Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Pázmány Péter Remekei

Pázmány Péter Remekei - Sik Sándor, Pázmány Péter - Régikönyvek
Pázmány Péter Remekei - Régikönyvek Pázmány Péter Remekei - Régikönyvek Pázmány Péter Remekei - Régikönyvek Pázmány Péter Remekei - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Magyar Századok 3.
Kiadó:
Ardói Könyvkiadó
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Merkantil Nyomda
Kötés típusa:
félvászon
Terjedelem:
351
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 20.50cm
Kategória:
Oldal
BEVEZETÉS. Írta: Sík Sándor 5

PÁZMÁNY PÉTER REMEKEI.

A MAGYARI ISTVÁN SÁRVÁRI PREDIKÁTORNAK
„Az ORSZÁG ROMLÁSÁNAK OKAIRÓL IRT
KÖNYVÉRE" IRT FELELETBÖL.
Hogy az országban való veszedelmeknek nem mi
vagyunk okai, hanem az Luthoristák (39)

KEMPIS TAMÁS KRISZTUS KÜVETÉSÉROL.
Az egyedül lételnek és hallgatásnak szereteirül (48).
Az halálrul-való elmélkedésrül (51). — A jó lelki
isméretnek vigaságárul (53). — A szent keresztnek
király uttyárul (54). — Az isteni szeretetnek -csodá-
latos erejérül (58). — Hogy a Christus példájából
jó kedvel kel szenvedni e világi nyomoruságokat (61).
A természetnek és az Isten malasztyának külön-
böző indulatirul (62). — Hogy Istennek nagy jó-volta
és szerelme jelentetik emberekhez az oltári szent-
ségben (65) 47-

IMÁDSÁGOS KÖNYV.
Elöljáró levél az 1603-i, vagyis L kiadásban (67). —
Első elöljáró levél az 1610-i, II. kiadásban (69). —
Estvéli hála-adás (70). — A keresztyén embernek
magával-való szám-vetése (73). — Háboruságinknak
és nyavalyáinknak csendességgel szenvedéséért (77).—
Mikor hadakkal ostoroztatunk (78). — Az Ur-vétele
után (80). — Szent Trás intései (82) 67

RÖVID TANUSÁG.
Mi indított engem ez irásocskára (87). — Minemü
készülettel kehyen az Igazság keresésére készül-
nünk (89) 87

ALVINCZI PÉTERHEZ IRATOTT ÜT SZÉP LEVÉL.
Első levél (92) 92

ALVINCZI FELELETINEK MEGROSTA.LÁSA.
Mi okból irtam az Üt levelet nyilván kifejezett név-
nélkül (116). — Miért igazitottam az Üt levelet Al-
vinezi Péterhez (119). — Mi az oka, hogy most nem
örömest felelek Alvinczinak (120). = Az Alvinczi
szitkait miért bocsátom csak fülem mellől (122) 116'


Oldal
HODOEGUS, IGAZSÁGRA VEZÉRLŐ KALAUZ..
Elöljáró levél (127). Rendi és sommája e könyvben
foglalt tauuságoknak (136). - Az emberi okosság-
nak és keresztyéni hitnek az isteni természetrül és
tiszteletrül egyessége. Első része. A teremtett álla-
tok szép rendi, az emberi természet indulati, az igaz
okosság vezérlése Isten isméretire viszen (137). -
iásodik része. Mint kel a világi szép alkotmányok-
ban az Isten hatalmát és böleseségét szemlélni (148). -
1. Hasznai a teremtett-állatokrul-való elmélkedés-
nek (149). - 2. A mennyei Egékrül (153). - 3. A le-
vegő-ég és vizek csudái (157). - 4. A föld és okta-
lan állatok alkotásárul (160). - 5. Az emberrül (164).
6. Három tanuság (166). - Az Isten végtelen magá-
ban (168). - Első bizonyság a Christus személyé-
nek méltósága (175). - Az Anyaszentegyház világ
végéig megmarad. A látható Ecclesiarul kell ezt a
fogyhatatlanságot érteni (180). - A visza-vonyók
ellen-vetési megfejtetnek (182) 127

PRÉDIKÁCIÓK.
Az én kegyelmes Uramhoz A tellyes Szent Három-
ság egy bizony Istenhez Alázatos Ajánló Irásom (184).
A keresztyén olvasókhoz (188). - Négy dologrul
tudósittatnak az olvasók (192). - A keresztyén pre-
dikátorokhoz Intés (195.) - Miért sanyargatta Isten
hiveit e földön? és ellenségeit gyakorta kedvekre
tartva? (203). - Mely üdvösséges a magunk-isme-
rése (222). - Mint kell a keresztyén leányt ne-
velni (240) 184

A SETÉT HAJNAL-CSILLAG UTÁN BUJDOSÓ
LUTHERISTÁK VEZETŐJE.
Oka és eéllya ennek az irásnak (260) 260

AZ SZ. IRÁSRUL ÉS AZ ANYASZENTEGYHÁZRUL
KÉT RÖVID KÖNYVECSKÉK 264

ORSZÁGGYULÉSI BESZÉD.
Pázmány beszéde II. Ferdinándnak megválasztása
érdekében. 1617. november hó. Pozsony 268

PÁZMÁNY PÉTER LEVELEI.
BeIklen Gábor erdélyi fejedelemhez, 1622. január10.
Nikolsburg (274). - Ugyanahhoz, 1623. március 27.
Pozsony (275). - Ugyanahhoz, 1623. november 14.
Wien (277). - Ugyanahhoz, 1623. dec. 1. Wien (279).
Ugyanahhoz, 1623. november 24. Pozsony (280). -
Ugyanahhoz, 1627. dec. 28. Nagyszombat (282.) -


Oldal
Ugyanahhoz, 1629. április 3. Sellye (284). - Ugyan-
ahhoz, 1629 szeptember 24. Pozsony (285)
II. Ferdinánd királyhoz, 1624. június 18. Nagyszom-
bat (287). - Ugyanahhoz, 1626. augusztus 20. Nagy-
szombat (288). - Ugyanahhoz. 1626. november 9.
Pozsony (288). - Ugyanahhoz, 1628. március 11.
Pozsony (293). - Ugyanahhoz, 1632. február 10. Po-
zsony (294).
A Bethlen táborában levő felső-magyarországi ren-
dekhez, 1626. október 22. Pozsony (296)
Gróf Eszterházy Miklós nádorhoz, 1633. szeptem-
ber 17. Turócz. (298)
I. Rákóczi György fejedelemhez, 1630. december 31
Nagyszombat (301). - Ugyanahhoz, 1632. szeptem-
ber 12. Sellye (303). - Ugyanahhoz, 1633. január 5.
Érsekujvár (307). - Ugyanahhoz, 1634. március 21.
Pozsony (309). - Ugyanahhoz, 1635. március 7. Po-
zsony (310). - Ugyanahhoz, 1635. március 25. Pös-
tyén )312). - Ugyanahhoz, 1636. március 10. Po-
zsony (313). - Ugyanahhoz, 1636. október 5. Nagy-
szombat (314). - Ugyanahhoz, 1636. november 20.
Nagyszombat (317). - Ugyanahhoz, 1636. december 26.
Pozsony (318). 274

NAGYSZOMBATI EGYETEM ALAPITÖLEVELE 320

egyzetek 32-5


Sik Sándor

Sik Sándor  további könyvei

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...