Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Nemzetközi jogi olvasókönyv Dokumentumok, Szemelvények

Nemzetközi jogi olvasókönyv - Jeney Petra (szerk.), Nagy Boldizsár - Régikönyvek
(0 vélemény)

A ​terjedelmes szerződés-, dokumentum- és tanulmánygyűjtemény a kiadónál korábban megjelent M. N. Shaw Nemzetközi jog című tankönyv édestestvére, bár attól függetlenül is teljes egész. A felhasználó egyfelől a speciális magyar vonatkozásokról (például a nemzetközi jog helye a magyar jogrendben, a Bős-Nagymaros-ügy) olvashat benne, másfelől tájékozódhat az elmúlt öt év fejleményeiről. Ezen felül megtalálja a könyvben mindazoknak a jogeseteknek és szerződéseknek az összefoglalóját vagy szövegét, amelyekre a nemzetközi jogi tankönyvek terjedelmi korlátok miatt csak utalhatnak. Az államok felelősségéről, a nemzetközi tengerjogról, a határon túli károkozásról megfogalmazott dokumentumok először jelennek meg magyar nyelven, sok ENSZ BT-határozattal és további dokumentumokkal egyetemben. A kötet közli mindazokat a nemzetközi szerződéseket, amelyek ismerete a külügyi gyakorlatban nélkülözhetetlen. A hazai szakemberek, elsősorban az ELTE nemzetközi jogi tanszék oktatóinak tollából származó tanulmányok térnek ki a legfrissebb fejleményekre, így a Nemzetközi Büntetőbíróság helyzetére vagy a NATO koszovói akciójára.

Sorozatcím:
Osiris Tankönyvek
Kiadó:
Osiris Kiadó
Kiadás éve:
2002
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kaloprint Nyomda Kft.
ISBN:
9633891035
Kötés típusa:
fűzött kemény papír
Terjedelem:
1068 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
2.00kg
Kategória:
Előszó és útmutató 13
Az ENSZ Alapokmánya és a Nemzetközi Bíróság Alapszabályai 15
1. fejezet
A NEMZETKÖZI JOG FORRÁSAI ÉS ALAPVETŐ ELVEI
Az angol-norvég halászati ügy: Egyesült Királyság v. Norvégia 57
Az északi-tengeri kontinentális talapzattal kapcsolatos ügyek:
NSZK v. Dánia és NSZK v. Hollandia 61
A Preah Vihear-i templom ügye: Kambodzsa v. Thaiföld 66
A francia nukleáris kísérletek ügye: Ausztrália v. Franciaország 72
Kardos Gábor: Mi is az a nemzetközi soft law? 76
Nyilatkozat az államoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmányával
összhangban levő baráti kapcsolatait és együttműködését szabályozó
nemzetközi jogi elvekről. Az ENSZ Közgyűlésének 2625 (XXV.) számú,
1970. október 24-ei határozata 83
Valki László: A Jugoszlávia elleni légitámadások és a nemzetközi jogrend 91
2. fejezet
NEMZETKÖZI JOG ÉS BELSŐ JOG
Sonnevend Pál: Nemzetközi jog és belső jog a magyar jogrendben.
A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata 109
1949. évi XX. törvény. A Magyar Köztársaság alkotmánya 116
1982. évi 27. törvényerejű rendelet a nemzetközi szerződésekkel
kapcsolatos eljárásról 117
1987. évi XI. törvény a jogalkotásról 120
1989. évi XXXII. törvény az Alkotmánybíróságról 122
Az Alkotmánybíróságnak a nemzetközi jog és a belső jog kapcsolatával
foglalkozó főbb határozatai 124
3. fejezet
A NEMZETKÖZI JOG ALANYAI
Az Egyesült Nemzetek szolgálatában elszenvedett károk miatti kártérítés:
Bernadotte-ügy. A Nemzetközi Bíróság tanácsadó véleménye 151
Nagy Boldizsár: A „jövő nemzedékek jogai"-koncepció háttere
a magyar és a nemzetközi jogban 155
4. fejezet
AZ EMBERI JOGOK UNIVERZÁLIS VÉDELME
A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya 163
Fakultatív jegyzőkönyv A polgári és politikai jogok nemzetközi
egyezségokmányához 180
A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának
a halálbüntetés eltörlésére irányuló második fakultatív jegyzőkönyve 184
Egyezmény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó
büntetések vagy bánásmódok ellen 187
Kardos Gábor: A nemzetközi jog diszkrét bája. Ötvenéves
Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata 199
A menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezmény
és 1967. évi jegyzőkönyv 206
Ambrus Ágnes: A menedék a nemzetközi jogban 225
Tóth Judit: A menedék anyagi jogi szabályai 234
5. fejezet
AZ EMBERI JOGOK REGIONÁLIS VÉDELME
Az emberi jogok európai egyezménye és jegyzőkönyvei 245
Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről 268
A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája 277
Kardos Gábor: Gyakorlati útmutató a magyar állam elleni emberi jogi
nemzetközi panaszos eljárásokhoz 290
6. fejezet
ÁLLAM- ÉS KORMÁNYELISMERÉS
Az Európai Közösség 1991. december 16-ai nyilatkozatai a kelet-európai
és a szovjet új államok elismerésére vonatkozó irányelvekről és
a jugoszláv utódállamok elismeréséről 299
7. fejezet
ANTARKTISZ, FOLYÓK, DUNA
Antarktisz-szerződés 303
Kiegészítő jegyzőkönyv az Antarktisz-szerződésről
a környezetvédelem kapcsán 309
A nemzetközi vízfolyások nem hajózási célú használatainak
jogáról szóló, New Yorkban 1997. május 21-én elfogadott egyezmény 310
Egyezmény a dunai hajózás rendjének tárgyában 324
A Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában
1948. augusztus hó 18. napján kelt egyezmény 1998. március hó 26-án
kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve 335
Egyezmény a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló
együttműködésről 338
8. fejezet
VILÁGŰR ÉS LÉGTÉR
Szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr
kutatása és felhasználása terén, beleértve a Holdat és más égitesteket 361
Megállapodás az államok által a Holdon és más égitesteken folytatott
tevékenység szabályozásáról 366
Egyezmény a nemzetközi polgári repülésről 374
Egyezmény a nemzetközi légi járatok átmenő forgalmáról 381
Arnold Kinga: Az 1999. évi Montreali Egyezmény a légi fuvarozó
felelősségéről 383
9. fejezet
A TENGER
Az Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezménye 391
Megállapodás az Egyesült Nemzetek 1982. december 10. napján
létrehozott tengerjogi egyezménye XI. részének alkalmazásáról 423
A Grönland és Mayen közötti tengerövezet elhatárolása:
Dánia v. Norvégia 433
10. fejezet
ÁLLAMPOLGÁRSÁG, HONOSSÁG
Az állampolgárságról szóló európai egyezmény 443
A Nottebohm-ügy: Liechtenstein v. Guatemala 455
A Barcelona Traction Light and Power Company Ltd. ügye:
Belgium v. Spanyolország 459
Az Ambatielos-ügy: Görögország v. Egyesült Királyság 466
JOGHATÓSÁG ÉS A JOGHATÓSÁG ALÓLI MENTESSÉG
A Magyar Köztársaság által gyakorolt joghatóság fontosabb szabályai 473
Bécsi Szerződés a diplomáciai kapcsolatokról 481
Bécsi Egyezmény a konzuli kapcsolatokról 494
Az Egyesült Államok teheráni diplomáciai és konzuli személyzetének ügye:
Egyesült Államok v. Irán 517
12. fejezet
ÁLLAMFELELŐSSÉG
Az államfelelősség. Az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságának tervezete 527
A veszélyes tevékenységekből eredő határon túli sérelem megelőzése.
Az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságának tervezete 539
A Nicaragua elleni katonai és katonai jellegű akciók ügye:
Nicaragua v. Egyesült Államok 545
13. fejezet
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VILÁGÖRÖKSÉG
FAUNA, FLÓRA
Biológiai sokféleség egyezmény 561
Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen
mint a vízimadarak tartózkodási helyéről (Ramsari Egyezmény) 571
Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok
és természetes élőhelyeik védelméről 575
Megállapodás az európai denevérfajok populációinak megőrzéséről 583
Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelméről 586
LEVEGŐ, ÉGHAJLAT
Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő
levegőszennyezésről 599
Egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről 604
Az ENSZ Éghajlat-változási keretegyezménye 610
Kiotói Jegyzőkönyv az ENSZ Éghajlat-változási keretegyezményéhez 622
HULLADÉK
A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának
ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló egyezmény 633
A hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló egyezmény
, és az ahhoz csatolt jegyzőkönyv 643
VILÁGÖRÖKSÉG
Egyezmény a világ kulturális és természeti örökségének védelméről 652
14. fejezet
SZERZŐDÉSI JOG
Bécsi Egyezmény a szerződések jogáról 663
15. fejezet
ÁLLAMUTÓDLÁS
Bécsi Egyezmény a szerződésekben való államutódlásról 691
A Nemzetközi Bíróság ítélete a Gabcikovo-Nagymaros-projekt ügyében.
Az államutódlásra vonatkozó pontok 701
16. fejezet
VITÁK BÉKÉS RENDEZÉSE
A Magyar Köztársaság alávetési nyilatkozata a hágai Nemzetközi Bíróság
kötelező joghatóságának elismeréséről 707
Nagy Boldizsár: A felek és a Nemzetközi Bíróság jogi álláspontja
a Gabcikovo-(Bős-)Nagymaros-perben 708
Egyezmény a békéltetésről és a választottbíráskodásról
az Európai biztonsági és együttműködési értekezlet keretében 730
17. fejezet
A FEGYVERES ERŐSZAK ALKALMAZÁSA
TÚSZSZEDÉS, TERRORIZMUS
Túszszedés elleni nemzetközi egyezmény 741
Kardos Gábor: Terrorizmus és nemzetközi jog 746
Valki László: Terroristák és nemzetközi jogászok 752
Schenk Borbála: A Lockerbie-ügy 762
HADIÁLLAPOT ES SEMLEGESSÉG
A Martens-záradék. Az 1913. évi XLIII. törvény-czikk az első két
nemzetközi békeértekezleten megállapított több egyezmény
és nyilatkozat becikkelyezése tárgyában 768
Kardos Gábor: A semlegesség jogának változásai 769
HUMANITÁRIUS NEMZETKÖZI JOG
Az 1949. évi genfi egyezmények 779
A genfi egyezményeket kiegészítő 1977. évi jegyzőkönyvek 811
BÉKESZERZŐDÉSEK
Kardos Gábor: Békeszerződések a nemzetközi jogban 833
HÁBORÚS BŰNÖSÖK
A Nemzetközi Törvényszék Alapokmánya 836
Jeney Petra: Szemelvények a Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi
humanitárius jogot súlyosan sértő cselekmények megbüntetésére
létrehozott Nemzetközi Törvényszék joggyakorlatából 843
Tóth Orsolya: A Nemzetközi Büntetőbíróság 874
FEGYVERZETKORLÁTOZÁS ÉS FEGYVERZETELLENŐRZÉS
Dunay Pál: A fegyverzetkorlátozás a politika és a nemzetközi jog tükrében 882
Szerződés a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról 903
A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására
vonatkozó szerződés meghosszabbítása 908
Átfogó atomcsend szerződés 909
Megállapodás az európai hagyományos fegyveres erőkről szóló szerződés
adaptációjáról 913
18. fejezet
ENSZ
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének rendszere 939
Az Egyesült Nemzetek tagjává való felvétel feltételei
(Az Alapokmány 4. cikke). A Nemzetközi Bíróság tanácsadó véleménye 940
A Közgyűlés hatásköre tagfelvételi kérdésekben.
A Nemzetközi Bíróság tanácsadó véleménye 943
Az ENSZ Közgyűlésének 377 (V.) számú határozata:
Egyesülés a békéért 945
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának huszonegy fontos határozata 949
tartalom
19. fejezet
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
UNIVERZÁLIS SZERVEZETEK
Kardos Gábor: Az OECD szervezete, működése és döntéshozatala 997
A Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó
Marrakeshi Egyezmény 1011
Náray Péter: A GATT uruguayi fordulója és a Világkereskedelmi Szervezet
létrehozása
A WTO szervezetrendszere
Nagy Pongrác: A Nemzetközi Valutaalap rövid története
Péterfalvi Tamás: Az IMF és a Világbank, avagy a globalizáció fellegvárai
REGIONÁLIS SZERVEZETEK
Észak-atlanti Szerződés
A NATO szervezete
A KÖTETBEN KÖZÖLT SZERZŐDÉSEK, JOGSZABÁLYOK
ÉS NEM KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK AZ ALÁÍRÁS
VAGY ELFOGADÁS NAPJÁNAK IDŐRENDJÉBEN 1067

Jeney Petra (szerk.)

Jeney Petra (szerk.)  további könyvei

10%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 500 Ft 1 350 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...