Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Történelem előtti idők II. kötet megvilágítva a régi maradványok s az ujabbkori vadnépek életmódja és szokásai által

Történelem előtti idők II. kötet - Lubbock, Sir John - Régikönyvek
Történelem előtti idők II. kötet - Régikönyvek Történelem előtti idők II. kötet - Régikönyvek Történelem előtti idők II. kötet - Régikönyvek Történelem előtti idők II. kötet - Régikönyvek Történelem előtti idők II. kötet - Régikönyvek Történelem előtti idők II. kötet - Régikönyvek
(0 vélemény)

Sir John Lubbock, a kitünő tudós, angol pontossággal s éles kritikával foglalta össze, s népszerűen adta elő a jelen munkában mindazt, mit a franczia, svájczi, dán, svéd, angol és amerikai régészek a történelem előtti idők emlékeiről irtak, s mit ő nagyrészt a helyszínén maga is constatált. A német észleleteket, melyek egyébiránt nevezetességre nézve nem vetélkedhetnek szomszédjaikéval, kevésbbé ismerte; Európa keleti részének ős emlékeiről pedig nem tesz említést, minthogy ezek a tudományos világ előtt csaknem egészen ismeretlenek. Most azonban, midőn a természettudományi társulat Lubbock híres munkáját, mely már három kiadásban kelt el Angolországban, magyarra fordítatta, szükségesnek látom olvasó közönségünket a hazánkban talált ősemlélekre is figyelmeztetni, s különösen kiemelni azon eltéréseket, melyek köztük és a nyugat- s éjszakeurópaiak közt fennállnak.

Fordítók:
Öreg János
Kiadó:
K.M.Természettudományi Társulat
Kiadás éve:
1876
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin-Társulat nyomdája
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
324 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 23.00cm
Súly:
0.60kg
Kategória:
Bevezelé a "történelem előtti" idők magyar kiadásához, PuLszKr

FEREsc7től IX—LVIII.

XI. FEJEZET.

Folyanzétrgörget4 kavicstelepek.

BOITCHER DE PERTHES. - PRESTWICH éS EVANS. - PRÉREnek ha-

sonló felfödözése 1800-ban. Hasonló felfödözések másutt.—Hasonló

felfödözések egyéb országokban. — Spanyolországban. — Assyriában,

Indiában. — Az idő régisége a természettani• földrajz nyomán kimu-

tatva. — Vitatárgyát képező kérdések. — Magokból a kovákból von-

ható-bizonyíték. — Hamisítmányok. — Az áradmányban lelt valódi

eszközök jellege. — Az áradinányi eszközök különféle alakjai. — Aá

áradmányi eszközök soha sincsenek simára köszörülve. — Az árad-
_

mányi lerakodásokban kevés emberi esontraakadnak. —A régi korban

kevesebb- ember élt. — A Hudson-öböl tartomány területén élő embe-

rek létszáma ottani egyéb állatokéhoz viszonyítva. — Az orrszarva és

elefánt. — Az áradmányi üledéktelepek jellege. — A- Soinme völgy

természettani földrajza.. — — Szerves maradványok.

A-folyamárgörgette kavicstelepek ásvány alkatelemei. — Ellenvetések

a felhozott elméletre. •— Jéghatás. — A kaviesnak édes víz hatása foly-

tán való előállása. Erőszakos rögtöni nagy eatastrophák fölvétele

nincs helyén.-- A folyam vízszintjének változása. — A völgynek

fokozatos kimélyítése. — Az elsó vízszinti kavicstelepek. — Ezek

állatvilága. — A'tőzeg. — A tőzegbenn-taláit tárgyak. — A lösznek

a kavicshoz való viszonya. — A folyamok irányának folytonos vál-

tozása. — A szárazföld-fölemelkedése. (összegezés

XII. FEJEZET.

Az ember régiségéről.

Történelmi bizonyíték. — Néprajzi bizonyíték. — A természet-

tani földrajzhól vonható bizonyíték. — Dánia. növényzete. — Tiniére

kupja. — A Thiéle völgye. — Egyptom képződése. — A vidék foko-

Zatos szintáj-emelkedése, a Nil iszap- évenkénti lerakodásának ered-


ménye. — HouNzattek egyptomi kutatásai. — A Mississippi coltá-
jának kora. — Az éghajlat változásából kiderülő időfolyam. Sir
J. W. LUBBOCK a föld tengelyéről. — A mexieói öböl tengerfolyama
irány•áltozásának következménye. Csillagtani okok. — A nap-
éjegyenek előbbre haladása. — A.DHEMAR okoskodása. — A délsarki
jégkupola. — Flimivpt,s(!k ADBBMAR elméletére. — A uapéjegyen
előbbre haladásának valószínű hatása. — A földpálya központkivüli-
sége: — A jégkorszak idejének hozzávetőleges évszáma. — A folya-
mok hatása a szárazföldek szintáj magasságára. — A földpálya
dűltsége. — ADREDIAB a tengerszín vonalának változásáról. — Föld-
tani változások a tiegyedkorszakban. — Földtani idiS. — Felhozott
bizonyít élc az embernek már a plioeén korban létezésék81. —
A iniocen kori ember 45

XIII. FEJE ZE T.
Ujkori vadnepek.
A szájhagyományban nem lehet megbízni: A csudaszerű
iránti előszeretet. — A nemzetek elkorcsosulását mi sem ‚bizonyítja.
— A vadn,épek előbbre .haladnak. — A hottentották. — Rulié.zatok.
— Fegyvereik. — Kohászatok. — Szokásaik. —Jelletnök.
— A bitslimannok — A veddók. 'Az andaman-szigetiek. — Az
ausztráliak. — Siikla-faragványaik. — Csónak-
jaik. —Eszközeik. — Fütykös. Dárda. —Hapjítófa. Bumerang:
Tűz. Ruha. — Ékszerek. — Tetovirozás.- — Beavatási szer-
tartásaik. — Játék. — Babona. — Temetkezésmód. — Nyelv. —
Házasság.' — A tasmauiak. — A fidzsiszigetiek. — Élelemszereik.
- Fegykrereik. — Házaik. — Templomjok. — Vallásuk. — Csónak-
jaik. Cserépedényeik. — Játékaik. — Földmivelésük. — • Asszo-
nyaik. Bulitízatuk — Tetovirozás. — Temetkezési szokásaik. —
Szülegyilkosságuk..— Borzasztó szertartásaik. — Emberevésük. —
A fidzsiszigetiek jelleme. A maorik. — Itultakelméjölc. Eksze-
eik. Tetoyirozásuk. — Házaik. — Erődjeik. — Fegyvereik.. —
Sajkáik. — Temetkezésük. — Zenéjtik. — JelleMök. — Vallásuk.
— Emberevésük, — — Eszközök, — Horgok. — Halászat-
módok. — Kosaraik. — Gyékényhit. Faháncs ruhajok. — Ruhá-
zatjok. — Sajkájuk, Zenéjök. — Játékaik. — Házieszközeik.
Fegyvereik, — Eledelök.' — Tűzök. — Ételkészítésmódjok. — Ava
ital. — A főnökök étkezésmódja. — Magánosan étkeznek. — Sebé-
szetült, — Temetkezési szokásaik. — Oberea moraija. — Vallásuk.
Kormányzatuk. A bűn és erényről való_ fogalmuk. — Az
-arreoy társaság, — Általános jellemtik, — 'A. tongaszigetiek. 84


XIV. FEJEZET.

Ujkori vadnépek. (Folytatás.) •
Az eszkimók. — Sátraik. — Házaik. — Házaik belseje. —
— Általános tisztátlanságuk. — Éléstáraik. — Főzésük.
.Eledeleik. — Nehezen birnak vizre szert tenni, Tüzök, — Esz-
közeik s fegyvereik. — A vadászat és halászat különféle nemei. —
Számolásuk. — Csónakjaik. — Vakaróik. — Ruháik — Ékszereik.
— Arczgomb. — Zenéjük. — Rajzaik. — Vallásuk. — Temetkezési
.szokásaik, — A holtakkal együtt eltemetett lágyak. — Jellomök,
-1■.iszakamerikai indiánok. — öltözetük. 1∎1zszereik. — Ajkpecz-
kelt. — A koponyaidomitás szokása. — Vallásuk. — A nők társa-
•dahni helyzete. Jellemök, Kegyetlenségtik..— Gyermekgyil-
kolásuk• — Eszközeik. — Fegyvereik. — Késeik. Dárda*. —
•Csónakjaik. — Tüzök. — Lakásuk. — Földmivelésük. — Tengeri.
— Rizs. — Állati eledel. — Temetkezés. — Művészet. — A paraguayi
indiánok. — A patagonok. — Termetük.— Kunyhóik. öltözetük.
— Fegyvereik. — Élelmök. — Temetkezést*. — A fuegóiak. —
Kunyhóik.— Eszközeik. — Fegyvereik. = Eledelök. Termetök. —
Szokásaik. — Halászatmódjuk. — Emberevésök. — Vallás hiánya.
— Csónakjaik. — Oltözetük. — Tüzök. 155

XV. FEJEZET.
Újkori vadnépek. (Vége.)
A vademberek ügyessége. — Eszközeik különfélesége. —Furás-
bani ügyességök. — A vadak által emelt jelentékeny épületek.
A kőkorszakban is számos különbség észlelhető. — A műveltség
különböző irányai. — A vadak elszigeteltsége, — A vadak közt levő
különbségek..— A kutya különböző használatmócija. — A. tűz csiho-
lásának különböző módja. A temetés különböző Módja. — A bir-
tok öröklése. — Az uralgó hangok közt levő eltérés. — Eltérés a
jelek használatában. — Különféle felfogása az hiedelemnek. —
Erény fogalmaik. — A fehér embereket istennek ‚tartják. — Cso-
dálatos szokásaik, — A nők társadahni helyzete. — Vadak és
gyermekek. — A vadak erkölcsi fejletlensége. — Észboli 1ejletlonsé-
gök. A vadnyelvek szegénysége. — Számneveik hiányossága.,—
A vallás hiánya a különböző vadnépfjöknál. — A vallás alapelemei.
— Alacsony fogalmuk istenről. — Várázshatalom. — A vadak élete
átalábau uyomoruságos. • 211


XVI. FEJEZET.

Befejező észrevételek.
A magasabb rendű állatok. — Az ember kezdetleges állapota.
— Az emberiség elterjedése. — A legrégibb emberfajok.. Az
embernek őseredeti állapota. — A természetes kiválasztás, az emberre
alkalmazva. — Az ész befolyása. — A boldogság növelése. —
A vadak szenvedései, a népesség számának növekvésében kimutatva.
— A vadak babonás félelme. — A vadaknak önmaguk által okozott
szenvedései. — A polgárisults4 áldásai. — A szenvedés csökkenése..
— A bűn kevesbülése. — A tudomány haszna. — A jövő. 254

Betűsoros név- és tárgymutató 279

Lubbock, Sir John

Lubbock, Sir John  további könyvei

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...