Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A magyar stilisztika vázlata

A magyar stilisztika vázlata - Fábián Pál, Szathmáry István, Terestyéni Ferenc - Régikönyvek
A magyar stilisztika vázlata - Régikönyvek A magyar stilisztika vázlata - Régikönyvek A magyar stilisztika vázlata - Régikönyvek A magyar stilisztika vázlata - Régikönyvek A magyar stilisztika vázlata - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás éve:
1981
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Ötödik kiadás
Nyomda:
Somogy megyei Nyomdaipari Vállalat
Nyomtatott példányszám:
2.000 darab
ISBN:
963175264X
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
300
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 23.50cm
Kategória:
Első fejezet

STÍLUS ÉS STILISZTIKA
Írta Terestyéni Ferenc

A) A stílusról általában 3
1. A stílus mivolta 3
2. A stílus alakulását befolyásoló tényezők 4
3. Nyelv és stílus 5
4. A stílusok osztályozása 6
5. A nyelvi stílusok rövid jellemzése 8
a) Az írott stílusok 8
b) A beszélt stílusok 10
6. Nyelvi stílus és stílusfestés 11
7. Az író nyelve és egyéni stílusa 12
8. Az „irodalmi stílus" 13
5) A stilisztika mivolta, tárgyköre, története 13

Második fejezet

A HANGTAN STILISZTIKÁJA
írta: Fábián Pál

A) A hangelemek stilisztikai értéke 19
B) Kifejező hangváltozások 20

Harmadik fejezet

A SZÓKÉSZLET ÉS A FRAZEOLÓGIAI ELEMEK
STILISZTIKAI VIZSGÁLATA
írta: Terestyéni Ferenc

L A szókészlet stilisztikai rétegei 24
A) Az írott stílusokban használatos szavak 27
B) A társalgási stílus szókincse 29
1. Csoportnyelvi szavak 30
2. A zsargonok 31


C) A szókészlet szerepe a stílusfestésben 34
D) A tájszók 39
E) Az archaizmusok 43
F) A neologizmusok 48
G) Az idegen szavak 52
R) Az idegen szavak szépirodalmi használata 54
II. Az állandó szókapcsolatok stilisztikai értékei 59
A) A tágabb értelemben vett állandó szókapcsolatok 60
B) A szoros értelemben vett állandó szókapcsolatok 61.
1. A szólásOk .. '61
2. A közmondások 63
3. A szállóigék 64

Negyedik fejezet

A Szó JELENTP.RENEK STILISZTIKAI VIZSGÁLATA
Írta : Szathmári István

A jelentéstan és a stilisztika összefüggése 65
I. A szó jelentésének, jelentésköiének, többértelműségének stilisztikai kér-
dései 66
II. A szavak képes értelme : szóképek, képes kifejezések ' 76
A) A metafora • 90
B) A metaforából származó szóképek 98
1. A megszemélyesítés 98
2. Az allegória 101
3. A szimbólum 103
C) A metonlmia 108
D) A szóképekhez csatlakozó stiláris eszközök 112
1. A hasonlat 113
2. A körülírás 118
3. Az eufemizmus 121
III. A szavak többalakúságának stilisztikai felhasználhatósága 125
IV. Az egyes szópórok, szócsoportok közötti jelentés beli korrelációk stilisz-
tikai értéke ., 127
A) Az azonos alakú szavak 128
B) A rokonértelmű szavak 133
C) Az ellentétes értelmű szavak 138
V. Erősítés, nagítás, túlzás, kicsinyítés 139
A) Erősítés • 140
B) Nagyítás, túlzás 145
C) Kicsinyítés 148

Ötödik fejezet

A SZÓRANGULAT KÉRDÉSEI
Irta : Fábián Pál

L A szóhangulat fogalma 149
II. A természetes szóhangulat forrásai 151
1. A szó fogalmi tartalma mint a szóhangulat forrása 151
2. A szó hangalakja mint a szóhangulat forráSa 152
3. A jelentés és a hangalak kölcsönhatása 154


4. Hangutánzó, hangulatfestő szavak, magas—mély alakpárok 156
5. A szóhangulat egyéb természetes forrásai 160
III. A képzettársulásos szóhangulat forrásai 162
A) Szóhangulat a nyelv vízszintes és függőleges tagozódásából 162
1. A nyelvjárási szavak hangulata162
2. A csoportnyelvek (szakszókincsek) 13angulata 163
3. A stílusrétegek hangulata 165
4. Az idegen szavak hangulata 165
5. A rétegnyelvi (zsargon) szavak hangulata 166
B,) A képzettársulásos szóhangulat egyéb forrásai 167
1. A szövegősszefüggés 167
2. Környezetfestés, korfestés 168
3. Az íráskép 169
4. Egyéni asszociációk 169
IV. A szóhangulat változásai 170

Hatodik fejewt

AZ ALAKTANI KATEGÓRIÁK ÉS ELEMEK STILISZTIKAI ÉRTÉKEI
írta : Terestyéni Fereno

A szófajok és szóelemek stilisztikai vizsgálata 174
A) Az ige 175
B) A névszók 189
1. A főnév 190
2. A melléknév 194
3. A számnév 197
`4. A névmások 198
5. Az igenevek 204
C) A tőbbi szófajok 208
1. A határozószók 208
2. A névelők 212
3. A kötőszók 213
4. A módosítószók 217
D) A szófaji kategória megváltozása mint stiláriá forrás 220
E) A szóalkotás stilisztikai szemszögből „ 225
a) A képzésmód mint stiláris forrás 225
b) A szóösszetétel mint stiláris forrás 231

Hetedik fejezet

A MONDATTANI KATEGÓRIÁK ÉS FORMÁK STILISZTIKAI ÉRTÉKEI
írta : Szathmári István és Terestyéni Ferenc

Mondattan és stilisztika 235
I. A mondatrészek stilisztikai vizsgálata 236
A) Az alannyal kapcsolatos stilisztikai kérdések • 237
B) Az igei és a névszói állitmány stilisztikai értéke 240
C) A tárgy és a határozó stilisztikai szerepe 244
D) A jelző stílusértéke 246
E) A halmozás stiláris értéke 250


II. A mondatók stilisztikai vizsgálata általában 253
A) A mondatok jelentésének stiláris értéke 254
1. A kijelentő mondat 254
2. A felkiáltó mondat 256
3. A kér«, mondat 258
4. A megszólítás 261
B) Az egyszerű mondatok alakjának stiláris értéke 263
1. A tagolt egyszerű mondat 263
2. A hiányos mondat kifejező értéke 267
C) Az összetett mondatok stiláris értéke 270
1. A mellérendelő összetett mondat 270
2. Az alárendelő összetett mondat 273
3. A mondatpárhuzam és ellentét 274
4. Kötőszavas és kötőszó nélküli mondatfűzés 277
D) A szórend stiláris értékei általában 281
1. A szó fajából eredő szórendi kötöttségek 282
2. A nyomatékos és nyomatéktalan szórend 285
3. A zárt mondatszerkezet fellazulása 288
E) A körmondat 291
Rövidítések 294


Fábián Pál

1922 - 2008
Fábián Pál (Szombathely, 1922. december 21. – Budapest, 2008. szeptember 14.) magyar nyelvész, a nyelvtudományok MTA doktora. Kutatási területei a helyesírás, a nyelvművelés, a stilisztika és a szókészlettan voltak. A magyar nyelv helyesírásának kiemelkedő mentoraként működött, életelve: „Helyesen írni és jó magyarnak lenni: ugyanaz.”

Fábián Pál  további könyvei

A mai magyar nyelv - Rácz Endre, Bencédy józsef, Fábián Pál, Velcsov Mártonné - Régikönyvek
40%
1 500 Ft 900 Ft (40%)
Antikvár könyv
Helyesírásunk - Szemere Gyula, Fábián Pál, Gráf Rezső - Régikönyvek
30%
600 Ft 420 Ft (30%)
Antikvár könyv
Helyesírásunk - Szemere Gyula, Fábián Pál, Gráf Rezső - Régikönyvek
10%
600 Ft 540 Ft (10%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...