Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Polski Fiat 126p

Polski Fiat 126p - Zembowicz, J., Klimecki-J. Z. - Régikönyvek
Polski Fiat 126p - Régikönyvek Polski Fiat 126p - Régikönyvek Polski Fiat 126p - Régikönyvek Polski Fiat 126p - Régikönyvek
(0 vélemény)
Fordítók:
Ács János
Kiadó:
Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve:
1990
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Alföldi Nyomda
ISBN:
9631084981
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
272 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 21.00cm, Magasság: 28.00cm
Súly:
0.50kg
Kategória:
1. Főbb műszaki adatok 5 2.6.3. Szerelési tanácsok
2.7. A hajtórúd és a csapágycsészék
1.1. A gépkocsi azonosítási adatai 5 2.7.1. A hajtórúd és csapágyai műszaki
1.2. A gépkocsi műszaki adatai 5 állapotának értékelése L
1.3. üzemanyagok 5 2.7.2. A hajtórúd javítása, a hajtórúd-
1.4. Karbantartási irányelvek 5 szemben levő csapágypersely cse-
réje L
2. A motor 15 2.7.3. A hajtórúd csapágycsészéinek
2.1. A motor műszaki állapotának meghatá- cseréje L
rozása 15 2.7.4. A hajtórúd egyengetése és jelö-
2.1.1. A motor szemrevételezése 15 lése
2.1.2. A motor állapotának megfigyelé- 2.8. A forgattyústengely és a lendítőkerék . .
se üzem közben 15 2.8.1. A forgattyústengely és a lendítő-
2.1.3. A sürítési végnyomás mérése .. 24 kerék műszaki állapotának érté-
2.1.4. A motor megfigyelése próbaúton 24 kelése
2.2. A motor ki- és szétszerelése 25 2.8.2. A forgattyústengely javítása . . . .
2.2.1. A motor kiszerelése a gépkocsiból 25 2.8.3. A lendítőkerék javítása, le- és fel-
2.2.2. A teljes hajtási egység kiszerelése25 szerelése
2.2.3. A motor szétszerelése 26
2.3. A motor össze- és beszerelése 27 2.9. A vezérmű
2.3.1. A motor beszerelése a gépkocsiba 31 2.9.1. A szelephézag ellenőrzése és beál-
2.3.2. A teljes hajtási egység beszerelése lítása
a gépkocsiba 32 2.9.2. A vezérlési fázisok ellenőrzése, a
2.4. A motortömb 33 vezérműlánc, a lánckerekek és a
2.4.1. A motortömb műszaki állapotá- vezérműtengely kiszerelése
nak értékelése 33 2.9.3. A vezérműtengely, a lánchajtás és
2.4.2. A motortömb és a fedelek javítása 35 a szelepemelők műszaki állapotá-
2.4.3. A tömítések cseréje 37 nak értékelése
2.4.4. Az olajteknő javítása 39 2.9.4. A vezérműtengely, a vezérműlánc
2.5. A henger 39 és a lánckerekek beszerelése a mo-
2.5.1. A henger műszaki állapotának ér- torba
tékelése 40 2.10. A hengerfej, a szelepek, a szeleprugók és
2.5.2. A henger javítása 41 a szelepvezetők
2.6. A dugattyú, a dugattyúgyűrűk és a du- 2.10.1. A hengerfej le- és szétszerelése .
gattyúcsapszeg 42 2.10.2. A hengerfej, a szelepek és a sze-
2.6.1. A dugattyúk, a dugattyúgyűrűk leprugók műszaki állapotának ér-
és a dugattyúcsapszeg műszaki ál- tékelése
lapotának értékelése 42 2.10.3. A hengerfej, a szelepülések, a sze-
2.6.2. A dugattyú furatainak felfúrása lepek és a szelepvezetők javítása
és a dugattyúgyűrűk végeinek kö- 2.10.4. A hengerfej összeszerelése
szörülése 43 2.11. A motor kenési rendszere


2.11.1. Az olajszint ellenőrzése és az olaj- 3.3.2. A külső sebességváltó szerkezet
csere 65 szerelése és beállítása
2.11.2. A szelepfedél és az olajbeöntő- 3.4. A főáttétel és a differenciálmű
nyílás fedelének ellenőrzése, javí- 3.4.1. A föáttétel és a differenciálmű
tása, a lángfogó tisztítása 66 szétszerelése
2.11.3. A centrifugális olajszűrö tisztítása67 3.4.2. A főáttétel és a differeneiálmű
2.11.4. Az olajszivattyú, a nyomáscsök- műszaki állapotának értékelése,
kentő szelep és a belső olajszűrő valamint javítása
leszerelése, ellenőrzésejavítása és 3.4.3. A főáttétel és a differenciálmű
összeszerelése 67 összeszerelése és beállítása
2.12. A hűtőrendszer 71 3.4.4. A sebességváltómű, a föáttétel, á
2.12.1. Az ékszíj feszességének szabályo- differenciálmű és a féltengelyek
zása és cseréje 72 beszerelése a gépkocsiba
2.12.2. A termosztát és a jobb oldali mo- 3.5. A hajtó féltengelyek
torborítás leszerelése, ellenőrzése 3.5.1. A féltengelyek kiszerelése
és javítása 73 3.5.2. A hajtó féltengelyek műszaki álla-
2.12.3. A ventilátor és burkolatának le- potának értékelése és javítása . .
szerelése, ellenőrzése és összesze- 3.5.3. A hajtó féltengelyek összeszere-
relése 75 lése
2.13. A tüzelőanyag-ellátó rendszer 77
2.13.1. A levegőszűrő és a szívócső kar- 4. A kormányszerkezet
bantartása 77 4.1. A kormányszerkezet műszaki állapotá-
2.13.2. A karburátor beállítása és javí- nak értékelése
tása 78 4.2. A kormányszerkezet kiszerelése a gépko-
2.13.3. A gázbowden ellenőrzése és beál- csiból
lítása 84 4.3. A kormánytengely
2.13.4. A tüzelőanyag-szivattyú leszerelé- 4.3.1. A felső kormánytengely és a kor-
se, ellenőrzése és szerelése 84 mányoszlop szétszerelése, műsza-
2.13.5. A tüzelőanyag-tartály és vezeté- ki állapotának értékelése és javí-
keinek ellenőrzése és javítása . 87 tása
2.14. A kipufogórendszer 88 4.3.2. A felső kormánytengely beszere-
2.15. A hajtási egység rugalmas felfüggesztése 88 lése a kormányoszlopba
2.16. A motor kipróbálása a fékpadon 90 4.3.3. Az alsó kormánytengely szétsze-
relése, állapotának értékelése, ja-
3. A hajtás átvitele 93 vítása és összeszerelése

3.1. A tengelykapcsoló 93 4.3.4. Az alsó és a felső kormánytengely
3.1.1. A tengelykapcsoló müszaki álla- beszerelése a gépkocsiba a kor-
potának értékelése és javítása 93 mányoszloppal és a kormányke-
3.1.2. A tengelykapcsoló-pedál holtjáté- rékkel
kának beállítása 99 4.4. A kormánymű
3.1.3. A kinyomószerkezet kenése 99 4.4.1. A kormánymü szétszerelése .
3.1.4. A tengelykapcsoló ki- és szétsze- 4.4.2. A kormánymü műszaki állapotá-
relése 99 nak értékelése és javítása
3.1.5. A tengelykapcsoló beszerelése 100 4.4.3. A kormánymü összeszerelése
3.1.6. A tengelykapcsoló bowdenjének 4.4.4. A kormánymü beállítása
cseréje 101 4.5. A kormányszerkezet összekötő rúdjai
3.2. A sebességváltómü 102 4.5.1. Az összekötő rudak kiszerelése,
3.2.1. A sebességváltómű működésének műszaki állapotuk értékelése és
ellenőrzése 102 javítása
3.2.2. A sebességváltómű kiszerelése a 4.5.2. Az összekötő rudak összeszere-
gépkocsiból a főáttétellel, a diffe- lése
renciálművel és a féltengelyekkel 4.5.3. Az első kerekek elfordulási szögé-
együtt 102 nek ellenőrzése
3.2.3. A sebességváltómű szétszerelése . 105
3.2.4. A sebességváltómű ellenőrzése és 5. A gépkocsi kerékfelfüggesztései
javítása 107 5.1. Az elsökerék-felfüggesztés
3.2.5. A sebességváltómű összeszerelése 109 5.1.1. Az elsőkerék-felfüggesztés szét- és
3.3. A külső sebességváltó szerkezet 113 összeszerelése
3.3.1. A külső sebességváltó szerkezet 5.1.2. A rugók és a lengéscsillapítók el-
szétszerelése, müszaki állapotá- lenőrzése
nak megítélése és javítása 113 5.1.3. A lengőkarok javítása


5.1.4. A tengelycsonk javítása 154 7.5. A gyújtóberendezés 19
5.1.5. Az első kerekek beállításának el- 7.5.1. A gyújtáselosztó ellenőrzése 19
lenőrzése és beállítása 155 7.5.2. A gyújtás beállítása 20
5.2. A hátsókerék-felfüggesztés 158 7.5.3. A gyújtástekercs ellenőrzése 20
5.2.1. A hátsókerék-felfüggesztés ki- és 7.5.4. A gyújtógyertyák ellenőrzése és
beszerelése 160 karbantartása 20
5.2.2. A hátsókerék-felfüggesztés javítá- 7.6. A gépkocsi világítása 20
sa 162 7.7. A fűtő- és szellőztetöberendezések 20
5.2.3. A hátsó kerekek beállításának el- 7.8. A villamos berendezések és az olvadóbiz-
lenőrzése és beállítása 162 tosítók 20
5.3. A lengéscsillapítók 165 7.9. Az elosztó nélküli gyújtóberendezés 21
5.3.1. A lengéscsillapítók ki- és szétsze-
relése, javítása 165 8. A kocsiszekrény 21
5.3.2. A lengéscsillapító jelleggörbéjé- 8.1. A kocsiszekrény elemeinek ellenőrzése és
nek vizsgálata 166 javítása 21
5.4. A keréktárcsák és a gumiabroncsok 167 8.1.1. Az ajtók 21
5.4.1. A keréktárcsák és a gumiabron- 8.1.2. A motor- és a csomagtér fedele 22
csok gyakoribb hibái 168 8.1.3. Az üvegek 22
5.4.2. A kerekek kiegyensúlyozása 169 8.1.4. Az utastér 22
5.4.3. A tömlő nélküli gumiabroncsok 8.1.5. A kocsiszekrény külső felszerelé-
javításához 169 sei

6. A fékrendszer 171 8.2. A karambol következtében megsérült ko-
csiszekrény javítása 2'
6.1. A hidraulikus fékrendszer egységeinek 8.3. A kocsiszekrény változatai
szét- és összeszerelése 171
6.2. A fékrendszer alkatrészeinek javítása és 9. A mozgássérültek gépkocsija 2!
beállítása 178
6.3. A fékrendszer hatásosságának ellenőr-
zése 179 10. A csavarok és csavaranyák meghúzási nyoma-
6.4. A kézifék 179 tékai 2!

7. A villamos berendezések 183 11. Különleges szerszámok a gépkocsi karbantar-

7.1. Az akkumulátor 183 tósához és javításához 2

7.2. A dinamó és a generátor 184
7.3. A dinamó feszültségszabályozója 189 12. A „face lifting" változatú gépkocsik módosítá-
7.4. Az indítómotor 193 sai 2


Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...