Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!
Ingyenes átvétel országosan

Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal

Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal - Régikönyvek
Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal - Régikönyvek Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal - Régikönyvek Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal - Régikönyvek Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal - Régikönyvek Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve:
1972
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
2
Nyomda:
Statisztikai Kiadó Vállalat, Nyomdaüzem
Nyomtatott példányszám:
4.300 darab
Kötés típusa:
egészvászon, kiadói borítóban
Terjedelem:
440 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 13.00cm, Magasság: 19.00cm
Súly:
0.51kg
Kategória:
ELŐSZÓ 5
1. A valószínűségelmélet alapjai
Az esemény matematikai fogalma 11
1.1 Véletlen kísérlet — 1.2. Véletlen események — 1.3. Műveletek
események kel
A valószínűség matematikai fogalma 18
1.4. Gyakoriság és relatív gyakoriság — 1.5. A nagy számok tör-
vénye — 1.6. A valószínűség axiómái
Valószínűségek meghatározása kombinatorikai módszerekkel 24
1.7. A klasszikus valószínűségi mező — 1.8. Példák — 1.9. Minta-
vétel visszatevés nélkül
Valószínűségek meghatározása geometriai módszerekkel 33
1.10. Átlalános megjegyzések — 1.11. Példák — 1.12. Feladatok

2. A valószínűségek kalkulusa
A valószínűségek alapvető összefüggései 41
2.1. Alaptételek — 2.2. Egy határértéktétel — 2.3. Az általános
valószínűségi tétel
Feltételes valószínűség és függetlenség 49
2.4. Feltételes valószínűség — 2.5. A szorzási szabály — 2.6.
A teljes valószínűség tétele — 2.7. BAYES tétele — 2.8. Ese-
mények függetlensége — 2.9. Egy független eseményekkel kap-
csolatos tétel — 2.10. Megjegyzések a függetlenség fogalmához —
2.11. BERNOULLI problémája — 2.12. Láncmolekulák lebomlása —
2.13. Feladatok

3. Valószínűségi változók és eloszlásaik
Valószínűségi változók 69
3.1. A valószínűségi változó fogalma — 3.2. Valószínűségi
vektorváltozók, sztochasztikus folyamatok
Valószínűségi változók eloszlásai 75
3.3. Az eloszlás és az eloszlásfüggvény — 3.4. Eloszlások osz-
tályozása — 3.5. A hisztogram — 3.6. Valószínűségi változó
függvényének eloszlása
Két valószínűségi változó együttes eloszlása 86
3.7. Két valószínűségi változó együttes eloszlása — 3.8. Az együt-
tes eloszlásfüggvény — 3.9. Peremeloszlások — 3.10. Fekete-


lés eloszlások -- 3.11. Valószinűségi változók függetlensége —
3.12. Diszkrét eloszlások kompozíciója — 3.13. Folytonos elosz-
lások kompozíciója — 3.14. Szorzat és hányados sűrűségfügg-
vénye — 3.15. Eloszlások keveréke
Több valószínűségi változó együttes eloszlása 1 1 0
3.16. Az együttes eloszlás értelmezése — 3.17. A feltételes el-
oszlás és sűrűségfüggvény — 3.18. Valószínűségi változók és
vektorváltozók függetlensége — 3.19. Ekvivalens valószínűségi
változók — 3.20. Feladatok
4. Valószínűségi változók jellemzői
A várható érték 123
4.1. A várható érték értelmezése — 4.2. A várható érték néhány
alapvető tulajdonsága — 4.3. Valószínűségi változók függvénye
várható értékének meghatározása — 4.4. Összeg és szorzat
várható értéke — 4.5. A feltételes várható érték
A szórás 146
4.6. A szórás értelmezése — 4.7. A szórás tulajdonságai
4.8. A MARKÖV- és a CsemsEv-egyenlőtlenség
Korreláció 152
4.9. A kovariancia és a korrelációs együttható — 4.10. A ko-
variancia- és a korreláció-mátrix
Valószínűségi változók további jellemző adatai I 6 I
4.11. Momentumok — 4.12. A medián — 4.13. Kvantilisek,
terjedelem, módusz — 4.14. Ferdeség, lapultság — 4.15. Feladatok
5. Nevezetes eloszlástípusok 173
5.1. Általános megjegyzések — 5.2. A binomiális eloszlás —
5.3. A polinomiális eloszlás — 5.4. A hipergeometrikus el-
oszlás — 5.5. A polihipergedmetrikus eloszlás — 5.6. A MAR-
KOV -PÓLYA - EGGENBERGER-elOSZláS - 5.7. A geometriai el-
oszlás — 5.8. A negatív binomiális eloszlás — 5.9. Az exponenci-
ális eloszlás — 5.10. A gamma-eloszlás — 5.11. Különböző
paraméterű exponenciális eloszlások kompozíciója -- 5.12. Az
egyenletes eloszlás — 5.13. Feladatok
6. A PolssoN-eloszlás 199
6. 1 . A PoissoN-eloszlás mint a binomiális eloszlás határértéke
Véletlen eseményfolyamatok 204
6.2. Véletlen eseményfolyamatok — 6.3. Véletlen esemény-
folyamatok differenciálegyenletrendszere — 6.4. A POISSON-
folyamat — 6.5. Véletlen pontelhelyezkedések
A Poisson-folyamat két alkalmazása 212
6.6. ERLANG képlete — 6.7. Egy sorbanállási probléma —
6.8. Feladatok


7. A normális és az ebből származtatott eloszlások
A normális eloszlás 221
7.1. Az egydimenziós normális eloszlás — 7.2. A többdimen-
ziós normális eloszlás
A normálisból származtatott eloszlások 228
7.3. A logaritmikus normális eloszlás — 7.4. A x'- és a x-eloszlás —
7.5. A STUDENT- és a CAucxv-eloszlás — 7.6. Az F-, a z- és
a béta-eloszlás — 7.7. A PEARsoN-család — 7.8. Feladatok

8. A generátor- és a karakterisztikus függvény
A generátorfüggvény 247
8.1. A generátorfüggvény értelmezése — 8.2. A generátor-
függvény tulajdonságai — 8.3. Példa. Források véletlenszerű
használata — 8.4. Véletlen tagszámú összegek — 8.5. Alkal-
mazás a láncreakciók elméletére — 8.6. Láncmolekulák lebom-
lása — 8.7. Példa
A karakterisztikus függvény 261
8.8. Komplex értékű valószínűségi változók — 8.9. A karak-
terisztikus függvény értelmezése — 8.10. A karakterisztikus
függvény és az eloszlás kapcsolata — 8.11. A karakterisztikus
függvény további tulajdonságai

9. Határértéktételek
A nagy számok gyenge törvényei 271
9.1. Bevezető megjegyzések — 9.2. Sztohasztikus konvergencia,
konvergencia 1 valószínűséggel — 9.3. BERNOULLI tétele —
9.4. BERNSTEIN tétele
A nagy számok erős törvényei 279
9.5. A nagy számok gyenge és erős törvényeinek kapcsolata —
9.6. A nagy számok erős törvénye relatív gyakoriságokra. BOREL
tétele — 9.7. A BOREL —CAN-mm lemma — 9.8. A nagy szá-
mok erős törvénye korlátos negyedik momentumok esetén —
9.9 KOLN1OGOROV tétele — 9.10. Előírt pontosságú közelítéshez
szükséges kísérletszám meghatározása
A központi határeloszlástétel 289
9.11. Altalános megjegyzések — 9.12. A MOIVRE— LAPLACE-
tétel — 9.13. A karakterisztikus függvény alkalmazása —
9.14. A LINDEBERG — FELLER tétel — 9.15. A központi határ-
eloszlástétel alkalmazása
Markov-láncok 299
9.16. A MARKov-lánc definíciója — 9.17. Átmenet-valószínű-
ségek — 9.18. Ergodicitás. MARKOV tétele — 9.19. Megjegyzések
MARKOV tételéhez — 9.20. Egy víztárolókkal kapcsolatos
probléma — 9.21. Feladatok


10. A matematikai statisztika elemei
A statisztikai sokaság 317
10.1. A statisztikai sokaság fogalma — 10.2. A statisztikai
sokaság eloszlása
A mintavétel 320
10.3. A mintavétel 10.4. Az n-elemű minta 10.5. A sta-
tisztika módszereiről
A minta eloszlása 324
10.6. Empirikus eloszlás - 10.7. Az :∎-• és az s2 eloszlása nor-
mális eloszlású sokaság esetén
Statisztikai becslések 332
10.8. Statisztikai függvény -- 10.9. A maximum-likelihood
módszer
Konfidencia-intervallumok 343
10.10. A konfidencia-intervallum fogalma -- 10.11. Konfiden-
cia-intervallum a sokaság m várható értékére N(m, a) eloszlás és
ismert a esetén -- 10.12. Konfidencia-intervallum m-re N(m, a)
eloszlású sokaság és ismeretlen a esetén — 10.13. Konfidencia-
intervallum két normális eloszlású sokaság várható értékeinek
eltérésére egyenlő, de ismeretlen szórások esetén — 10.14. Kon-
fidencia-intervallum a-ra N(m, a) eloszlás esetén — 10.15. Kon-
fidencia-intervallum a binomiális eloszlás ismeretlen paraméte-
rére
Statisztikai próbák 354
10.16. Az u-próba — 10.17. A t-próba — 10.18. Két várható
érték eltérésének vizsgálata - 10.19. Az F-próba
A x2-próbák 361
10.20. Az illeszkedésvizsgálat fogalma — 10.21. Tiszta illesz-
kedésvizsgálat — 10.22. Becsléses illeszkedésvizsgálat —
10.23. Függetlenségvizsgálat -- 10.24. Homogenitásvizsgálat
Regressziók 373
10.25. Kétváltozós regresszió — 10.26. Többváltozós regresszió
Mintavétel véges sokaságból 389
10.27. Egyszerű véletlen mintavétel véges sokaságból —
10.28. Előírt pontosságú becsléshez szükséges mintanagy-
ság meghatározása — 10.29. Feladatok

Függelék
1. Halmazelméleti alapfogalmak és összefüggések 401
2. A kombinatorika elemei 405
3. A gamma-függvény 413
A feladatok megoldásai 428
Ajánlott irodalom 431
Tárgymutató 433

Prékopa András

1929 -
Prékopa András (Nyíregyháza, 1929. szeptember 11.) Széchenyi-díjas magyar matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az operációkutatás egyik magyarországi megalapozója, valamint a számítástechnika, a matematikai statisztika és a valószínűség-számítás neves kutatója.

Prékopa András  további könyvei

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...