Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!
Ingyenes átvétel országosan

Nyomdaipari enciklopédia

Nyomdaipari enciklopédia - Régikönyvek
Nyomdaipari enciklopédia - Régikönyvek Nyomdaipari enciklopédia - Régikönyvek Nyomdaipari enciklopédia - Régikönyvek Nyomdaipari enciklopédia - Régikönyvek Nyomdaipari enciklopédia - Régikönyvek Nyomdaipari enciklopédia - Régikönyvek Nyomdaipari enciklopédia - Régikönyvek Nyomdaipari enciklopédia - Régikönyvek
(0 vélemény)
Borító tervezők:
Soproni Béla
Kiadó:
Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve:
1979
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
2
Nyomda:
Athenaeum
ISBN:
9631027937
Kötés típusa:
fűzött műbőr
Terjedelem:
750 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 19.00cm, Magasság: 25.00cm
Súly:
1.80kg
Kategória:
E 5Szó 5 Formakészítést megelőző műveletek 55

A szerzői iv fogalma 55 • Könyvterjedelem tervezése 55
Kötésfajták (boritók), kivitelezési modell 56 • Kivitelezési
modell 56 • A könyv mérete és tipográfiája 56

I. A sokszorosítás története A kiadói munka 56

Kéziratok lektorálása, szerkesztése 56 • Kéziratelőkészl-
tés 57 • Nyomdai előkészités 58 • Nyomdaérett kézirat
gondolat rögzítés kezdetei 14 59 • A nyomdaérett kézirat külalakja 59 • Helyesirás 60
Az írás kialakulása 14 A kézirat részei 60 • Kiemelések 60 • Változások, favitá-
Az ősi Egyiptom irása 14 • A hangjelirás 14 • A görög sok a kéziraton 60 • Kéziratmakett 60 • Forgatókönyv 61

Trés 14 • A latin írás 15 • A korai középkor írása 16 Kéziszedés 61
A gótikus Trés 17 • A reneszánsz betűművészete 19 Tipográfiai mértékrendszer 61 • Nyomóelemek rendszere

62 • Vakanyagok rendszere 63 • A nyomdai öntött betű
A könyvnyomtatás kialakulása 20 részeinek és méreteinek elnevezése 64 • Betűmagasságok
Gutenberg és kora 20 • A gótikus és reneszánsz kor 65 • Betűsúlyszámitás 65 • A nyomtatott betűtipusok
nyomdászata 20 • A barokk és rokokó nyomdászata 24 rendszere 65 • Betűtípusok, betűcsaládok 76 • Nyomda-
A klasszicizmus nyomdászata 26 • A nyomdászat Ma- betűk olvashatósága 76 • Szövegbetűk (kenyérbetűk)
gyarországon 27 77 • Linotype betűk 77 • Monotype betűk 78 • Külön-
böző jelek 78 • Egységes betűvonal 78

A klisékészítés kialakulása 35 Vésnökmunka 79

Fametszet készitése 35 • A klisékészítés története nap- Matricagyártás 80

jainkig 35 Öntőcédula 80
Betűgyakoriság 80

Hagyományos nyomtatóeljárások 36 A kéziszedés munkaeszközei, fontosabb szedés-
Mélynyomó forma készités 36 • Mélynyomásra épülő típusok és szabályok 80
művészeti nyomtatóeljárások 36 • Rácsmélynyomás 38 A szedő munkaeszközei 80 • A kéziszedőterem berende-
Siknyomtatás 39 zései 82 • Kéziszedés (sima szövegszedés) 83 • Akcidens

szedés 84 • Táblázatszedés 84 • Képletszedés szabályai
A kézi és gépi könyvkötészeti műveletek ki- 87 • Matematikai képletek szedése 89 • Kémiai képletek
alakulásának története 42 elemei 90

A kézi könyvkötéstől a könyvkikészítő gépsorokig 42 Korrigálás 93

A kézi könyvkötészeti műveletek 42 Hasábkorrektúrák 93 • Tördelt korrektúrák 93

A könyv tördelése 100

A könyvoldalak elemei 100 Fontosabb könyvtördelési
szabályok 100

II. Nyonióformakészítés Betűraktározás 103

Betű- és léniaöntés 103

Betűöntödei szerszámok és műszerek 103 • Betűöntödei
Gyártástervezés és gyártáselőkészítés 48 mérőeszközök 106 • Betűöntödei matricakészités, mat-

A gyártástervezés feladata 48 ricaszerelés 106 • Matricaraktározás 107 • A betűöntés
A gyártástervezés fogalma 48 technológiája 107 • Kitöltőanyagok és léniák 109 • Réz-
A gyártáselőkészités fogalma és feladata 48 léniagyártás 109

A gyártáselőkészítés helye a termelésirányítás Metallográfiai ismeretek 110

szervezetében 49 Hűlési jelenségek vizsgálata 110 • Ötvözetek szerkezete
111 • Otvözetek egyensúlyi diagramja 111 • Nyomdai
A gyártáselőkészités iparági sajátosságai 50 ólomötvözetek állapotábrái 112 • Háromalkotós ötvöze-

A technológiai feldolgozás időpontjában rendel- tek 112 • Nyomdai ólomötvözetek ábrái 114 • Kemény-
kezésre álló eszközök 50 ségi ábra 114 • Folyékonysági ábra 114 • Betűfémötvö-
A megrendelőlevéllel kapcsolatos követelmények 50 zet 114

A nyomdai kézirat 51 - Képeredeti 51 • Kézirat és kép- Sorszedőgépek 117
anyag elemzése, feldolgozása 52 A sorszedőgépek működési elve 118 • Sorszedőgépek

Műveleti és anyaganalízis 52 matricái 118 - Sorszedőgépek szerkezeti ismertetése és a
A munka- és műhelytáskarendszer 53 soröntés művelete 118 • Sorszedőgépek hajtása 121
Sorszedőgépek különböző változatai 122
gyártásprogramozás 53
Monotype gépek 124

Monotype gépek felépitésének elve 127 • Monotype
Szóvegelőállítás 55 szedőgép szerkezete és működése 127 Monotype
A szó,..E-gteriedelem meghatározása 55 öntőgép szerkezete és működése 129 A Monotype

7


öntőgép ékrendszere 133 • A Monotype matricakeret 134 Szinkivonati pozitiv, ill. negatív előállítás 240 • Rácsra-
A Monotype szedés 138 • A Monotype öntés 138 bontás 240 • Nagyitás és kicsinyítés 241
A Ludlow cimsor kéziszedő-öntőgép 139 • A mono- Színes fényképészeti eljárások 243
szedés feldolgozásának technológiája 140 • Kompressz Szines negativ előállitása 246 • Szines pozitív előállítása
monoszedés feldolgozásának technológiája 140 - Házi- 247
(hasáb-) korrektúra 140 • Adjusztálás 140 • Tördelés
141 • Képleteket tartalmazó monoszedés feldolgozásá- Új nyomdaipari eljárások 247
nak technológiája 141 • Négysoros matematika szedése Fotokémiai próbanyomás 247 • Átnézeti képet adó eljá-
141 • A képlet szedése 142 rás 248 • Ránézeti képett adó eljárások 248

Szövegátviteli eljárások 143

Di-Ofszet (Direct Image Offset) eljárás 143 • Krétalevo- Klisékészítés 250
nat 144 • Baritlevonat 144 • Cellofán levonat 144 • Cel-
lulóz-acetát fólia levonat 145 • Stysoflex fóka levonat A klisé fogalma és változatai 250

145 H, nyomófilm levonat 145 • Scotchprint (3M) A sokszorosítandó eredeti képek 250
eljárás 145 • Instant negativ eljárás 146 • Silvertype Klisé- másolóeredetik készítése 251
eljárás 146 • Levonatkészités fényképészeti anyagokra Másolás fémlemezre 252
146 • Texoprint eljárás 146 • Cronapress eljárás 146
Kelvar eljárás 147 Másolás fotopolimer anyagokra (kimosó-eljárá-
Távszedés (TTS), gyorsszedés 147 sok) 253

Kopogtatókészülékek 148 • Gyorsszedő gépek 149 A Fémmásolatok előkészítése maratásra 253

TTS-technika további fejlesztése 151 Maratás 254

Fényszedés 151 A maratás mechanizmusa és alapfogalmai 254 A mara-
A harmadik és negyedik generációs fényszedőgépek 161 tás eszkózei és berendezései 255

Integrált napilapgyártó rendszerek 164 Vonalas klisék maratása 257

Tömöntés 165 Vonalmaratás szárazhengerezéssel 257 - Vonalmaratás
Az ólom sztereotipia munkafolyamatai és eszközei 166 nedves hengerezéssel 258 • Torlőeljárás 258 • Több
Tömöntödei gépek 167 • Tömöntödében használt mérő- másolóréteget alkalmazó eljárások 259 • Kétfémes klisék
műszerek 168 maratása 259 • E/torz-eljárás 259

Autotípiai klisék maratása 259
A galvanotechnika alkalmazása és jelentősége . . . 169 Árnyalatjavitó
Galvanotechnika a metszetmélynyomtatásban 169 • Gal- Finomrácsú autotípiák maratása 260
vanotechnika a mélynyomtatásban 169 • Galvanotech- maratások 261 • Durvarácsú autotípiák maratása 262
nika az ofszetnyomtatásban 170 Különleges autotipiák maratása 262 • Duplex autotípiák
készítése 263
Műanyag sztereotípia 167 Színes klisék maratása 263

Műanyag matrica készítése 168 • Műanyagmegmunkáló Szines autotípiák maratása 264
gépek 170 264
Fokozatnélküli maratás
Elektronikus klisékészítő gépek rendszere 267
Fototechnikai úton készülő nyomóforma elő- Letapogató (optikai) rész 268 • Elektronikus erősítő- és
állítás 171 átalakitórész 269 • Mechanikus és klisévéső rész 269
Szín és szinmetrika 171 Ofszet másolóeredeti készitéso 272 • Auto-foto kombi-
nációk vésése 272 • Pontalak változtatás 272 • Nyomó-
A szin fogalma 171 lemezek vaknyo•ntatás számára 272

A szinérzékelés élettani alapjai 174 • Szinek keverése 175 Próbanyomás 275
Színek mérésének alapjai 176 • A Helmholtz-féle szín- 277
mérőszámok 179 • Ostwald-féle színrendszer 180 Szerelés
Munsell színrendszer (ASTM D 1535) 181 • Objektív A klisék minőségi vizsgálata 277
szinmérés 181

Arnyalat-visszaadás 183
Síknyomóforma előállítás 279
Képátvitel (transzformáció) módozatai 183 Magas-
nyomtatás 184 - Ofszetnyomtatás 184 Mélynyomta- Felületi jelenségek 279

tás 184 Síknyomó formakészités fizikai alapjai 279

Formakészítés mechanikus úton, elektronikus ve- Határfelületi jelenségek 280 • A felület fogalma 281
zérléssel 184 Mono-, ill. oligomolekuláris rétegvastagság 281 • Emul-
Az autotipiai kép árnyalatértéke 188 ziók. emulgeálás. emulgeátor 281 • Gélek, zselatinálódás
282
A reprodukciós fényképezés 193 282
A síknyomtatás alapelve
A reprodukciós fényképezés elmélete 193 Kőnyomtatás 282

Szenzitometria 206 286
Ofszet alaplemezek előállítása
A reprodukciós fényképészeti berendezések 209 Cink- és alumínium lemezek 287 • A zsír- és viztartó ré-

Reprodukciós fényképészeti gépek 209 - Reprodukciós tegek kialakitása a szemcsézett cinklemez felületén 289
technikai lényforrások 209 • A reprodukciós technikában A cink- és alumínium lemezek üzemi felhasználása 290
alkalmazott legfontosabb műszerek 211 A cink- és aluminium lemezek közötti nyomástechnoló-

Felvételi technológiák 211 giai külónbségek 290 • Anódosan oxidált alumínium le-
Árnyalatok rácspontokra bontása 214 • Reprodukciós mezek 290 - Többfémes lemezek 292 Egyéb ofszet
alaplemezek 295
technikai szinbontás 220
Kromátkolloidok 296
Színhelyesbítés és szelektív színkorrekció 237
Kolloidok 298 • A kromátkolloidok fotokémiai reakciója
A sötétszürke és a fekete szinfolt alatti alapszínek szelek- 300 • A fényérzékeny rétegek működésére ható tényezők
tív visszanyomása 239 • Árnyalatvisszaadás beállítása 302
239 • A rajzi elemek élességének fokozása 239 • A szin-
kivonatok kezdő és befejező denzitásának beállítása 240 Szerves fényérzékeny rendszerek 304


Fotopolimer-rendszerek 307 Diazoniumvegyületet tar- Az egyes műfajok sajátos tipográfiai problémái 392
talmazó másoló rétegek 307 • Fénymásolás albuminnal Prózai irodalom 392 • Verseskönyv 392 • Szindarabok
312 Fénymásolás arabgumival 312 • Fénymásolás
PVA-val 316 • Fénymásolás egyéb kolloidokkal 317 393 • Illusztrált könyvek tördelési problémái 393 • Ma-
A kromátkolloid rétegek árnyalat-visszaadása 318 tematikai szedés 394 • Lexikális művek tipográfiája 394
Fényképes könyvek 394 Művészeti reprodukciók 394
Másolóeredetik szerelése 319
A könyv kötése és burkolója 395
Pozitív fénymásoló-eredetik szerelése 320 • Negatív
fénymásoló-eredetik szerelése 321 Ragasztó-szerelés
321

Síknyomóformák próbanyomása 322 III. Nyomtatás

Mélynyomóforma előállítás 325
A szerelés 325 A nyomtatást megelőző műveletek 398
A szerelés kellékei 325 A szerelés technológiája 335 A papír előkészítése 398

A pigmentpapír 326 A papir előkészítése előkondicionálással 398 • A papir
A pigmentpapír fényérzékenyítése 327 • A pigmentpa- előkészítése előkondicionálás nélkül 398 • A klimatizá-
pir szárítása 328 • Pigmentpapir-másolás 330 • Pig- lás és a kondicionálás kölcsönhatása 399 • A papír
mentpapír-átvitel, előhivás 333 • Hengerfedés 334 nyomtatás előtti kezelése 399

A maratás 335 A nyomtatás elmélete 401

A maratófürdők tulajdonságai, vizsgálatuk és állandó A nyomtatás folyamata 401
szinten tartásuk 337 Festékezés és festékátadás 401

A maratási művelet 339 Az érintkezési sáv 403
A mélynyomóhengerek galvanizálása és csiszo- A festékátadás 404

lása 342 A nyomat fedettsége és egyenletessége 405

Berendezések és elhelyezésük 342 • A mélynyomóhen-
gerek rezezése 342 • A Ballerd-réteg gépi megmunká- Nyomdaipari gépek szerkezete 408
lása 346 • A mélynyomóhengerek krómozása 347 Nyomdaipari gépek csoportosítása 408

Egyéb mélynyomóforma -készítő eljárások 349 Berakóművek 408

Autotipiai mélynyomóeljárások 349 Tiszta autotipiai Az asztalemelés hajtása 410 • ívelválasztás 411
mélynyomóeljárások 349 • Félautotípiai mélynyomóel- Illesztés 416
járások 351 • Mindkét eljárás céljaira alkalmas rácsok, ill.
eljárások 353 - Pigmentpapir nélküli mélynyomóeljárá- Nyomóművek 416

sok 354 • Pigmentpaplrt helyettesitő anyagok (eljárások) ívtovábbítás 427
356 • Műanyag nyomóforma-készítő eljárások 358 Kirakóművek 428
Elektronikus mélynyomó hengervésés 359 • Közvetett Tekercsnyomógépek 430
(ofszet) mélynyomtatás 361
Csomagolóipari mélynyomtatás 361 Tekercstartók 431 • Tekercsfék 432 • Lengéscsillapító
434 A papír vezetése 437 • Nyomóművek 438 • Festé-
Dekornyomtatás 362 kezőművek 438 • Kirakóművek 442 Száritók 444
Elektrosztatikus mélynyomtatás 363 Nedvesitáművek 445 • Különleges egységek 446
Bélyeggyártás 364 Nyomógépek hajtása 447

Bélyegeredetik tervezése, elkészítése 364 Nyomófor- Magasnyomógépek és a magasnyomtatás
makészités 365 Kikészités 367
technológiája 448
Mélynyomó nyomóforma készítése lézersugarak-
A magasnyomógépek fejlődése 448
kal 367
Mélynyomó hengerkorrektúra Gutenberg fa sajtójának működése 448 • Magasnyomó-
367 gépek 449 Tégelysajtók 450 • Boston sajtók 450

Ga//y-rendszer 451 Erőjáték és az összesajtolás mun-
A nyomtatott szövegközlés szerkezetének és kája sík forma és sík ellennyomó felület érintkezésekor 452

formájának ismeretei 370 Rotációs nyomógépek 452

A tipográfia mint szemléltető közlés 370 Állandó formátumú rotációs gépek 452 • Változtatható
A tipográfiai közlés sajátosságai 370 formátumú rotációs gépek 454 ívnyomó rotációs gépek
A tipográfiai közlés felépítése 371 455 • Sik formáról tekercspapírra nyomtató gépek 456
Sík formáról nyomó tekercsnyomó gépek 458
A betű 371 • A sor 373 • A szövegtömb 373 • A vers és Gyorssajtók 458
szabadsoros szöveg 374 • A sorcsoport 375 • A tipográ-
fiai díszek 376 A kép 376 Megállóhengeres gyorssajtók 458 • Kétfordulatú gyors-
A tipográfiai kompozíció sajtók 464 • Lengőhengeres gyorssajtó 467 • Egy fordu-
378 latú gyorssajtó 467 • Sebességdiagramok 468 • Függőle-

Tartalom, funkció és forma 378 • A nyomtatvány alakja ges nyomóalappal nyomtató gyorssajtók 468 • Nyomó-
378 • Papirfelület és tipográfia 378 • Építőelemek és erő, legördülés, előfeszítettség 468
szerkezet 378 • A képszerkesztés 379 Az arányok a Gyorssajtók festékezőműve 471
tipográfiában 379
A könyv tipográfiája (könyvművészet) Festékezőmű 472
380
Tartalom, funkció és forma 380 Gépelőkészítés 474
A borítás elkészítésének módja 474
A könyv tervezése 381
A könyv alakja 381 A könyv betűtípusa 382 A betű- A nyomási sáv szélessége 475 A borítás deformációja
475
fokozat megválasztása 383 A szedéstükör 383 • A könyv
szövege 384 • A könyvoldal tartozékai 387 • A címek 388 Az egységes egyengetés technológiája 476
A mottó, az ajánlás 388 A könyv szerkezeti részei 389 Mechanikus egyengetések 477 • MKZ egyengetés 477
A könyv tördelése 391 Primaton egyengetés 478 • 3M egyengetés 478

9


Próbanyomás 478 Mélynyomógépek és a mélynyomtatás
Magasnyomó forma előkészítésének műveletei 479 technológiája 536

A formaelőkészités gépei és eszközei 480 • A formaelő- A nyomtatás alapelve 536
készítés müszerei 480 • A mérés és illesztés alapfogalmai Mélynyomógépek festékezőműve 536 • Nyomtatási
480 • A magasnyomóformák mérettűrései 481 • Szöve- folyamat a mélynyomtatásban 539 Száritóművek 539
ges és egyszínű nyomóformák zárása 481 • Többszines Az oldószer visszanyerése 539
formák zárása 481 • Az egylemezes nyomóforma 482
A mélynyomó hengerek előkészítése 540
A klisé mint nyomóelem 483
Csészemélység-vizsgálata mikroszkóppal 540 Ellenőr-
Nagy példányszám nyomtatására alkalmazható zés próbanyomat készítésével 541

technológia 484 Nyomtatást megelőző műveletek a tekercsmély-

Cameron könyvelőállító gépsor 485 nyomásnál 541

Ügyviteli- és kereskedelmi nyomtatványt gyártó íves mélynyomógépek 542
gépek 487 A nyomóforma kialakitása 542 • Modern ives mély-

Nyomtatás közben előforduló hibák és azok elhá- nyomógépek 543 Többszinnyomó ives mélynyomógé-
rítási módja 488 pek 544 • Munka az íves mélynyomógépen 546

A felemelkedő kizárások piszkítanak (spisz) 488 Tekercsnyomó (rotációs) mélynyomógépek 551
A nyomóelemek piszkítása (schmitz) 488 • Túlzott szél- Szerkezeti felépités és elrendezés 551 • Minőségi és
kinyomástól elkopnak a nyomólemez szélei 489 • Sor- pontossági kérdések 558 • Nyomtatási sorrend 561
egyen-rendellenességek (passzerhibák) 489 • Dől a sze- Formahenger 561 • Presszőr 562 • Festékezés 563
dés 489 • Tökéletlen ívkivezetésből adódó rendellenessé- Elektrosztatikus eljárás a festékátadás javítására 568
gek 490 - Az ivek ütköznek, torlódnak az illesztékeken Szárítóberendezés 568 • Próbanyomás 568
490 Az ív megtörik, ráncolódik nyomás közben 490 A gépek kezelése 568
Delejes a papír 490 • A nyomat nehezen szárad 490
A festék összezúzódik. szétnyomódik (kveccs) 490 • Fel- Csomagolóanyag-nyomó mélynyomósajtók 570
szakad a papír (rupfol) 490 Lehúzódik a friss nyomat Tekercsfelfogás. -váltás. -szabályozás 571 - Nyomó-
491 • Tónusnyomáskor felmerülő hibák 491 • A festé- művek 571 • Festékezőmű 571 • Szárítóberendezés 572
kezés hiányos, bizonytalan (flekkel) 491 • Piszkos, bi- A festékezés szabályozása 572
zonytalan a nyomat 491 • Nem megfelelő a fessék eldör-
zsölése 492 Illeszkedésszabályozás 574

Pálya-pálya szabályozás 574 Pálya-henger szabályo-
Ofszetnyomógépek és az ofszetnyomtatás zás 574
technológiája 493

Ofszet nyomólemezek előkészítése nyomtatásra 493 Irodai sokszorosító eljárások 576

Az előkészítés eszközei és müszerei 493 - Előkészítő Az irodai sokszorosítás jellemzői 576
mérés és ellenőrzés 493 • Nyomólemezek illesztékhelyes
jelölése 493 • Ofszet nyomólemez gépbe emelése 493 Stencil vagy diffúziós eljárás 576

Ofszet nyomólemezek vizuális vizsgálata 494 Irodai ofszet sokszorositás 577

A nyomtatási folyamat alapjai 484 Az alumínium lemez felületének előkészítése 577 Nyo-
Az ofszetgépek felépítése 495 móformakészítés 577

Íves ofszetgépek 496 • Tekercsnyomó ofszetgépek 498 Címsokszorosítási eljárás 579

Ofszetgépek ismertetése 499 Cimsokszorositási eljárás szeszes másolóeljárással 579
Címsokszorositás átnyomóeljárással 579 • Címsokszo-
Íves ofszetgépek 499 - Tekercsnyomó ofszetgépek 502 rosítás fémlemezes eljárással (Adréma) 580

Nyomásviszonyok az ofszetnyomtatásban 504 Szeszes sokszorosító eljárás (Ormig) 580

Az ofszetboritás deformációja 506 Az otszetborítás Gyorsmásoláson alapuló sokszorosító eljárások 580
összetétele és technológiai tulajdonságai 507 A bontás Fényképészeti másolóeljárások 580 • Fényképészeti
feszességének hatása a nyomtatásra 507 Az ofszet
gumikendő technológiai kovetelményei 509 - Legördülés negatív-pozitív eljárások 580 Diffúziós másolóeljárások
az ofszetgépeken 509 580 Verilax-eljárás (Kodak) 581 Közvetlen pozitív
másolóeljárások 581 • Pauszfénymásoló eljárások (Ka//e.
Az ofszetforma nedvesítése 509 Ozalid, Renker-BelMa, Van der Grinten) 581 • 1-16má-

A nedvesítőfolyadék szerepe és összetétele 511 • A ned- soló eljárások (Thermalax, Orycopy) 581 • Elektromá-
vesítőoldat és a festék emulgeálódása 511 A nedvesités solási eljárások 581
hatása a nyomat minőségére 512 Különböző rend- Egyéb nyomtatóeljárások 582
szerű nedvesitőművek 512 Flexográfiai (anilin) nyomtatóeljárás 582 • A flexo-nyo-

Az ofszet nyomóforma festékezése 515 mógépek jellegzetes szerkezeti elemei 584

A festékezőmű felépítése 515 Az ofszetfestékek és hasz- A szitanyomó eljárás 586
nálatuk 517 Kézi sablonforma-készités 586 Fototechnikai sablon-

Az ofszetpapírok technológiai követelményei és készítés 587

kezelése 519 Kisofszet nyomógépek 588

Az ofszetpapirok általános és specifikus követelményei
519 • Az ofszetpapír kezelési technológiája 520 • Gya-
korlatban használatos papirok 521

Tekercs-ofszetnyomtatás 522
IV. Kézi és nagyüzemi
A nyomómű 523 • A tekercs-ofszetnyomtatás és a festé-
kezés 523 • A tekercs-ofszetnyomtatás és a papír 524 könyvkötészet
Kiegészítő berendezések 524

Ofszet nyomógépek előkészítése 525
A nyomómű előkészítése 525 • A nedvesítőmű előkészí- Fontosabb könyvkötészeti műveletek 592

tése 526 • A festékezőmű előkészítése 527 • A berakó- Szortiment könyvkötés 592

és kirakószerkezetek előkészítése 529 Kotésfajták 592


Könyvkötés kézi műveletekkel 592 V. Anyag- és áruismeret

A könyvtest fűzés utáni megmunkálása 594 • Egyszerű,
fél- és egészvászon könyvtáblák készítése 594 • Könyv-
tábla elkészítése 594 Betáblázott kötések 594 • Ki- Nyomathordozók 673
készítés 595 • Fél- és egészbőr-kötések 596 • Betáblá- Papír-, karton- és papírlemezgyártás 674
zás 596
A papir fogalma és nyersanyagai 674 • A facsiszolat elő-
Nagyüzemi könyvgyártás 596 állítása 674 • A cellulóz előállítása 674 • Félcellulóz

Könyvtestkészítés 596 • Táblakészítés 597 Kikészités 675 • Papírgyártás 675 • Karton- és lemezgyártás 676
598 Papíralakok és -méretek 677

Nagyüzemi brosúragyártás 598 Lemez- és kartonméretek 677

Nagyüzemi folyóirat- és tömbgyártás 601 Papírfeldolgozás 677

Kereskedelmi nyomtatványok gyártása 603 A papír szállítása és tárolása 677

Ügyviteli nyomtatványok gyártása 603 • Rizsma- vagy Papírvizsgálat 678
füzethajtás 605 A papír külső jellemzői 678 • A papir összetétele 678

Bélyegkikészítés 605 A papír szilárdsága 678 • A papir felületének minősége
Papírfeldolgozás (kikészítés) 607 679 • A paplr viselkedése vízben 679 • Légnedvesség ha-
tása a papírra 679 Optikai követelmények 680
Csomagolóanyag-kikészítés 611 A fontosabb papír-, karton- és lemezféleségek

műszaki ismertetése 680
Könyvkötészeti szerszámok 613 iró- és nyomópapírok 680 • Nyomópapírok 681 • Cso-

Kéziszerszámok fejlődéstörténete 613 magolópapírok 683 • Műszaki papirok 684 • Különleges
A könyvkötészet kéziszerszámai 613 papirok 684 • Kartonok 684 • Lemezek 686 • Könyv-
kötőpapirok és lemezek 687

Könyvkötészeti gépek és technológiai Nyomdafestékek 688

műveletek 618 A nyomdafestékek áttekintése 688

A gépesítés célja, feladata 618 Magasnyomó festékek 688 • Siknyomó festékek 688

A gépesítés technológiai területei 618 Mélynyomó festékek 689 • Szitanyomó festékek 689
Vágógépek és ollók 619 Rézvéset mélynyomó festékek 689 • Acélmetszet festé-
kek 689
A vágás elmélete 619
Nyomdafestékgyártás 689
Egyenesvágógépek 620
A nyomdafesték összetétele 689 • Gyártási folyamatok
Háromkéses vágógépek 623 693

Az ollónyírás 624
Kézi lemezolló 624 Fényképészeti anyagok 695

Könyvkötészeti prések 626 Fényképészeti anyagok rendszerezése 695

Légprés 631 • ivköteglégprés 632 Az Orwo gyár reprodukciós filmjei 695

Agfa—Gevaert reprodukcióstechnikai anyagok . . 696
Aranyozógépek 632
Kodak reprodukcióstechnikai filmek 697
Dombornyomás 634 Du Pont reprodukcióstechnikai anyagok 698

Enyvező- és lakkozógépek 636

Hajtogatógépek 636 Segédanyagok 702

Késes hajtogatógép 641 • Táskás hajtogatógóp 641 Vegyszerek és vegyi anyagok 702
Kombinált hajtogatógépek 641 Vegyszerek elnevezése 702 • Oldatok készítése 702

Összehordógépek 645 A pl-I pufferoldat és a redoxpotenciál 703 Vegyszerek
Osszehordógép-tipusok 647 minőségi ellenőrzése (kémiai elemzése) 703 • Felület-
aktív anyagok 704
Gépi fűzések 649
Festékezőhengerek 705
Drótfűzőgépek 649 • Cérnafűzőgépek 650 • Előzék- és
melléklet-ragasztógépek 651 • ív-, ill. mellékletbehúzás Börhenger 705 Gumialapú festékezőhengerek 705
654 Zselatin- és • keményítő alapú masszahengerek 705
PVC-alapú festékezőhengerek 705 • Poliuretán-alapú
Táblakészítőgép 654 festékezőhengerek 706 • Teflonalapú festékezőhengerek

A táblakészítőgép működési elve 654 • A táblakészitő- 706 • A festékezőhengerek tisztitása 706
gép kezelése 655 A táblakészitőgép beállítása 655 Ofszet nyomókendők 706
Az automatikus berakó 656 • Kolbus kétberakóműves
automata táblakészitőgép 657 • Sheridan táblakészitő- Ofszet nyomókendők szerkezeti felépítése 706 • Ofszet
gép 657 nyomókendők készítése 706 • Ofszet nyomókendők
karbantartása és tisztítása 707 • Ofszet gumikendők tá-
Beakasztógép 657 rolása 707

Könyvkötészeti gépsorok 660 Könyvkötészeti anyagok 708

Automatizáltság a könyvkötészetben 660 Könyvkötészeti anyagok rendszerezése 708

Kolbus kikészítő gépsor 660 Ragasztók 708

Frc gerincenyvezőgép 661 AR gömbölyítő- és eresz- Természetesalapú ragasztók 708 Műanyagalapú ra-
verőgép 663 • HL fűzőszövet-felrakó- és oromszegé- gasztók 711

lyezőgép 666 • EMP könyvbeakasztógép 668 FE nyí- Könyvkötőpapírok 712
lásbeégető- és préselőgép 669 Könyvkötővásznak 712

Smyth—Horn könyvkikészítő gépsor 671 Könyvkötőbőrök 712


Fűzőanyagok 713 A nyomdaipar helye a népgazdaság ágazati rend-

A márványozás anyagai 713 jében 724

Az aranymetszés anyagai 713 A hazai nyomdászat ipari jellegének kialakulása 724
Alapozóanyagok 714 A hazai nyomdaipar különböző népgazdasági ágazathoz
Nyomóanyag 714 tartozása 724

Egyéb anyag 714 A vállalat gazdasági terve 724

A gazdasági folyamatok tervezése 724 • Nyomdai mű-
veletek és mértékegységek 725 • Információs rendsze-
rek 725 A gépi kapacitás tervezése 726 Nyomdai
munkaugyi terv 726 • Termelési és értékesítési terv 730
Az állóeszkoz-gazdálkodás tervezése 731 • A forgóesz-
VI. Nyomdaipari termékek koz-gazdálkodás tervezése 731 • A nyereség és a válla-

meghatározása lati alapok tervezése 732

A termelés szervezésének és irányításának főbb

kérdései 732
Nyomdaipari termékek 715 A termelésszervezés 732 A gyártásszervezés 732 • A ter-

Nyomdaipari termékek megjelenési formái 716. melésrrány,tás 733 A nyomdaipar gyártási rendszere és

Konyvek 716 - Napilapok 717 • Folyóiratok 718 Ugy- tipusa 733
viteli nyomtatványok 719 Dobozok, csomagolások 720 A termelésirányitás szervezete és működése 735
Értékcikkek, bélyegek 720 • Kereskedelmi és propaganda- Az ideális termelési irányító szervezet 735 • A gyártás-
nyomtatványok, plakátok 721 előkészítés tevékenysége. módszerei és bizonylatai 736

A gyártás programozásának módszere a nyomdaiparban
736 A kereskedelmi tevékenység szervezete és szerve-
zése 737

VII. Nyomdaipari A gazdasági elszámolások egyes kérdései 737

A termelés értékbeni számbavétele a kiemelt anyaggal
vállalatgazdaság növelt és kiemelt anyagmentes szinten 737 • Az ipari ter-
melés nyomdaipari fogalma és a termékek elkészultségi
foka 737 A termelés mennyiségi számbavétele 738
Üzemgazdaságtan a nyomdaiparban 724 Termelési könyvvitel. utókalkuláció 740

A vállalatgazdaságtan fogalmáról és tárgyköréről
általában 724 Tárgymutató 741

Gara Miklós (szerk.)

Gara Miklós (szerk.)  további könyvei

30%
600 Ft 420 Ft (30%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...