Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Tom Jones I-II.

Tom Jones I-II. - Henry Fielding - Régikönyvek
(1 vélemény)
Fordítók:
Julow Viktor
Kiadó:
Magyar Könyvklub
Kiadás éve:
2003
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Harmadik kiadás
Nyomda:
Szekszárdi Nyomda Kft.
ISBN:
9635490127
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
518+504 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 13.00cm, Magasság: 21.00cm
Súly:
0.90kg
Kategória:
I. Kötet
Első könyv amely annyit árul el a talált gyermek születésének körülményeiről, amennyit az olvasónak történetünk elején tudnia illő és szükséges
Bevezetés, avagy étlap a lakomához 11
Allworthy nemzetes úr rövid jellemzése, valamint részletesebb beszámoló húgáról: Bridget Allworthy kisasszonyról 13
Egy ostoba véletlen, amely Allworthy úrral Londonból hazatértekor történt; Deborha Wilkins öregkisasszony szemérmetes viselkedése és egy illedelmes kis eszmefuttatás a zabigyerekekről 15
Az olvasót nyaktörő veszedelem fenyegeti, de megmenekül. Bridget Allworthy kisasszony rendkívüli jóindulata 19
Hétköznapi dolgok és egy nem mindennapi megjegyzés 22
Deborah öregkisasszony egy hasonlattal bevonul a faluba; Jenny Jones rövid jellemzése; továbbá: miért olyan kényes és aggályos dolog az, ha fiatal nők tudománnyal foglalkoznak? 23
Oly súlyos dolgokról szól, hogy az olvasó egész idő alatt még csak el sem nevetheti magát, legfeljebb tán a szerzőn 27
Párbeszéd Bridget és Deborah között: mulatságosabb, de nem olyan tanulságos, mint az előbbi beszélgetés 32
Oly dolgokról szól, amelyek meg fogják lepni az olvasót 35
Allworthy vendégszeretete; továbbá két testvér, egy orvos és egy kapitány rövid jellemzése, akik az illető uraságnál vendégeskednek 37
Hogyan leszünk szerelmesek? Számos szabály és néhány példa. A szépség méltatása és más, ennél is nyomósabb inditékok a házasságra 41
Olyasmiről szól, amit az olvasó talán már előre sejt 46
Egyben a könyv utolsó fejezete. A hálátlanság egy példája: az olvasó, remélem, természetellenesnek fogja találni 49
Második könyv amely különféle rendű és rangú emberek családi boldogságáról, továbbá a Blifil kapitány és Bridget kisasszony házassága utáni első két esztendőben történt dolgokról szól
Rávilágít arra, hogy miféle történet is ez, mihez hasonlít és mihez nem 55
Miért aggályos vallási szempontból az, ha túlságosan kedvezünk a törvénytelen gyermekeknek, valamint Deborah Wilkins nagy felfedezése 57
Egy Arisztotelész elveivel teljesen ellentétesen berendezett házikormányzat leírása 59
Az egyik legvérmesebb csata, jobban mondva párbaj, melyet a hazai történelem valaha is feljegyzett 63
Bő alkalom, hogy az olvasó az eszét és ítélőképességét élesítse 68
Partridge iskolamester fajtalansági pörének tárgyalása; nejének tanúvallomása; rövid elmélkedés törvényeink bölcsességéről, valamint egyéb súlyos dolgok: azoknak tetszenek majd leginkább, akik legjobban megértik 73
Tömör eszmefuttatás arról: mennyi boldogságot meríthetnek eszes házastársak a gyűlöletből, valamint rövid védőbeszéd az olyan emberek érdekében, akik elnézik barátaik fogyatkozásait 80
Recept arra, hogyan lehet a feleség elveszett szeretetét visszanyerni. Köztudomás szerint soha, a legreménytelenebb esetekben sem mondott még csődöt 84
Az özvegy panaszai bizonyítják az előbb ajánlott recept csalhatatlanságát, továbbá a halál más szükséges rekvizitumai, mint orvosok stb., valamint egy emelkedett stílusban fogalmazott sírfelirat 86
Harmadik köny
Azokról az igen-igen nevezetes eseményekről ad számot, melyek Allworthy úr családjában azon időben történtek, míg Tommy Jones tizennégy éves fiúból tizenkilenc éves fiatalemberré cseperedett. A gyermeknevelés tekintetében is elleshet egyet-mást az olvasó ebből a könyvből
Igen kevés, talán semmi 93
Nagyszerű történetünk hőse rossz előjelek közt megjelenik. Egy kis történet, amely olyan KÖZÖNSÉGES, hogy egyeseknek bizonyára az lesz a véleményük: említésre sem érdemes. Néhány szó egy földbirtokosról, és több egy vadőrről és egy iskolamesterről 95
Square úr, a filozófus, és Thwackum nagytiszteletű úr, a hittudós, további vita valamiről 100
A szerzőnek mentegetőznie kell, továbbá egy gyermeteg epizód, amely talán szintén mentegetésre szorul 103
A hittudós és a filozófus véleménye a két fiúról, e véleményük egynémely indoka, valamint egyéb dolgok 107
A fenti vélemények még alaposabb indoklása 111
Maga a szerző is megjelenik a színen 115
Gyermeteg esemény, amely még Tom Jones jószívűségét példázza 117
Még égbekiáltóbb esetről szól, továbbá Thwackum és Square megjegyzései 119
Blifil ifiúr és Jones különböző megvilágításban jelenik meg 122
Negyedik könyv
Egy év
Néhány lap papiros 127
Ízelítő abból, mily fennkölt tud lenni a szerző, valamitn Sophia Western kisasszony leírása 130
Történetünk egy néhány évvel előbb történt jelentéktelen eseményre tér vissza, amely lehetett ugyan jelentéktelen, de további következményei voltak 133
Olyan mély és komoly dolgokról szól, hogy egynémely olvasó talán nem is lel majd benne gyönyörűséget 136
Minden ízlésnek megfelelő dolgok 140
Védőbeszéd Jones érdekében: miért volt érzéketlen a szép Sophia varázsa iránt. Azok a szellemes gavallérok, akik egy hűron pendülnek a mai vígjátékok hőseivel, bizonyára igen lenézik majd emiatt a mi Tomunkat 145
A könyv legrövidebb fejezete 150
A Múzsa - homéroszi stílusban - csatáról énekel. Csak a klasszikus műveltségű olvasó élvezheti 151
Nem valami békés hangulatú dolgok 157
Supple lelkész úr elmond egy történetet. Western nemzetes úr éles elméje; apa és leánya kölcsönös nagy szeretete 160
Molly Seagrim menekülése paraszthajszálon múlik, továbbá néhány észrevétel, amely kedvéért eléggé mélyen kellett elmerülnöm a természet tanulmányozásába 165
Olyan dolgokról szól, amelyek sokkal világosabbak, mint az előző fejezetben ovasottak, eredetük azonban ugyanaz 169
Sophia szörnyű balesete. Jones lovagiassága és viselkedésének még szörnyűbb következményei az ifjú högyre nézve, továbbá rövid kitérés a női nem érdekében 173
Megérkezik a seborvos: a műtét. Hosszas párbeszéd Sophia és a komorna között 176
Ötödik könyv amely egy fél évnél valamivel hosszabb időszakról számol be
A "komoly elem" szerepéről az irodalomban, és arról, hogy mi célból alkalmazzuk 185
Jones úrnak szobafogsága idején sok kedves látogatója van. A szerelmi szenvedély néhány rejtett, szabad szemmel alig-alig látható vonása 190
A szívtelenek számára: sok hűhó semmiért 195
Jelentéktelen fejezet, jelentéktelen eseménnyel 197
Igen hosszú fejezet egy igen fontos eseménnyel 201
Ha az olvasó összehasonlítja az előzővel, esetleg helyreigazíthatja egynéhány tévedését a "szerelem" szó használatát illetően 209
Allworthy a betegágyon 215
Inkább természetes, mint rokonszenves dolgok 221
Többek között kommentár Aeszkhinésznek arról a mondásáról, hogy "a részegség éppúgy megmutatja az emberi lelket, mint a tükör az arcot" 227
Ovidius és még nála is magvasabb írók azon megcáfolhatatlan megfigyelésének igazságáról, hogy a borivás gyakran előfutára a kicsapongásnak 232
Egy Pope stílusában tartott hétmérföldes hasonlat vezet be egy olyannyira véres csatát, amilyet acél és hideg vas segítsége nélkül csak vívni lehet 235
Megható látvány. Sokkal megindítóbb, mint a Thwackum, Blifil meg a hozzájuk hasonlók kiontott vére 239
Hatodik könyv
Körülbelül három hét
A szerelemről 247
Western néni jelleme. Roppant műveltsége és világlátottsága, valamint példa arra, hogy milyen mélységes emberismeret származott emez erényeiből 250
Két kihívás a kritikusoknak 257
Különféle furcsa dolgok 261
Mi történt Sophia és nagynénje között? 263
Sophia és Honour leányzó beszélgetése: talán megvigasztalja egy kissé az előbbi jelenet miatt bánkódó jószívű olvasót 269
Mintaszerűen megrajzolt miniatűrkép az etikettszerű udvarlásról és egy életnagyságában megfestett még gyöngédebb jelenet. 272
Jones és Sophia találkozása 277
Az előbbieknél is sokkal viharosabb események 280
amelyben Western úr meglátogatja Allworthy urat 285
Rövid fejezet, de ahhoz elég tartalmas, hogy meghassa a jószívű olvasót 290
Szerelmeslevelek stb. 292
Hogyan viselkedett Sophia nehéz helyzetében: egy nő sem fogja érte megróni, aki maga is így tud viselkedni, továbbá vita egy bonyolult kérdésről a lelkiismeret ítélőszéke előtt 297
Kurta fejezet: rövid beszélgetés Western nemzetes úr és húga között 301
Hetedik könyv amely három nap történetét mondja el
A színpad és a világ hasonlóságáról 307
Jones önmagával társalog 311
Beszélgetések 313
Egy vidéki nemesasszony természet után festett arcképe 319
Sophia nagylelkű viselkedése nagynénje iránt 321
Sok mindenféle 324
Sophia különös elhatározása és Honour leányzó még különösebb haditerve 330
Egy kis mindennapos marakodás 335
Western úr bölcs magaviselete hivatali minőségében. Röpke útbaigazítás békebírák számára arról, hogy mi teszi a jó írnokot - valamint az atyai zordság és a gyermeki ragaszkodás rendkívüli példái 339
Néhány eléggé természetes, de közönséges dolog 344
Kaland egy csapat katonával 349
Kaland a katonatisztekkel 353
A fogadósné nagy eszélyessége, az orvos nagy tudománya, valamint a derék hadnagy komoly szakértelme a mellébeszélésben 361
Igen-igen rémületes fejezet, csak keveseknek ajánljuk, hogy este felüssék, kivált ha egyedül vannak 367
A kaland vége 373
Nyolcadik könyv amely mintegy két nap eseményeiről ad számot
Bámulatba ejtő és hosszú fejezet a "csodás" elemről. A bevezető fejezetek között messze a leghosszabb 381
A fogadósné meglátogatja Jonest 388
A seborvos második látogatása 392
amelyben színre lép a legbájosabb borbély, kiről a történelem valaha megemlékezett - a bagdadi borbélyt és Don Quijote borbélyát sem kivéve 395
Jones úr és a borbély beszélgetése 400
Kiderül, hogy micsoda képességei vannak még Benjaminnak, és tulajdonképpen ki is ez a rendkívüli egyéniség 406
Minden eddiginél jobb magyarázat Partridge viselkedésére; Jones gyengeségének mentségére és néhány újabb anekdota a fogadósnéról 410
Jones megérkezik Gloucesterbe, és "A haranghoz" címzett fogadóba száll. A fogadó és egy zugprókátor jellemzése, akivel hősünk ott találkozott 414
Jones és útitársa a szerelemről, a hidegről, az éhségről és egyéb doglokról beszélgetnek. Partridge már-már elárul barátjának egy végzetes dolgot, de szerencsére az utolsó pillanatban megmenekül a veszélytől 419
Utasaink egészen rendkívüli kalandba keverednek 426
amelyben a Hegyi Ember belekezd élettörténetébe 434
amelyben a Hegyi Ember folytatja elbeszélést 444
amelyben folytatódik a történet 450
amelyben a Hegyi Ember befejezi történetét 457
Európa rövid jellemzése és különös párbeszéd Jones úr és a Hegyi Ember között 463
Kilencedik könyv amely tizenkét óra eseményeit adja elő
Kik jogosultak ilyen történeteket írni és kik nem? 473
Arról a roppantul meglepő kalandról, amelybe Jones úr a Hegyi Ember társaságában tett sétája során keveredett 478
Jones úr és hölgye betérnek egy vedégfogadóba: továbbá az uptoni ütközet igen részletes leírása 482
Egy hadfi érkezése véget vet az ellenségeskedésnek, és beavatkozására valamennyi ellenfél szilárd és tartós békét köt 488
Védőbeszéd a jó gyomrú hősök érdekében, továbbá egy szerelmi csatározás leírása 492
Barátságos társalgás a konyhában, nagyon hétköznapi, de nem túlságosan barátságos befejezéssel 497
Részletesebb beszámoló Watersnéról, továbbá: miképpen került a hölgy abba a veszedelmes helyzetbe, amelyből Jones kimentette 503
II. Kötet
Tizedik könyv amelyben mintegy tizenkét órát halad előre történetünk
Megszívlelendő intelmek korunk kritikusai számára 7
Egy ír nemesember érkezése, valamint a vendégfogadóban esett néhány egészen rendkívüli kaland 10
A fogadósné és Susan, a szobalány beszélgetése: minden vendéglősnek és fogadóbeli szolgálónak el kell olvasnia, továbbá egy szép fiatal hölgy érkezése és szeretetre méltő viselkedése, amelyből az előkelők megtanulhatják, hogy szerettethetik meg magukat mindenkivel 15
Csalhatatlan recept arra, hogyan gyűlöltethetjük és utáltathatjuk meg magunkat mindenkivel 21
Kiderül, hogy ki a szeretetre méltó högy és visszataszító szobalánya 25
Különböző dolgok, többek között Partridge találékonysága, Jones örjöngése és Fitzpatrick ostobasága 30
Az uptoni fogadóban esett kalandok vége 34
amelyben visszafelé megyünk a történetünkben 39
Sophia szökése 43
Tizenegyedik könyv amely mintegy három nap eseményeiről számol be
Keserű pirula a kritikusoknak 53
Mi nem történt Sophiával azután, hogy Uptonból eljött 57
Igen rövid fejezet, és mégis van benne nap, hold, csillag és egy angyal 65
Ritzpatrickné története 67
melyben Fitzpatrickné története folytatódik 72
melyben a fogadós tévedése szörnyű rémületbe ejti Sophiát 77
amelyben Fitzpatrickné befejezi történetét 81
Nagy riadalom a kocsmában. Váratlanul megérkezik Fitzpatrick úr egyik barátja 89
A reggel tetszetős leírása. Egy postakocsi. Komornák udvariaskodása. Sophia hősiessége. Bőkezűsége. A viszonzás. A társaság indulása és érkezése Londonba, továbbá néhány hasznos tudnivaló utazóknak 95
Egy-két megjegyzés az erényről és kettő-három a gyanúról 100
Tizenkettedik könyv amely ugyanannyi időről számol be, mint az előző amelyben arról esik szó: mikor tekinthető a modern szerző plagizátornak, és mi az, ami jogos martalékának mondható
amelyben arról esik szó: mikor tekinthető a modert szerző plagizátornak, és mi az, ami jogos martalékának mondható 107
Western úr nem találja meg a lányát, de talál egyebet, ami aztán véget is vet az üldözésnek 110
Jones elhagyja Uptont. Mi történt útközben közte és Partridge között? 113
Kaland a koldussal 119
Jones úr és útitársa útközben többrendbeli kalandba keveredik 123
Bebizonyosodik, hogy a legjobb szándékot is félre lehet érteni és magyarázni 128
Egy-két megjegyzés a magam részéről, és sokkalta több a konyhában összegyűlt kedélyes társaságéról 131
A szerencse, úgy látszik, kissé jobban kezd kedvezni Jonesnak, mint ez idáig 136
Alig több, mint néhány szokatlan megjegyzés 140
Jones és Dowling urak megisznak egy palack bort 144
Jonest Coventrybe menet különféle balesetek érik; továbbá Patridge megjegyzései 149
amely arról számol be, hogy Jones úr - Partridge intelmeit semmibe véve - tovább folytatja útját, s hogy mi történt közben 152
Jones és Partridge beszélgetése 161
Mi történt Jones úrral azután, hogy St. Albansból elindult 166
Tizenharmadik könyv amely tizenkét nap történetét mondja el
Invokáció 173
Mi történt Jonesszal Londonba érkezésekor? 176
Fitzpatrickné terve, valamint látogatása Lady Bellastonnál 181
Csupa látogatás 185
Jones úr kalandja a lakásán. Néhány szó egy ifjú úrról, aki ugyanott lakott, továbbá a háziasszonyról és két leányáról 187
Mi történt reggelizés közben, továbbá néhány megjegyzés a leánynevelésről 193
amely csupa maszkabáli mókáról szól 199
Nyomorjelenet, legtöbb olvasóm egészen rendkívülinek találja majd 205
amelyben egészen másféle dolgokról lesz szó, mint az előző fejezetben 209
Rövid fejezet, de egyesek talán megkönnyezik 213
Meglepetés az olvasó számára 216
amellyel bevégződik a tizenharmadik könyv 223
Tizennegyedik könyv amely két nap történetét beszéli el
Tanulmány annak bebizonyítására, hogy ha a szerző konyít ahhoz a tárgyhoz, amelyről ír, akkor jobban ír 229
levelek és a szerelem egyéb velejárói 233
Különféle dolgok 238
amelyet remélhetőleg mindkét nembeli ifjúság szívesen olvas 243
Millerné rövid életrajza 247
Ez a jelenet bizonyára minden olvasót meghat majd 251
Jones és Nightingale urak találkozás 257
Mi történt Jones és az idősebb Nightingale úr között, továbbá egy harmadik férfiú érkezése: róla még nem esett szó ebben a történetben 262
amely különös dolgokról szól 269
Rövid fejezet, egyúttal a könyv vége 273
Tizenötödik könyv amelyben mintegy két napot halad előre történetünk
Sokkal rövidebb, semhogy előszót érdemelne 277
amelyben igen sötét cselszövény készül Sophia ellen 278
A fenti cselszövény további magyarázata 284
amelyből kitűnik, milyen veszélyes ügyvédek tudnak lenni a hölgyek, ha ékesszólásukat rosszra használják 288
Oly dolgokról szól, amelyek netán meghatják, és olyanokról, amelyek meglepik az olvasót 290
Hogyan találta meg a nemzetes úr lányát 297
amelyben szegény Jonest különféle bajok érik 302
Rövid és édes 310
Különféle szerelmeslevelek 312
Részben tények, részben megjegyzések ezekről a tényekről 319
Különös, de mégsem példátlan dolgok 323
Partridge felfedezése 326
Tizenhatodik könyv amely ötnapos időszakról számol be
Prológusokról 333
A nemzetes úr kényes kalandja és sophia kétségeejtő helyzete 335
Mi történt Sophiával fogsága idején? 342
amelyben Sophia kiszabadul fogságából 346
melyben Jones levelet kap Sophiától, s Millerné és Partridge társaságában színházba megy 351
Némi elkerülhetetlen visszapillantás történetünkben 359
melyben Western úr és Blifil meglátogatja a nagynénit 362
Lady Bellaston Jones tönkretételén mesterkedik 364
Jones meglátogatja Fitzpatricknét 368
Az előző látogatás következménye 373
Tizenhetedik könyv amely háron nap történetét beszéli el
Egy porció előszó 379
Millerné nagylelkűsége és hálája 381
Western úr megérkezése, továbbá néhány, az apai tekintélybe vágó dolog 384
Különös jelenet Sophia és nagynénje között 393
Millerné és Nightingale úr meglátogatja Jonest börtönében 398
melyben Millerné meglátogatja Sophiát 401
Érzelmes jelenet Allworthy úr és Millerné között 405
Különféle dolgok 408
Mi történt Jonesszal a börtönben? 414
Tizennyolcadik könyv amely mintegy hat hónap történetéről ad számot
Búcsú az olvasótól 423
Igen-igen tragikus jelenet 424
Allworthy úr meglátogatja az idősebb Nightingale-t, s egyúttal különös felfedezésre jut 429
Két, igen elütő stílusban írott levél 434
amelyben a történet folytatódik 438
amelyben a történet tovább halad 444
A történet folytatása 448
Folytatás 453
Folytatás 463
A történet befejezése felé kezd közeledni 470
A történet mindinkább a vége felé közeledik 476
Még inkább közeledünk a történet végéhez 483
A történet vége 491

Henry Fielding

1707 - 1754
Henry Fielding (Sharpham, 1707. április 22. – Lisszabon, 1754. október 8.) angol regényíró, jogász, újságíró.

Henry Fielding  további könyvei

20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
3 500 Ft 2 800 Ft
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
480 Ft 240 Ft
20%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1994
Antikvár könyv
1 800 Ft 1 440 Ft

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • 2017.04.19. 12:46

    Igazi klasszikus, szórakoztató ma is.