Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Villamos hajtások kézikönyve

Villamos hajtások kézikönyve - Schönfeld, R. - Régikönyvek
Villamos hajtások kézikönyve - Régikönyvek Villamos hajtások kézikönyve - Régikönyvek Villamos hajtások kézikönyve - Régikönyvek Villamos hajtások kézikönyve - Régikönyvek Villamos hajtások kézikönyve - Régikönyvek Villamos hajtások kézikönyve - Régikönyvek Villamos hajtások kézikönyve - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve:
1977
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Alföldi Nyomda
Nyomtatott példányszám:
3.900 darab
ISBN:
9631018415
Kötés típusa:
fűzött egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
410 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 19.00cm, Magasság: 25.00cm
Súly:
1.00kg
Kategória:
--=-Lösz(5 11 2.1.2. Üzemi tulajdonságok merev háló-

zat esetén 36

ÁLTALÁNOS ALAPOK 13 2.1.2.1. Egyenletrendszer és he-
lyettesítő kapcsolás . . . 36

A hajtástechnika feladatai 13 2.1.2.2. Állandósult üzemi jelleg-

:.2. Általános műszaki követelmények . 13 görbék 37

..3. Villamos hajtásrendszerek felépítése 14 2.1.2.3. A fordulatszám változta-
1.3.1. Elemi rendszerek 14 tása 40

1.3.2. Automatizált rendszerek . . . . 15 2.1.2.4. Indítás 43

1.3.3. Komplex automatikus rendszerek 15 2.1.2.5. Fékezés 48

A villamos hajtásrendszerek építési alak- 2.1.3. A Ward—Leonard-kapcsolás . . 52
jai 16 2.1.3.1. A működés módja és az
1.4.1. Kompakt építési alak 16 üzemi tulajdonságok . . 52
1.4.2. Építőszekrényes konstrukció 16 2.1.3.2. Maradékáram megszünte-
tése 53
A rendszer elemeinek tipikus feladata és 2.1.3.3. Az armatúraköri feszült-
tulajdonságai 17 ségesés kompenzálása . . 53
1.5.1. A munkavégző mechanizmus 17 2.1.3.4. A Ward—Leonard-motor
1.5.2. Erőátviteli mechanizmusok 17 indítása 54
1.5.3. Motorok 20 2.1.3.5. Kapcsolások az indítás

1.5.4. Beavatkozószervek 21 gyorsítására 55
1.5.5. Védelmi berendezések 23 2.1.3.6. Csillapítókapcsolások . 55

_ A villamos hajtások mechanikája 23 2.1.4. Egyenáramú szervomotorok . . . 56

1.6.1. Átszámítások 23 2.1.5. Egyenáramú motorok elektronikus

1.6.2. A mozgásegyenlet 24 kommutációval 57

L6.3. A fordulatszám stabilitása 25 2.2. Egyenáramú főáramkörű motorok . . . 57

1.6.4. Átmeneti jelenségek 27 2.2.1. Szerkezet, kapcsolás és működés 57

2.2.2. A merev hálózatra kapcsolt gép

MOTOROK ÉS MÜKÖDTETŐELEMEK . 29 üzemi tulajdonságai 57

2.2.2.1. Egyenletrendszer és he-
Külső gerjesztésű egyenáramú motorok . 29 lyettesítő kapcsolás . . . 57

11.1. Felépítés, kapcsolás és működés- 2.2.2.2. Állandósult üzemi jelleg-

mód 29 görbék 58


2.2.2.3. A fordulatszám változta- 2.4.6. Fékezés 83

tása 58 2.4.6.1. Fékezés aszinkron fordu-

2.2.2.4. Indítás 61 latszám felett 83

2.2.2.5. Fékezés 62 2.4.6.2. Ellenáramú fékezés . . 84

2.2.3. Hullámos áramú motorok . 64 2.4.6.3. Egyenáramú fékezés . 84

2.2.4. Kettős gerjesztésű motorok . 64 2.4.6.4. Egyfázisú fékkapcsolás. 86

2.3. Szinkron motorok 65 2.4.6.5. Aszimmetrikus háromfá-

2.3.1. Felépítés, kapcsolás és működés- zisú fékkapcsolás . . . . 87

mód 65 2.5. Háromfázisú, rövidrezárt forgórészű

2.3.2. Gerjesztőkapcsolások 65 aszinkron motor 87

2.3.3. Hengeres forgórészű gépek . . 66 2.5.1. Felépítés és kapcsolás 87

2.3.3.1. Feszültségegyenlet, helyet- 2.5.2. Működés és üzemi tulajdonságok 89

tesítő kapcsolás, vektor- 2.5:2.1. Kerek hornyú forgórész 89

ábra 66 2.5.2.2. Mély hornyú forgórész . 89

2.3.3.2. Állandósult üzemi jelleg- 2.5.2.3. Kétkalickás forgórész . 90
görbék 67 2.5.3. Veszteségmentes fordulatszám-vál-

2.3.3.3. Fordulatszám-változtatás 68 toztatás 91

2.3.3.4. Indítás 68 2.5.3.1. Pólusátkapcsolás . . . 91

2.3.3.5. Fékezés 69 2.5.3.2. Frekvenciaváltoztatás . 92
2.3.4. Kiálló pólusú gépek 69 2.5.4. Veszteséges fordulatszám-változ-

2.3.5. Reluktanciamotorok 70 tatás 94

2.3.6. Hiszterézismotorok 70 2.5.5. Indítás 94

2.4. Háromfázisú csúszógyűrűs aszinkron mo- 2.5.5.1. Közvetlen bekapcsolás . 94
torok 71 2.5.5.2. Csillag—háromszögátkap-

2.4.1. Felépítés és kapcsolás 71 csolás 94

2.4.2. Működési mód és üzemi tulajdon- 2.5.5.3. Transzformátoros indítás 95

ságok 71 2.5.5.4. Indítás indítómotorral . 96

2.4.2.1. Működési mód 71 2.5.5.5: Lágy indítás 96

2.4.2.2. Feszültségegyenletek . 72 2.5.6. Fékezés 98

2.4.2.3. Vektorábra és helyettesítő
2.6. Egyfázisú aszinkron motorok 98
kapcsolás 72
2.4.2.4. Kördiagram 75 2.6.1. Felépítés és kapcsolás 98
2.6.2. Működés és üzemi tulajdonságok 99
2.4.2.5. Teljesítményviszonyok . 75
2.4.2.6. Nyomaték és forgórész- 2.6.2.1. Egy fázisról táplált egy-
fázisú motor 99
áram 76
2.6.2.2. Egyfázisú aszinkron mo-
2.4.2.7. Állandó üzemi jelleggör-
bék 77 tor indító segédfázissal . . 101
2.6.2.3. Üzemi kondenzátoros egy-
2.4.3. A fordulatszám veszteségmentes fázisú motor 103
változtatása 77
77 2.6.2.4. Folyamatosan vezérelhető
2.4.3.1. Pólusátkapcsolás . . .
2.4.3.2. Frekvenciaváltoztatás . 78 egyfázisú motorok . . . 104
2.4.3.3. A forgórészfeszültség vál- 2.6.2.5. Árnyékolt pólusú motorok 105
toztatása 78 2.6.2.6. Háromfázisú aszinkron
motorok egyfázisú üzem-
2.4.4. Veszteséges fordulatszám-változ- ben 105
tatás 79
2.6.3. Fordulatszám-változtatás és for-
2.4.4.1. Az állórészfeszültség vál- 107
toztatása 79 gásirányváltás
2.6.4. Indítás és fékezés 108
2.4.4.2. A fordulatszám változta-
tása forgórészbe kapcsolt 2.7. Háromfázisú kommutátoros söntmotorok 108

ellenállásokkal 79 2.7.1. Felépítés és kapcsolás 108

2.4.4.3. Kétmotoros kapcsolások 80 2.7.2. Működés és üzemi tulajdonságok 109

2.4.4.4. A fordulatszám változta- 2.7.3. Fordulatszám-változtatás és for-
tása vezérelhető fékezéssel 81 gásirányváltás 110

2.4.5. Indítás 82 2.7.4. Indítás és fékezés 111


2.8. Egyfázisú főáramkörű kommutátoros mo- 3.9.1. Követelmények a motorok védel-

torok 111 mével szemben 142

2.8.1. Felépítés és kapcsolás 111 3.9.2. A motorvédelem készülékei . . . 143

2.8.2. Működésmód és üzemi tulajdon- 3.9.3. A motor védelmi készülékeinek ki-
ságok 112 választása és beállítása 144

2.8.2.1. Az egyfázisú főáramkörű 3.9.4. A motor védelme különleges haj-
motor 112 tási körülmények között . . . 145

2.8.3. A fordulatszám és a forgásirány
változtatása 113 4. TELJESíTMÉNYELEKTRONIKA 147
2.8.4. Indítás és fékezés 114

2.9. Elektromágnesesen kapcsolható tengely- 4.1. A teljesítményelektronika félvezetőelemei 147

kapcsolók és fékek 114 4.1.1. Működésmód 147

2.9.1. Áttekintés 114 4.1.1.1. Dióda 147

2.9.2. Súrlódótárcsás tengelykapcsolók 4.1.1.2. Tirisztor 148
és fékek 115 4.1.1.3. Szimisztor 151

2.9.3. Lemezes tengelykapcsolók és fékek 116 4.1.2. Jellemző értékek és tulajdonságok 152

2.9.4. Mágnesporos tengelykapcsolók és 4.1.2.1. Vezetőirány 152

és fékek 117 4.1.2.2. Záróirány 153

2.9.5. Indukciós tengelykapcsolók és fé- 4.1.2.3. Gyújtás 153

kek 117 4.1.2.4. Dinamikus tulajdonságok 154

2.10. Lineáris hajtások 119 4.1.2.5. Termikus tulajdonságok . 155
2.10.1. Lineáris motorok 119 4.1.3. Félvezetők alkalmazása 157
2.10.2. Elektromágnesek 121 4.1.3.1. Áramterhelhetőség . . • 157
2.10.3. Elektrohidraulikus működtetőké- 4.1.3.2. Túláramvédelem . . . • 158
szülékek (féklazítók) 122 4.1.3.3. Túlfeszültség-védelem . • 159
4.1.3.4. Párhuzamos kapcsolás . • 160
2.11. Léptetőhajtások 123 4.1.3.5. Soros kapcsolás . 161
2.11.1. Léptetőmotorok 123 4.2. A teljesítményelektronika egyéb építő-
2.11.2. A léptetőhajtás 125 162
elemei
2.12. Vibrációs hajtások 125 4.2.1. Gáztöltésű elemek 162

2.12.1. Lengésgerjesztők kiegyensúlyozat- 4.2.2. Mágneses erősítő 162

lan forgó tömeggel 125 4.2.3. Teljesítménytranzisztor 163

2.12.2. Elektromágneses lengésgerjesztők 126 4.2.4. Fojtótekercs és kondenzátor . 163

4.3. Hálózati kommutációjú áramirányítók . 165

3. A MOTOROK MÉRETEZÉSE ÉS VÉ- 4.3.1. Vezérelt egyenirányító kapcsolá-

DELME 127 sok 165

4.3.1.1. Együtemű egyenirányító
3.1. A motorok kiválasztásának szempontjai 127 nulladiódával 165

3.2. A melegedés okai és következményei . . 128 4.3.1.2. Kétütemű egyenirányítók 169

3.3. A villamos gépek üzemmódjai és névleges 4.3.1.3. Háromütemű egyenirányí-
üzemmódjai 131 tók 171

3.4. Rövid ideig tartó terhelés visszavezétése 4.3.1.4. Nagyobb ütemszámú

egyenértékű állandó terhelésre 133 egyenirányítók 171

3.5. Periodikus terhelés visszavezetése egyen- 4.3.2. Az egyenfeszültség függése a ter-
értékű állandó terhelésre 134 heléstől 172

3.6. A motor melegedése tranziens üzemben . 136 4.3.3. Hálózati kommutációjú váltóirá-

3.1.6. Külső gerjesztésű egyenáramú mo- nyítók 173

tor 137 4.3.4. Felharmonikusok 174

3.6.2. Háromfázisú aszinkron motorok . 137 4.3.5. Meddő teljesítmény 174

3.6.3.A melegedés csökkentése . . . . 139 4.3.6. Egy- és háromfázisú váltakozó-

3.7. A kapcsolóüzem visszavezetése állandó áramú kapcsoló és szaggató . . . 175

egyenértékű terhelésre 140 4.3.7. Közvetlen frekvenciaátalakító. . 177

3.8. Túlterhelhetőség 142 4.3.8. Gyújtóegységek 178

3.9. A motorok védelme 142 4.4. Kényszerkommutációs áramirányítók . . 180


4.4.1. Egyenáramú kapcsolók és szagga- 5.2.2.3. A simító—fojtó tekercs
tók 180 méretezése 210
4.4.1.1. Tirisztorok kényszerkom- 5.2.2.4. Az áramirányító átviteli
mutációja 181 tulajdonságai 212
4.4.1.2. Alapkapcsolások . . . 181 5.2.3. Irányváltó áramirányítós hajtások
4.4.1.3. Méretezés 182 5.2.3.1. Az irányváltó kapcsolások
4.4.1.4. A tápláló feszültségforrás működési elve 214
induktivitásának hatása . 183 5.2.3.2. A körárammal kapcsola-
4.4.1.5. Féküzem 183 tos kérdések 214

4.4.1.6. Impulzusvezérelt ellenállás 184 5.2.3.3. Különleges irányváltó kap-
4.4.2. Kényszerkommutációs váltóirá- csolások 216

nyító 184 5.2.4. Szaggatóval vezérelt egyenáramú
4.4.2.1. Működési mód 184 motorok 217
4.4.2.2. A kimeneti feszültség ve- 5.2.5. Az aszinkron gép hatásvázlata . 223

zérlése 185 5.2.5.1. Az aszinkron gép általános
4.4.2.3. Egyenáramú közbenső kör 185 egyenlete 223
4.4.2.4. Oltási eljárások 186 5.2.5.2. A hatásvázlat 224

4.4.2.5. Gyújtóegységek 186 5.2.6. Az aszinkron motor forgórészköri

beavatkozószervvel 226

5. VILLAMOS HAJTÁSOK SZABÁLYOZÁSA 189 5.2.6.1. A forgórészfeszültség ve-
zérlése ellenállással . . . 227
5.1. Alapok 189 5.2.6.2. A forgórész feszültségének
5.1.1. A hatásvázlat 189 vezérlése diódás egyen-
5.1.2. Vezérlőlánc-szabályozási kör . 190 irányító közbeiktatásával 227
5.1.3. A szabályozásköri tagok és szabá- 5.2.6.3. A forgórészfeszültség ve-
lyozási kör leírása állandósult ál- zérlése közvetlen átalakító-
lapotban 191 val 230

5.1.4. A szabályozásköri tagok dina- 5.2.7. Együttfutás-kapcsolások aszink-
mikus vizsgálata 193 ron gépekkel . . . 230

5.1.5. Lineáris szabályozások dinamikus 5.2.7.1. A háromfázisú kiegyenlítő
tárgyalása 198 villamos tengely . . . . 230
5.1.6. A vezérlés és a szabályozás jelei 200 5.2.7.2. A háromfázisú önállóan
5.2. Tipikus szabályozási szakaszok . . . 201 működő villamos tengely 231
5.2.1. Az egyenáramú motor 201 5.2.7.3. Az egyfázisú kiegyenlítő
5.2.1.1. A külső gerjesztésű motor villamos tengely . . . . 233
vezérlése az armatúrafe- 5.2.7.4. A villamos tengely hatás-
szültség változtatásával . 201 vázlata 233
5.2.1.2. A külső gerjesztésű egyen-
áramú motor vezérlése a 5.2.8. Az aszinkron motor feszültség-
gerjesztés változtatásával . 202 • vezérlése 235
5.2.1.3. Az egyenáramú soros mo- 5.2.8.1. Az aszinkron motor és az
tor 204 áramirányító beavatkozó-
5.2.1.4. A Ward—Leonard-hajtás 205 szerv együttes üzeme . . 235
5.2.1.5. Az egyenáramú géppel 5.2.8.2. A hatásvázlat 237
mint a szabályozókör tag- 5.2.9. Az aszinkron motorok frekvencia-
jával szemben támasztott vezérlése 238
követelmények 206 5.2.9.1. Az aszinkron motor és a
5.2.2. Az egyenáramú motor és az áram- frekvenciaátalakító együt-
irányító együttes üzeme . . . . 206 tes üzeme 238
5.2.2:1. Alapvető kérdések . . . 206 5.2.9.2. A hatásvázlat 242

5.2.2.2. Az áramirányítóról táplált • 5.2.10. Szinkron motorok 243
motor üzemi tulajdonságai 5.2.10.1. Az állandó gerjesztésű
(a felharmonikusokkal szinkron motor lökés-
kapcsolatos kérdések) . . 209 szerű terhelése 243


5.2.10.2. Szinkron motor a ger- 5.4.3.4. A munkaponttól erősen
jesztőáram szabályozásá- függő paraméterű rendsze-
val 244 rek 279
5.2.10.3. A szinkron motor frek- 5.4.4. A frekvenciavezérelt háromfázisú
venciaszabályozása . . 244 gépek különleges szabályozási
5.2.11. A mechanikus átviteli tagok . . . 245 struktúrái 280
5.3. A szabályozóberendezés működési szervei 246 5.4.4.1. A motor vezérlése . . . 280
5.3.1. Általános kérdések 246 5.4.4.2. Szabályozási struktúrák . 280
5.3.1.1. A rendszer felépítési elve 246 5.4.5. Digitális jelfeldolgozású szabályo-
5.3.1.2. Analóg vagy digitális jel- zási struktúrák 283
feldolgozás 246 5.4.5.1. A szabályozási körök
5.3.1.3. Illeszkedés a környezeti struktúrái 283
feltételekhez 249 5.4.5.2. A szabályozási eltérés szá-
5.3.2. A szabályozók analóg működési mítása 284
szervei 249 5.4.5.3. A szabályozóberendezés
5.3.2.1. Érzékelők 249 méretezése 285
5.3.2.2. Az alapjeladó és a függ-
vénygenerátor 252 6. VEZÉRLÉSTECHNIKA 287
5.3.2.3. Szabályozóerősítők és
kompenzálószervek . . . 253 6.1. Alapelvek 287
5.3.3. A szabályozók digitális működési 6.1.1. Feladatkitűzés 287
szervei 256 6.1.2. Általános fogalmak 287
5.3.3.1. A mérőtagok 256 6.1,3. A vezérlések felosztása 289
5.3.3.2. A jelátalakítók 257 6.1.3.1. Követő vezérlések . . . 289
5.3.3.3. Számítóegységek 258 6.1.3.2. Programvezérlések . . . 290
5.4. Jellemző szabályozási struktúrák . 259 6.2. Információfeldolgozás a vezérlésekben . 291
5.4.1. Egyhurkos szabályozások . • . . . 259 6.2.1. Áttekintés 291
5.4.1.1. Jellemző példák . . . . 259 6.2.2. Számrendszerek 291
5.4.1.2. A szabályozás minőségi 6.2.2.1. Tízes (decimális) szám-
jellemzői 260 rendszer 291
5.4.1.3. Egyhurkos szabályozások 6.2.2.2. Kettes (bináris) szám-
optimalizálása 262 rendszer 292
5.4.1.4. Az építőelemek méretezé- 6.2.2.3. Számok konvertálása . . 292
se dinamikus szempontok 6.2.2.4. Számolás bináris számok-
alapján 266 kal 293
5.4.2. Többhurkos szabályozások . . . 266 6.2.3. Kódrendszerek 294
5.4.2.1. Többhurkos szabályozási 6.2.3.1. Alapfogalmak 294
struktúrák szükségessége 6.2.3.2. Bináris kódok 294
és megvalósítási lehetősége 266 6.2.3.3. Számolás BCD-kódolású
5.4.2.2. Az alárendelt szabályozás számokkal 296
elve 267 Kódbiztosítás 297
5.4.2.3. Jellemző alkalmazási pél- 6.2.4. Információhordozók 298
dák 268 6.2.4.1. Lyukkártyák 298
5.4.2.4. Irányváltó egyenáramú haj- 6.2.4.2. Lyukszalagok 299
tások 271 6.2.4.3. Mágnesszalagok . . 300
5.4.2.5. Többmotoros hajtások sza- 6.2.4.4. Jelek 301
bályozási struktúrája . . 273 6.3. A vezérléstechnika építőelemei, építőkoc-
5.4.3. Szabályozási struktúrák lényeges kái, készülékei 301
nemlinearitásokkal 275 6.3.1. Parancsadó szervek 302
5.4.3.1. Jellegzetes nemlinearitások 275 6.3.1.1. Nyomógombok és kapcso-
5.4.3.2. Linearizálható nemlineari- lók 302
tásokat tartalmazó rend- 6.3.1.2. Programadók 303
szerek 276 6.3.1.3. Mérőberendezések és ha-
5.4.3.3. Optimális idejű rendszerek 278 tárérték-jelzők 304


6.3.2. A jelfeldolgozás építőelemei • és 6.5.2.1. Jellemző sajátosságok . . 334
alapkapcsolásai 304 6.5.2.2. Kézi kezelésű gépek vezér-
6.3.2.1. Elektromos relék . . . . 304 lései 334
6.3.2.2. Érintkezőmentes logikai 6.5.2.3. Egyszerű programvezérlé-
elemek 307 sek 335
6.3.2.3. Kombinációs kapcsolások 308 6.5.2.4. Számjegyes vezérlések . . 337
6.3.2.4. Tároló- és számlálókap- 6.5.2.5. Számítógéppel vezérelt gé-
csolások 311 pek 343
6.3.2.5. Számító (aritmetikai) kap- 6.5.2.6. Számítógéppel vezérelt
csolások 314 géprendszerek 343
6.3.3. Kimeneti szervek 316 6.5.3. Nagy berendezések vezérlése. . 344
6.3.3.1. Mágneskapcsolók . . . 317 6.5.3.1. Sajátosságok 344
6.3.3.2. Érintkezőmentes kapcso- 6.5.3.2. Csoportos vezérlés . . • 346
lók 317 6.5.3.3. Vezérlés előválasztással • 346
6.3.3.3. Jelző-, kijelző- és regisztrá- 6.5.3.4. Indító-célvezérlés . . . . 347
ló készülékek 318 6.5.3.5. Lefutó programvezérlések 348
6.3.4. Építőkocka-rendsierek 318 6.5.3.6. Számítógéppel irányított
6.4. Vezérlőberendezések tervezése, fejlesztése, berendezések 348
dokumentációja 319 6.6. Rendszerek megbízhatósága 351
6.4.1. A tervezés menete 319 6.6.1. Megbízhatósági jellemzők . . . 351
6.4.2. Kapcsolási tervek 320 6.6.2. Rendszerek megbízhatóságának
6.4.2.1. Tervcsoportok 320 növelése 352
6.4.2.2. Áramút-terv 320
6.4.2.3. Elvi kapcsolási terv . . . 326 FÜGGELÉK 355
6.4.3. A működés ábrázolási módjai . . 326
6.4.3.1. Műszaki leírás 326 F.1. Laplace-transzformáció és operátorszámítás 355
6.4.3.2. Hatástervek 326 F.2. A frekvenciafüggvény-módszer 359
6.5. Vezérlési rendszerek a hajtástechnikában 330 F.3. A leírófüggvény-módszer 365
6.5.1. Alapkapcsolások 330 F.4. A minőségi jellemzők kísérleti meghatározása 367
6.5.1.1. Kézi vezérlés 330 F.5. A kapcsolási algebra alapszabályai . . . 371
6.5.1.2. Indító-, fékező-és fordulat- F.6. Villamos hajtások számítógépes tervezése . 375
szám-változtató automati-
kák 330 IRODALOM 379
6.5.1.3. Léptetőmotorok vezérlése 333
6.5.2. Gépek vezérlése 334 TÁRGYMUTATÓ 401


Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...