Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Számítógépes folyamatirányítás

Számítógépes folyamatirányítás - Csordás Zoltán, Szirtes László - Régikönyvek
Számítógépes folyamatirányítás - Régikönyvek Számítógépes folyamatirányítás - Régikönyvek Számítógépes folyamatirányítás - Régikönyvek Számítógépes folyamatirányítás - Régikönyvek Számítógépes folyamatirányítás - Régikönyvek
(0 vélemény)
Borító tervezők:
Bodnár Éva
Kiadó:
Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve:
1976
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin Nyomda
Nyomtatott példányszám:
3.800 darab
ISBN:
9631012409
Kötés típusa:
fűzött egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
379
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.50cm, Magasság: 24.50cm
Kategória:
Előszó
I. fejezet. írta Dr. Szirtes Ldsdr',
A ff7..tianíti)~ folyarnatirányitás a hagyományos folyamatirányítás szernart:5géből
1.1. A számító.„répről általában
1.2. A folyamatok irányítása
1.2.1. A folyamatok o---..ztályozása
1.2.2. Az irányítás szüksége.mége
1.2.3. Az ininvitási feladatok has!yománycts megoldá&ai
1.3. A (oly-az:taxi/á-nyitó ►atánlitAStlép
1.3.1. A folyanuitinlnyító számítom hard•are-ének jellemzői .
1.3.2. A folvanuatiránvitó aziunitógép software-ének jellemzői .......
1.4. A a7,ámíróg■-•:pes folyainatirányit4 :rade:un& szoltilsos feliniatkórsi . - .
1.4_1. Adatgyűjtés
1.4.2. Tanú:~
Felügyelú irányítás
1.4.4. Eözvetlen digkális ~brIlyozás
1.4.5. Fejlett irányítázrelméleti módszereket, alkalmazó rendszerek .
2. fejeset. Irta Dr. S:.-_irte, Lcirdá
Egyidejű 4...s foiyamerirányító rendszerek számítástechnikai osztályhzása
2.1. Feladatok ~fniateehrtikai jelit~
2.2. Négy szá.mitógépes mudSzer-Ita~ria ..
2.2.1. Köt►gelt feldolgozást végtó rendserek
2.2.2, Időoszté.sos rendszerek
2.2.3, Egyidejű, rendirzemk
2,2.4. Folvaníatirányító rendw.erelt
2.3. Tipikus erZyidirjfi mndszerek
2.3.1. Ifelyfoglaiő renchzerek
2.3.2. Tudományos kísérletek g•ors adatgyűjtő —feltlo~ rerniszerci
2,3.3. Információs rendszerek
2.4. S•árititágépr!E folyárnatinlnyító rend-~rek
2.4.1. A folytonos folyatu►tpkat irányító azámít~ rerulszerek
2.4.2. A gyártási folyamatokat irányító ~lítógtilx.rt rendazerelt
2.4.3. A snakasz►s f;4yarttautiort irdiryitó szá'nift~ rendszerek
2.4.4. A nem folytonos folyamatokat inínyltó .Yzámítőgépes rendszerek
2.5 Felvarriatinínyil.ás A hiemr:chikus feW.-pítértű irányítási rendszerekben
2.5:1. Nagy rendszAu-ek _hierarchikus felépíté-ce
2.L3.2. A t.-rmel&ártinyttrar és a gyEiriMi folyamatok irányít!~
2. fejezi•t. írta Dr. 4‘■zirtea Lám J
A ezzáruítógr;pea irányító rendszerek elentn.,sértek l'ervezés3ént!k problémái
3.1. A terverAii foh, miatt kiudeti ErtAlkaMZEL
3.1.1. A rendrricr feladatának meghatározása
3.1.2. A rendszer funkcionális; leírása
3.1.3. A tis_irfelelő konfigurátrió Icivtila ttisas a feladat, meguldásához


3.2. A R74Init4gépeig írtinyittle bevezetámln•k teljes folVa.mata
3.3. A randszertervezt'tis toritlAzert,4
3.3.1. A azámltégep szűk kertwztototozetei
3.3.2. A modellek: felIooárzeMada, b riánd_i_ártery~,et.,
3.3.2.1. Analitikus modellek
3.3.2.2. A aztox:lnartiltus modellek fellinati~s (rend9zenninntlá•

3.3.3. A rendszerwt.vezáis mérési módirzerei
3.3.4. A rendszertervez4=_ ós citmxe truSd5rwrr-int;:k 17tzslia_wnlltaeit

4. fejezet_ írta Dr. Szint.. Liirrzb")
Amit a progrznnozonak a folyannitirán2.-itő számitágép harl.vare-án51 tudom keII . , ,
4.1. A folyamatirfuiylt.5számitőgépek Itialakublaa
4.2. KOzpönti egysárk
4.21. Szervo~
4.2.2. A feldolgozó egyság
42.3, A munkntaroló . .... .
4.2.4. A pe?grammegszakitáe
4,3. Az iolatbevitell —kiviteli e$y-pgek. 1~1~ jt.111‘tuz(er .
4_3.1. .A.ltalánoa meg-jou-4~k
4,3.2. Az adatok be- és kivitele ttatánkron elven .
4.3.3. Géptáentil perifériák
Folyanuttperifériák
4.3.5, A ax6rni~pee folyantattniztyltő rend9zer teelmolágus li:trzelőjenek
perifériái
4.4. A Sioutens 300-a9 fulyamatirányító szálmilőgé'p-~Aál Intrx'lware
5. fejezet. Írta Dr. Szirk.s Láxzló
Amit•pi.ograntozónak a eoftware-ről tudnia kell
S.I. Az eg3ídttja 'és a folyamtstinlayitó rerult~lc programozáeának problémát
5.1.1. A rendseertervez• ~függő problémák
51.2. A rGlctazid8vel baszefüggő probkhzták
5.1.3. Nagy adatmennyiségek-kezelőse
5.1,4. Az adatátviteli rend~rek prognutioraPaval otanofüggő kérdések ..
5.1.5. A programozó éscet kezelők munkájának jellegz~s~ egyideja
rendszerekrtél
5.1.0. A hardware ruűködősét, ellenőrző _spamok thardware hibakeresési
5.1.7. Pnattemozámi lahető9ágokar.ámit gépese irányító randantrek megbiz-
hatóoslgáttek
5.1.7.1. A rendszer tuogbirltatőeágának növelése az üzemvitel korlá-
tozásával
5.1.7_2. A rendszer megbizhateeilgának mivel ése hardware elemek
töblxzzörtrzésével fgépAk köz0tti át.~1441
b.2.A ~oltógépes folyamatirányitö re-reiszersk soft ware-je
5.2.1. Az operáciúa rendszásr elemei
5.2.11. A folyarno.tirányitó számítógőlx.k felügyelő programjai .
5.2.1.2. Forditó programok (prt~ozási rendszerek) ,
5:2.1.3...gtklpeogramok
5:22. A felhae.1n6liti programok tnegirása
5.2.2.1. A felügyelő ~nin hivásainalt ~epe ás helye az operattit'4
rendezer vezerleselien
5.2.2,2. A feladatorientrilt progretruen.dszerekhez
5.2.2.3. P rÁtai fogások multipro~zott folvartiatirányito
r ezerek programjaiben a futás szinlnonoz~a br•or-
altáoaira
5.2_2.4. Programozási lebet~ek a futás gyars~ra (a ri.~-
t4ai pufferek kitipltése)
6.3. A Siemen9 300-as szááznItétgép családjának operációs rendszere
5:3.1. A Siemens 301 —300.os tnárnitágépek operációs rendszere ...
5.3.1.1. Felügyelő prognunok


1111
6.3.1.2. Fordltáprograrnok. Assemblerek
5.3.1.3. Segédprogramok. Erabeakeres6 programok
5.3.2: A. Siamens. 320,330-ai+ ~épek arsmickis rendszere
5.3.2.1. Felilvel6 p~unok
6.$.2.2. Forxlítópro~nok
6.3.2.3. Segédprograz I I ok
5.3.3. A Siamens 310.tw számitégép operációs rendszere
93. fejezet. t•ta Ct4ordásZokin
A MADAXI pnrilt mrendszer
6_1. A NI-ADA111- pmgnituratehrier alkalmazási terillata, feladata l'.: «ffilitsZCLe
6.2. Analóg adat,újt3 és feldulgra4 retelszorp•ogram MWVA
6,2, A p
lelnek Inipasolása .
6.4. A V.B analágárt~sta
6,5, Az analógárták booIvttatisur
6.6_ A nyersérték ille~. A NPA pragrumokun
6.7. Tarrarosinyellanőrs (~prognmslezu)
6.8. lblérs*.qtelykompenzálás (r~rogramosltn)
6.9. Tiltultiris 11~ (ri+sz.progrtuuelem)
6.10. A nern-litteilzie ill~s 17 ~unni megadom 1064-LN'onallts i4'11.-s'irl->'"
stiriteégével (~prograrnelem)
6.11. AZ 31-WVA rendsz.erprognkrn feldolgozá r--/- .t
. ,

6, i2. A lineáris jel feldolktuzása, BINV reurixt+rrplograrn
6.13. A jelváltozások felleznerés. e
6.11, Az ALA..11 ~unrli-al .
6,15. A DIO_E programelem
6.16. A BINEbináris jelfeldolgozó Kost-mm(4am
6.17. A DTAB rendste - rarn; loOlud kapcsolatok ...
.. • 6,15. A COX.DITION•PI01. ,,SSOB-, a CP programetern
6.19. A DT (d6otéei táblázat.) programelrm
6.20. Az ACTION-PROCESSOR. az AP program•lexo
6.21. A DTAB rea~rprogram működése
6.22. A DTAB rendazerprogram lefutrits1
6.23. Az A.P pmgramelem ro.44.7.ei
6.23.1. A taVlixelemzée indiLása, a BSTA.P prs.-sgrantrlernyz
6,23,2. A jele!~ kiadása, a BM.£1.33 ProSmenelein~.-
6.23.3. Az idt'llt‘islelteté.-4+ megvalósítása, az BZEIT progratnelemrész .
6.23.4. A dinamikus digitális+ Inni•naLok magcalóaltrisa. a BDC4A1.11)N-N
telemrész
6.24. A. sz0vs:+ges ' +net, a 31WDP. r.andszerprognon
41.25. A ciklikus. adatkimener, a ZYMP rendszerprognan
6.26. A zavarnItnzás, a STA P rendiarrprogrtun
6.`27. A vezérlés. a STET..T rondisz:erprogrurn
6.28. A -ztsbálvoztls, a DDC rend~wrigram
6.29. A szárnit:6~ folyamatirányitás LervezE2te a MADA111 programrendszer.
n:.4
6.29.1. El5k~t6 munka
6.29.2. A prownunrandszer kidolgozása
6,29.3. A poignuurendszer ilzetnhehelyea~
7, fejezet_ írta Dr. S..:11,--, 144z:M
A Itiffiziittiftógéix+k irtrulyttsisteeliniktoti szemmel
:.1, A ki*-2árnitZigepakr51 általában
7.1.1. A kisi.zárnit6g1:+p fogalma
7.1.2. A kisezárnitógép hiirdwars jelleirtz6i
7.1.3. A ki~árnitOgép software jellemzői
7.1.4. A ki-Lázalttigép alkalmazási taralotaj
7.2 A hazánkban gyártott kisszá.tnitógépek
7.2.1. A znagyíir ki-yalinitágépek


7.2.2. Az Mektmaikus ?dérökéimülékek Gyám EXIC 840-.A• snimitógépe
7.2.3. A K.FK.1 '11)A 1001-i n74.reitógépe
7.2.4. A VIDEOTON R10-es iritimit.ógápe

8, fejezet. irts erwt*is Zolán
Példák a erzánlítógépes folynmatánínyiUlara
8.1. A kr.11ágzati technológiai folyarnatok tcramitógépesirányitaka
8.1.1. A nagyolvanztók szárnítógépee 4ritigolitsa
8.1.1.1. A nagynlynszték adagolása ....
8.t.1.2. A tu~lvek=i4 brisr, folysxmata
8.1.1.3. Az állandósult Állapot matematikai modellje
8.1.1.4. A nagzyolt-aszté dinamikus viacike~
S.1.1.5. A nagyolvasztó számítógépen irányito re-rultw.ere
8.1.1.0. El~kések
*1.2. Az oxigétiliaftWá►on acélgyifirtás számítógépes irányítása
S.I.2.1. A ::.s.-TAMAT programrendszer
8.1.2,2. Az ID=A p ..ndszer
S.1.3. Az 1■.-ketnctic6lt iá nitápes irányítása
8.1.3.1. A betét- az atvözliszámítán
8.1.3.2_ Az i•nergiabetitel irányítás' a
8.1.3.3. A fri:wittle, az 5tvözés
8.2. A cetnentgyárak számítógépes irányítiWa
8.2.1. A nyei~-stabilízállis elvei
8.11..1.1. Szabályozás állami(' keverési rtitioria esetében
8.41.2. A koneexuréciámát:ris becslése
8.2.1.3. Keverésszabályoztle adapt ket.e~ mátrix.ezal

Irodelomjc~
Tart.tymutató


Csordás Zoltán

Csordás Zoltán  további könyvei

Számítógépes folyamatirányítás - Csordás Zoltán, Szirtes László - Régikönyvek
40%
1 700 Ft 1 020 Ft (40%)
Antikvár könyv
Számítógépes folyamatirányítás - Csordás Zoltán, Szirtes László - Régikönyvek
40%
1 700 Ft 1 020 Ft (40%)
Antikvár könyv
Számítógépes folyamatirányítás - Csordás Zoltán, Szirtes László - Régikönyvek
40%
1 700 Ft 1 020 Ft (40%)
Antikvár könyv
Technológiai folyamatok irányítása - Csordás Zoltán - Régikönyvek
40%
1 200 Ft 720 Ft (40%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...