Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Oxford Angol nyelvtan Magyarázatok - gyakorlatok / Megoldókulccsal az önálló nyelvtanuláshoz

Oxford Angol nyelvtan - Harrison, Mark, Coe, Norman, Paterson, Ken - Régikönyvek
(0 vélemény)

Az Oxford Angol Nyelvtan magyar nyelven nyújt megbízható segítséget az angol nyelv tanulásához. Különösen hasznos a nyelvvizsgára vagy az érettségi vizsgára készülők számára, hiszen áttekinti és gyakoroltatja az angol nyelvtan minden területét. Használható középiskolában és nyelvtanfolyamokon kurzuskönyvek kiegészítőjeként (pl. Headway, English File, Horizons, Mátrix), de hasznos segítője lehet azoknak is, akik otthon, egyéni tanulás során kívánják nyelvtudásukat fejleszteni. Mi jellemzi az Oxford Angol Nyelvtant? • Példákkal illusztrált magyar nyelvű magyarázatok • Külön utalás a magyar és az angol nyelv használatának különbségeire, illetve azokra a szerkezetekre, amelyek a magyar anyanyelvűek számára esetleg problémát jelentenek • Bőséges gyakorlási lehetőség mind a magyarázatokat követő feladatok, mind pedig a rendszeresen beiktatott ismétlő leckék révén • Megoldási kulcs az önálló ellenőrzéshez • Többféle készség párhuzamos fejlesztése: írás, olvasás, szövegértés, valamint szóhasználat, nyelvtani átalakítás, és fordítás • Gondosan kiválasztott szókincs, mely alkalmazkodik az éppen bemutatott nyelvtani szerkezet nyelvi szintjéhez, így a nyelvtan gyakorlását lexikai probléma nem zavarja

Kiadó:
Oxford University Press
Kiadás éve:
2011
Kiadás helye:
Oxford
ISBN:
9780194706056
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
416 oldal
Nyelv:
magyar, angol
Méret:
Szélesség: 19.00cm, Magasság: 27.00cm
Kategória:
A jelen idő
1 A létige (1) (I am... , I am not... ) 8
2 A létige (2) (Am I...?, Are you...?) 10
3 Ismétlő gyakorlatok: a létige használata (1-2. fejezet) 12
4 Az egyszerű jelen - Present Simple (1) (I know, I don't know) 16
5 Az egyszerű jelen - Present Simple (2) (Do you drive?) 18
6 Ismétlő gyakorlatok: Present Simple (4-5. fejezet) 20
7 A folyamatos jelen - Present Continuous (1) (I'm eating, I'm not eating) 24
8 A folyamatos jelen - Present Continuous (2) (Am I writing?) 26
9 Ismétlő gyakorlatok: Present Continuous (7-8. fejezet) 28
10 Present Simple (I work) vagy Present Continuous (I'm working) 32
11 A felszólító mód - Imperative (Go, Don't go) 36
A múlt idő
12 A létige egyszerű múlt ideje (I was, I wasn't, Was I ...?) 38
13 Az egyszerű múlt - Past Simple (I played, I didn't play, Did you play?) 40
14 Ismétlő gyakorlatok: Past Simple (12-13. fejezet) 42
15 A folyamatos múlt-Past Continuous (I was waiting, Was I waiting?) 46
16 Past Simple (I waited) vagy Past Continuous (I was waiting) 48
17 Present Perfect (1) (I have seen, I haven't seen) 52
18 Present Perfect (2) (ever, never, gone és been) 54
19 Present Perfect (3) (just, already, yet, still) 56
20 Ismétlő gyakorlatok: Present Perfect (17-19. fejezet) 58
21 Past Simple vagy Present Perfect (1) (I lived /1 have lived) 62
22 Past Simple vagy Present Perfect (2) (for, since, ago) 66
23 Ismétlő gyakorlatok: Past Simple vagy Present Perfect (21-2. fejezet) 70
24 Present Perfect Continuous (I've been cooking) 74
25 Present Perfect Simple (I've done) és Present Perfect Continuous (I've been doing) 78
26 Past Perfect (I had finished) 80
27 Past Simple (I saw) vagy Past Perfect (I had seen) 82
28 Used to 86
29 Past Perfect Simple (I had eaten) vagy Past Perfect Continuous (I had been eating) 88
30 Ismétlő gyakorlatok: igeidők (12-29. fejezet) 90
A jövő idő
31 A jövőre vonatkozó szándék - be going to 94
32 Will / shall (I will do it, Shall we go?) 96
33 A jövő kifejezése - Present Continuous és Present Simple 98
34 Will vagy be going to, Present Continuous vagy be going to 100
35 Ismétlő gyakorlatok: a jövő kifejezése (31-4. fejezet) 104
36 When, as soon as, until stb. és a jelen idő 108
37 A jövő kifejezése más szerkezetekkel 110
38 Ismétlő gyakorlatok: a jövő kifejezése (31-7. fejezet) 112
Mondatszerkezet és kérdő alakok
39 Szófajok (ige, főnév, melléknév stb.) 116
40 Szórend (alany, állítmány, tárgy) 118
41 A kiegészítendő kérdés - kérdőszók 120
42 A kiegészítendő kérdés - How long? How far? How often? How many? How much? How old? 122
43 A kiegészítendő kérdés - alanyra és tárgyra vonatkozó kérdések 124
44 Milyen? - What like? (What's she like?) 126
45 Ismétlő gyakorlatok: a kiegészítendő kérdés (41-4. fejezet) 128
46 Rövid válasz - short answers (Yes, I am; Yes, I do) 132
47 Utókérdés - question tags (It's cold, isn't it?) 134
48 Én is, én sem (so am I, I am too; neither am I, I'm not either) 136
Módbeli segédigék
49 Képesség és lehetőség kifejezése (can, can't, could, couldn't, be able to) 138
50 Kérés (Can I? Could I? May I? Can you? Could you?) 142
51 Utasítás, tanács, tiltás (must, mustn't) 144
52 Kell, nem kell (have to, don't have to) 146
53 Must vagy have to; mustn't vagy don't have to 148
54 Bizonyára, bizonyára nem, talán (must, can't, may, might, could) 152
55 Múltra utaló módbeli segédigék (must have seen, can't have done) 156
56 Kellene, nem kellene (should, shouldn't) 158
57 Kellene, jobban tennéd, ha - should, ought to, had better 160
58 Szükséges, nem szükséges - need, needn't 162
59 Kellett, kellett volna - had to do, should have done 164
60 Ismétlő gyakorlatok: módbeli segédigék (49-59. fejezet) 166
Igék
61 A birtoklás kifejezése - have és have got 170
62 Make, do és get 172
63 Make és let 174
64 Ismétlő gyakorlatok: have, make, do, get, let (61-3. fejezet) 176
65 Speak és talk; borrow és lend; take és bring; carry és fetch 180
66 Állapotot jelentő, 'statikus' igék 182
67 Igei kifejezések - phrasal verbs (1) (go with, put on, get up) 184
68 Igei kifejezések - phrasal verbs (2) (get over, call off, grow up) 188
Névelők, főnevek, névmások stb.
69 A főnevek többes száma - plural nouns (cats, men); one / ones 192
70 Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek - countable és uncountable nouns 194
71 A névelő (1) - articles (a, an, the) 196
72 A névelő (2) - articles (a, an, the) 198
73 A/an, some, any, no, none 200
74 Ismétlő gyakorlatok: névelők és főnevek (69-73. fejezet) 202
75 A személyes névmás alanyi és tárgyi alakja - I és me 206
76 A birtokos névmás - possessive pronouns (my, your; mine, yours) 208
77 A mutató névmás - demonstrative pronouns (this, that, these, those) 210
78 Much, many; how much? how many?; more 212
79 Határozatlan névmások - a lot of, a little, a few 214
80 All, most, some, none 216
81 Határozatlan névmások - something, anybody, nothing 218
82 Tárgy és részeshatározó - direct and indirect object (She gave him a book.) 220
83 A visszaható névmás - reflexive pronouns (myself, yourself stb.) 222
84 Van, vannak - there is, there are 224
Melléknevek és határozószók
85 A melléknév - adjectives (new, big, wonderful, American stb.) 226
86 A számnév - numbers (three, third) 230
87 Melléknevek és határozószók - adjectives and adverbs 232
88 A melléknév fokozása: középfok - comparative adjectives (older, more famous) 234
89 A melléknév fokozása: felsőfok - superlative adjectives (the oldest, the most famous) 236
90 Melléknevek és határozószók - adjectives and adverbs (quick, quickly);
a határozószók fokozása (more carefully) 238
91 Összehasonlítás - comparison (as...as) 240
92 Ismétlő gyakorlatok: a melléknév fokozása (88-91. fejezet) 242
93 -ed vagy -ing végű melléknevek (frightened, frightening) 246
94 Túlságosan, eléggé - too, enough (too big, big enough) 248
95 Gyakoriságot kifejező határozószók - adverbs of frequency (always, never stb.) 250
96 Határozószók (hely, irány, sorrend stb.) - adverbs of place, direction, order etc. 252
97 A határozó helye a mondatban 254
98 Ilyen, olyan - so, such 256
Elöljárószók
99 Helyet jelölő elöljárószók - prepositions of place (in, on, under stb.) 258
100 Időt jelölő elöljárószók - prepositions of time (in, on, at stb.) 260
101 Mozgást és irányt jelölő elöljárószók - prepositions of motion and place (in, out of stb.) 262
102 Ismétlő gyakorlatok: elöljárószók (99-101. fejezet) 264
103 Elöljárószók - prepositions (in, with, by) 268
104 Ige + elöljárószó (wait for, listen to stb.) 272
105 Melléknév + elöljárószó - adjective + preposition (angry with, afraid of) 274
106 Kifejezések elöljárószókkal - phrases with prepositions (at first, by post stb.) 276
107 Ismétlő gyakorlatok: elöljárószók (99-106. fejezet) 278
A szenvedő szerkezet
108 A szenvedő szerkezet - the passive (1); Present Simple és Past Simple 282
109 A szenvedő szerkezet - the passive (2); igeidők 284
110 A szenvedő szerkezet - the passive (3); ige + két tárgy 288
111 A műveltető szerkezet - causative (have something done) 290
112 Ismétlő gyakorlatok: a szenvedő és a műveltető szerkezet (108-11. fejezet) 292
A főnévi igenév és az -ing alak
113 Ige + -ing - verb + -ing (I like dancing) 296
114 A főnévi igenév - infinitive (I want to go, I can go) 298
115 Ige + to vagy -ing - verb + to or -ing (I love to dance, Move dancing) 300
116 Ismétlő gyakorlatok: ige + to vagy -ing (113-15. fejezet) 302
117 Mire való? (What's it for? - It's for making bread.) 306
118 Ige + tárgy + (to) + főnévi igenév (I asked her to come) 308
A feltételes mód
119 A feltételes mondat 1. típusa - first conditional (If I am ) 310
120 A feltételes mondat 2. típusa - second conditional (If he was ) 312
121 Ismétlő gyakorlatok: a feltételes mondat 1. és 2. típusa (119-20. fejezet) 314
122 A feltételes mondat 3. típusa - third conditional (If he had been ) 318
123 Kívánság - wish (I wish he was , I wish he had been ) 320
124 Ismétlő gyakorlatok - a feltételes mondat (119-23. fejezet) 322
A függő beszéd
125 A függő beszéd - reported speech (1) (say/said, tell/told) 326
126 A függő beszéd - reported speech (2) (névmások és határozószók) 328
127 A függő beszéd - reported speech (3) (kérés, utasítás stb.) 330
128 A függő kérdés - reported questions (She asked if ) 332
129 Ismétlő gyakorlatok: a függő beszéd (125-8. fejezet) 334
Szóképzés és mondatszerkesztés
130 (Both) and, but, however, although, so 338
131 Both ( and); either ( or); neither (...nor) 340
132 Since, for, ago; first, last 342
133 Because, in case, so, so that 344
134 A kijelölő jelzői mellékmondat - defining relative clauses (1) 346
135 A kijelölő jelzői mellékmondat - defining relative clauses (2) 348
136 Az értelmező jelzői mellékmondat - non-defining relative clauses 350
137 Ismétlő gyakorlatok: a jelzői mellékmondat (134-6. fejezet) 352
138 Előtagok - prefixes (im-, dis-, over-) 356
139 Képzők - suffixes (-able, -less, -ian) 358
Morfológiai táblázatok
A táblázat A főnév többes száma 360
B táblázat Megszámlálhatatlan főnevek 360
C táblázat Present Simple (egyszerű jelen) 361
D táblázat Az igék-ing-es alakja 361
E táblázat Szabályos igék: múlt idejű alak és befejezett melléknévi igenév 362
F táblázat Rendhagyó igék: múlt idejű alak és befejezett melléknévi igenév 363
G táblázat A melléknév közép- és felsőfoka 364
H táblázat Határozószók 364
Tárgymutató 365
Megoldókulcs 376

Harrison, Mark

Harrison, Mark  további könyvei

40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 800 Ft 1 080 Ft
legjobb ár
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 200 Ft 300 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 500 Ft 1 050 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...