Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Sopron és a megye múltja egykorú iratok tükrében

Sopron és a megye múltja egykorú iratok tükrében - Dr. Horváth Zoltán - Régikönyvek
Sopron és a megye múltja egykorú iratok tükrében - Régikönyvek Sopron és a megye múltja egykorú iratok tükrében - Régikönyvek Sopron és a megye múltja egykorú iratok tükrében - Régikönyvek Sopron és a megye múltja egykorú iratok tükrében - Régikönyvek Sopron és a megye múltja egykorú iratok tükrében - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Magánkiadás
Kiadás éve:
1964
Kiadás helye:
Sopron
Nyomda:
Győr-Sopron Megyei Nyomda
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
206+képmelléklet
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 20.00cm
Kategória:
Előszó
Tájékoztatás az adatközlés módjáról
Sopron város és megye történetének vázlata
A Soproni Áll. Levéltár

I. A középkori Sopron és a megye
1. A soproni várjobbágyok diadala Nándorfehérvárnál - - -
2. III. István király Farkas kapuvári várjobbágynak nemességet
és birtokot adományoz (1162).
3. IV. László király városi kiváltságot adományoz Sopronnak.1277
4. Osli ispán megjutalmazása. (1297. május 30.) - - - - -
5. Belsö ellentétek Sopronban (1317. október 28.) - - - -
6. Részlet a soproni magyar-latin szójegyzékből. (XIV. sz. végén)
7. Zsigmond király kegyelmet ad a fej- és jószágvesztésre ítélt
Soproniaknak. (1422. november 21.)
8. Garázdálkodnak a macskaköi rablóvár lakói. (1453. február 27.)
9. A soproni virágének. (1490. táján).
ÁO. A soproni polgárok esküje. (XV. sz. közepe).
11. II. Lajos király rendelete a lutheranizmus kiirtása és Luther
könyveinek megégetése tárgyában. (1524. október 14.)
12. A soproni zsidók elűzéséról. (1526. szeptember 1-10.) - -
13. Bernát soproni tehénpásztor vallomása boszorkány-üzemleiról.
(1529. július 19.)

II. Sopron és a megye a török veszély korában
1. Szulejmán történetírója Sopronról. (1532. augusztus 5.) - -
2. A soproni toronyőrnek szóló utasítás. (1546. április 6.) - -
3. Vály András urának, Nádasdy Ferencnek a török felett aratott
győzelméről értesiti Steiner Jánost (1587. augusztus 15.) - -
4. Joo Balázsné szül. Dörögdy Anna végrendelete. (1589. márc. 20.)
5. A bormérés szabályozása Sopronban. (1592. március 3.) - -


6. Itélet a meggyesi jobbágyok lázadása ügyében (1598. július 1.)
7. Lackner Kristóf Tudós Társaságot alapít. (1604.' június 18.) -
8. Bocskai hadai Sopront ostromolják. (1605. május) - - -
9. Válogatás, a régi soproni városháza falait ékesítő jelmondatok-
ból (1615-1621.)
10. Részlet Lackner Kristóf végrendeletéből. (1631. november 19.)
11. Esterházy Miklós nádor a várostól a jezsuiták befogadását kéri.
(1636. szeptember 18.)
12. Az evangélikus városi tanács harca az ellenreformáció törek-
vései ellen. (1673. december 23.)
13. A lozsi úriszék vicai jobbágyokat büntet. (1673. február 25.) -
14. A soproni nagy tűzvészről. (1676. november 28.) - - - -
'15. Az 1679. évi pestis soproni pusztítása. (1679.)
16. Királynét koronáznak Sopronban. (1681. december 9.) - -
17. Kara Musztafa meghódolásra szólítja fel Sopront. (1683. jún. 15.)
18. Bottyán János Sopron ostromáról. (1705. december 27.) - -

111. A feudalizmus utolsó évszázada és a reformkor (1711-1848).
1. A szili csizmadiák céhlevele. (1714. december 21.) - - --
2. Széchenyi György panaszlevele, a vámokat elkerülő kereskedők
ellen. (1723. január 8.)
3. A soproni keresztény iskolának jeles és dicséretes törvényei
avagy rendtartás!. (1720. táján)
4. Hany Istók, a kapuvári „csodalény" élete. (1749. március 17.)
5. A Soproni Magyar Társaság megalakulása. (1790. március 20.)
6. Róbert Townson, angol tudós élményei Sopron megyében. (1793)
7. Hazánk első szénbányája Brennbergben. (1793. szeptember 19.)
8. Napóleon katonái Hegykön garázdálkodnak. (1809. július 18.)
9. A nemesi vármegye ellenállása 1823-ban. (1823. február 17.) -
10. Kapuvári jobbágyok függetlenségi nyilatkozata. (1826. febr. 22.)
11. A csepregiek úrbéri panaszai (1836. december 7.) - - -
12. Széchenyi István megköszöni a Soproni Tanácsnak díszpolgárrá
választását. (1835. május 26.)
13. Az osztrák gyarmati vámpolitika káros hatása Sopron várme-
gyére. (1836. április 18.)
14. Az ország első gőzmalma Sopronban. (1837. január 26.) - -
15. Tudósítás Liszt soproni hangversenyéröl. (1840. február 22.) -
16. Sopron város pecsétjén magyar föliratot használ: (1840. okt. 16.)
17. Sopron egyetlen gyára 1848. előtt: A Rupprecht-féle cukorgyár.
(1841. december 29.)
18. A soproni polgárok takarékpénztárt alapítottak. (1842. aug. 31.)
19. Az ország második vasútvonala Sopron és Bécsújhely között
épült. (1848. november 23.)


IV. A forradalom és szabadsághar kora (1848-1849)
1. Reformkívánatok a soproni evangélikus főiskola körében (1848.
április 5.)
2. A soproniak adakozása a haza javára. (1848. június 9.) - -
3. A Sopron megyei nemzetőrség toborozásáról. (1848. szept.) -
4. Sopron megye hűségnyilatkozata a Felelős Magyar Miniszté-
riumhoz. (1848. szeptember 4.) - - - - - - -
5. Tépések gyűjtése a sebesült katonák számára. (1848. szept. 15.)
6. A soproni nemzetőrök megtámadják a visszavonuló horvátokat.
(1848. október 11.)
7. A megye bizottmánya megtagadja az alkotmányellenes intézke-
dések végrehajtását. (1848. december 17.)
8. A sopron megyei falvakban nem tűzték ki az osztrák lobogót.
(1849. január 17.)
9. Az országgyűlési követek vagyonelkobzásáról szóló rendelet.
(1849. január 17.)
10. A honvédek besorozása az osztrák hadseregbe. (1849. febr. 27.)
11. Gyöngyösy Pál prépost levele a csornai csatáról. (1849. jún. 13.)
12. Haynau felégeti Bősárkányt. (1849. június 21.) - - - -
13. Rendelet a volt jobbágyok megmaradt szolgáltatási kötelezett-
ségéről. (1849. szeptember 25.)

V. A kapitalizmus kora az I. világháború végéig. (1848-1918).
1. Sopron kereskedelmi életének hanyatlásáról. (1854-56.) - -
2. A soproni szabósegédek sztrájkjuk támogatására kérik magyar
szaktársaikat. (1872. október 2.)
3. Jelentés a soproni tankerület tanügyi állapotáról. (1873.)
4. Kossuth Lajos válaszlevele Sopron polgármesterének a szüle-
tésnapi üdvözletért. (1883. július 18.)
5. Villamos Sopron utcáin. (1900. május 1.)
6. Híradás a soproni Építő- és Földhitelbank bukásáról. (1901. ok-
tóber 18.) --
7. A kivándorlás okairól. (1905. március 14.)
8. Szőnyeggyár alapítás Sopronban. (1907. május 10.) -
9. A brennbergi bányamunkások 8 órai munkaidőért sztrájkolnak.
(1910. május 3.)
10. Tisza István Sopronban. (1910. április 16.)
11. Háborúellenes nagygyűlés Sopronban. (1911. november 12.) -
12. Vérvörös csütörtök hírére tiltakozó nagygyűlést tartott a Sop-
ron! munkásság. (1912. május hó 27.)
13. Az I. világháború hatása a brennbergi bányászok életszínvona-
lára. (1917. május 14.)


14. Jelentés a brennbergi bányáról. (1918. június 7.) - - - -
15. Részlet Bors László: „Vigyázzunk a forradalomra" c. cikkéből.
(1919. január 5.)

VI. Az 1919. évi Tanácsköztársaság
1. Soproni direktórium megalakulása. (1919. március 22.) - -
2. Az osztrák szocialisták üdvözlik soproni elvtársaikat. (1919.
március 24.)
3. Az állam és egyház szétválasztását szabályozó rendeletek ér-
telmezése. (1919. április.)
4. Kellner Sándor népbiztos megérkezése Sopronba. (1919. márc. 7.)
5. Poncichter (gazdapolgár) lázadás. (1919. április 3.) - -
6. Sporttelepet kapnak a munkásfiatalok. (1919. április 11.) - -
7. Utolsónak Soproni vörösgárdisták hagyták el Debrecent. (1919.
április 24.)
8. Az első szabad „Május 1." megünneplése Sopronban. (1919.
május 1.)
9. A termelőszövetkezetek kialakulása Sopron megyében. (1919.
május 14.)
10. Újjászervezik a tüdőbeteggondozót. (1919. május 25.) -
.11. Itélet az ellenforradalom felett. (1919. június 6 és 7.) - - -
12. Az ifjúmunkások oktatásáról és neveléséről. (1919. május 9.) ;-
13. A tanácskormány lemond a hatalomról. (1919. augusztus 1.) -

VII. Az ellenforradalom. Horthy korszak (1919-1945.)
1. Kellner Sándor és Knapp Gábor halála. (1919. szeptember 5.)
2. Csendőri jelentés az 1920-as rábakecöli túzesetről. (1920. ápr. 7.)3. A soproni népszavazás. (1921. december 14-16.) - - - -
)3. A soproni népszavazás. (1921. december 14-16.) - - - -
4. Polgármesteri jelentés az 1931-1932. évi inségenyhítő mozga-
lomról. (1932. július 13.)
5. A Soproni Fésüsfonógyár munkásainak bérharca 1935-ben.
(1935. március 26.)
6. A soproni idegenforgalom múltjából. (1936. június 6.) - *-
7. Pángermán agitáció Fertörákoson. (1938. augusztus 8.) -
8. Munkát kérnek a kapuvári építőmunkások. (1939. január 12.)
9. Soproni inségmunkás levele a polgármester feleségéhez. (1940.
április 1.)
10. Jelentés a német megszállók viselkedéséröl (1944. márc. 23.)
11. Nyilas kormány és a minisztériumok Sopronba menekültek.
(1944. december 1.)
12. A magyarországi zsidók tragikus útja Sopron megyén keresztül
Auschwitzba. (1944. december 1.)

Dr. Horváth Zoltán

Dr. Horváth Zoltán  további könyvei

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...