Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Texas - Optoelektronikai receptek

Texas - Optoelektronikai receptek - Régikönyvek
Texas - Optoelektronikai receptek - Régikönyvek Texas - Optoelektronikai receptek - Régikönyvek Texas - Optoelektronikai receptek - Régikönyvek Texas - Optoelektronikai receptek - Régikönyvek Texas - Optoelektronikai receptek - Régikönyvek Texas - Optoelektronikai receptek - Régikönyvek Texas - Optoelektronikai receptek - Régikönyvek Texas - Optoelektronikai receptek - Régikönyvek Texas - Optoelektronikai receptek - Régikönyvek
(0 vélemény)
Fordítók:
Várnai Ferenc
Kiadó:
Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve:
1979
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Szegedi Nyomda
ISBN:
9789631026832
Kötés típusa:
nyl-kötés kiadói borítóban
Terjedelem:
495 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.70kg
Kategória:
Az optikai sugárzás
1. fizikája 17
1.1. Az optikai sugárzás és a fény 17
1.2. Sugárzási és lumineszcen-
ciajelenségek 19
1.3. Fényelektromos hatás 28
Sugárfizikai és fény-
technikai számítások
2. alapjai 37
2.1. Sugárzott teljesítmény-
fényáram 37
Sugárzott energia—fény-
energia 37
2.2. A sugárforrásra vonatkozó
mennyiségek 39
2.3. Vevőoldali mennyiségek 44

3. Sugárzási törvények 51
3.1. Térszög 53
3.2. A Lambert-féle sugárzó 54
3.3. Sugárzási számítások kisfe-
lületű adókkal és vevőkkel 56
A feketetest sugárzási
4. törvényei 61
4.1. A fekete- és nem feketetest 63
4.2. Sugárzási törvények 65
Sugárzások általános és
fotometriai meghatá-
5. rozása 79
5.1. Az emberi szem mint fény-
érzékelő 79
5.2. Szemérzékenység 80


5.3. A sugárzás fotometriai meg-

határozása 82

5.4. Különböző sugárzók K foto-

metriai sugárzási egyenérté-

kének számítása 90

5.5. Sugárfizikai mennyiségek át-

számítása fotometriai és fo-

topikus egységekké 95

5.6. Fényelektromosság (aktini-

tás) 99

Az optikai sugárzás és

6. az anyag kölcsönhatása 107

6.1. Az elnyelés (abszorpció), az

áteresztés (transzmisszió)

és a visszaverődés (reflexió)

foka 107

6.2. A z(i.) spektrális áteresztési

tényező és az cz(2) spektrális

elnyelési tényező 107

6.3. A szóródás (diffúzió) 108

6.4. A sugárzás visszaverődése 108

6.5. Az elnyelés (abszorpció), a

csillapítás és a szóródás (dif-

fúzió) alaptörvényei 111

6.6. Elnyelési- és áteresztési

spektrumok 112

6.7. A sugártörés (refrakció) 115

7. Sugárforrások 125

7.1. Természetes sugárforrások 126

7.2. Mesterséges hősugárzók 126

7.3. Lumineszkáló sugárzók 128
7.4. Kevertfényű lámpák 134

7.5. Villanócsövek a fényképé-
szetben 135

7.6. Lumineszcens diódák 136


8. Fotovevők 139
8.1. A külső fényelektromos ha-
tás elvén működő fotovevők 141
8.2. A belső fényelektromos ha-
tás elvén működő fotovevők 143
8.3. Záróréteg-fotovevők 143

IR érzékelők és félve-
zető fotovevők para-
9. méterei 147
9.1. Félvezető fotovevők Q kvan-
tumkiaknázása 147
9.2. Félvezető fotovevők spekt-
rális érzékenysége 150
9.3. Monokromatikus sugárzás
értékelése erősítés nélküli
zárórétegű fotovevővel 159
9.4. Teljes sugárzás (kevert su-
gárzás) értékelése erősítés
nélküli zárórétegű fotovevő-
vel 160
9.5. Sugárzásértékelés félvezető
erősítő-fotovevővel 162
9.6. Félvezető fotovevők felület-
függő érzékenységi értékei 167
9.7. GAAs lumineszcens dióda IR
sugárzásának aktivitása szi-
lícium fotovevőre 169
9.8. Félvezető fotovevők sötét-
árama 174
9.9. IR detektorok érzékenysége 178
Együttes adó és vevő
10. paraméterek 185
10.1. Az optoelektronikai alkatré-
szek sugárzási- és vevőkarak-
terisztikáinak értékelése 185
10.2. Optoelektronikai alkatré-
szek optikai tűrése 192
10.3. Csatolási karakterisztikák,
átviteli viszonyok és kont-
rasztviszony miniatűr opto-
kapuknál (optocsatolóknál) 201


10.4. A félteljesítménypont és a
félértékpont 209
10.5. Dinamikus adatok 212
10.6. Az optoelektronikai félveze-
tő alkatrészek megbízható-
sága 217

Lumineszcens diódák
11. paraméterei 233
11.1. Kvantumkiaknázás 233
11.2. Hőmérsékleti számítások 239
11.3. A sugárteljesítmény 247
11.4. Sugárhatásfok 249
11.5. A spektrális sugártelje-
sítmény 251
11.6. Elektromos paraméterek 252
11.7. Impulzusüzem 255

12. Sugárzásmérés 259
12.1. Általános észrevételek 259
12.2. Az A szabványfény színhő-
mérsékletének a mérése 259
12.3. Sugárzási teljesítmény mé-
rése termikus fotovevővel 261
12.4. Az A szabványfény sugárzási
teljesítményének mérése hő-
elemoszloppal 263
12.5. Az A szabványfénnyel létre-
hozott besugárzottság mé-
rése Si fotovevővel 265
12.6. Lumineszcens dióda sugár-
zásának mérése Si fotovevő-
vel 267
12.7. Lumineszcens dióda teljes
sugárteljesítményének mé-
rése 272
Optoelektroni kai
1 3. kapuk, optokapuk 277
13.1. Közvetlen optokapuk 278
13.2. Reflexiós optokapuk 279
13.3. Nem állandó adósugárzású
optokapuk 280


13.4. Egyszerű példák optokapuk-
ra 281
13.5. Optokapuk lencsével 283
13.6. Optokapuk modulálatlan
optikai sugárzásra 289
13.7. Optokapuk modulált opti-
kai sugárzásra 290

Lumineszcens diódák
egyenáramú üzemelte-
1 4. tése 295

14.1. Üzemeltetés előtétellenállá-
son át 295
14.2. Üzemeltetés áramgenerá-
torral 296
14.3. Lumineszcens diódák vezér-
lése logikai kapcsolásokkal 299

1 5. Fotovevőkapcsolások 305

15.1. Elvi működési mód 305
15.2. Vevőkapcsolások kétpólusú
félvezető fotovevők részére 306
15.3. Fényvevő kapcsolások há-
rompólusú fototranziszto-
rokkal 319
15.4. Egyszerű optokapu izzólám-

pával és kétpólusú tranzisz-
torral 331
15.5. Logikai kapcsolások foto-
tranzisztorokból 335
15.6. Fotovevő-kapcsolások TTL
áramkörök vezérlésére 337

Modulált adó luminesz-
1 6. cens diódával 345

16.1. A legegyszerűbb modulátor
áram körök lumineszcens
diódák számára 345
16.2. Színuszosan modulált adó
lumineszcens diódával 348
16.3. Impulzusmodulátorok lumi-
neszcens diódákkal 355


Fotovevőkapcsolások

17. modulált sugárzásra 363

17.1. Fototranzisztoros kapcsolá-
sok 363
17.2. Kapcsolások, amelyekben a
TIL 81 mint fotodióda és
mint fényelem szerepel 364

Si fototranzisztorok
fotoáram-érzékenysé-
1 8. gének mérése 375

18.1. A mérőkészülékek elvi kap-
csolása 375

18.2. Mérőkészülékek fototran-
zisztorok relatív érzékeny-
ségének mérésére 376

Elektronikus villanó-
lámpák fénymérése
19. Si fototranzisztorral 381

19.1. Az elektronikus villanólám-
pák elve 381
19.2. A megvilágítás szabályozá-
sának módjai 383
19.3. Egy villanókészülék kapcso-
lása 383
19.4. A villanókészülék vezérlő-
kapcsolásának felépítése Si
fototranzisztorral 384

Kapcsolások fénydió-
20. dákkal 389

20.1. Egyszerű kijelzők 389
20.2. Diódavizsgáló 390
20.3. Logikai áramkörvizsgáló 391
20.4. Polaritás- és feszültségellen-
őrző 393
20.5. Nagyméretű hétszegmensű
kijelző 393
20.6. Digitális értékek analóg
megjelenítése 394
20.7. Analóg mérőkészülék LED
kijelzővel 398


Numerikus és alfanu-
merikus kijelző egysé-
21. gek 405
21.1. Hétszegmensű kijelzők 405
21.2. Kijelzők multiplex üzem-
módban 408
21.3. Numerikus kijelzők integ-
rált áramkörökből felépített
logikai vezérlőegységgel 409
21.4. Monolit kijelzők 415
21.5. 5 x 7 pontos mátrix rendsze-
rű kijelzők 419
Irányérzékelő opto
22. kapuk 429
22.1. A működés elve 429
22.2. Irányérzékelő számláló 430
22.3. Irányérzékelő optokapu 432
22.4. Digitális forgatógomb 433
Optoelektronikai
23. távolságmérés 437
23.1. A fázismérés mint mérési
elv 437
23.2. A távolságmérő gyakorlati
kapcsolása 441
Adatátvitel optocsato-
24. lókkal 447
24.1. Az adatátviteli vonal zavarai 447
24.2. Az optocsatoló felépítése és
tulajdonságai 448


24.3. Egyszerű átviteli vonalak 452

24.4. Az optocsatolók kapcsolási

tulajdonságainak megjavítá-

sa 455

24.5. Optocsatoló fotodiódás

üzemben 455

24.6. Duplex üzem optocsatolók-

kal 456
24.7. Közösmódú jelelnyomás op-

tocsatolóval 458

Fénymennyiségkapcso-

25. ló nagyítókészülékhez 461

25.1. Si fotodiódás fénymennyi-

ségkapcsoló elve 463

25.2. Az időzítő 464

25.3. Fénymennyiségmérő gya-

korlati kapcsolások 466

Optocsatoló analóg

26. jelek kapcsolására 471

26.1. A félvezető kapcsolók és a

galvanikus leválasztás 471

26.2. Fototranzisztor mint az

optocsatoló kapcsolója 472
26.3. Az optocsatolók alkalmazá-

sa digitális voltmérőben 475

26.4. Szaggatós egyenfeszültség-

erősítők 482

26.5. Vonalvizsgáló 484

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...