Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Vallástörténet

Vallástörténet - Gecse Gusztáv - Régikönyvek
Vallástörténet - Régikönyvek Vallástörténet - Régikönyvek Vallástörténet - Régikönyvek Vallástörténet - Régikönyvek
(1 vélemény)

A hagyományos vallástörténeti szemléletmód szerint különbséget kell tenni az egyiptomi, a mezopotámiai, a perzsa, a görög, a római stb. vallás és a zsidó, illetve a keresztény vallás között. Az első csoportba ui. a nem kinyilatkoztatott vallások tartoznak, amelyek története éppen ezért profán vizsgálati módszert igényel, ezzel szemben a zsidó vallás története mint a kereszténységre előkészítő "szent történelem", még inkább pedig a kereszténység története, az "egyháztörténet" teológiai stúdium, amely pusztán profán módszerekkel nem vizsgálható. A marxista vallástörténeti szemlélet már régen szakított ezzel a felfogással, gyakran azonban a marxista vallástörténészek publikációi sem terjednek túl - egyes részkérdéseket leszámítva - a kereszténység eredetének a tárgyalásánál, mintegy átadván az egyháztörténet területét a teológiai vizsgálódásnak. A vallástörténeti kiadványairól közismert szerző e kötetében, következetesen érvényesítve a marxista történetfelfogás alapelveit, a zsidó és a keresztény vallás történetét is beágyazza a vallástörténet összfolyamatába. Így komplex módon, hiánytalanul vázolja fel a vallásfejlődés törvényszerűségeit a vallás megjelenésétől napjaink vallási irányzatáig.

Sorozatcím:
Univerzum Könyvtár
Borító tervezők:
Réber László
Kiadó:
Kossuth Könyvkiadó
Kiadás éve:
1980
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Zrínyi Nyomda
ISBN:
9630915448
Kötés típusa:
nyl-kötés kiadói borítóban
Terjedelem:
259 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 19.00cm, Magasság: 25.00cm
Súly:
0.60kg
Kategória:
BEVEZETÉS 5 Vallás 32

Világalkotás és emberteremtés 34
Kísérletek a vallás meghatározására 5 Kultusz 37

Elméletek a vallás eredetéről 7 A perzsa vallás 38
A vallás jellemzése 9
A vallástörténet és irányzatai 10 A perzsa birodalom 38
Vallásfejlődés 38
Teremtéshit 40

I. AZ ŐSKOR VALLÁSI FORMÁI 13 Túlvilág 41,

Az ótestamentumi zsidó vallás 42
Az ősközösség 13 Fönícia 42
A vallás megjelenése 14 Kánaán 44
Az őstársadalom vallási hiedelmei 16 A zsidó vallás 47
A mana-hit 16 A bibliai őstörténet 49
A totemizmus 16 A világ teremtése 49
A mágia 18 Az ember teremtése 50
A fetisizmus 19 A bűnbeesés 51
Az animizmus és túlvilágbit 19 A vízözön 52
Sámánok, varázslók 20
A természeti jelenségek tisztelete 20 Ünnepek, kultusz, templom 52
A zsidó Biblia 54

Történeti könyvek 56
II. AZ ÓKOR VALLÁSAI 21 A prófétai könyvek 58

Bölcsességi könyvek 58
Keleti és nyugati vallások 21
Az istenek világa 22 India vallásai 59
A világkép kialakulása 23 Védikus vallás 59
A teremtés fogalma 24 Brahmanizmus 60
Buddhizmus 60
Vallási fejlődés Egyiptomban 25 Hinduizmus 63
Az ókori Egyiptom 25
Vallási fejlődés 26 Kína vallásai 63
Az istenek jellegzetességei 27 A Sang- és a Csu-korszak vallási emlékei 63
A világ és az ember keletkezése 29 A taoizmus 64
Halottkultusz és túlvilág 30 A konfucianizmus 65

A kultusz 31 Görögország régi vallása 66

Mezopotámia vallása 31 A görög történelem 66

Történelem 31 A görögök vallása 67


Az istenek és a világ születése 69 A keresztény időszámítás 112

A kultusz 71 A dogmák keletkezése 113

A római vallás 71 Harc a gnosztikusok,és montanisták ellen 113

Történelmi áttekintés 71 A „hitvallás" első formái 114
A vallás 72 Viták a Szentháromságról 114
Krisztológiai viták 115
Vallási állapotok Mária-dogmák 116
a kereszténység megjelenése előtt 74 A teremtés 117

Történeti áttekintés 74 Az akarat és a kegyelem 117
A rabszolgalázadások és a megváltóvárás 75 Az első zsinatok 118

A misztérium-vallások 77 Az egyház alkotmánya 118

A judaizmus helyzete 79 Az egyházi hivatalok 118

A Hasmoneus-dinasztia 79 A szerzetesi intézmény 119

A római uralom és Heródes 81 Az első ünnepek 120
Palesztina római provincia 82 Ókeresztény irodalom 124
A holt-tengeri tekercsek és az esszénusok
vallási közössége 83 Az iszlám 127

A kereszténység az ókorban 86 Arábia az iszlám előtt 127
Az őskeresztény gyülekezetek 86 Mohamed fellépése 129
Az iszlám tanítása 131
Judaizmus 86 A Korán 132
Szociális összetétel 87 Szakadások és irányzatok 133
Dogmátlanság 87
Aszketikus életmód 87 A rabbinikus zsidó vallás 134
Szervezetlenség 88
Liturgía 89

A páli fordulat 90 111. AZ EGYHÁZ A KÖZÉPKORBAN 13

Az eszkhatologikus remények szertefoszlása 90
Szakítás a zsidó gyökerekkel 91 A nyugati kereszténység fejlődése 138
Kompromisszum a hatalommal 92 Missziós tevékenység 138

A püspökség intézménye 92 A Pápai Állam 139
A liturgia átalakulása 93 A nyugati császári méltóság felújítása 139
A dogmafejlődés kezdetei 93 A pápaság és a császárság Nagy Károlytól

A keresztények életmódjának változása 94 VII. Gergelyig 142
Pál, a paulinizmus vezére 95 Szerzetesi reformmozgalmak 144

A kereszténység és a császárság 97 Az invesztitúraharc 145

A kereszténység rohamos elterjedése 97 Keresztény világbirodalom 145
A keresztényüldözések 98 A keleti egyházZakadás 146

Összekapcsolódás a császársággal 99 Antifeudális eretnekmozgalmak 147
A kereszténység győzelme 100 Az inkvizíció 150

Az Újtestamentum 102 Új típusú szerzetesrendek 151
A keresztes háborúk 154
A kánon 102 A skolasztika 156
Az evangéliumok 104
Az apostolok cselekedetei 108 Viták 157
A levelek 108 Első képviselők 157

A Jelenések könyve 109 Aquinói Tamás - virágkor 158

Élt-e Jézus Krisztus? 110 Egyházi szervezet és élet 163

Nem keresztény források 110 A keleti kereszténység 165
Keresztény források 111 Konstantinápoly 165


Szláv egyházak 166 V. A VALLÁS A MODERN VILÁGBAN 199

Egyházi szervezet 167

A zsidóság helyzete 168 A francia forradalom és az egyház 199
A forradalom 199

Egyházellenes intézkedések 200

IV. A KERESZTÉNYSÉG Napóleon és a pápaság 201

AZ ÚJKORBAN 171 Az egyház a kapitalizmusban 202

Az egyházi állam megszűnése 202
A nyugati egyházszakadás 172 Az 1. vatikáni zsinat 203
A huszitizmus és társadalmi háttere 174
A reformáció 176 Kultúrharc 204
Az egyház és a kapitalizmus kibékülése 204
A lutheri reformáció 176
A reformáció kirobbanása 176 A Vatikánváros 206
Luther Márton és tanítása 177 A szocialista világrendszer és az egyház 206
Protestantizmus és orthodoxia 208
Az anabaptisták népi irányzata 179
A reformáció fejlődése 208
A reformáció svájci irányzata 179
A reformált egyházak 208
Zwingli újítása 179 Újabb hajtások 209
A kálvini reformáció /80 Az Egyházak Világtanácsa 211

Az unitarizmus 182 Az orthodox egyházak 212
Vallási harcok Franciaországban 182
Az egyházi tudományok 214
Hitújítás a Brit-szigeteken 183
Az ellenreformáció 184 A II. vatikáni zsinat 218
A tridenti zsinat 185 A zsinat lefolyása 218
A jezsuiták és más rendek 186 A zsinati dokumentumok 220
Az ellenreformáció kibontakozása 188 A katolikus egyház a zsinat után 225

Az újkori missziók 190 A vallás válsága 229

Az abszolutizmus és a kereszténység 192

Az államegyháziság 193
A jezsuita rend eltörlése 193 NÉVMUTATÓ 233

A szabadgondolkodás 194 TÁRGYMUTATÓ 237
A reneszánsz 194

A felvilágosodás 196

A szabadkőművesség 198

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • 2018. 10. 27. 22:16

    Nagyon jo konyv