Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Parasztbiblia Magyar népi biblikus történetek

Parasztbiblia - Lammel Annamária, Nagy Ilona - Régikönyvek
Parasztbiblia - Régikönyvek Parasztbiblia - Régikönyvek Parasztbiblia - Régikönyvek Parasztbiblia - Régikönyvek Parasztbiblia - Régikönyvek Parasztbiblia - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Osiris Kiadó
Kiadás éve:
2005
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Dürer Nyomda
ISBN:
9633897874
Kötés típusa:
kemény papír
Terjedelem:
371
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 13.00cm, Magasság: 20.00cm
Kategória:
KI A LEVEGŐÉGBE, KI A FŐDBE 13
Az Úr a magasban volt 13 / Akkor es voltak angyálok 13 / Az angyalok föllá-
zadtak 14/A pokol és a mennyország kapui 14/ Kiégnek, mint az üveg 14 /Az
angyalok nagyon elkevélyködtek 14 / Ámen 14 / Az angyalok inge 15 / Az ör-
dög birodalma 15/ Az angyalok háborúztak 15/A világ teremtése 15 / A gömb
főddé vált 17/ Az ördög lajtorjája 17 / A csúszómászó állatok teremtése 17 / A
póruljárt szúnyog 17/ Azt kapod mög, amit másnak kévánsz 18/ Kakukk, ka-
kukk! 18 /A kakukk ruhája 18 /A fülemüle éneke 18/ Kutya, macska, gomba,
szilva 19/A nefclejcs és a szamár füle 19/ Iá! 19/ Oda akarta a szemit 20/A bi-
valy teremtése 20 / A bab Isten tenyeréből 20 / A kő növekedése 21 / A Tisza
eredete 21

ISTEN ÁDÁMOT AGYAGBÓL MEGALKOTTA
Mikor Krisztus Urunk teremtette a népséget 22 / A cigány teremtése 22 / Az
agyag összegördült 22 / Ki fonta a sövént? 23 / Az ördögnek nincs lelke 23 /A
részög embör lelke 24 / Jobb feliben őrzőangyal, bal rebben ördög 24 /Ádám és
Éva teremtése 24 / Félre volt téve száradni 25 / Az asszony tcrömtése 25 /
Összekuporodva alszanak 26 / Kutyavért nem kapott 26 / Hogy meg legyen
különböztetve az asszony az embertől 26 / Kiterített formán vótak 26 / Mőte
öszik az cmbör a szájával? 26/ Elkezdték a gyomrukat meg a hasukat bevarrni
27/ Eccer kimentek a Nílus partjára 27/ Kicsi ember nagy bottal jár 28/ Csú-
fak voltak az emberek haj nélkül 29/Az asszony és a szakáll 29/ Miúta vannak
högyck?

PARADICSOMKERT
Ádám hugyan járt Évával 30/ Egy darázs megcsípte 32 / Esszevesztek a moso-
gatáson 32 / Így veti a fehérnép az ágyat 33 / En mégse eresztem 34 / Így lettek
az urak meg a szegények 35 / Éva kitagadott gyermekei 35 / Miért nyő el a
ruha? 36 / Ezér vagyunk rongyosak 36 / Ádám, a sámli és a kapa 36 / Adám
háza 37/A Szépasszony vize 37

MEGSZEGTÉK A PARANCSOLATOT 38
A jó és a gonosz szellemek 38 / Megpiszkálja az ember szüvit 38 / Vót egy kis
kígyó 38 / Éva és Ádám csak álmukban láttak 39 / Ruhaszárogatás 39 / Így


födözték fől 40/ Mér hideg 40 / Éva anyánk tála 40 / Ádám csúszája 41 / Isten
átka 41/ Mivel hogy vétközött 41 / Az embernek szárnya vőt 41/A három ark-
angyal 41 / Hogy emlékeztesse őt 44 / Éva álma 44

MIT CSELEKEDTÉL, KÁIN? 45
Ádány apánknak vőt három fia 45 / Káint a vadászok lelőtték 46/Az Istennek
haragcts képe 46/A 913~hér felhők 47/ Káin rossz volt, Ábel pedig jó 47/
Így származtunk meg 47 / Kis Ábel a Holdban 48/ Szct mégis belcsett 48/
A tiltott fa csodás története 48

ELVESZTEM AZ EMBERT 50
Noé öregapja 50 / Nagy emberek voltak Ádám után 50/ Megsokasodott a bűn
a földön 50 / Az első fahajó 52 / Noé bárkája 52 / Noé és az ördög 54 /
Kesztyűbül macska lett 55 /Az ördög nevetlen ujja 57 /A bárkán egy luk ütő-
Jött 57/A hegyek úgy keletkeztek 58/A hegyek tetejin a szőlő 58/ Botját a vé-
ribe belékeverte 58 / Noé, mikor kiszállt a bárkából 59 / Hétféle vérrel ojtotta
be 60/Noé cselédlánya 60 /A háromféle asszony 60 /A szivárvány 61 /A víz-
özön óta pipálnak 61 / Ezekbül lett az emberiség 61

A VÍZÖZÖN UTÁN MEGINDULT AZ ISTEN 63
A vízözön után megindult az Isten 63 / Az cmbör éveiről 63 / Ereszd cl, hogy
menjen! 64 / Ezért nem mén a gyermek 64 / Egy anya húsz gyermeke 64 / A
havi baj 65 / Az cmbört az Isten tanította szántani 65/ Ördögbül ló 65 /A ba-
rázdát húzó ember 66/Az ördög találmánya 66/ Maj siratjátok 66 / így lett az
clkárhozás 67 / Azóta van betegség 67 /A halál angyala 68 / Mőte kő minden-
kinek möghalni? 68 /A megbüntetött halál 69 / Istent le akarták hozni az ég-
ből 70/Amikor a babiloni tornyot építették... 70 / Krisztus Urunk a nyelveket
osztogatta 70/ Sorba álltak az akkori nemzetek 71/Az ünnepek kiosztása 71/
Egy nagy fehér lovat máglyára felhúztak 72/A magyar, a német és az oláh ru-
hája 72 / A Szentföld kiosztása 73

HA TÍZ IGAZ LESZ 74
Az Úr megrontotta a látásukat 74 / Szodoma és Gomorra 74 / Lót lányaifcl-
nőttnek érezték magokat 75 / Lót menekülése 75

AZ ATYAI ÁLDÁS 76
Született neki Izsák 76/ Ábrahám gyermekei 76/Az atyai áldás 77/ Ézsau és
Jákob 77 / Jákob házasságai 78 / Jákob visszatér Ézsauhoz 78/ Szent Jákob az
olyan komoly cmbör vót 78

JÓZSEF ÉS TESTVÉREI 81
Jákob gyermekei 81 / József álma 81 /Az álomfejtő 81 / A szelíd Júda 84


I It )11.) KI NÉPEDET EGYIPTOMBÓL! 85
;órám földjén 85/ Mózes kivezeti a népet Egyiptomból 85/ Dögvész, kelevé-
nyek 87 / A kilenc egyiptomi csapás 87 / Farahó király cigánykirály vót 89 /
Mikó beszélt az embör a szamárral? 90/ Mindennapi kenyerünk 91/ Manna-
szedés 91

It l'ATÖRTEK AZ ORSZÁGRA 92
Sámson és Becsabé 92 / Az erő a hajában van 96

ItUTI-I 99
'tud* és Boáz 99/ Noémi 99

A ZSOLTÁRÉNEKES 100
!A:győzött százezret 100/Az élő Isten hadserege 102/ Sámuel 102/ Saul bííne
és halála 103 / Uriás felesége 104 / A hálátlan Absolon 104 / Dávid királynak
volt egy darab szőleje 104 / Kérte az Istent zsoltárokkal 104/ Szőrzsákba öltö-
zött 105 / Dávid és Cicelle a Holdba n 105 / Még pénteken is táncoltak 105 /
Szent Dávid mög Cicölle 105 / A zsoltárénekes 106

SALAMON LETT A KIRÁLY 107
Salamon lett a király 107/ Bölcs Salamon bíró 107 / Salamon és Markaf 108 /
Salamon babája 111 / Salamon király dicsősége 111 /A jeruzsálemi templom
III / Kilépik belőle Bölcs Salamon 111 / Salamon király kincse 112

A TÜZES SZEKÉR 115
Illés próféta 115 / Illés kaszája 115 / A tűz eredete 116 / Illést elragadja Isten
116 / A Göncölszekér meg a Tejút 116 / A mennydörgés 116 / A próféta és a
gyermekek 116

A JÁMBOR TÓBIÁS 117
A vak próféta 117 / Tóbiás álma 117

NAGY ÍNSÉGBEN VAGYUNK 118
Vagy elveszek, vagy megszabadítom 118 / Ne félj, Eszter! 121

ISTEN ADTA, ISTEN ELVETTE 125
A türelmes Jób 125/Jób üldögélt a szemétdombon 125/Jó vagyok, ahogy látod
125 / Jób szekere 128

A PRÓFÉTÁK 129
A babilóniai fogság 129/A próféta és az öregasszony olaja 129/ Jeremiás láto-
mása 129/A világ vége 129/Az oroszlányok vcrme 130/A tüzes kemence 130
/ Jónás Ninivébe megy 130


AKI EL FOGJA TIPORNI A SÁRKÁNY FEJÉT 132
A Nap cs gyönyörködött 132 / Lányod fogantatik 133 / Mögszülctött a Szűz-
anya 134 / Úgy éltek, mint az angyalok 135 / Mária menyegzője 137 /A gyö-
nyörű ruha 137/ Koszorú csillag 137/ATcjút 138/A virágot megszagulta 138
/ Üdxöz légy, Már~LA földre mikor jön a harmat 138 / Lába nyomán
gyöngyvirágok 139 /Az én 1::!?Xái anyja 139 / Szent Erzsébet fia 139 / Keresz-
telő Szent János a templomban 139 —

JÉZUS SZÜLETÉSE 141
A Tejút az angyalok útja 141 / Minden növény kivirágzott 141 / Menjünk cl a
látására! 141 / 011an fényesség támadt 143 /A Szűzanya a Holdon 144 / Mu-
zsikával ballagjunk! 144 / Most született, s ekkora 145 / Szűz Mária ringatja a
Kisjézust 145 / Fölvették Jézust 145

MENEKÜLTEK A KISJÉZUSSAL 146
Szent József és az angyal 146 / Hcródcs parancsa 146/ A kicsi angyalok 146 /
Gyertyácska vót a kezikben 147 / A haragvó szomszédasszony 147 / Mire
Egyiptomba értek 148/ Miért él ötven évet a szamár? 149/A szántóvető 149/
A Szent Család menekülése 150/A szamár foga helc 151/A pacsirta 151 /Vót
nekik egy nagyon csúnya gyerckjck 152/A jó és a rossz lány 152 /A bazsarózsa
153 / A Kisjézus pelenkái 153 / Mióta hajlik le a szomorúfűzfa? 154 / A
Máriatíte gaz 154 / Levágta a haját 154 /El volt fáradva a Szűzanya 154/ Szűz-
anya kapott szélrül is 155 / Vonultak át a Zaharán 155 /A haramia és a Szent
Család 156 / A keresztespók 156 / Szűzanya tanálta meg a gombát 156 /
Máriapálca, Kincső szekér, Fiastyúk 156 / A bálványok leomoltak 157

AMIKOR KICSI GYERMEK VÓT 158
Fehér rózsa, piroS rózsa 158 / Csináltak kicsi várokat 158 / Az összetört korsó
158 /A játékok meg a cukor 159 / Agyagmadarak 159/A kánai menyegzőn az
volta menyasszony 159/ Simeon jövendölése 160/AKisjézus jelei 160/A pók
bckötte az ajtót 160 /A tizenkét éves Jézus Jeruzsálemben 160

SZŰZ MÁRIA NAPJAI 164
Az Úr Jézus ruhája 164/ Szűz Mária ebédje 164/ Galamb ebéd 164/A Szűz-
anyának jövendölnek 164 / A szombati napsütés 165 / A Szűzanya tisztulása
165 / 011an fehér az a virág 165 / Minden betű méhének változott 165 / Szűz
Mária fonásval kereste a kenyerét 165/A Boldogságos Szűz fonala 166/ Szűz
Mária meg-találkozik a záporcsővel 166 /A Szűzanya gyűrűje 166

EZ AZ ÉN SZERELMES FIAM! 169
Keresztelő Szent János 169/ Ez az én szerelmes fiam! 169 /Jót akart minden-
nek 169/Jézust a szűz leányok dicsérik 170/ Jézust megkísérti az ördög 170 /
Az Isten ördögnek nevezte ki 170


MENTEK AZ ÚR UTÁN 171


Lammel Annamária

Lammel Annamária  további könyvei

Életem a Skorpió jegyében (dedikált) - Nagy Ilona - Régikönyvek
30%
Folklore in 2000 - Nagy Ilona, Verebélyi Kincső - Régikönyvek
50%
2 400 Ft 1 200 Ft (50%)
Antikvár könyv
Könyörgés a pacsirtáért - Nagy Ilona - Régikönyvek
50%
480 Ft 240 Ft (50%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...