Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Neveléselmélet

Neveléselmélet - Zrinszky László - Régikönyvek
Neveléselmélet - Régikönyvek Neveléselmélet - Régikönyvek Neveléselmélet - Régikönyvek Neveléselmélet - Régikönyvek
(0 vélemény)

Ez a könyv az egyetemek és főiskolák hallgatóinak szóló vizsgaanyag. Magában foglalja mindazokat a neveléselméleti témákat, melyek a legtöbb tanárképző intézmény programjában és vizsgakövetelményében szerepelnek. A tanárjelöltek jobb felkészülését segíti az is, hogy az egyes fejezeteket problémafelvető kérdések vezetik be, és az adott témára utaló kérdések és feladatok zárják. A szerző a nemzetközi és a hazai szakirodalom felhasználásával idézi fel a jelentősebb neveléselméleti hagyományokat, emeli ki az új kutatási eredményeket, koncepcionális eltéréseket. Így azoknak a továbbképzést igénylő pedagógusoknak is szól, akik összhangba szeretnék hozni saját tapasztalataikat a nevelési tennivalók változásaira vonatkozó újabb elméleti ismeretekkel. A legelvontabb kérdéseket is olvasmányosan és gyakorlatközelien tárgyaló könyvet bőséges irodalomjegyzék, név- és tárgymutató egészíti ki.

Sorozatcím:
Pedagógus könyvek
Borító tervezők:
Bíró Mária
Kiadó:
Műszaki Könyvkiadó Kft.
Kiadás éve:
2006
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Borsodi Nyomda Kft.
ISBN:
9631628116
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
336
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
ELŐSZÓ / 9

ÁLTALÁNOS NEVELÉSELMÉLET / 13

ALAPFOGALMAK / 13 A nevelési jelenség első megközelítései. A nevelés:
antropológiai tény. Lehet-e nevelni? Öröklés és nevelés. Az öröklésprobléma a
neveléstudományban. Meddig nevelhető az ember? Homo educandus et
educabile. A történelemalkotó nevelés. „Örök pedagógia?" Nevelés és társada-
lom. A nevelési környezet. A nevelő személye és a nevelői szerep. A nevelési
viszony. Tekintélyelvűség és tekintélyellenesség. Hierarchia és együttműködés.
Az önnevelés paradoxona. A gyermek hatása a nevelőre. A nevelési pedagó-
giai helyzet. Nevelés rejtett terv szerint. Nevelési konfliktusok. Nevelés és szo-
cializáció. Szocializációértelmezések. Pszichológiai és szociológiai magyaráza-
tok. Lányok és fiúk szocializációja. Gyermek- és felnőttszocializáció. Néhány
pedagógiai szocializációfelfogás. Nevelés és perszonalizáció. Kultúra és szemé-
lyiség. Személyiségidentitás. Önmeghatározás. Perszonalizációs gátak az iskolá-
ban. Individualizáció és egyéni bánásmód az iskolában.

ALAPELVEK / 78 Embereszmény és nevelés. Eszmény és példa. Viszonyítási
alap. Képzeleti kárpótlás. Új tendenciák az embereszmény pedagógiai felfogá-
sában. Természetes és mesterséges nevelés. Szabadság és beavatkozás. Emberi
és gyermeki jogok. Szabadság vagy engedelmesség? Az iskolai nevelés szabályo-
zottsága és játéktere. A nevelés joga. Közösségiség és individualizmus a neve-
lésben. Otthon vagy csoportban? Közösségelvűség vagy pluralizmus?


ÁLLÁSPONTOK A NEVELÉS LÉNYEGÉRŐL / 94 A nevelés: szükségletkielégítés.
A nevelés: a viselkedés pozitív irányú változtatása. A nevelés: értékközvetítés.
Értéknevelés alternatívák nélkül. Plurális értéknevelés. Neutralizmus. A szemé-
lyes értékvilág mint nevelési feladat. Értékteremtő nevelés. Pedagógiai értékku-
tatások a kilencvenes években. Értékorientáció és értékelsajátítás. Milyen érté-
keket képviseljen a pedagógia? Vezetés-e a nevelés? A nevelés mint hatalom-
gyakorlás. A nevelés: fejlesztő célú segítségnyújtás. A nevelési szabályozás és a
nevelés szabályozása. A nevelés lényege a képességfejlesztés. A nevelés: az em-
beri erőforrás-termelés része. A nevelés mint személyiségfejlesztés. A személyi-
ségfejlesztés több jelentése. A személyiségfejlesztés: morálissá tétel. Önértelme-
ző komponensrendszer. Metaforikus meghatározások.

CÉLOK / 132 A szabályozó és szabályozott nevelés — A nevelési célok. Legye-
nek-e céljai a nevelésnek? Mire irányulnak a nevelési célok? Célforrások, cél-
rendszerek és céltípusok. Érték és nevelési cél. Iskolaszervezeti célok. A célta-
xonómia tere.

DIFFERENCIÁLIS NEVELÉSELMÉLET / 147

NEVELÉSI SZÍNTEREK / 147 Családi nevelés. Nevelés a családban. Családtör-
téneti korszakok, történeti változások. Az „elég jó" családi nevelés. Nevelési
ártalmak a családban. Család és iskola. Iskolai nevelés. Iskolai nevelés és ok-
tatás. Elsődlegességi viták: Az oktatás nevelőhatásának tartalmi feltételei. A
tanítás-tanulás módjában rejlő feltételek. A szervezeti formákban rejlő
nevelőhatás. Az iskolai nevelés- kulcsszereplői. Az osztályfőnöki szerep. Ne-
velés bentlakásos intézményekben.

NEVELÉSI TARTOMÁNYOK / 175 „Besorolási" nehézségek. Világnézeti nevelés.
Kétféle alapirány. A világnézet „tanítása". Indoktrináció vagy világnézet-választás.
Erkölcsi nevelés. Pillantás az elmélettörténetre. Megalapozható-e az erkölcsi ne-
velés joga? Morális fejlődés és fejlesztés. Szexuális nevelés. Elriasztás vagy nemi
nevelés? A nemi nevelés új helyzete. Esztétikai nevelés. Az esztétikai nevelés
három síkja. Az esztétikai nevelés mint embernevelés. Elsődlegességi viták. Min-
dennapi élet és esztétikai nevelés. Állampolgári nevelés. Fő irányok. Állampol-
gári és erkölcsi nevelés. Állampolgárságra és politizálásra nevelés.
Multikulturális nevelés. Kulturális pluralitás. Multikulturális tanulás. Globális
tanulás. Hazai nevelésünk nemzeti és európai dimenziója. Nemzeti nevelés és a


nemzetnevelési koncepciók. Gyermeki nemzettudat és hazaszeretet. Európaiság a
sokféleségben. Környezeti nevelés. A modern környezeti nevelés kezdetei. Két
módszertani koncepció. Testi nevelés. Testi nevelés és testtudat. Testnevelés és
sportpedagógia. Egészségnevelés. Az egészség fogalma. Egészséges életmódra ne-
velés. Új fejlemények és újabb felfogások. Értelmi nevelés. Érzelmi nevelés. Az
érzelmi kultúra fejlődése-fejlesztése. Érzelmi intelligencia. Multimédia és neve- lés. Miért hódít a média? A média veszélyei. A média hatásmechanizmusai. „Mé-
lés. Miért hódít a média? A média veszélyei. A média hatásmechanizmusai. „Mé-
dianevelés". Rejtettebb médiahatások. Pályaorientáció.
NEVELÉS-MÓDSZERTANI ELVEK / 250 A módszer fogalma. Közvetlen és köz-
vetett nevelőhatások és módszerek. Segítő módszerek. A tanácsadásról. Jutal-
mazás és büntetés a nevelésben. Alkalmazási szabályok.
A NEVELÉSI KOMMUNIKÁCIÓ / 267 A nevelési kommunikáció sajátosságai.
Implicit neveléselmélet és a kommunikáció stílusa. Az iskolai kommunikáció
új modellje. Kommunikációs és pedagógiai jellemzők megfelelései. Ritualizált
pedagógiai kommunikáció. A nevelési kommunikáció szabályozottsága.
A NEVELÉS TERVEZÉSE ÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA / 279
A nevelés tervezhetősége. „Mérés"-e a nevelési hatásmérés? Az eredményesség-
mérések funkciói. A nevelési eredményesség rendszerelvű felfogása.
A NEVELÉS ETIKÁJA / 286 Nevelésetika és hivatásetika. A pedagógus mint er-
kölcsi személyiség. Az etikai szempont háttérbe szorulása. A pedagógus lelkiis-
mereti vagy. (szerep-) konfliktusai. A beavatkozás felelőssége. A „pedagógusi
igazságosság".
ÚJFAJTA PARADIGMÁK ÉS DISKURZUSOK A NEVELÉSRŐL / 300 Nevelési
diskurzusok a 20. század végi Nyugat-Európában. Laikus diskurzusok. Kísérlet
a nevelés megsemmisítésére. A nevelés jogosságának tagadása. Antipedagó-
giai érvek. Végállomás: a posztmodern? A nevelés: jövőformálás. Egy évtized fő
tendenciái.
FELHASZNÁLT MŰVEK JEGYZÉKE / 317
NÉV— ÉS TÁRGYMUTATÓ / 331
Névmutató / 331
Tárgymutató / 334


Zrinszky László

Zrinszky László  további könyvei

Iskolaelméletek és iskolai élet - Zrinszky László - Régikönyvek
30%
2 300 Ft 1 610 Ft (30%)
Antikvár könyv
A marxista esztétika alapjai I. - Zrinszky László - Régikönyvek
30%
480 Ft 336 Ft (30%)
Antikvár könyv
A politikai képzés elméleti és módszertani kérsései - Zrinszky László - Régikönyvek
30%

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...