálák hangjainak frekvenciái és hangközei 205
Formatényezők (áramlási ellenállási tényezők) 206
Néhány folyadék felületi feszültsége 20 celsiusfokon 207
A víz felületi feszültsége levegőkörnyezetben a hőmérséklet függvényében 207
Néhány folyadék Eötvös-állandója 208
Néhány anyag dinamikus viszkozitása 20 celsiusfokon 208
A levegő és a víz dinamikus viszkozitása a hőmérséklet függvényében 208
Szilárd elemek hőtani adatai 209
Szilárd anyagok hőtani adatai 212
Műanyagok hőtani adatai 213
Folyadékok hőtani adatai 214
Gázok hőtani adatai 216
Gyulladási hőmérsékletek, égéshők, fűtőértékek 218
Lánghőmérsékletek 219
Gázmolekulák és gázatomok termikus átlagsebessége és közepes szabad úthossza 20 celsiusfokon, normál légköri nyomáson (10 5 Pa) 219
Telített vízgőz nyomása és sűrűsége, a víz sűrűsége és párolgáshője a hőmérséklet függvényében 220
A víz forrásponti hőmérsékletének változása a nyomás függvényében 221
Néhány anyag hőátadási együtthatója 221
Néhány anyag átlagos emissziós tényezője 222
Szilárd anyagok relatív dielektromos állandója 222
Műanyagok relatív dielektromos állandója 223
Folyadékok relatív dielektromos állandója 223
Gázok relatív dielektromos állandója 0 celsiusfokon, 10 5 Pa nyomáson 223
Szigetelő anyagok átütési feszültsége 224
Szigetelt vörösréz vezetékek megengedhető terhelése 224
Szobahőmérsékleten vezető szilárd és folyékony elemek fajlagos ellenállása, az ellenállás hőmérsékletfüggése 225
Szilárd, elektromosan vezető anyagok fajlagos ellenállása és az ellenállás hőfokfüggése 227
Szigetelő anyagok fajlagos ellenállása 20 celsiusfokon 227
Műanyagok fajlagos ellenállása 228
Néhány anyag relatív permeabilitása 228
Néhány elem mágneses Curie-pontja 228
Keménymágneses anyagok 229
Lágymágneses anyagok 230
Elemek elektrokémiai egyenértéke, kémiailag egyenértékű tömege és oxidációsszám-változása 231
Elemek platinával létesített termofeszültsége 100 celsiufok hőmérséklet-különbség esetén 232
Volta-féle feszültségsor 232
Termoelemek elektromotoros ereje 0 celsiufokos referenciahőmérsékletre vonatkoztatva 233
Az elektromágneses színkép tartományai 234
Különféle anyagok levegőre vonatkoztatott törésmutató-értéke három nevezetes hullámhosszon, határszöge és diszperziója 20 celsiufok hőmérsékleten és 10 5 Pa nyomáson 235
A víz diszperziója 20 celsiusfokon, 10 5 Pa nyomáson, levegőre vonatkoztatva 236
A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatójának hőmérsékletfüggése 236
Normálállapotú gázok abszolút törésmutatói 237
Rerefenciának tekinthető Fraunhofervonalak hullámhossza levegőben, 15 celsiusfok hőmérsékleten és 10 5 Pa nyomáson 237
A látható tartományban átlátszó és áttetsző anyagok áteresztési, visszaverési és elnyerési értékei 238
A látható tartományban átlátszatlan anyagok visszaverési értékei 238
Néhány fényforrás fényerőssége 239
Az emberi szem spektrális érzékenysége 239
Szabad atomok első ionizációs energiája 240
Néhány atommag egy nukleonra jutó kötési energiája 241
Néhány, a gyakorlatban használt vagy előforduló radioaktív izotóp felezési ideje, bomlásának neme és a sugárzás maximális energiája 242
Szilárd elemek és a higany kilépési munkája, határhullámhossza és kristályszerkezete 243
Diffúziós együtthatók és aktivációs energiák 244
Félvezető anyagok tilos sávszélessége 0 K és 300 K hőmérsékleten, töltéshordozó mozgékonyságai és olvadáspontjai 245
Elemek és vegyületek szupravezetési hőmérséklete 246
Az anyagot összetartó kölcsönhatások jellemzői 247
A standardmodell részecskéi 247
A fermionok generációi 247
Az erőhordozó bozonok tulajdonságai 248
A hadronok felépítése és tulajdonságai 248
A fizikai Nobel-díj kitüntetettjei 249
Csillagászat 251
A legfontosabb csillagászati állandók és mértékegységek 251
A Nap, a Föld és a Hold legfontosabb adatai 251
A naprendszer nagybolygóinak fizikai és pályaadatai 253
Holdak a naprendszer nagybolygói körül 255
A legnagyobb kisbolygók 259
A legközelebbi csillagok 259
A szabad szemmel látható legfényesebb csillagok 260
A csillagképek neve és rövidítése 262
A tejútrendszer fontosabb jellemzői 263
A leggyakoribb kémiai elemek előfordulási aránya az univerzumban 263
Földrajz 264
A Föld néhány adata 264
A Nap delelési szöge nevezetes szélességeken a napéjegyenlőségek (III. 21., IX. 23.) és a napfordulók (VI. 22., XII. 22.) idején 264
A Nap delelési szögének kiszámítási módja az északi szoláris mérsékelt övezetben a napéjegyenlőségek (III. 21., XI. 23.) és a napfordulók (VI. 22., XII. 22.) idején 264
Az egyes földrészek méretei 265
A Föld 8000 méternél magasabb hegycsúcsai 266
Az egyes óceánok méretei 266
A világóceán 1000 méternél mélyebb pontjai 266
A Föld legnagyobb szigetei 267
A Föld legnagyobb félszigetei 267
A Föld leghosszabb folyói 267
A Föld legbővizűbb folyói 268
Európa legnagyobb folyói 268
A Föld legnagyobb tavai 269
A Föld legmélyebb tavai 269
A Föld legnagyobb sivatagjai 269
Az egyes földrészek jéggel borított területei 270
Az egyes földrészek néhány nevezetes gleccsere 271
A Föld leghosszabb barlangjai 271
A Föld legmélyebb barlangjai 271
"Első" események a földtörténetben 272
Kémia 273
A kémiai gyakorlatban használatos fontosabb fizikai állandók pontos értéke 273
Elemek 273
Az elemek rendszáma, vegyjele, magyar neve különféle sorrendben 273
Az elemek felfedezése 277
Az elemek periódusos rendszere 280
Az elemek fizikai tulajdonságai 282
Fémkristályok rácsállandói 285
Atomok 286
Az elemek stabil nuklidjainak (izotópjainak) előfordulási aránya és pontos moláris tömege 286
Néhány, a természetben előforduló nagyon hosszú felezési idejű radioaktív nuklid (izotóp) mért vagy becsült adatai 289
Az atomok százalékos előfordulása a földkéregben 290
Az atomok relatív gyakorisága a Világegyetemben 291
Az emberi test összetétele 291
Az atomok periódusos rendszere 292
Az atomok elektronszerkezete és fizikai tulajdonságai 294
Az atomsugarak változása a periódusos rendszerben 298
Az atomsugarak változása a rendszám függvényében 298
Az elektronegativitás változása a periódusos rendszerben 299
Az elektronegativitás változása a rendszám függvényében 299
Az első ionizációs energia változása a periódusos rendszerben 300
Az első ionizációs energia változása a rendszám függvényében 300
Az atomok részletes elektronszerkezete 301
A kvantumszámok és az elektroneloszlás kapcsolata 303
Az atomok lehetséges és jellemző oxidációs állapotai 304
Az elektronok kötési energiája (eV-ban) a szabad atomok egyes alhéjain, pályáin 305
Ionok 307
Anionok ionsugara 307
Kationok ionsugara 308
A leggyakoribb összetett ionok jellemzői 309
Néhány ionkristályos vegyület rácsenergiája 310
Hidratált ionok képződéshője 25 celsiusfokon 311
Molekulák 312
A molekulageometria alapszerkezetei 312
Egyszerű molekulák, illetve kovalens kötéseik jellemzői 313
A kötési energiák nagyságrendje 314
Keverékek, oldatok, elegyek 314
A levegő összetétele 314
Néhány gáz oldhatósága vízben (g/100 g víz) a hőmérséklet függvényében (10 5 Pa nyomáson) 315
Az ammónia vizes oldatának sűrűsége és ammóniatartalma (20 celsiusfokon, 10 5 Pa nyomáson) 315
Etanol-víz elegy etanoltartalma és sűrűsége (20 celsiusfokon) 315
Néhány folyadék molális fagyáspontcsökkentése és forráspont-emelkedése 316
Szervetlen vegyületek oldhatósága vízben különböző hőmérsékleten 317
A kénsav-, sósav-, salétromsav-, nátrium-hidroxid- és kálium-hidroxid-oldatok összetétele a sűrűség függvényében (15 celsiusfokon) 326
Savoldatok sűrűsége az összetétel függvényében (20 celsiusfokon) 328
Sóoldatok sűrűsége az összetétel függvényében (20 celsiusfokon) 331
Néhány vegyület végtelen híg oldatra vonatkozó oldáshője 332
Reakciók 333
Néhány csapadék oldhatósági szorzata (25 celsiusfokon) 333
A vízionszorzat értéke 333
Szervetlen savak savállandói 334
Bázisok bázisállandói 336
Vizes közegben használatos sav-bázis indikátorok 337
Fémes elemek standardpotenciáljai 338
A fontosabb gázelektródok, valamint egyes nemfémes elemek standardpotenciáljai 338
A fontosabb redoxielektródok standard redoxpotenciálja 339
Gyakrabban használt redoxiindikátorok 339
Szervetlen vegyületek 340
Szervetlen vegyületek tulajdonságai 340
Néhány vegyület bomlási hőmérséklete 346
Szerves vegyületek 347
Kisebb atomcsoportok és atomok között kialakuló kovalens kötések kötési energiája (kJ/mol) 347
Szerves molekulákban gyakori atomkapcsolatokra jellemző átlagos kötéstávolságok és átlagos kötési energiák 348
Az első húsz alkán tulajdonságai 348
A normál alkánok olvadáspontjának változása a szénatomszámmal 349
A normál alkánok forráspontjának változása a szénatomszámmal 349
Szerves anyagok tulajdonságai vegyületcsoportok szerint 350
A genetikai kód 355
Az aminosavak jelölése, képlete, moláris tömege 356
Az aminosavak fizikai és kémiai tulajdonságai 357
Szerves savak savállandói 358
A szerves vegyületek nevezéktanának rövid áttekintése 358
Balesetvédelem 359
A figyelmeztető táblákon használatos piktogramok 359
A vegyszerek csomagolásán feltüntetett R-mondatok 359
A vegyszerek csomagolásán feltüntetett S-mondatok 360

Hack Frigyes

Hack Frigyes  további könyvei

Hűségpont:
 
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 480 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...