Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!
Ingyenes átvétel országosan

Porleválasztó berendezések szerelése, üzemeltetése és karbantartása

Porleválasztó berendezések szerelése, üzemeltetése és karbantartása - Régikönyvek
Porleválasztó berendezések szerelése, üzemeltetése és karbantartása - Régikönyvek Porleválasztó berendezések szerelése, üzemeltetése és karbantartása - Régikönyvek Porleválasztó berendezések szerelése, üzemeltetése és karbantartása - Régikönyvek Porleválasztó berendezések szerelése, üzemeltetése és karbantartása - Régikönyvek Porleválasztó berendezések szerelése, üzemeltetése és karbantartása - Régikönyvek
(0 vélemény)
Borító tervezők:
Székely Edith
Kiadó:
Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve:
1989
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin Nyomda
ISBN:
9631078620
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
318 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.50kg
Kategória:
£1151r6
1.
Alapismeretek ‚dr. Mika), Ferenc)
légtechnikai alapfognlmak
1 1.1.
A nyugvó levegő, jellemzői
1.1.1. A levegő összetétele
1.1.1_2. A levegő állapoIjelzői
11.1.3. A levegő főbb fizikai jellemzői
1.1.4. A levegő állapotváltozásait leirá törvény
i I .5. A levegő nedvességtartalma
. .

Az áramló levegő jellemzői
. 1. A levegő sebessége, tömegárama és térfogatárama

A folytonoság tétele
:..2. .3. Bernoulli.egyenlei
,
: .4. Az áramLíS minősége
1.
Portechnikai alapfogalmak
J :.1.
A. por fogalma
1.2.2.
A porszemcse jellemzői
13.
A porhalmaz jellemzői .
1_2 3.1. Sarlises
......
1 2 3.'. Szemesemélet-eloulás
• !..:3.3. Rézialszög és csústási szög
2_2 3.4. Nedvesedés
1.2.3.5. Fajlagos villamos ellenállás
:2.4.
A levegőben diszpergált ',eloszlott) por jellemzői
.
.........
Porkoncentráció
I .2 4-2. A por tömegárama
t.:-.5.
A porlevélasztó készulékek fő jellemzői ....... .....
1.23.1. összporsalanitást fok
11
F rak ciéportalanitrisi fok
A pisrleválasztó kéeülék árarnhistant jellemzői . . ....... . .
L3.
Porleválasztó készülékek
3 1.
A porlevidasztó kétzulékek beépitést körülményei
2.-
A porleválaszté készülékek owtályozása.
: 33:
Mechanikus porleválasztó készülékek
L 3 3.1.Cttaviuieiós erőn alapuló porleválasztók
3.2.. Ulközéses porleválasztók
: 3.3.3. Rotációs porleválasztók
33.4. Tehetetlenségi erőn alapuló porleválasztók
. 3.4.

Szürőtípusú porleválasztók
3.4.1, Tentilanyalní
I .3 4.2. Agyudrök
' 3:5.
Nedves parkválasztók
3.b.
Villamos porlcválasztók
Atmoszferikus ilégtechnikail légszűrők
. 4.

Porleválasztók üzembe helyezésével, üzemeltetésével kapcsolatos mérések
t 1.
Légállapot-rnérések .
1 1. A léf4ttapot•ntéresek er,zközez


1.4.1.2. A mérések menete és értékelése
1.4.2. Ugtechnik ai mérések
1.4.2,1. A légtechnikai mérések eszközei
1.4_2.2. A mérések menete és értékelés' e
1.4.3, Portechnikai mérések
1.4.3.1. A portechnikai mérések eszközei
1.4.3.2. A mérések menete és értsütelése
1,4.4. VillamOs mérések
1.4.4.1. A feszültség mérése
1.4.4.2. Az áramerősség mérése
1,4.4.3. A villamos tegesitmény mérése
1.5. Tűz- és robbanisveszély a porleválasztó készülékekben

2. Parleválasztók szerelése
2.1. Általános szerelési ismeretek ICsernyey Antal)
2.1.1. A szerelőmunka előkészítése
2.1.2 A termelésszervezési dokumentáció
2.1.3. A munkaterület átvétele
2.1.4. Helyszíni el6regyárt is, elŐszerelés
2.1.5. Anyagmozgatás
2.1.6. A sz,erelés szerszámai
2.1.7. Szerelésininyítás
2.2. Mechatulcus perrletollasztók (Cserrnely József)
2.2.1. Porkamrák
Zsalus leválasztók
2_2_3. Ciklonok
2.2.4. Rotációs leválasztók
2.2.5. Egyéb mechanikus leválasztók
13. Szürfltipusú porleválasztók laermely József)
2.3.1. Textilanyagú "zűrök
2.3.1.1. Mechonütus t isztitísti készülékek
Kisnyomitsű levegőirnpulzus tisztitásti készülékek
2.3.1.3. Nagynyomású levegőimpulzus titZtitásű készülékek
2.3.2. Egyéb szünSiiptisó leválasr.tók
2.4. Nedves porleválitsztók (1-Jornith Károlyi
2 4.1. FolyadélceIntgadits elvén ntaödö polleváLasztók .
2.4.2. Centrifugális elven működei porlevílasztók
2.4.3. Venturi-elven működő porleválasztók
2.4.4. Nedvesmosóval összeépitert elszivórends.zes
2.5. Villamos porleválasztók (Ángyán L41" Olasz Lajos)
2.5.1. Villamos porlevalitutók szerkezeti elemel
23,1.1. Mechanütai. ill. acélszerkezeti elemek (Ángyán Lijszló)
2_5.1.2. A villamos berendezés elemei (Ohm Lajosi
2.5.2. Szerelés előtti tevékenység
2.5.2.1. Szerelési helyszín, szerelési terv, szerelési segédherendezés,ek ;Arrgyan
2.5.2.2. Mechanikus alkat ré_szek ellenőrzése (Ángyrin Lavlói
2.5.2.3. Villamos alkatrészek ellenőrzése (Olasz Lajosi
2.5.3. Villamos porleválasztók surelese
2-5.3.1. Mechanikus rész (Ángvdn tztrzíti)
2_5.3,2. Villamos berendezések (Olar: Lajos)
2.6, Atmoszferikus légszűrők (Csermcly Józsei)
2.6.1_ Szakaszos müködésű legsztlrők
2.6.1.1. Szakaszos miűtődésű nedves légszűrők
2.6.1.2 Szakaszos működést-I száraz légszűrők
2.6.2. Folyamatos mitkodésé légszűrők
2.6.2.1. Folyamatos rna6ciésii nedves legszűrők .....
2.6.2.2. Folyamatos matodésű száraz légszűrők
2.6.3. Különleges légszűrők
2.6.3.1. Nagy tisztaságú szűrőmennyezetek
2.6.3.2. Atomtechafkai légszűrők ,
2.6.33. Villamos légszűrők
2.7. Közvetlen tartozékok szerelés< (Csesnyey ,4nra1:


Porleválasztók üzembe helyezése
31_
Általános üzembe helyezési tudnivalók (Csernyey Antal)
Mechanikus porloválasztók lCkeztnelY Jdzte_fl
' :
Ciklonos porleválasztók
Rotációs porleválasztók
Egyéb mechanikus porleválasztók
33.
Szürkitipusú porleválasztók (Ckermely Józsej)
3-4.
Nedves porleválasztók (1iarp:1th Kdroly)
141.
Folyadékelragadás elvén működő leválasztók
Centrifugális elven működő leváliwtók
3▪ 4_3
Venturi-elven működő leválasztók

_
Villamos porleválasztók

-1_
Villamos porleválasztók üzembe helyezés előtti ellenőrzése

. Mechanikus részek ellenőrzése (Án,•dn Ldszld)

"Z. 1 2. V dlamos részek ellenőrzése (Olasz Lajos)
-

_
Villamos porleválasztók funkciópróbát
2_1. Mechanikus részek funki.iópróbái, hidegüzemi próbák. (Ángydn Latt7:13)
2. Villamos részek funkciópróbái (Olasz Lajos)
-2,53.
Villamos porkválasztók melegüzemi próbái
353.1. Mechanikus rész (Ánarydri LdszlóJ
3-53-2- Villamos rész (Olasz Lajos)
Atmoszferflcuslégszűrők (Ciermely József)
56.1.
Szakaszos miaciSdésű légszűrűk
342.
Folyamatos működésű légszűrők
Folyamatos maödésű nedves légszűrők
24.22. Folyamatos műkbclésii száraz légszűrők
34.2.3. Villamos légszűrők
Porleválasztók üzemeltetése
-* 1..
Általános uzemeltetési tudnivalók (Csernyey Antal)
.‘.
Mechanikus porleválasztók !C:termel), .Idzseji
I.
Ciklonos leválasztók
12_1
Rotációs leválasztók
<2
Egyéb mechanikus leválasztók

Szűrőtipusú porleválasztók (Csermely József?

Textilanyag szűrőjű leválasitták
Mechanikus tisztítási'', textilanyag szűrőjű leválasztók
.31.2_ kisnyomású levegőimpulzus visszatisztítású leválasztók

1
Nagynyomású levegőimpulzus tisztítású leválasztók

Egyéb szűrőtipusű leválasztók
Nedves porleválasztók (1-1arvdth Kdroly)
Folyadékelragadás elvén működő leválasztók
Centrifugális elven működő leválasztók
Vennui-elven működő leváliturtók
Villamos porleválasztók
Villamos porleválasztók mechanikus részei (Ángydn Ldszló)
Villamos porleválasztók villamos részei (Olasz Lajos)
Atmoszferikus légszűrők ((komoly József)
Falnyitásba épített légszűrók
Légcsatorna végére szerelt légszűrők
Légcsatormilia épitett légszürők
Klimaberendezésbe épített légszűrők
Nagy tisztaságú légszfúők
A tűz-és robbanásveszély elluiritára (dr. Pdtkay Ferenc)
A leválasztott por kezelése (Ctemyey Antal)
Porleválasztók karbantartása
Általános karbantartási ismeretek (Csernyey Antal,
Mechanikus porleválasztók (Csermely JózseP
A hibák oka
A haiselháriuis módjai
Szűrőtipuni porleválasztók (Csermely Jozsen
. - • ;

4 .


5.3.1. A hibák oka
5.3.2. A hibaelháritás módja
5.3.2.1. Tisztítószerkezet •
5.3.2.2. Szűrőanyagcsere
Kisegit5 szerkezetek
5.4. Nedves porleválasztók karbantartása Ifornith Károlyi
5.4.1. A hibák oka
5.4.2. A bibaelháritás módja
5.4.2.1. Leválasztóegység
5.4.2.2. Zagykeze lő egyg
5.4.2.3. Kisegítő szerkezetek
5S. Villamos porlevrIltisztók karbantartása
5.5.1. A hibák oka 1 Ángyon 1JrInid. Olasz La/os)
5.5.2. A bibaelhárítás módja
5-5.2.1. Nlechandsus részek (Ánsydn 1.4.eld)
Villamos réstok /0/asz bajos/
5.6. A tmoszfertkus hilis7firők kurbantartása /Clerrnely.I.duef)
5.6.1. A hibák oka
5.6.2. A hibaelluultás módja
5.6.2.1 Sz.fuőanyagisere
5.6.2.2. Szőrőanyag-felújítás
Szűrőanyag-ősszeállítéis (kordekciontilis)
5.6.2.4. Szútőberendtés-felújítás
5.6.3. A karbantartás egyéb szempontja,
Irodalom
Snabvinyok
Függelék


Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...