Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!
Ingyenes átvétel országosan

Vitéz János esztergomi érsek élete

Vitéz János esztergomi érsek élete - Régikönyvek
Vitéz János esztergomi érsek élete - Régikönyvek Vitéz János esztergomi érsek élete - Régikönyvek Vitéz János esztergomi érsek élete - Régikönyvek Vitéz János esztergomi érsek élete - Régikönyvek Vitéz János esztergomi érsek élete - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Házi könyvtár XXX.
Kiadó:
Szent-István-Társulat
Kiadás éve:
1879
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Athenaeum r. társ. könyvnyomdája
Kötés típusa:
félvászon
Terjedelem:
247
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 12.00cm, Magasság: 17.50cm
Kategória:
Itailszö
L
Vitéz János családi származása. — ősei. — Családjának
emelkedése és hanyatlása. — Atyja. — Családjának
nemzedékrendi táblázata
n.
Vitéz János születési helye és éve. — Iskolai tanulná-
nyál. — A zágiábi egyházmegye növendéke. — Párt-
fogói. — A királyi caneellária főjegyz11je.— Utazásai
Zsigmond király kiséretébeu. — Hivatalos Munkás-
sága. — .Arenaissance hatása az ügyiratok irályára
Iii
Vitéz János a királyi cancellária föjegyzítje. — Ilivata-
Jos Albert udvarában. — Küldetése
Krakkóba. — Zágrábi űrkanonokká és nagyváradi
préposttá neveztetése. — Távozása a királyi udvar-
ból.. — Terve Olaszországba utazni. — A várnai
csata. — Viszonya Himytul,y Jánoshoz. — Nagyvá-
radi püspökké neveztetése •
IV.
Ilunyady Jánosnak kormányzóvá választása. —
a humanismus irányában. — Vitéz hatása. . .
Alkudozások Frigyes német királylyal. — Vitéz János V.
Míiködése.. — Az általa fogalmazott levelek. —
Pee:yverszünet


VI.
Hunyady János viszonya a szent székhez. — Lasocki
Miklós krakkói dékán, — Hunyady ós Vitéz igyeke-
zetei a törökök ellen intézendő nagy hadjárat létesí-
tésére. — Hunyady hadjárata. 45-54
VII.
Az egyházi jubileum 1450-ben. — Hunyady és Vitéz
igyekezetei azt a törökök elleni hadjárat javára ér-
tékesíteni 55-60
VIII.
HunS'atty János surlódásai a szent-székkel. A dö-
masi prépostság ügye. — Vitéz állása e kérdés irá-
nyában. 61-67
LY.
A zágrábi püspökség és a kalocsai érsekség betöltése
körül támadott nehézségek. — Hunyady és Vitéz le-
velezéSe a szent-székkel 68-80
X.
V. László király kiszabaditása Frigyes császár kezeiből
1452. — Vitéz cancellárrá neveztotése. — A pozsonyi
és budai országgyűlések. —A csehországi koronázás.
— A török ellen intézendő hadjárat iránt a pápai kö-
vette] folytatott tárgyalások. — A budai országgyű-
lés 1454. elején. — Hunyady János viszonya Vi-
tézhez 81-94
XI.
Hunyady János ráczországi hadjárata. — Vitéz János és
Aeneas Sylvius. — Vitéz küldetése a bw..gundi feje-
delemhez. — A regeusburgi és frankfurti birodalmi
gyűlések. — Vitéz küldetése Péterváradra. — Ma-
gyar országgyűlés 1455. elején. 95-103
XII.
A német-újhelyi congressus. — Vitéz beSzédei a török
hadjárat ügyében. — Aeneas Sylvius válasza. — Vi-
téZ János második beszéde 104-11$
'4


A pápai követ f ogadtatása László udvaránál. — 'Vitéz
beszéde.— Capistranöi János megjelenése Magyaror-
szágban. — A győri ártekezlét. — Iii Calixtus pápa
trónralépte. — Oarvajai bibornok küldetése László-
hoz. — A budai országgyűlés 1456. elején. —
ármányai. TInnyady János halála.-- Finnya,dy
László kivégezielése. — Vitéz jános elfogatás:t.. —
Aeneas S:s.lvinsközbeiljárása Vitéz érdekében,.--Sza-
baflonhoesátása. — Aeneas S. levelezése Vitézzel 114-139
XIV.
Vitéz 40.,?..1)éf.plyká. László királyra. — Ennek tudo-
mány kedvelő hajlamai. — Humanisták a királyi ud-
varnál. — A király tisztelete szent László és a nagy-
váradi egyház iránt 131-134
XV.
:Ját választása 1458. — Vitéz küldetése
— Befolyása a királyra. — Alkudo-
ezásztral 1459-03. — Mátyás há-
lája 1ri5-146
XVI.
Vitéz :fá.nos etflturai hatása. — Külföldi tudósok Vára-
don. -- Cisezmiezei János (Janus Pannonitts).— Vitéz
János tudományos állása. -- Könyvtára. — Épitke-
ZéSei. 147-166
XVII.
Tárgyalások Vitéz Jánosnak a zágrábi plispökságre át-
helyezése iránt.. — Esztergomi érsekké nevez-
taté 157-180
XVIII
A esehorgzági bonyodalmak. — Vitéz János mint kilz-
vetitő Podjelirád és A szentszék között. — A nagy-
szombati alku. — Az ellenségeskedések kezdete Má-
tyás ás a cseh király között. — Podjebrád levelezése
Vitézzel. 181-190


XIX.
A csehországi hadjárat. — Vitéz befolyása annak meg-
indítására. Részvéte a hadjáratban. — Alkudo-
zásai Frigyes császárral. — A hadjárat által fölkel-
tett:elégedetlenség. — Vitéz az ellenzék élére ít11. —
Eljárásának magyarázata. — Az 1470. novemberi
Országgyűlés. — Podjebrád halála és a lengyel
Ulászl(mak cseh kiralylyá választása. . . . 1111-203
XX.
Vitéz elpártolásának okai. -- *illat:vas In•alkodásátmk jel-
lemzése. — Az összeesküvés megalalddása. — Káz-
mér megliivatása. — Az összeesküvés föl fedeztetése.
— Mátyás ügyes magaviselete. — Kázmér hadüze-
nete és hadjárata. — Mátyás kib(;kiátése VítézzeI. —
Ennek Cltogatása. — Janus Pannonius halála. —
Vitéz szabadon hoc.sátása. — Halála. — Síremléke 204-225
XXI.
A pozsonyi egyetem alapítása 1407. — A Vitéz által
megltíyott tanárok. — Az esztergomi tudományos
kör. — Galeotti és Regiomontanus. — Vitéz tudo-
mányos foglalkozása. — INIátyas vitatknzása Gatti-
val. — Vitéz bökezüségelzülföldi tudósok: iránt. —
Az ezek által neki ajánlott munkák. — Vitéz könyv-
tára. — I..:pítkezései 227-275


Fraknói Vilmos

1843 - 1924
Fraknói Vilmos, 1874-ig Frankl Vilmos (Ürmény, Nyitra vármegye, 1843. február 27. – Budapest, 1924. november 20.) történetíró, váradi kanonok, arbei címzetes püspök, a Magyar Tudományos Akadémia titkára.

Fraknói Vilmos  további könyvei

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...