Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Összehasonlító alkotmányjog

Összehasonlító alkotmányjog - Tóth Judit, Legény Krisztián - Régikönyvek
Összehasonlító alkotmányjog - Régikönyvek Összehasonlító alkotmányjog - Régikönyvek Összehasonlító alkotmányjog - Régikönyvek Összehasonlító alkotmányjog - Régikönyvek Összehasonlító alkotmányjog - Régikönyvek Összehasonlító alkotmányjog - Régikönyvek Összehasonlító alkotmányjog - Régikönyvek Összehasonlító alkotmányjog - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.
Kiadás éve:
2006
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kaposvári Nyomda Kft.
ISBN:
963224883X
Kötés típusa:
fűzött kemény papír
Terjedelem:
554
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
dr. Bihari Mihály előszava 13

A szerkesztő előszava 19

Első rész
Bevezetés az összehasonlító alkotmányjogba

1. Az összehasonlító alkotmányjog alapkérdései és korunk jogrendszerei 23
Trócsányi László
1.1. Bevezetés 23
1.2. Az összehasonlító jog kezdetei és fejlődése 24
1.2.1. Eltérő jogi kultúrák 24
1.2.2. A jogok összehasonlításának történeti dimenziói 26
1.2.3. A polgári alkotmányfejlődés időszaka 27
1.2.4. Az összehasonlító jog intézményesülése 28
1.2.5. Korunk legújabb kihívásai és hatásuk a jog egységesítésére 31
1.2.6. A jogi szakmai mobilitás és jogi információk felgyorsulásának
pozitív hatásai 33
1.2.7. Az összehasonlító jog főbb funkciói 35
1.3. Az összehasonlító alkotmányjog alapkérdései 36
1.3.1. Az összehasonlító alkotmányjog kialakulása, fogalma és jelentősége 36
1.3.2. A több szintű alkotmányosság és a nemzeti alkotmányok 37
1.3.3. Az alkotmányos közös értékek és azok kritikája 40
1.3.4. Az összehasonlító alkotmányjog művelése 43
1.4. Az egyes jogcsaládok, jogrendszerek rövid jellemzése 44
1.4.1. A római-germán jogcsaládhoz tartozó jogrendszerek 45
1.4.2. A common law jogcsalád főbb jellemzői 48
1.4.3. Afrika és Ázsia főbb jogrendszerei 50
1.5. Összegzés 52


2. Alkotmányos szabályozás, közjogi rendszerváltozás 55
Kolláth György—Legény Krisztián
2.1. A szocialista alkotmányfelfogásról, történelmi egybevetésekkel 55
2.1.1. Bevezető 55
2.1.2. Előképek és előfutárok 59
2.1.3. Hazai kiindulópontok, mérföldkövek és korai összehasonlítások 63
2.1.4. A közjogi rendszermérleg néhány további megközelítése 79
2.2. Az alkotmányos jogállam szemléltetése 82
2.2.1. Bevezető 82
2.2.2. Szemléltető „Tízparancsolat" 84
2.3. A demokratikus átalakulás főbb alkotmányos jellemzőiről 93
2.3.1. Bevezető 93
2.3.2. Félhivatalos alkotmányértelmezés — kivonatolva 94
2.3.3. Szakkommentár a rendszerváltozás jogállami sarokpontjairól 99
2.4. A posztszocialista államok és a jogállamiság elve 102
2.5. Összegzés 109

Második rész
Államszervezet

1. A kormányformák és kormányzati rendszerek vázlata 113
Tóth Károly
1.1. Általános kérdések 113
1.1.1. Az államszervezet 113
1.1.2. A szuverenitás 114
1.1.3. A hatalmi ágak megosztása 118
1.1.4. A kormányformák 122
1.1.5. Az államszerkezet 130
1.2. A parlament 131
1.2.1. Parlamenthez kapcsolódó szervek 137
1.2.2. A frakciók 139
1.3. Az államfő 143
1.3.1. A monarcha 145
1.3.2. A régens 146
1.3.3. A köztársasági elnök 146
1.3.4. Az államfői megbízatás megszűnése 149
1.3.5. Az állambíróság 150
1.3.6. Az államfő helyettesítése 151


1.4. A kormány 153
1.4.1. Kabinet, kormány, minisztertanács 153
1.4.2. A kormány megalakulása 154
1.4.3. Bbizalom a kormány iránt 157
1.5. Egyéb központi szervek 159
1.5.1. Államtanács 159
1.5.2. Gazdasági és Szociális Tanács 161
1.5.3. Alkotmánytanács 161
1.6. Összegzés 161

2. Az igazságszolgáltató hatalom alkotmányos helyzetének
és egyes alapelveinek összehasonlító vizsgálata
Badó Attila
2.1. Bevezető 163
2.2. Az igazságszolgáltató hatalom függetlenségének
összehasonlító elemzése 164
2.1.1. A bírói hatalom függetlenedése és kiterjedése 166
2.2.1.1. Az igazságszolgáltatás központi igazgatása 171
2.2.1.2. Az igazságszolgáltatás finanszírozása 1'78
2.2.1.3. Ügyelosztási automatizmus 179
2.2.1.4. A bírák jogállása, a bírák személyes függetlensége 180
2.2.1.5. A Legfelsőbb Bíróságok hatalmi pozíciója 189
2.2.1.6. A jogalkalmazói kultúra különbségei 190
2.3. A tisztességes eljáráshoz fűződő jognak, mint az igazságszolgáltatás
legfőbb alapelvének összehasonlító vizsgálata 191
2.3.1. A tisztességes eljárás fogalmának jelentősége Európában 192
2.3.2. A tisztességes eljárás alkotmányos alapelvének jellemző vonásai
az Egyesült Államokban 196
2.3.3. A tisztességes eljárás értelmezése az iszlám világban 203
2.4. Összegzés 209

3. Az alkotmánybíráskodás modelljei 211
Legény Krisztián
3.1. A modern alkotmánybíráskodás kialakulása, főbb történeti állomásai 212
3.2. Mi az alkotmánybíráskodás? 213
3.3. Az alkotmánybíráskodás szervezeti modelljei 217
3.3.1. A decentralizált modell 217
3.3.2. A centralizált modell 222
3.3.3. A vegyes modell 229
3.3.4. Kvázi alkotmánybíráskodási funkciót betöltő más szervek 231
3.3.5. Jogrendszerek alkotmánybíráskodás nélkül 231


3.4. Az alkotmánybírák jogállása 232
3.5. Az alkotmánybíráskodás funkciói és az alkotmánybírósági hatáskörök 236
3.5.1. Az alkotmánybíráskodás funkciói 237
3.5.2. Az alkotmánybírósági hatáskörök 240
3.6. Emberi jogok és alkotmánybíráskodás 269
3.6.1. Emberi jogokat védő bírói szervek és eljárási formák 270
3.6.2. Az alkotmányjogi panasz általános jellemzői 271
3.6.3. Az alkotmányjogi panasz szabályozása egyes országokban 273
3.7. Összegzés 277

4. A helyi-területi önkormányzati rendszerek 281
Pálné Kovács Ilona
4.1. A területi kormányzás fejlődése dióhéjban 281
4.2. A területi irányítással kapcsolatos fontosabb fogalmak 284
4.2.1. Centralizáció, decentralizáció, önkormányzati autonómia 284
4.2.2. Unitárius és föderatív állam 287
4.2.3. Szubszidiaritás 288
4.3. A tipikus helyi-területi önkormányzati szerepkörök 290
4.3.1. A hatásköri felhatalmazás típusai 290
4.3.2. A főbb helyi önkormányzati feladatok 290
4.4. Az önkormányzati szervezet legfontosabb jellemzői 293
4.4.1. A képviseleti, választott szervek 293
4.4.2. A végrehajtás és a hivatal 294
4.5. A területi igazgatás szintjei 295
4.5.1. Az önkormányzati rendszerek alapszintje 295
4.5.2. Az önkormányzati társulások 298
4.5.3. A kormányzás középszintjének modelljei 300
4.5.4. Az alsó középszintek sajátosságai 301
4.5.5. A kormányzat alatti, vagy „felső közép" szintek 302
4.5.6. Az európai sokszintű kormányzás 305
4.6. A rendszerváltó országok területi közigazgátásának átmeneti sajátosságai 306
4.6.1. Az átalakulás körülményei 306
4.6.2. A reformok 307
4.7. A területi/vertikális hatalommegosztás alkotmányos szabályozása
az Európai Unió tagországaiban 310
4.7.1. A szövetségi államok területi hatalominegosztásának jellemzői 311
4.7.2. A regionalizált államok területi közigazgatásának
alkotmányos szabályai 315
4.7.3. AZ unitárius államok önkormányzatainak alkotmányos helyzete 319
4.8. Összegzés 326


5. Alkotmányosság az Európai Unióban és a tagállamokban
Tóth Judit
5.1. Alkotmányosság és Unió 329
5.1.1. A szuverenitáshoz kapcsolódó alkotmányossági kritériumok 331
5.1.2. A közjóhoz kapcsolódó alkotmányossági kritériumok 336
5.1.3. A népképviselethez kapcsolódó alkotmányossági kritériumok 337
5.1.4. A hatalommegosztáshoz kapcsolódó alkotmányossági kritériumok 339
5.1.5. A gazdasághoz kapcsolódó alkotmányossági kritériumok 342
5.1.6. A jogegyenlőséghez kapcsolódó alkotmányossági kritériumok 345
5.1.7. Az emberi jogokhoz kapcsolódó alkotmányossági kritériumok 347
5.1.8. A jogállamhoz kapcsolódó alkotmányossági kritériumok 350
5.2. A tagállamok alkotmányosságának változásai 355
5.3. Az Alkotmányos Szerződés újabb biztosítékai 368
5.4. Összegzés 372

Harmadik rész
Jogösszehasonlítás és alapjogok

1. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének hatása a hazai
jogalkotásra és jogalkalmazásra 377
Weller Mónika
1.1. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és ellenőrzési mechanizmusa 377
1.1.1. Az Egyezményről 377
1.1.2. Az eljárás menete 379
1.1.3. Az elfogadhatósági feltételek 380
1.2. Az Egyezmény hatása a hazai jogalkotásra 383
1.3. Az Egyezmény alkalmazása a hazai bíróságok által 384
1.4. Az Egyezmény az Alkotmánybíróság határozataiban 390
1.5. A hazai jogvédelem nemzetközi tükre: magyar ügyek Strasbourgban 394
1.5.1. A tisztességes eljáráshoz való jog garanciái 394
1.5.2. Az előzetes letartóztatással kapcsolatos panaszok 400
1.5.3. A büntetésvégrehajtással kapcsolatos panaszok 402
1.5.4. A rendőrséggel kapcsolatos panaszok 404
1.6. Összegzés 408

2. Az alapjogok védelme az Európai Unióban 411
Chronowski Nóra—Zeller Judit
2.1. A joguralom elve és az alapjogvédelem közösségi összefüggései 411
2.2. Az alapjogok forrásai az Európai Unióban 416


2.2.1. A bírói alapjogvédelem kiépítése 416
2.2.2. Az Európai Bíróság alapjogvédelmi doktrínájával kapcsolatos kritikák .. . 422
2.2.3. A primer jog és az Alapjogi Charta 424
2.2.4. Következtetések az Európai Unió alapjogi rendszerére vonatkozóan 431
2.3. Az alapjogok elméleti kérdései 433
2.3.1. Az alapjogok kötelezettjei 433
2.3.2. Az alapjogok jogosultjai 435
2.3.3. Az alapjogok terjedelme és korlátozásuk alapelvei 437
2.4. Az alapjogok védelmének rendszere 442
2.4.1. Az alapjogok bíróság előtti érvényesítése 422
2.4.2. Az EB által biztosított alapjogvédelem és kölcsönhatása
az EJEB gyakorlatával 445
2.4.3. Az európai ombudsman szerepe az alapjogvédelemben 448
2.5. Az alapjogvédelem fejlesztési lehetőségei 449
2.5.1. Az Unió csatlakozása az EJEE-hez 449
2.5.2. Alapjogvédelem alkotmányozás útján 451
2.5.3. Járulékos lehetőségek 452
2.5.4. Nyitott kérdések 453
2.6. Összegzés 455

3. Az emberi jogok rendszere egyes angolszász országokban 457
Kondorosi Ferenc
3.1. Bevezető 457
3.2. Az emberi jogi rendszerek bemutatása 459
3.3. Összegzés 469

4. Az iszlám és az emberi jogok 471
Kondorosi Ferenc
4.1. Az iszlám viszonya az emberi jogokhoz 471
4.2. Az iszlám és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 474
4.3. Arab emberi jogi egyezmények 481
4.4. Összegzés 485

5. Globalizáció és emberi jogok, az emberi jogok jövője 487
Kondorosi Ferenc
5.1. Bevezetés 487
5.2. A globalizáció és az emberi jogok nemzetközivé válása 488
5.3. Az emberi jogok egyetemessége 491
5.4. A gazdasági globalizáció hatása az emberi jogok érvényesülésére 494


5.5. Globalizálódó civil társadalom 499
5.6. Az emberi jogok jövője 500
5.7. Összegzés 501

Tárgymutató 503

Esetmutató 537

Névmutató 541

Hasznos weboldalak 543

Bibliográfia 551


Tóth Judit

Tóth Judit  további könyvei

Kifutópálya - Tóth Judit - Régikönyvek
50%
Kiadás éve: 1980
800 Ft 400 Ft (50%)
Antikvár könyv
Szent Korona, a mágikus pecsét - Tóth Judit - Régikönyvek
10%
6 000 Ft 5 400 Ft (10%)
Antikvár könyv
Táborlakók, diaszpórák, politikák - Sik Endre, Tóth Judit - Régikönyvek
20%
1 200 Ft 960 Ft (20%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...