Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Pénzügyi jog II.

Pénzügyi jog II. - Simon István - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Osiris tankönyvek
Kiadó:
Osiris Kiadó
Kiadás éve:
2007
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Dürer Nyomda Kft.
ISBN:
9789633899496
Kötés típusa:
fűzött kemény papír
Terjedelem:
478
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.50cm, Magasság: 24.20cm
Súly:
0.80kg
Kategória:
ELŐSZÓ 19
I. RÉSZ
Az adózás rendje
I. Adózási alapfogalmak, az adózási folyamat szakaszai
és jogi szabályozása 23
1. Adózási alapfogalmak 23
2. Az adózási folyamat szakaszai 24
3. Az adózási folyamat jogi szabályozása 26
II. Az adózás eljárási elvei 27
1. Legalitás 28
2. A törvényesség és eredményesség együttes érvényesítése 29
3. Az adóztatás egységessége 29
4. A mérlegelés elve 29
5. A méltányos eljárás elve 30
6. A megkülönböztetés tilalma 30
7. Az adózó tájékoztatáshoz való joga 31
8. Az adózó jóhiszemű joggyakorlásának és együttműködésének kötelezettsége 31
9. A szerződések tartalma szerinti minősítés elve 32
10. A rendeltetésszerű joggyakorlás elve 35
III. Az adózó 36
1. Az adózó fogalma 36
2. Az adózók típusai 38
3. Speciális adózói típusok 40
4. Más személyek az adózási folyamatban 40
IV. Az adóhatóságok 42
1. Az adóigazgatás rendszere 42
2. Az adóhatóságok 43
3. Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége 45
4. Az adóhatóságok együttműködése 48
5. Az Európai Közösség adóügyi együttműködési szabályai 49
V. Az adózó jogai 52
1. Az adózói jogok típusai 52
2. Iratbetekintési jog 53
3. Önellenőrzési jog 54
VI. Az adókötelezettségek 57
1. Az eljárási adókötelezettségek típusai 57
2. Bejelentés 59
3. Bevallás 65
4. Adófizetés és adóelőleg-fizetés 68
5. Bizonylat kiállítása és megőrzése, könyvvezetés 71
6. Nyilatkozattétel és tanúvallomás 73
7. Adatszolgáltatás 74
VII. Adómegállapítási módok 76
1. Önadózás 77
2. Adólevonás 78
3. Adókivetés 81
4. Adókiszabás 81
5. Adóbeszedés 82
6. Adatszolgáltatás alapján történő hatósági adómegállapítás 82
7. Feltételes adómegállapítás 84
VIII. Az adóadatok kezelése és az adótitok védelme 85
1. Adatkezelés, adótitok 85
2. Az adóhatóságok közötti adatáramlás szabályozása 86
3. Adattovábbítás más állami szerv részére 87
4. Adatnyilvánosság 87
5. Banktitok az adózásban 88
6. Adóigazolások kiállítása 89
IX. Az ellenőrzés 89
1. Az ellenőrzés célja, fajtái, az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása 90
2. Hatáskör az ellenőrzési eljárásban 93
3. Az ellenőrzés megindítása, határidők az ellenőrzési eljárásban,
az ellenőrzés lefolytatása 95
4. Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban 96
5. A becslés 99
6. Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban 102
7. Az ellenőrzés befejezése 103
8. Az ismételt ellenőrzés és korlátai 103
X. A hatósági eljárás 104
1. Adómegállapítás a hatósági eljárásban 105
2. Méltányosság a hatósági eljárásban 106
3. A kiszámíthatóság elősegítésének jogintézményei 107
4. Jogorvoslatok 108
XI. A végrehajtási eljárás 110
1. Végrehajtható okiratok és a biztosítási intézkedés 110
2. A végrehajtás foganatosítása és korlátai 111
3. Végrehajtási kifogás, a végrehajtási eljárás felfüggesztése és szünetelése 113
XII. Elévülés az adójogban 114
XIII. Az adójogi szankciók rendszere 115
1. Késedelmi pótlék 116
2. Önellenőrzési pótlék 116
3. Adóbírság 117
4. Mulasztási bírság 118
5. Intézkedések 119
Felhasznált irodalom 121
Nemzeti/magyar jogforrások 121
Fontosabb EU-normák 121
II. RÉSZ
Jövedelem- és nyereségadók
Bevezetés: a jövedelem fogalma és jövedelemadók általános jellemzése 125
1. fejezet SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 128
I. A személyi jövedelemadó jellemzése 128
II. Az adóalany 129
1. A magánszemély 129
2. Más adóalanyok 131
III. Az adótárgy meghatározása és az adókötelezettség értelmezése 133
1. A jövedelem meghatározása 133
2. Bevételek 134
3. Költségek 136
4. A jövedelem megszerzésének időpontja 137
5. Adókötelezettség a személyi jövedelemadózásban 139
IV. A jövedelemtípusok rendszere 140
V. Az összevont adóalap 142
1. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek 142
2. Összevont adóalap, adómérték, számított adó 142
3. Az összevont adóalap adója, az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények 149
4. Rendelkezés az adóról 150
VI. Az egyéni vállalkozók adózása 151
1. A vállalkozói személyi jövedelemadó 152
2. Átalányadó és tételes átalányadó 155
3. Az egyéni vállalkozó különadója 157
VII. A vagyonátruházásból származó jövedelem adózása 158
1. Az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem 158
2. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 159
3. Tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződésből származó jövedelem 161
VIII. A tőkejövedelmek adózása 161
1. Kamatból származó jövedelem 161
2. Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem 163
3. Az osztalékból származó jövedelem 163
4. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem 164
5. A vállalkozásból kivont jövedelem 164
6. Tőzsdei ügyletből származó jövedelem 165
IX. Természetbeni és egyéb juttatások, engedmények 165
X. Vegyes jövedelmek 167
1. Kisösszegű kifizetések, egyösszegű járadékmegváltások 167
2. Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem 167
3. Társasház, társasüdülő jövedelme 167
4. Nyereményből származó jövedelem 168
5. Privatizációs lízingből származó jövedelem 168
XI. Az értékpapír, az értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték 168
1. Az értékpapír révén megszerzett jövedelem adózása 168
2. Értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték 169
3. Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében szerzett jövedelem 170
XII. Az adómentességek rendszere, típusai 171
1. Az adómentességek rendszere 171
2. Az adómentesség típusai 171
Melléklet a személyi jövedelemadóról szóló fejezethez:
a fizetendő adó meghatározása 172
2. fejezet A MAGÁNSZEMÉLYEK KÜLÖNADÓJA 175
I. A magánszemélyek különadójának célja 175
II. A különadó tárgya 175
III. A különadó alapja 175
IV. A különadó mértéke 175
V. A különadó alanya 176
VI. A különadóra vonatkozó előlegfizetési szabály 176
3. fejezet EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI
HOZZÁJÁRULÁS (EKHÓ) 177
I. Az ekho-alanyiság kérdései 177
1. Az adóalany és foglalkoztatója (kifizető) 177
2. Az ekho-alanyiság választásának előfeltételei 178
II. Az ekhó alapja, mértéke és egyéb kérdések 179
1. Az ekhó alapja és mértéke 179
2. Jogosulatlan ekho-választás 180
3. Az ekhó és az szja kapcsolata 180
4. A magánszemélyt az ekhó alapján megillető társadalombiztosítási ellátások 180
4. fejezet TÁRSASÁGI ADÓ 181
I. A társaságok és más szervezetek jövedelmének adóztatása 181
1. A nyereség- és profitadók jellegzetességei 181
2. A társasági adó és a személyi jövedelemadó integrációja 182
3. A társasági adó 184
II. Adóalany, adótárgy, adókötelezettség 184
1. Adóalanyok 184
2. Adótárgy, adókötelezettség 186
3. Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 186
III. Az adóalap 187
IV. Az adóalap meghatározása: korrekciós tételek 189
1. Elhatárolt veszteség 189
2. Céltartalék képzése 190
3. Értékcsökkenési leírás 190
4. A követelések kezelése: értékvesztés, behajthatatlan
és elengedett követelés 192
5. Részesedés bevonása és kivonása 193
6. A mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó csökkentő tétel 193
7. Fejlesztési tartalék 194
8. Egyéb adóalap-csökkentő tényezők 194
9. Egyéb adóalap-növelő tényezők 195
V. Az adóalap módosításának speciális szabályai 196
VI. Az adó mértéke 197
VII. Adókedvezmények 198
1. Beruházási, térségi és fejlesztési adókedvezmény 199
2. Kis- és középvállalkozások adókedvezménye 200
VIII. A külföldről származó jövedelem adózása 200
IX. A külföldi illetőségű személyek társasági adózása 201
X. Alanyi adómentesség és a nonprofit szervezetek 201
5. fejezet TÁRSASÁGOK KÜLÖNADÓJA, HITELINTÉZETI JÁRADÉK, BANKADÓ 203
I. A társaságok különadója 203
1. Az adó alanya 203
2. Az adó alapja 204
3. Az adó mértéke 205
4. A különadó és a társasági adó kapcsolata, eljárási szabályok 205
II. Hitelintézeti járadék 205
III. Bankadó 205
6. fejezet EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 207
I. Az adóalany 207
1. Az eva választására jogosultak 207
2. Az eva választásának feltételei 208
3. Az adóalanyiság megszűnése 209
II. Nyilvántartási kötelezettség, az eva alapja és mértéke 210
1. Nyilvántartási kötelezettség 210
2. Az eva alapja és mértéke 210
III. Eljárási szabályok 212
1. Bejelentési kötelezettség 212
2. Adómegállapítási és bevallási kötelezettség 212
3. Adóelőleg- és adófizetési kötelezettség 212
4. Számla- és nyugtaadási kötelezettség 212
IV. Az eva kapcsolata más adókkal és a szakképzési hozzájárulással 213
1. Az adóalany helye az áfarendszerben 213
2. A személyi jövedelemadó-alanyiság megszűnése 213
3. A társasági adóalanyiság megszűnése 213
4. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos kötelezettségek 213
5. A szakképzési hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségek 214
Felhasznált irodalom 214
Nemzeti/magyar jogforrások 215
III. RÉSZ
A fogyasztáshoz kapcsolt adók
BEVEZETÉS: A FOGYASZTÁST TERHELŐ ADÓK 219
I. Jövedelem versus fogyasztás adóztatása 219
II. A fogyasztást terhelő adók rendszere 220
1. A fogyasztást terhelő adók napjainkban 220
2. A fogyasztást terhelő adók jellemzői 221
3. A forgalmi adók típusai 222
1. fejezet ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 224
I. A forgalmi adóztatás rövid története és a hatályos törvény 224
1. A forgalmi adóztatás története 224
2. A hatályos áfatörvény 225
II. Az általános forgalmi adó alanya - az adó fizetésére kötelezett személy 225
1. Az adó alanya 225
2. A külföldi vállalkozások adóalanyisága 227
3. Adóalanyiság közös tulajdon esetén 228
4. Új közlekedési eszköz értékesítése más tagállamba 228
5. A közhatalmi szervek adóalanyisága 229
6. Csoportos adóalanyiság 230
7. Az adó fizetésére kötelezett személy 230
8. Az adófizetési kötelezettség átfordulása 231
III. Az adókötelezettség (adófizetési kötelezettség) elemei 232
1. Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás 233
2. A teljesítés helye 235
3. Az adófizetési kötelezettség keletkezése 236
IV. Az adó alapja és az adó mértéke 238
1. Az adó alapja 238
2. Az adó mértéke 240
V. Az adómentességek 241
1. Tárgyi adómentesség 241
2. Alanyi adómentesség 242
VI. Az adólevonási jog 242
1. Az adólevonási jog fogalma 242
2. Az adólevonási jog gyakorlásának személyi és tárgyi feltétele 243
3. Az adólevonási jog gyakorlásának korlátai 244
4. Az előzetesen felszámított adó megosztása 245
VII. Az eljárási adókötelezettségek 245
1. Bizonylatok kiállítása 245
2. Az adó nyilvántartása 248
VIII. Az általános forgalmi adó elszámolása (megfizetése, göngyölítése, visszaigénylése) és az adó-visszatérítés 248
1. Az adó elszámolása 248
2. Adó-visszatérítés 250
IX. Termékimport 250
1. A termékimport fogalma és teljesítési helye 250
2. Az importáló, a közvetett vámjogi képviselő és az import adójogi megbízott 251
3. Az adófizetési kötelezettség keletkezése, az adó alapja és mértéke, az adólevonási jog 252
4. Adómentes termékimport 253
5. Adómegállapítás 254
X. Termékexport az áfarendszerben 254
XI. A Közösségen belülről történő termékbeszerzés 255
1. A közösségi áfarendszer alapkoncepciója 255
2. A Közösségen belülről történő termékbeszerzés 256
3. Közösségen belüli termékbeszerzésnek nem minősülő ügyletek 257
4. Adómentesség 259
XII. Különös rendelkezések 260
2. fejezet JÖVEDÉKI ADÓ 261
I. A jövedéki adó fogalma és történeti előzményei 261
II. A magyar jövedéki szabályozás fejlődése a kilencvenes években 262
III. Az jövedéki adó harmonizációja az EU-ban 263
1. A horizontális irányelv 263
2. Vertikális irányelvek 264
IV. A hatályos magyar jövedéki szabályozás: belföldi ügyletek és az import 266
1. Az adóalany 266
2. Adótárgy 267
3. Adóalap, adómérték 267
4. Adókötelezettség, adófelfüggesztés, adófizetési kötelezettség 269
5. Adóraktár 270
6. Jövedéki biztosíték 271
7. Az eljárási adókötelezettségek teljesítése: adómegállapítás, adóbevallás, adófizetés 272
8. Adómentesség és adó-visszaigénylés 272
9. Zárjegy, adójegy 273
V. A jövedéki termékek uniós forgalmának szabályozása a Jöt.-ben 274
1. Az Európai Unión belüli termékforgalom szabályozásának alapkoncepciója 274
2. Bejegyzett és be nem jegyzett kereskedők 275
3. Az adózott termékek forgalma 276
VI. Engedélyezés, felügyelet, ellenőrzés 277
1. Engedélyezés 277
2. Felügyelet 278
3. Ellenőrzés 278
VII. Jogkövetkezmények 280
1. Adóbírság 280
2. Mulasztási bírság 280
3. Jövedéki bírság 281
4. Intézkedések, lefoglalás, elkobzás 282
3. fejezet ENERGIAADÓ 283
I. Az energiaadó harmonizációja az Európai Unióban 283
1. Kötelező mentesség 284
2. Adható adómentesség és adókedvezmény 284
3. A tagállamok által megállapítható kedvezményes adómérték 284
II. A hatályos magyar szabályozás 285
1. A törvény célja 285
2. Az adótényállás elemei 285
3. Az adóhatóság és az eljárási adókötelezettségek 287
4. fejezet REGISZTRÁCIÓS ADÓ 288
5. fejezet FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 289
Felhasznált irodalom 291
Nemzeti/magyar jogforrások 291
Fontosabb EU-normák 292
IV. RÉSZ
Illetékek és díjak
I. Az illetékjog rendszere 295
1. A mai illetékrendszer kialakulása 295
2. Illeték- és díjfizetési kötelezettség elhatárolása 296
3. Illetékkötelezettség az illetékkódexben 297
II. A vagyonszerzési illetékek rendszere, a vagyon meghatározása és az illeték alanya 298
1. A vagyonszerzési illetékek rendszere 298
2. A vagyon meghatározása 298
3. Az illeték alanya 299
III. Az ingyenes vagyonszerzés illetéke 299
1. Az öröklési illeték tárgya 299
2. Az ajándékozási illeték tárgya 300
3. Az öröklési és az ajándékozási illeték alapja 300
4. Az öröklési illeték mértéke 301
5. Az ajándékozási illeték mértéke 302
6. Az ajándékozási és az öröklési illeték mértékével összefüggő közös szabályok 302
7. A haszonélvezet és a használat öröklésének és ajándékozásának illetéke 303
8. Illetékmentesség és kedvezmény 304
IV. Visszterhes vagyonátruházási illeték 306
1. A visszterhes vagyonátruházási illeték tárgya 306
2. Az illeték alapja és mértéke 306
3. Különös szabályok 307
4. Illetékmentességek 309
V. Államigazgatási eljárási illetékek 310
VI. A bírósági eljárási illetékek 312
1. Az illeték fizetésére kötelezettek 312
2. A polgári eljárási illetékek 313
3. A büntetőeljárás illetéke 314
4. Mentességek, kedvezmények, fizetési könnyítések 315
Felhasznált irodalom 316
Nemzeti/magyar jogforrások 316
V. RÉSZ
Vagyonadók és önkormányzati adóbevételek
1. fejezet A VAGYONADÓKRÓL
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓBEVÉTELEKRŐL ÁLTALÁBAN 319
1. A vagyonadók rendszere 319
II. A vagyon adóztatása Magyarországon 321
2. fejezet HELYI ADÓK 325
I. A helyi adóztatás jellemzői 325
II. A helyi adómegállapítás joga 327
III. Adóalanyok és adótárgyak 328
1. Adóalanyok 328
2. Adótárgyak 328
IV. A helyi adók típusai 329
1. Vagyoni típusú adók 329
2. Kommunális jellegű adók 331
3. Helyi iparűzési adó 332
3. fejezet LUXUSADÓ 335
4. fejezet GÉPJÁRMŰADÓ 336
I. A belföldi gépjárművek adója 336
II. A külföldön nyilvántartott gépjárművek adója 337
Felhasznált irodalom 338
Nemzeti/magyar jogforrások 338
VI. rész
A társadalombiztosítási alapok és az elkülönített állami pénzalapok adójellegű bevételei
1. fejezet A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEVÉTELEI 341
1. Az Egészségbiztosítási Alap bevételei 343
1. A foglalkoztatók befizetései 343
2. A foglalkoztatottak befizetései 346
3. Az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozás tagjai utáni fizetési kötelezettségek 347
II. A Nyugdíj-biztosítási Alap bevételei 349
1. A foglalkoztatók befizetései 349
2. A foglalkoztatottak befizetései 350
3. Az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozás
tagjai utáni fizetési kötelezettségek 350
2. fejezet AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEVÉTELEI 352
I. A Munkaerő-piaci Alap bevételei 352
1. Munkaadói járulék 352
2. Munkavállalói járulék 353
3. Vállalkozói járulék 353
4. Rehabilitációs hozzájárulás 353
5. Szakképzési hozzájárulás 354
II. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevétele: az innovációs járulék 354
III. A Nemzeti Kulturális Alap bevétele: a kulturális járulék 355
IV. A Egyéb elkülönített állami pénzalapok javára teljesített befizetések 356
Felhasznált irodalom 358
Nemzeti/magyar jogforrások 358
VII. RÉSZ
Egyéb adók és adójellegű befizetések
I. Környezetvédelmi adóztatás (ököadók) 363
1. Környezetterhelési díjak 363
2. Környezetvédelmi termékdíjak 364
II. Szerencsejáték szervezőinek játékadó-fizetési kötelezettsége 364
1. A sorsolásos játékok játékadója 365
2. A totalizatőri rendszerű fogadás játékadója 365
3. A bukmékeri rendszerű fogadás játékadója 366
4. Pénznyerő automaták utáni játékadó 366
5. Játékautomaták utáni játékadó 366
6. Játékkaszinó játékadója 366
III. Egyéb adójellegű befizetések 367
1. Bányajáradék 367
2. Vízkészletjárulék 368
3. Agrárjárulékok, hozzájárulások és bírságok 368
Felhasznált irodalom 370
Nemzeti/magyar jogforrások 370
VIII. RÉSZ
Nemzetközi pénzügyi jog
I. A nemzetközi pénzügyi jog tárgya és rendszere 373
II. Nemzetközi költségvetési jog 378
III. Nemzetközi vámjog 379
IV. Nemzetközi pénzrendszer és fizetések joga 381
V. Nemzetközi és szupranacionális adójog 384
VI. Kormányközi organizációk költségvetési rendszere 385
VII. Nemzetközi pénzügyi ellenőrzés 389
VIII. Integrációk pénzügyi joga. Az EU pénzügyi joga 390
1. Vámunió 391
2. Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) 392
3. Részleges adóunió 392
4. Integrált költségvetési rendszer és jog 393
Felhasznált irodalom 397
IX. RÉSZ
Nemzetközi adójog
I. A nemzeti és a nemzetközi adójog viszonya 401
1. A nemzeti és a nemzetközi adójog kapcsolata a jövedelmek adóztatása során 402
2. Nemzetek feletti adójog - az EU példája 405
II. Az OECD Modellegyezmény 412
1. Az OECD Modellegyezmény bevezető rendelkezései 414
2. A különféle jövedelmek adóztatása az OECD Modellegyezmény szerint 418
3. A kettős adózás elkerülésére szolgáló módszerek 432
4. Adóelkerülést megakadályozó módszerek alkalmazása a Modellegyezményben 434
5. Eljárási szabályok 436
III. Egyéb nemzetközi adó jellegű egyezmények 439
Felhasznált irodalom 440
Fontosabb EU-normák 440
X. RÉSZ
Közösségi vámjog
I. A vám fogalma 443
1. A mai vámrendszer előzményei 443
2. A vámpolitika 444
3. A vám mint közbevétel 446
4. A vámok rendszerezése 446
II. A vámjog fogalma, jogforrási rendszere 447
1. A vámjog fogalma 447
2. Az Európai Unió vámjogának jogforrásai 448
3. A vámjog nemzeti jogforrásai 449
III. Vámjogi alapfogalmak
1. Az áruk vámjogi helyzete 449
2. Vámfelügyelet 450
3. Vámbiztosíték 450
4. Vámterület, vámunió, szabadkereskedelmi övezet 451
5. Tranzitterület, vámszabad terület, vámszabad raktár 452
6. Vámutak 453
IV. A vám alapja 454
1. A vámérték meghatározása 454
2. A vámérték bevallása 455
V. Az áru származása 456
VI. A vámtarifa 456
VII. Az áru vámjogi sorsa 457
1. A vámáru-nyilatkozat 457
2. A vámáru-nyilatkozat elfogadása és joghatása 458
VIII. Az egyes vámeljárások 459
1. Szabad forgalomba bocsátás 459
2. Árutovábbítás 460
3. Vámraktározás 460
4. Aktív feldolgozás 461
5. Vámfelügyelet melletti feldolgozás 461
6. Ideiglenes behozatal 462
7. Passzív feldolgozás 463
8. Kivitel 463
IX. Vámtartozás 463
1. A vámtartozás keletkezése, a vámfizetésre kötelezett 464
2. A vámtartozás összegének megállapítása, beszedése 464
3. Halasztott vámfizetés 465
4. Egyéb fizetési könnyítések 465
5. A vámtartozás végrehajtása 465
6. A fizetési késedelem jogkövetkezménye, vámjogi szankciók 466
7. A vámtartozás megszűnése 467
8. A vám visszafizetése és elengedése 467
X. Vámpreferenciák 468
XI. A vámigazgatás szervezete és feladatköre 468
1. A vámigazgatás szervezete 468
2. A vámhatóság feladatköre 469
3. A vámhatóságok közösségi és nemzetközi együttműködése 469
Felhasznált irodalom 470
Nemzeti/magyar jogforrások 470
Fontosabb EU-normák 470
Tárgymutató 471

Simon István

Simon István  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
320 Ft 224 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 200 Ft 840 Ft
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 000 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...