Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Római történelem

Római történelem - Havas László, Szabó Edit, Hegyi W. György - Régikönyvek
Római történelem - Régikönyvek Római történelem - Régikönyvek Római történelem - Régikönyvek Római történelem - Régikönyvek
(0 vélemény)

A Római történelem két szempontból jelent újdonságot a hazai felsőoktatási tankönyvpiacon. Egyrészt az utóbbi negyven évben nem jelent meg ilyen - kézikönyvként is használható - tankönyv magyar nyelven és magyar szerzőktől, másrészt negyven évvel ezelőtt más elvárások érvényesültek a tankönyvek tanulhatóságával szemben. Az időbeli határok az itáliai bronzkortól a Római Birodalom bukásáig terjednek. A könyv az eddigieknél lényegesen nagyobb mértékben támaszkodik az utóbbi évtizedekben előkerült feliratos anyagra, amely radikálisan kibővítette a provinciákra, a városok életére és az egyéni karrierpályákra vonatkozó tudásunkat. E feliratok értelmezése a társadalom- és hadtörténetet sokkal megbízhatóbb alapokra helyezi, és statisztikán alapuló következtetések levonását is lehetővé teszi. A tankönyv formai szempontból követi az ugyancsak Németh György által szerkesztett és a felsőoktatásban bevált Görög történelem kötetének szerkezetét. Minden fejezet végén kiemeli a fontos neveket, fogalmakat és évszámokat. A kötet végén névmutató, valamint kronológia, a nagyobb fejezetek végén külön bibliográfia található.

Sorozatcím:
Osiris tankönyvek
Kiadó:
Osiris Kiadó
Kiadás éve:
2007
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Dürer Nyomda Kft.
ISBN:
9789633899083
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
867
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
ELŐSZÓ 13 Természeti feltételek 58
Régészeti adatok 59

ITÁLIA ÉS RÓMA TÖRTÉNETE A latiumi kultúra falvai a későbbi Róma
helyén 61
A KEZDETEKTŐL A VÁROSÁLLAM 63

A KÖZTÁRSASÁG KORÁIG 15 A feltételezhető latin-sabin közösség 63

Havas László A latin-sabin királyság jellege 65

Az etruszkok előtti Róma általános
A FÖLDRAJZI FELTÉTELEK 15 .jellemzése 68
ITÁLIA ŐSTÖRTÉNETE 17 RÓMA AZ ÚN. E I RUSZK
Paleolitikum 17 PERIÓDUSBAN 70
Neolitikum 19 Róma és az etruszkok 70

Bronzkor 20 Az ún. etruszk periódus római királyai 72
Az „itáliai sötét kor" 23 Az ún, etruszk Róma társadalmi és
Vaskor 24 politikai berendezkedése 74
NYELVEK ÉS ETNIKUMOK A RÓMA Servius Tullius és Tarquinius Superbus
ELŐTTI ITÁLIÁBAN 28 társadalompolitikája 77
Etnikum és régészeti kultúra A korai római vallás 79
összefüggése 28 A királyságról a köztársaságra való
Az indoeurópai, illetve az italikus átmenet Rómában 81
nyelvek 31 RÓMA MINT ITÁLIA KIALAKULÓBAN
A latin 33 LÉVŐ CENTRUMA ÉS FŐVÁROSA

Az oscus-umber csoport 34 AZ ETRUSZK, ITALIKUS ÉS GÖRÖG
Az etruszk nyelv 35 VILÁG ÉRLNTKEZÉSE MENTÉN 83
AZ ETRUSZKOK 36 A KORSZAK FORRÁSAI 86

Az ún. etruszk eredetprobléma 36 BIBLIOGRÁFIA 87
Az etruszk városi civilizáció 39
Fémművesség és földművelés 41
A 12 városállam 43
Politikai berendezkedés, társadalmi A RÓMAI KÖZTÁRSASÁG

struktúra 45 SZÜLETÉSE 99
Az etruszk vallás 47 Hegyi W. György
Az etruszk képzőművészet 49
GÖRÖGÖK ITÁLIÁBAN 50 A CONSULOK. A RES PUBLICA
LATIUM És RÓMA 52 INTÉZMÉNYEI 99
Labuin bronz- és vaskora 53 PLEBEIUSOK ÉS PATRICIUSOK 108
Az urbanizáltság időszaka 55 Secessio 108
ROMA KEZDETEI 58 A XII táblás törvények 110


1((')IALA I 1A11( )10, n 117 Ar Ilko 11,I.(.■ 20)
A tep.egiölienetenel, va/1.0.1 I 17 A 1n Il• III 11 ,11.1).,iltt,' 1,111) Vi8/.1/111'210
Etruslkok, Litinok, pultok 119 A M111,1'111111 it ti ,t .1 (II, 215
Volscusok, acquusok 123 I !ahol ti S!, 11.1, ti • I .t'l gt1111011
Veii, gallok 127 b1'ikt1111('it' 217
BIBLIOGRÁFIA 130 A I i( )1)11 .1..1 )1. h1 )1'1 IKEZMÉNYEI
ITALIAIIAN 219
A hódítások politikm 1~kezményei 219
A KÖZTÁRSASÁG Demográtbi követ keziimnyek 222
Következmények a niezligazdaságban 223
KIALAKULÁSA, ITÁLIA A háborús események pénzügyi

MEGHÓDÍTÁSA 133 következményei 225

Hegyi W. György A római világváros mint a birodalom
központjának létrejötte 227
A 4. SZÁZAD BELPOLITIKAI A MEDITERRÁN VILÁGBIRODALOM:
KÜZDELME! 133 A CIVILIZÁCIÓS TAGOLÓDÁS
KÖZÉP-ITÁLIA MEGHÓDÍTÁSA 140 ÉS A KULTURÁLIS OZMÓZIS
A ,,,unnisok; az elsó sa.mnis háború 140 FOLYAMATA — A SZÉLESEBB
A 1,iiin háború; szövetségesek ÉRTELEMBEN VETI'
1••t 11111Illt 11/11111111k 143 „ROMANIZÁCIÓ" MEGINDULÁSA 229
A 111.1`,11tWt. 't,1111111`t háború 146 FOLYAMATOSSÁG ÉS VÁLTOZÁS
11311113,11k ...111me.habon) 150 A VALLÁSI ÉLETBEN 235
11I I I IAI IA MI t IÓDÍTÁSA 153 BIBLIOGRÁFIA 241
1131).1 a 4, Oi 3, század forttulójan 153
155
A tátentuml hAborit 157 A RES PUBLICA LIBERA
A 11( '11 )11 t') RÓMA 164 TÖRTÉNETE
A R1 IMAI AI I.AM LS TÁRSADALOM
A .1 .1 173 A 2-1. SZÁZADBAN 253
A it•NI Indensla 173 !favas László

A %illat 115 1•5 Róma 179
A .1, IS 3, SZÁZAD GAZDASÁGA 183 MEZŐGAZDASÁG 254
IIIISI IOGRÁFIA 190 A mezőgazdaság helyzete a Kr. e. 2.
század második felétől
a köztársaság végéig 254
A gabonakultúra fennmaradása
A RÓMAI BIRODALOM és továbbra is kiemelkedő
KIALAKULÁSA 191 jelentősége 255
Havas László A piacra való termelés és
a kereskedelmi érdek: a szőlőskert,
A „RÓMAI IMPERIALIZMUS" az olajfa és a pastio villatica 259
KÉRDÉSE 191 A villa rustica 261
KONFLIKTUS KARTHÁGÓVAL, Egy példa: a settefinestrei fundus
AZ ÚN. PUN HÁBORÚK 198 és villa
A FÖLDKÖZI-TENGER NYUGATI (Kr. e. 1. és Kr. u. I. század) 264
MEDENCÉJE TOVÁBBI Állattenyésztés 266
TERÜLETEINEK BEKEBELEZÉSE 206 A földbirtok és a római kataszterizáció,
A MEDITERRÁN KELET illetve ezek összefüggése az án.
MEGHÓDÍTÁSA 209 romanizáció problémájával 267


ile

I ', i 01 t 't01 410M( 4,, A 1,,,I.,,,,,11.1,..• 0,1 •• 27-17) 376

'‚ i' ‘w,,,', )1 ( ,:\ MI ,r■11, \I I<4 I .'"',11 11,4.1'. 4. )•,11 1,111411,1 '.1.11,■11■441■4 378

ha ,,,1,,,■,y1,...,,I,v,4 \".110,,,,,•.., 11a,,1,a1a,,1 , 1,0..4, 380

, 1,1,11.11,1 1,,..0-1,01.1,.,, I Ial,(1.1,1 383

,ib 10110111.11111,,,,1 1' ..1,711 I >b141•4/111,11', 11i)lillLtid 387

',. i ,041■1,,1.1114,1,,,,I,1,04,00.,iik 27,', rikikatioNv 389

\ ,.,1,,,11;3 ■iumi,,,,,,, Ilibiii■grm'id 393

,ii .111,,,,,I.„1113s,

,I,,, I 1111(1.11(111111`.11(; .1/ 1•(1)(1 3,11}t1ó
■ 1,11H \ #,I, 11, 11111114,•/1ei'gt•k 276 A luliw, .Claudius-dinasztia 398

'‘, 0,11, ,,,,,115■1. 1■■•Ive.i 1;,■/41,‘,,,iglmn 277
00' ,,I,' I'‚ I I KI ',1\1.1 9.1 I M 1-1111;1t111 (14-37) 398
281
l,a, ,, ., „;,110.61, valainini Uralkoásának első korszaka

281 (14-23) 399
1,1, ,,,,1,,„. 44444141,.41•443
r,,,Ii., 11.11.111.1111111( \'11,1',/1") kulturális A második korszak (23-37) 107

1, , .1, ,1,16. , ,,,101.11., A császárplebsszel való viszonya 11
286
Provinciapolitikája 112
I'+ ,,•1 \ 1',11 MI \ ',111 I I.NII
290 Értékelése 112
1 1 ' i 11 I!.,\ I \,'H..\111111 N1811 ÉS!'
(,,, •,1 \ I (,1 ,,1,111.(110, ,\ \,,m ,,A, ,,,,‘ Bibliográfia 413

",ir ,1 1'0 41 I I II .,\I \'Al 'Al, 293 CALIGULA (37-41) 115

Hatalomra kerülése 11 5
H'44 lill I' 4 4/11.»,gAl4i444
,,1111,, b11.,,131,.. p,,litikal A bőkező, kegyeletes és igazságos

,11..1,,,I, 11V41R111• 293 princeps 416

II' A szörnyeteg 117
• 1 ,414.41-41.11111.44 300
308 A császárkultusz 419
.11( ,11a
9.4,,,.1,,,,,,144,44■314v,4 lielkilli Gaetulicus összeesküvése 419

1,,.6h1 ,41,,,t11 441.-5.•/,41,.■ 311 A germaniai hadjárat 421)
A britanniai hadjárat terve 420
I '1 MI ',.'1'I I•- 1,', NAGY
11,1 i 1 1 \ 1 + I/1 /11{`,ASÁt : Caligula megítélése 421

0 ',. ,,i ',A( ;ÁNAK Bibliográfia 424
1 i Hi
0 1,, ,1 320 CLAU1).1US (41-54) 426

,0 320 A senatus ellenében 426

1,,,i,,11,1, „ 324 A senatus nélkül 427
..I ,„ , ,, a ,
,,, 44,1 ' '0111.■ 326 A reformer császár 429

I ,,,,t , ,, ,,,, ( .4,1, 332 Urbanizációs és polgárjog-

, „ 334 politikája 131

1 I 1 (1111 341 Újra aktív külpolitika: Britannia

Ih(1( meghódítása •33
1• (1 /1! \I I \ 344
Az utódlás 434

Bibliográfia •36

NERO (54-68) 438

1 11 \I 1 !•;ÁSZÁRKOR 1-latalomra kerülése 438

I I I I ,),7 KR. U. 284) 373 Uralkodásának elsó korszaka

,, , r ,,,,,, (54-62) 439

Második korszak: a zsarnok császár

0 I I ', I'I' li.;( ll'A I I I4,,1 (62-,M) 444

I i 1 ' 1 r II 11I 373 Nemi bukása 4148

1 , a , ,i , ,111 111111'111'.11 373 Bibliográfia 454


Havas László

Havas László  további könyvei

Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 500 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
640 Ft 448 Ft
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
6 500 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...