Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Távhőszolgáltatás

Távhőszolgáltatás - I. D. Stancescu - Régikönyvek
Távhőszolgáltatás - Régikönyvek Távhőszolgáltatás - Régikönyvek Távhőszolgáltatás - Régikönyvek Távhőszolgáltatás - Régikönyvek Távhőszolgáltatás - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve:
1965
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin Nyomda
Kötés típusa:
fűzött félvászon, kiadói borítóban
Terjedelem:
395
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.50cm, Magasság: 20.50cm
Kategória:
Előszó
A szerző előszava a magyar kiadáshoz 13
szerző előszava az eredeti kiadáshoz 15

ELSŐ RÉSZ

A távfűtés alkalmazása szempontjából döntő műszaki és
gazdasági tényezők 19

1. Fejezet. Á távfűtés szerepe és jelentősége a Román Népköztársaság ener-
giagazdálkodásában 21
2. Fejezet. A távfűtés műszaki alapjai 25
2.1 A távfűtés termodinamikai alapjai 25
2.2 A távfűtési körfolyamatok 32
2.2.1 Távfűtési körfolyjunat gőzzel 32
2.2.2 Távfűtési körfolyamat más folyadék gőzével 37
2.2.3 Távfűtési folyamat gázturbinával 38
2.2.4 Távfűtési folyamat belsőégésű dugattyús motorokkal 41
2.2.5 előz-gázközegű kombinált távfűtési körfolyamatok 42
2.3 A hő szállítása és elosztása a távfűtési rendszerben 43
3. Fejezet. A távfűtés gazdaságosságát meghatározó feltételek 48
3.1 Alapelvek és szempontok az energiaellátás különböző még-
oldásainak megválasztására 48
3.9 Villamos erőműből és önálló hőközpontból ellátott távfűtések
műszaki-gazdasági összehasonlítása 52
3.3 A tüzelőanyag-megtakarítás mint a távfűtés mértékadó gaz-
dasági tényezője 55
4. Fejezet. .4 távfűtés útján fedezhető hőigények 63
4.1 Az épületfűtés hőszükséglete 63
4.1.1 A-fűtés hőmórloge 63
-4.1.2 A qhf hőveszteség számítása 64
1.1.2.1 A mértékadó belSő hőmérséklet: ib,„ 66


4.1.2.2 A mértékadó legalacsonyabb külső hőmérséklet 1,,, 68
4.1.3 A q's hővesztoség 69
4.1.4 A fűtés termikus jellemzője: x 71
4.1.5 q, ,a belső hátermelés 75
4.1.6 q„a napsugárzás hatása 76
4.1.7 ‹I„ az állandósult, fűtés' állapot eléréséhez szükséges felfűtési
hó 77
4.1.8 A fűtés hőszükséglete 77
4.1.8.1 A q, fűtési hőszükséglet változása a külső hőmérséklet függvé-
nyében 78
4.1.8.2 A fűtés névleges hőszükségletének q,. nleghatrirozása 81
4.1.8.3 A fűtési idésiv tartania és határai 82
4.1.8.4 Külső hőmérséklet és a fűtés hőigényének változása a fűtési
idénv alatt 85
4.1.8.4.1 A külső hőmérséklet. változásai 85
4.1.8.4.2 A q, fűtési Idszükséglet változásai a fűtési idény folyamán 102
4.1.9 A fűtóberendezések méretezésére vonatkozó megállapitások 109
4.2 Az épületek sza-Alóztetésének hőfogyarmtása 116
4.2.1 A szellóztetés hőszi~glete 110
4.2.2 A szellóztetés hőszükségletének változásai 13
4.2.2.1 A külső hőmérséklettől függő változások 12
4.2.2.2 ry,, hőszükséglet változásai a fiitési idény folyamán 14
4.3 A melegvíz-ellátás liósz.iikséglete 16
4.3.1 A inclegviz-ellátás liószüksi..gletének számítása 17
4.3.2 A melegvíz-ellátás hőszüksél.detének változásai 21
4.3.2.1 A külső hőmérséklettől függő változások 21
4.3.2.2 Változások az év folyamán 22
4.4 Ilőszükséglet teelinnlógiai célokra 25

MÁSODIK RÉSZ

Városi távfűtés 127

5. Fejezet. A eárosi lávfíslési rendszerek Iditerhelése 129
5.1 A városi hóterhelések nagysága 129
5.2 A városi hőterhelés változásai 134
5.2.1 A külső hőmérséklettől filÉwő változások 13d
5.2.2 Napi változások 135
5.2.3 blén• szerinti változások 137
5.2.4 Váltózások hosszabb időközökben 138
5.3 A várceti haerlielés tartamgörbéje 138
5.4 A városi háterhelés összesítő diagramja 140

6. Fejezet. A r,irosi trieffilési rendszerek jelépítéSe 141
6.1 A városi távfűtési rendszer elemei 141
6.2 A városi távfűtési rendszerek általános telepíte'se 142
6.2.1 A városi fűtőerórnii (FE) telepítése 142
6.2.2 A hőszállító közeg sajátosságai 144
6.2.3 A hőfogyasztók bekapcsolásának módja 146
6.3 A várost távfűtési rendszerek belső felépítése 149
6.3.1 A távfűtési együttható 149
6.3.2 A hőhordozó közeg paraméterei 152


7. Fej e zet. rárosi leitőerőmiirek 156
7.1 Kiinduló szempontok 156
7.2 Városi gőzüzemű fűtőerőmű 156
7.2.1. Gőzüzemű fűtőerőmű hősérnája 168
7.2.1.1 A városi fűtőerőmű hősérnáját meghatározó tényezők 159
7.2.1.2 A városi fűtőerőmil távfűtési együtthatója és csúcs-hőtelje-
sítménye 163
7.2.1.3 Városi fűtőerőmű alap-h6teljesitménye. Villamos teljesít.
mént' a tiszta ellonnyomású fűtési rendszerben 166
7.2.1.4 A városi fűtőerőmű kondenzációs villamos teljesítménye 167
7.2.1.5 A városi fűtőerőmű kiegészítő kondenzációs berendezése 167
7.2.1.6 A városi fűtőerőmű termodinamikai mutatószámai 173
7.2.2 A városi fűtőerőmű gépi berendezései ♦ 179
7.2.2.1 Kazénok .s. 180
183
7.2.2.2 Fűtőturbinák 7.2.2.3 Különleges segédberendezések
7.2.3 Példák a gőz-közegű távfűtésre 192
7.3 Gázturbinás városi ffitőerómfi 195
7.4 Atomerőmű mint távfűtési központ 196
8. Fejezet. A városi távh7Ms hálózata 199
8.1 A városi távfűtési hálózat típusai 199
8.2 A városi távfűtési hálózat általános jellege és kialakítási for-
mái 201
8.3 A városi távfűtési hálózat gazdaságos méretezése 202
8.4 szerkezeti megoldások 204
11. Fejezet. A városi logyaszlók csollakozása 207
9.1 A fogyasztók csatlakoztatása a városi forrővíz-hálózathoz 207
9.2 A fogyasztók csatlakoztatása a városi gőzhálózathoz 211
10. Fejezet. ..1 városi távfűtési rendszerek kiépítése és iizemvilde 214
10.1 Általános szempontok 214
10.2 Városi távfűtő fűtőművek és bő-állomások - 215
10.3 A hőszolgáltatás üzemviteli módozatai a városi távfűtési
rendszerekben 218
10.3.1 Szabályozási kérdések 218
10.3.2 Elszigetelt, fűtőerőmű 220
10.3.3 Együttműködő fűtőerőmű és fűtőmű 221
10.3.3.1 Fűtőerőmű és két fűtőmű együttműködése soros-párhuzamos
kapesolásban 223
10.3.3.2 Csúcsidőben szétválasztott, egyébként együttműködő fűtő-
erőmű és fűtőmű-hálózatok 227
10.3.3.3 A csúcsidőben párhuzamosan üzemelő fűtőerőmű és fűtőmű 229
10.3.4 Több fűtőerőmű és fűtőmű párhuzamos üzeme 230
10.4 A városi fűtőerőmű beillesztése a villamosenergia-rendszerbe 234
10.4.1 A villamos terhelés jelleggörbéi , 234
10.4.2 A városi fíitőerőmű villamos teljesítménye 236
I I. Fejezet. A városi távf(iMs gazdaságosságát igazoló lónyezók 241
11.1 Általános szempontok 241
11.2 Példa a műszaki-gazdaságossági számításra 245
11.2.1 A számítás feltételei 245
11.2.2 A különböző változát4 ásszehasonlítáea 247


11.2.2.1 Tüze I őanyag-meg takar ítás 947
11.2.2.2 Beruházási költségek 249
11.2.2.3 Az évi összköltség 250
11.2.9.4 A megtérülési idő 250
11.2.3 Az összehasonlító számítások eredményei 251
11.2.4 Végkövetkeztetések 252

12. Fejezet. A városi távfűtés szerves beillesztése a városok. energiagazdálko-
dásá La 254

HARMADDI RÉSZ
Ipari hőszolgáltatás 257

13. Fejezet. Az ipari Usziiksé.gkt 259
13.1 A technológiai liószükséglet nagysága és paraméterei 259
13.2 A technológiai hőigény változása 260
13.3 Az. ipari hőszükséglet jellege 262

14. Fejezet. Az ipar,: hőszolgóthaás rendszereinek feMpítése 264
14.1 Az ipari hőszolgáltató rendszerek berendezései 264
1.4.2 Az ipari hőszolgáltató rendszerek telepítése 264
14.3 Az ipari hőszolgáltató rendszer hősémája 266

15. Fejezet. Az ipari. Uszolgáltalás érőműve 270
15.1 Gőzüzemű ipari erőmű 270
15.1.1 Gőzüzemű ipari fűtőerőmű belső kialakítása 271
15.1.2 Gőzüzeinfi ipari fűtőerőmű gépi berendezése 277
15.1.2.1 Az ipari fűtőerőmű gőzturbinája 278
15.1.2.2 Hőtároló az ipari főtőerőtnűben 280
15.1.2.3 Gőzkompresszorok az ipari fűtőeromfiben 281
15.1.2.4 Kondenzvíz-gazdálkodás és pótvízelőkészítés az ipari fűtőerő-
műben 282
15.1.3 Dug:itt-3,11s gőzgépek az ipari fűtőerőműbeit 284
15.1.4 Példák gőziizemíí ipari fűtőerőműre 285
15.1.4.1 Ipari fűtőerőművek ellennyomású turbinával 286
15.1.4.2 Ipari ti:hőerőmű elvételes kondenzációs gőzturbinával 290
15.1.4.3 Ipari fűtőerőmű különböző típusú turbinákkal 290
15.2 Ipari fűtőerőmű gázturbinával 292

16, Fejezet. A z ipari hőszolgáltaló rendszerek fejlődése és gazdaságossága . . 295
16.1 Általános szempontok 295
I6.2 Ipari fűtőművek 298
16.3 Ipari hőhálózatok és az ipari hőfogyasztók csatlakoztatása 298
16.4 Az ipari fűtőerőmű hőszolgáltató üzeme 299
16.5 Az ipari fűtőerőmű beillesztése a villamosenergia-rendszerbe 300
16.6. Az ipari távfűtés és a másodlagos ipari energiaforrások értéke-
sítése 301
16.7 Az ipari hőszolgáltatás gazdaságossága 304

NEGYEDIK RÉSZ

A fűtőerömfiben termelt villamosenergia és Itőenergia önköltsége és
eladási ára. '307

S

I. D. Stancescu

I. D. Stancescu  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
30%
Hűségpont:
 
akár 20%
Hűségpont:
 

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...