Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Nemzetközi jog

Nemzetközi jog - Nagy Károly, Haraszti György, Herczeg Géza - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás éve:
1976
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Szegedi Nyomda
ISBN:
963171408X
Kötés típusa:
fűzött kemény papír
Terjedelem:
491
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
A nemzetközi jog alapfogalmai és sajátosságai
A nemzetközi jog kialakulása 13
A nemzetközi jog sajátosságai 14
A nemzetközi jogszabályok létrejöttének módja 14
A nemzetközi jog alanyai 14
A nemzetközi jog tárgya 20
Szankció a nemzetközi jogban 20
A nemzetközi jog meghatározása 21
A nemzetközi jog viszonya a külpolitikához és a diplomáciához 24
A nemzetközi jog és a nemzetközi magánjog elhatárolása 25
A nemzetközi jog és a belső jog viszonya 26
A nemzetközi jog forrásai 29
A nemzetközi jog kodifikálása 34
A nemzetközi jog és tudományának története
A rabszolgatartó társadalom nemzetközi joga 38
A feudalizmus kora 41
Új intézmények kialakulása a kapitalizmus nemzetközi jogában 45
Az államközi kapcsolatok és a nemzetközi jog átalakulása az Októberi Forradalom előtt 51
A második világháború és a szocialista világrendszer kialakulása 57
A gyarmati rendszer felbomlása 62
Magyarország nemzetközi kapcsolatainak fejlődése 64
A nemzetközi jog tudományának története 70
Korunk nemzetközi jogának alapelvei
A békés egymás mellett élés elve 77
Az állami szuverenitás tiszteletbentartásának elve 80
Az államok egyenlőségének elve 83
A beavatkozás tilalma 84
Az erőszak tilalma 88
A nemzetközi viták békés elintézésének elve 92
Az államok együttműködési kötelezettsége 93
A népek és nemzetek önrendelkezésének elve 94
A szocialista internacionalizmus 95
Az állam keletkezése, elismerése, megszűnése, az államok közötti utódlás
Az állam keletkezése 99
Az államkapcsolatok 102
Az állam elismerése 104
Az állam elismerésének fogalma és joghatásai 105
Az állam elismerésének terjedelme és módjai 106
Az állam elismerése és nemzetközi szervezetbe való felvétele 107
Az elismerés formái 108
A tényleges kormányok elismerése 109
A kormány fogalma és fajai a nemzetközi jogban 110
A kormányok elismerésének jog jellege, az Estrada-elv és a Tobar-doktrína 110
A kormány elismerésének joghatásai 112
Száműzetésben levő kormányok elismerése 113
Ellenállási szervezetek elismerése 115
Hadviselő félként és felkelőként való elismerés 115
Az állam megszűnése és az államazonosság 117
Az államok közötti utódlás 119
A terület és a tér a nemzetközi jogban
Az államterület fogalma és részei 126
Az államhatár 128
Az államterület megszerzése és elvesztése 130
A nemzetközi jogi népszavazás 134
A területi felségjog nemzetközi jogi korlátozásai 135
A nemzetközi folyók 137
A tenger nemzetközi jogi helyzete 140
A parti tenger 141
A kontinentális talapzat 144
A beltenger 146
A nyílt tenger 147
A tengerszorosok 149
A nemzetközi tengeri csatornák 151
Különleges státusú területek 153
A sarkvidékek és a Spitzbergák jogi helyzete 153
Kondomínium alatti területek 155
Nemzetközi igazgatás alá helyezett területek 156
A légitér 159
A világűrre vonatkozó nemzetközi jogszabályok 162
Az emberi környezet nemzetközi jogi védelme 166
Az egyén a nemzetközi jogban
Az állampolgárság megszerzésének és elvesztésének nemzetközi jogi vonatkozásai 171
A nemzetközi jogi opció 175
A lakosságcsere 176
A jogi személyek honossága 177
A külföldiek jogi helyzete 178
A diplomáciai védelem 181
A kiadatás és a menedékjog intézménye 183
Az államterületen élő kisebbségek nemzetközi jogi védelme 185
A genocidium (népirtás) bűncselekménye 188
Az emberi jogok nemzetközi jogi védelme 190
Az alapvető emberi jogok az egyetemes nemzetközi jogban 190
Regionális egyezmények az emberji jogok védelmére 196
A nemzetközi szerződés
A nemzetközi szerződés fogalma, elnevezése, fajai 200
A szerződéskötés 206
Szerződéskötési képesség 206
A szerződő felek tárgyalásai 206
A szerződés aláírása 209
A szerződés megerősítése (ratifikálás) 210
A nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartások 214
A nemzetközi szerződés beiktatása 216
A nemzetközi szerződés érvénytelensége 217
Semmisség és megtámadhatóság 217
Jogosulatlan személy által kötött szerződés 219
A belső jog szabályainak megsértésével kötött nemzetközi szerződés 220
Erőszak hatására kötött nemzetközi szerződés 221
Tévedés 223
Megtévesztés 224
Megvesztegetés 224
Cogens jogszabályba ütköző nemzetközi szerződés 225
A nemzetközi szerződés érvénytelenségének következményei 226
A nemzetközi szerződések értelmezése 227
Az értelmezés fogalma 227
Az értelmezés alanyai 228
Az értelmezés módszerei 229
Kiterjesztő és megszorító értelmezés 232
Több nyelvű szövegek értelmezése 233
A nemzetközi szerződések alkalmazása 233
Pacta sunt servanda 234
A szerződés időbeli és területi hatálya 235
A nemzetközi szerződés kihatása harmadik államra 235
A nemzetközi szerződések módosítása 237
A nemzetközi szerződések megszűnése 238
A megszűnési okok osztályozása 238
A szerződés megszűnése a szerződésben meghatározott esemény bekövetkezése folytán 238
A szerződés felmondása 239
A szerződés megszűnése a felek kifejezett egyetértése alapján 240
A szerződés megszűnése új szerződés létrejötte folytán 241
Teljesítés 241
A szerződés megszűnése szerződésszegés következményeként 242
A nemzetközi szerződés megszűnése a körülmények változása folytán 243
Lehetetlenülés 246
Államutódlás 247
A háború hatása a nemzetközi szerződésekre 247
A nemzetközi szerződés megszűnésének következményei 248
A nemzetközi kapcsolatok állami szervei
A külkapcsolatok államon belüli szervei 252
A követségi jog fogalma 254
Az aktív és passzív követségi jog (jus legationis) 255
A diplomaták rangsora 255
A diplomáciai testület 257
A diplomaták kinevezése; a diplomáciai megbízatás megszűnése 258
A diplomáciai képviselet személyzete és szervezete 260
A diplomáciai képviselet feladatköre 262
A diplomáciai képviselet tagjainak jogi helyzete, a diplomáciai mentesség 264
A diplomáciai mentesség kezdete és megszűnése 268
A diplomáciai épületek és közlekedési eszközök mentessége 268
A diplomáciai képviselet mentessége a küldő állammal való szabad érintkezés tekintetében 271
Speciális diplomáciai missziók 272
A nemzetközi szervezetek mellett működő állandó állami képviseletek jogi helyzete 274
A konzuli intézmény 277
A konzulok fajai, rangosztályai és a konzulátus személyzete 278
A konzuli megbízatás kezdete és megszűnése 278
A konzuli tevékenység és a konzuli mentesség 280
A kereskedelmi képviseletek jogi helyzete 283
Az egyesült nemzetek szervezete
A nemzetközi szervezetek kialakulása és osztályozása 287
Nemzetközi kongresszusok és konferenciák 287
A nemzetközi szervezetek fajai 289
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének megalakulása, célkitűzései és alapelvei 290
Az ENSZ általános szervezeti felépítése 294
A tagság 296
A Közgyűlés 298
A Biztonsági Tanács 304
A Gazdasági és Szociális Tanács 310
A Gyámsági tanács 314
A Nemzetközi Bíróság 317
A Titkárság 317
Az ENSZ szakosított intézményei 318
Az ENSZ-hez nem kapcsolt egyes nemzetközi szervezetek
Szocialista országok szervezetei 326
A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 326
A szocialista államok egyéb gazdasági jellegű szervezetei 331
A Varsói Szerződés Szervezete 335
Fejlődő országok szervezetei 337
Az Arab Liga 337
Az Afrikai Egységszervezet 338
Tőkés államok szervezetei 340
Az Európa Tanács 340
Az Európa Közösségek 341
Az Amerikai Államok Szervezete 346
Imperialista katonai szervezetek 349
A nemzetközi jogi felelősség
A nemzetközi felelősség jelentősége 353
A nemzetközi jogi felelősség fogalma 354
A nemzetközi jogsértés 355
A felelősség alapjai 355
A felróhatóság a nemzetközi jogban 359
A nemzetközi felelősséget kizáró körülmények 361
A fokozott felelősség 363
A nemzetközi felelősség jogkövetkezményei 364
A nemzetközi viták békés elintézése
A viták békés elintézésének kötelezettsége 369
A viták elintézésének diplomáciai módjai 370
A vitában álló felek közvetlen tárgyalása 370
Jószolgálat és közvetítés 372
Nemzetközi vizsgáló és egyeztető bizottságok 374
Államok közötti viták békés elintézése nemzetközi szervezetek keretében 377
A viták elintézésének bírói útjai 379
A választott bíráskodás 380
Az Állandó Választott Bíróság 382
Az Állandó Nemzetközi Bíróság 384
Az ENSZ Nemzetközi Bírósága 387
Egyes különleges állandó jellegű nemzetközi bíróságok 398
A háború és a semlegesség
Mi a háború? 401
Az agresszió meghatározásának kérdése 404
A hadviselés nemzetközi jogi szabályozásának szükségessége 406
A szárazföldi, tengeri és légi háború legfontosabb szabályai 407
A hadiállapot beállta és következményei 410
A hadviselők és a hadszíntér 411
Tiltott fegyverek és hadviselési módok 412
A hadifoglyok 415
A katonai megszállás 417
A tengeri és a légi háború 419
A háború befejezése, fegyverszünet és békekötés 420
A háborús bűnösök 421
Semlegesség a háborúban 423
Az állandó semlegesség 425
Függelék 429
Név- és tárgymutató 481

Nagy Károly

0742 - 0814
I. Nagy Károly, lat. Carolus Magnus vagy Karolus Magnus, franc./angol. Charlemagne (742. április 2. – 814. január 28.), Martell Károly unokája, Kis Pipin fia, frank király 768-tól. Államát nagy mértékben kiterjesztette, egyesítve Nyugat- és Közép-Európa nagy részét, létrehozva ezzel a Frank Birodalmat. Lombardia királyává koronáztatta magát, majd 800. december 25-én III. Leó pápa a karácsonyi misén Rómában a fejére helyezte a császári koronát, ezzel „római császárrá” (imperator augustus) koronázta őt. Ezzel mindkét fél a dicső Római Birodalom felélesztését szándékozott elérni. Úgy ismert, mint az első helyreállítója a nyugati császárságnak. A Német-római Császárság csak jóval halála után alakult meg, amikor I. (Nagy) Ottó német király 962-ben bevette Rómát, és császárrá koronáztatta magát. Nagy Károly hódításai és reformjai indították el Nyugat-Európa igazi történelmét és a középkort. Uralkodása úgy is ismert, mint a Karoling reneszánsz, a művészetek, a kultúra és a vallás feléledésének időszaka.

Nagy Károly  további könyvei

10%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
5 000 Ft 4 500 Ft
10%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
700 Ft 630 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
800 Ft 560 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...