Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Tanulmányok a mai faluról

Tanulmányok a mai faluról - Zsarnóczai Sándor - Régikönyvek
Tanulmányok a mai faluról - Régikönyvek Tanulmányok a mai faluról - Régikönyvek Tanulmányok a mai faluról - Régikönyvek Tanulmányok a mai faluról - Régikönyvek Tanulmányok a mai faluról - Régikönyvek
(0 vélemény)
Borító tervezők:
Rudas Klára
Kiadó:
Kossuth Könyvkiadó
Kiadás éve:
1964
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin Nyomda
Kötés típusa:
félvászon, kiadói papírborítóban
Terjedelem:
252 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.30kg
Kategória:
BEVEZETŐ

Erdei Ferenc: A MEZŐGAZDASÁGI NÉPESSÉG GAZDA-
SÁGI-TÁRSADALMI VISZONYAINAK ALAKULÁSA A
FELSZABADULÁS UTÁN
A MEZŐGAZDASÁGI NÉPESSÉG GAZDASÁGI-TÁRSA-
DALMI VISZONYAINAK ORSZÁGOS ALAKULÁSA ....
A mezőgazdasági népesség települési viszonyai
A mezőgazdasági lakosság aránya az összes népességben
A birtokmegoszlás és a foglalkozási viszonyok
A termelőszövetkezeti parasztság rétegződése
A mezőgazdaság termelési értéke és ágazatok közötti meg-
oszlása
A mezőgazdasági népesség jövedelmének alakulása
A MEZŐGAZDASÁG GAZDASÁGI-TÁRSADALMI VISZO-
NYAINAK TERÜLETI DIFFERENCIÁLÓDÁSA
A mezőgazdasági lakosság aránya, és az agrárnépsűrűség
megyénként
A mezőgazdasági termelés szintje és összetétele megyén-
ként
A tulajdon- és foglalkozási viszonyok megyénkénti diffe-
renciálódása
A mezőgazdasági társadalmi viszonyok területi típusai
A VÁLTOZÁSOK FŐ IRÁNYAI ÉS FŐ FORMÁI
Hegedűs András: A MAI FALU ÉS A FALUSI MUNKAVISZO-
NYOK SZOCIOLÓGIAI VIZSGÁLATÁBÓL


A MAI FALU ÉS A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁS 55
Szántó Miklós— Fukósz György: A FALU KULTURÁLIS VI-

Mit értünk szociológiai kutatáson? 55 SZONYAINAK VIZSGÁLATÁRÓL
A faluszociológia időszerűsége és megváltozott funkciói 57

A szociológiai kutatás módszereiről 60 A MŰVELŐDÉSI VISZONYOK VIZSGÁLATÁNAK KIIN-
A faluszociológia kutatási területe. A falu lakossága és az DULÓ ALAPJAI 1
egységes parasztosztály 61
A falu jelenlegi strukturális tagozódása 64 A FALU KULTURÁLIS HELYZETE A FOGYASZTÁS

Az iparosodás hatása a falu társadalmi viszonyaira 67 OLDALÁRÓL
Változások a családformában és a szomszédsági viszonyok-

ban 68 A FALUSI KULTURÁLIS-MŰVELŐDÉSI VISZONYOK
Faluszociológiai kutatás az MTA szociológiai kutató cso-
portjában 69 FEJLŐDÉSÉNEK PROBLÉMÁI
Az iskolázottság helyzete
A FALUSI MUNKAVISZONYOKBAN BEKÖVETKEZETT A falusi értelmiség

VÁLTOZÁSOK SZOCIOLÓGIAI VIZSGÁLATÁROL 74 A közművelődés demokratizálása

Szakmunkáskérdés
A falusi munkaviszonyokbau bekövetkezett változások 74 A kulturális fejlődés tartalma és korszerűsége
A szövetkezeti munkaviszonnyal összefüggő szociológiai Kulturális tipológia
problémák 78

A szakmák és munkakörök társadalmi értékelésének jelen-
tősége 85 Kiss Albert: VIZSGÁLATOK A F ALUSI FIATALSÁGRÓL

A háztáji gazdaságokban végzett munka néhány szocioló-
giai problémája . 87 A VIZSGÁLAT JELLEGE, KÖRE ÉS MÓDSZERE

A bérért végzett munka növekedése a faluban 89 Az adatgyűjtés módja és a megfigyelés köre
Az adatfelvétel kísérleti jellege és a levont következteté-
Mód Aladc'wné: A PARASZTSÁG LÉTSZÁMA, JÖVEDELME sek korlátozott érvénye

ÉS FOGYASZTÁSA 96 Az adatgyűjtés fő kérdéscsoportjai
Az összeírás anyagának általános jellemző adatai
A MEZŐGAZDASÁGI TULAJDONVISZONYOK, A PA-

RASZTSÁG LÉTSZÁMA 97, A FALUSI FIATALSÁG TÁRSADALMI-FOGLALKOZÁSI

A mezőgazdasági tulajdonviszonyok átalakulása 97 ELHELYEZKEDÉSE
A mezőgazdasági tulajdonviszonyok sajátos formái 99
Társadalmunk osztályszerkezetének átalakulása, a paraszt- A fiatalok származása és az ehhez viszonyított foglalkozás-
ság létszáma 100 változás alakulása

A fizikai dolgozó származású fiatalok társadalmi fog-
A PARASZTSÁG JÖVEDELME ÉS FOGYASZTÁSA 104 lalkozási átrétegződése

A paraszti származású fiatalság foglalkozásváltozásának
A MUNKÁS-ALKALMAZOTTI ÉS PARASZTI NÉPES- sajátos tendenciái
SÉG JÖVEDELMÉNEK ÉS FOGYASZTÁSÁNAK ÖSSZE- A fiatalság foglalkozási összetétele népgazdasági ágak

HASONLÍTÁSA 108 szerint

A kettős jövedelmű családok helyzete 111 A fiatalok házasságkötésének összefüggése társadalmi hely-
zetváltozásukkal
A FALUSI FIATALSÁG PÁLYAVÁLASZTÁSA, SZAKKÉP-
A FALUSI POLITIKAI VISZONYOK VIZSGÁLATÁNAK
ZÉSE ÉS TOVÁBBTANULÁSA 170 FONTOSSÁGA]

A fiatalság iskolai végzettsége 170 A FALU POLITIKAI VISZONYAIT MEGHATÁROZÓ TÉ-

Az alapfokú szakképzettség megszerzése és a legkedvel- NYEZŐK VIZSGÁLATÁRÓL

tebb szakmák 173
A középiskolai és az egyetemi tanulmányok folytatásának A falusi pártszervezetek 2
2
jellemző adatai 178 A párt befolyásának alakulása falun

A falusi társadalmi élet szervezettsége

A FALUSI FIATALSÁG KAPCSOLATA A FALUVAL A termelőszövetkezeti gazdálkodás és a falusi politikai L
viszonyok
MINT LAKÓ- ÉS MUNKAHELLYEL 182
AZ ELLENSÉGES NÉZETEK, AZ ELLENSÉGES POLI-
A helyben dolgozó, a munkába eljáró és az elköltözött
fiatalok aránya 182 TIKAI BEFOLYÁSOK VIZSGÁLATÁRÓL

Az elköltözés jellemző körülményei 189

A mezőgazdasági származású fiatalok kapcsolata a falu-

jukkal 189

FŐBB KÖVETKEZTETÉSEK 193

Zsarnóczai Sándor: AZ AGRÁR ÉRTELMISÉG HELYZETÉRŐL 195

KIK SOROLHATÓK AZ AGRÁR ÉRTELMISÉG KÖZÉ? 197

AZ AGRÁR ÉRTELMISÉG HELYZETE 198

A mezőgazdasági szakembert igénylő munkakör társadalmi

értékelése 199

A mezőgazdaság agrármérnök-ellátottsága 203

Az agrár értelmiség anyagi és szociális helyzete 206

Az agrár szakemberek helye a falu társadalmi életében 210

AZ AGRÁR ÉRTELMISÉG FELADATAI 211

Az agrár értelmiség megítélésének alapja 211

Az alapvető és legújabb termelési módszerek alkalmazása 213

Az eredményes munkához szükséges idő 215

A szakember és a termelőszövetkezeti tagság kapcsolata 216

Az agrár szakember feladatai a falu átalakulásában 217

Csizmadia Ernő —Wirth Ádám —Zsarnóczai Sándor: A FALU

POLITIKAI VISZONYAINAK ÉS A PARASZTSÁG POLI-

TIKAI TUDATÁNAK VIZSGÁLATÁRÓL 219

A FALUSI POLITIKAI VISZONYOK ÉS A POLITIKAI

TUDAT VIZSGÁLATÁNAK FORMAI ÉS HELYZETE .... 221


Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...