Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Szent Ágoston vallomásai I-II. kötet

Szent Ágoston vallomásai I-II. kötet - Szent Ágoston - Régikönyvek
Szent Ágoston vallomásai I-II. kötet - Régikönyvek Szent Ágoston vallomásai I-II. kötet - Régikönyvek Szent Ágoston vallomásai I-II. kötet - Régikönyvek Szent Ágoston vallomásai I-II. kötet - Régikönyvek Szent Ágoston vallomásai I-II. kötet - Régikönyvek Szent Ágoston vallomásai I-II. kötet - Régikönyvek Szent Ágoston vallomásai I-II. kötet - Régikönyvek
(0 vélemény)
Fordítók:
Dr. Vass József
Kiadó:
Élet Kiadás
Kiadás éve:
1917
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Élet Irodalmi és Nyomda Rt.
Kötés típusa:
ragasztott félvászon
Terjedelem:
327+360
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 10.00cm, Magasság: 15.00cm
Kategória:
A MÁSODIK KÖTET TARTALMA.

KILENCEDIK KöNYV.

I. fejezet. Hálálkodik Isten irgalmasságáért . . . 5
II. fejezet. Elhatározza, hogy rövid ideig még
megmarad tanító széken. . ..... 6
Ill. fejezet. Kedvesen emlékezik Verecundusra és
Nebridiusra . .. . . . . . . . 10
IV. fejezet. Cassiciacumban végzett munkája. o- H .
gyan töltekezett Dávid zsoltáraival. . . 12
V. fejezet. Ambrus pilspöktől megkérdezi, mit ol-
vasson a Szentírásból? . . . . . . . . . 20
VI. fejezet. Alypiussal és Adeodatussal egyíltt
megkeresztelkedik . . . . . . . . . . . 21
VII. fejezet. Egyházi ének a milánói templomban.
Szent Ge,rvaslus és Protasius ereklyéi . . . 23
VIII. fejezet. Agoston elmondja anyja élettörténetét 25
IX. fejezet. Monika szelíd okossága . . . . . . 211
X. fejezet. Beszélgetése anyjával az örök boldog-
ságről. (386. nov 13.) 33
Xl. fejezet. S,zent Monika halála 37
XII. fejezet. Agoston nagy fájdalma 40
XIII. fejezet. Imádkozik anyja lelki üdvösségéért 44

TIZEDIK KöNYV.

I. fejezet. Isten a lélek erőssége M
II. fejezet. Azért tesz vallomást, hogy meg job-
ban elforduljon baneitől . . . . . . . . . 55
III. fejezet. Felteszi a kérdést, miért tárja fel lelke
jelen mivoltát?. . .. . . . . . . . . . 56
IV. fejezet. Reméli, hogy a jók imádkoznak érte 58
V. fejezet. Csak Isten ismeri egészen az emberi
lelket 61


VI. fejezet. Mit szeretünk Istenben! Hol találjuk
meg az Urat? . . .
. ..... . .

62
VII. fejezet. Miután végigkérdezte az egész vilá-
got, Önmagát veszi vizsgálat alá . . . . .
65
fejezet. Megállapodik az emlékezőtehetség-
nél s fejtegeti annak hatalmas terjedelmet .
66
IX. fejezet. Nemcsak érzéki, hanem értelmi isme-
reteinket is az emlékezet őrzi. . . . .
71
X. fejezet. Az elvont fogalmak nem érzékelés ered-
menyei
72
XI. fejezet. Megmagyarázza a tanulás és tudás
folyamatát . . . . . . .
.. . . . . .
74
XII. fejezet. A matematikai fogdlmakról.
. . .

75
XIII fejezet. Az emlékezet a saját működésére is
emlékezik . . . . . . . . . . . . . . .
76
X/V. fejezet. Érzelmeink emlékét az emlékezet meg-
őrzi, de nem örül. vagy szomorkodik miattuk
77
Xlf.fdezet. Kutatja az ismeretek enil ék ezeti:alapjait
80
Xl'I. fejezet Mi alapja van a feledés fogalmának ?
81
XVII. fejezet. Túltueltet-e az emlékezeten, mikor
Istent keresi ?.. . .
81
XVIII. fejezet. Amit elvesztettünk, az emlékezet
segélyével találjuk meg
86
X/X. fejezet. Hogyan emlékezik vissza az emléke-
zet arra, amit elfelejtett ? .. . . . . .
87
XX. fejezet. A boldogságot ismerni kell, hogy vá-
győdhassunk utána . . . . .. . . . . .
89
XX1, fejezet. Keresi a boldogság ismeretének alap-
jait
91
XXII. fejezet. Az igazi boldogság a lélek öröme
Istenben
. . . . . . . .. . .

. .

91
XXIII. fejezet. Az ember természetes vágyódással
szereti az örömet is, az igazságot is, de mind-
egyiket gyakran rossz helyen keresi. . . .
94
XX W fejezet. Isten ismerete bent van az emléke-
zetben 97
XXV. fejezet. Hogyan van Isten az emlékezetben? 98
XXVI.ste fejezet. Az igazság gyökerén találja meg
Int
. Isten

. . .

.
99
XXV/l. fejezet. Isten a legfőbb szépség
100

xxva fejezet. Nyomorúság a földi élet . 100
XXIX. fejezet. Isten ad erőt a kísértések ellen
102
XXX. fejezet. Megvallja állapotát az érzéki kisér-
tésekkel szemben....... . . .
102
XXXI. fejezet. Megvallja állapotát mértékességg
dolgában . . . . . . ........ . .
105
XXXII. fejezet. Szól az illatok élvezetéről . . . 110
XXX/II. fejezet. Hogyan viselkedik a hallás élveze-
tei dolgában ?
11 I
XXXIV. fejezet. A szemek kívánkozása . . . . 114


357

XXXV. fejezet. A kíváncsiság kísértései . . . . 117
XXXVI. fejezet. A büszkeség kísértései . . . . 172
XXXVII. fejezet. Hogyan viselkedik dicsérettel,
ócsárlással szemben ? . . . . . ..... 125
XXXV!/I. fejezet. A büszkeség még az erényt is
felhasználja kísértésre . . . . ...... 129
XXXIX. fejezet. Milyen nagy veszedelem az el-
bizakoclotjság? . . . . . . . ..... 130
XL. fejezet. Ujra végigjártatja elméjét azon az
uton. amelyen az ertelem eljut Istenhez . . 131
XII. fejezet. Miért szakad el a lélek Istentől? . 133
XLII. f jeezet. Azokról. akik az ördöggel cimborás-
kocIak . . ...... ..... . 134
XLIII. fejezet. Az Ur Jézus a mi egyetlen szabadi-
tónk, benne van minden reménységünk . . . 136

TIZENEGYEDIK KÖNYV

I. fejezet. Istennek nincs szüksége vallomásunkra.
mert ismeri minden gerjedelmilnIcet. Mégis ki-
tárja szívét — szeretetből. — alázatosságból 141
II. fejezet. Sok fogyatkozása között nagy szóval
kiált segedelemért Istenhez, hogy az Irást
hiba nélkül érthesse és magyarázhassa . . 145
III. fejezet. Isten a Szentírás tekintélyének erőssége 149
IV. fejezet. A teremtett világ bizonyságot tesz
Alkotójáról . . . . . . . . . ...... 150
V. fejezet. Isten a világot semmiből teremtette . 151
VI. Kezet. A teremtő ige nem lehetett valami
időben elhangzóparancs 153
V/I. fejezet. Elmelkedik az Örök Igéről . . . 151
17///. fejezet. Azige a mi égi Tanítómesterünk 155
IX. fejezet. Az Ur 1381csesége szívánk titkos láto-
gatója . . ...... . . . . . . 156
X. fejezet. Működött-e Isten a világ teremtése előtt? 158
Xl. f‘jijezet. Isten örökkévalóságához nincs köze
158
XII. fejezet. A teremtés előtt Isten kifelé, vagyis
teremtő módon semmit sem cselekedett . . . 160
XIII. fejezet. A teremtés előtt nem volt idő, mert
ez maga is teremtmény 161
XIV. fejezet. Az idő alapja a változandóság . 163
XV. feiezet. Kutatni kezdi az idő mivoltát és mér-
tékét . . .. j. . . . . 164
XVI. fejezet. Csak elenidőt lehet mérni . . . 168
XIL jejezetA háromféle időnek okvetlen van valami
belső alapja . . . . . . . . 168
XVIII. fejeset. Multat is, jövőt is csak a jelen rend-
jében lehet látni 1611


XIX fejezet. Hogyan látják a jövőt a próféták ? . 172
XX. fejezet. A haromféle idő magyarázata . . . 172
XXI. fejezet. Hogyan mérjük az időt? 173
XXII. fejezet. Istent kéri segitségül nehéz munká-
jában. . . . . 175
XXIII. fejezet. Mi az idő? 176
XXIV. fejezet. A mozgást is idővel mérjük . . 179
XXV.fret. Sóhajtozik tudatlansága miatt . . 181
XXVI.ejezet. Az idő valami kiterjedés, de nem
tér eli . . . . ....... . . . . . 181
XXVII. fejezet. Az idő folyamatosságának belső
hordozója a lelek . . : . . . 183
XXVIII. fejezet. Lélek az idő mérője 187
XXIX. fejezet. Már elhagyta elsó gonoszságait de
igen érzi e változandó élet sok nyomorúságát 189
XXX. fejezet. Istent az örökkévalóság szikláján az
idők csapdosásai el nem érik . . . . . . . 190
XXXI. fejezet. Isten a maga örök módján ismer
mindeneket 191

TIZENKETTEDIK KÖNYV.

I. fejezet. Az ember egymaga igen gyarló munkás
a szent igazságok bányájában 198
H. fejezet. Isten két eget teremtett 199
III. fejezet. Az örvénylő sötét khaoszról . . 199
/V. fejezet. A világ ös-elementumai 200
V. fejezet. Tűnődik az ósanyag formátlan mivoltáról 201
VI. fejezet Isten semmiből teremtett 204
VII fejezet. Semmiből lett az ősanyag, az ósanyag-
bál az egész világ . .. . . . • . . . . 205
V/H. fejezet. A mennyország előbb lett, mint ez
a változandó világmindenség 206
IX. fejezet. Sem a mennyország, sem az ósanyag
megteremtése nem időben -történt . . . . . 207
X. fejezet. Istenhez esedezik megvilágosításért 208
XI. fejezet. Egynémely biztos igazságok megálla-
pítása . ..... . . . . . 208
XII. fejezet. A teremtés két dolgáról, amelyek nem
tartoztak bele az idők rendjébe 212
XIII. fejezet. Kezdetben teremte Isten a menny-
országot és az ősanyagot 213
X/V. fejezet. Vitát kezd perlőivel . . . . 214
XV. fejezet. Erős bizonyságokat köt a maga igaza
veleimére ..... . ..... . . . 215
XVI. fejezet. Nekifordul az ellenkezők másik cso-
portjának 220
XVII. fejezet. Mi értelme van Mózes e szavainak:
„menny és föld?"


Szent Ágoston

Szent Ágoston  további könyvei

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...