Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Alagútépítéstan

Alagútépítéstan - Dr. Széchy Károly - Régikönyvek
Alagútépítéstan - Régikönyvek Alagútépítéstan - Régikönyvek Alagútépítéstan - Régikönyvek Alagútépítéstan - Régikönyvek Alagútépítéstan - Régikönyvek
(0 vélemény)

Az alagutak a legköltségesebb és egyben a legtöbb nehézséggel megvalósítható mérnöki építmények. Ez az oka, hogy a mérnöki gyakorlatban a múlt század második felében és e század elején nagy lendülettel kiépített vasúti hálózat nagyszabású alagútépítései után ezen a területen némi visszaesés volt tapasztalható, s ezáltal az "Alagútépítéstan" irodalma is évtizedekre visszahanyatlott. A legutóbbi évtizedekben viszont a sorra épülő vízierőtelepek, a nagyvárosi élet egyre nehezebb közlekedési és közműellátási feladatai, a legfontosabb ipari üzemek háborús pusztítások elleni védelme újabb lendületet adtak világszerte az alagútépítésnek. A közben eltelt évtizedek alatt azonban az építéstechnika általában, és közte az alagútépítés technikája is hatalmas ütemben fejlődött, új anyagok, építési eszközök és eljárások fejlődtek ki, melyekről csak elszórt, rövid szakcikkekből szerezhettünk tudomást. Hazánkban az új budapesti földalatti vasút építése indította meg 1951-ben ezen a téren a haladást. A műszaki ismeretek közreadása és a földalatti építkezéseivel foglalkozó mérnökök továbbképzése érdekében adta ki a Közlekedési Kiadó 1952-54 között a bányászati tapasztalatokat is ismertető "Válogatott fejezetek a földalatti vasútépítés és a bányászati mélyépítés köréből" c. kétkötetes tanulmánygyűjteményt, és ugyancsak akkor jelent meg a Mérnöki Továbbképző kiadványai között is számos részletkérdés megoldását ismertető füzet. Ebben az időben jutott el hozzánk az igen gazdag és nagyfokú haladásról tanúskodó szovjet irodalom gazdag tárháza is, amit a szovjet metróépítők részéről nyújtott tapasztalatcsere és ismételt tanulmányút-alkalom még hasznosíthatóbbá tett. Ebben az időben az alagútépítéstan egyetemi oktatása is lényegesen kibővült. A tárgykört átfogó rendszeres mű azonban sem hazánkban, sem külföldön nem jelent meg, sem tankönyv, sem műszaki kézikönyv formájában. Bár a jelen munka sem tarthat - az anyag óriási fejlődése és szerteágazottsága folytán - korántsem számot a teljességre, mégis megkíséreltem, hogy a földalatti vasútépítésnél szerzett tapasztalataim, a hazai és külföldi szakirodalom kritikai összegyűjtése és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnöki Karán már közel 10 éve tartott rendszeres előadásaim alapján olyan könyvet adjak a mérnökhallgatók és az alagútépítéssel foglalkozó mérnökök kezébe, amelyben a kor színvonalán álló legfontosabb anyagot megtalálhatják és a hivatkozott és felsorolt irodalom alapján tudásukat egyes részletekben is elmélyíthetik. Ebben a nagy munkában igen nagy segítséget kaptam a Földalatti Vasút építésében részt vevő volt munkatársaimtól. Különösképpen is köszönetet kell mondjak Fazakas György főmérnöknek és Dr. Vincze Vilmosnak, akik a könyv 4. fejezetében ismertetett pontosabb szovjet szelvényméretezési eljárások és a számpéldák kidolgozásával, illetőleg az 5. fejezet megírásával a könyv teljességéhez saját munkájukkal is hozzájárultak.

Kiadó:
Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás éve:
1961
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Állami Nyomda
Nyomtatott példányszám:
1.100 darab
Kötés típusa:
félvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
671
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.50cm, Magasság: 24.50cm
Kategória:
TARTALOMJEGYZÉK

Előszó

1. BEVEZETÉS
(a föld alatti mélyépítmények fejlődése és fajai)

1.1. Az alagutak célja és osztályozása
1.11. Közlekedési alagutak 9
11.11. Osztályozás helyzet, ill. vonalvezetés szerint 9
11.111. Rágó- és talpalagutak 9
11.112. Forduló alagutak 11
11.113. Hegyorralagutak 11
11.114. Lejtőalagutak 12
11.12. Osztályozás rendeltetés szerint 12
11.121. Vasúti alagutak 12
' 11.122. Földalatti vasúti alagutak 12
11.123. Közúti alagutak 13
11.124. Gyalogos alagutak 15
11.125. Hajózó alagutak 15
1.12. Szállító alagutak 16
11.21. Vízierőművek alagútjai 16
11.22. Vízellátási alagutak 16
11.23. Közmilalagutak 16
11.24. Szennyvízcsatorna-alagutak 17
11.25. Ipartelepi üzemi alagutak 17
1.13. Tároló alagutak (garázsok, parkoló helyek, óvóhelyek és raktárak) 17

1.2. Az alagútépítés rövid története 20

2. ELŐMUNKÁLATOK ÉS ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

2.1. Előmunkálatok 25
2.11. Gazdasági számítások 25
2.12. Geológiai vizsgálatok és felderítések 25
21.21. Általános geológiai vizsgálat 31
-21.22. A tervezést megelőző részletesebb helyszíni kutatások 34
21.23. Tervezés közben végzett helyszíni vizsgálatok 36
21.24. Építés közben végzett helyszíni vizsgálatok 36
2.13. Az alagútépítést befolyásoló geológiai körülmények hatása és jellegzetes fajai 38
21.31. Az átharántolandó rétegek fekvése 38
21.32. Az átharántolandó rétegek állapota 41
21.33. A kőzetek feszültségállapota, szilárdsági és alakváltozási tulajdonságai 42
21.34. A hidrológiai felderítés 50
21.35. A gázok és a várható belső hőmérséklet megállapítása 54
21.351. Az alagútépítésnél előforduló gázok 54
21.352. A kőzet belsejében várható hőmérséklet 56
2.14. Geológiai hossz-szelvény 62


2.2. Alagutak vonalvezetését befolyásoló tényezők
2.21. Nyomvonal-megválasztás 70
2.22. Hosszszelvény-megválasztás 73
2.23. Keresztszelvény-megválasztás 78
22.31. Az ürszelvény befolyása 80
22.32. A hegyanyag befolyása 84
22.33. Az alkalmazott munkamódszer befolyása 87

3. A FÖLD ALATTI ÉPITMÉNYEKRE ÉS ALAGUTAKRA HATÓ TERHELÉSEK
MEGHATÁROZÁSA
3.1. Kőzetnyomások okai és fajai 91
3.11. Lazulási nyomás 93
3.12. Valódi hegynyomás 101
3.13. Duzzadási nyomás 107
3.14. Közetnyomásokat befolyásoló tényezők és helyi közetwyomás fajták 108

3.2. Függőleges kőzetnyomások meghatározása, kőzetnyomási elméletek 109
3.21. Becslési eljárások 109
3.22. A kőzettömegben számított belső feszültségeken alapuló elméletek 111
32.21. Schmied elmélete (Caquot—Kérisel) 113
32.22. Fenner elmélete 116
32.23. Feszültségállapotok az üreg környezetében 125
3.23. Különböző elmozdulási és egyensúlyi Jellevéseken alapuló elméletek 130
32.31. A mélység hatását figyelembe vevő elméletek 131
32.311. Bierbiiumer elmélete 131
32.312. Maillart elmélete 133
32.313. Esztó elmélete 134
32.314. Terzaghi elmélete 138
32.315. Jáky elméleti rézsű elmélete 141
32.316. Suquet elmélete 142
32.32. A mélység hatását elhanyagoló elméletek 143
32.321. Kommerell elmélete 143
32.322. Forehheimer elmélete 144
32.323. Ritter elmélete 145
32.324. Protodjakonov elmélete 146
32.325. Engesser elmélete 150

3.3. Alagutakra ható oldalnyomások meghatározása 151
3.31. Az oldalnyomások közelítő meghatározása 151
3.32. Az oldalnyomások pontosabb meghatározása 153

3.4. Talpnyomások 153
3.41. A talpnyonuísok meghatározása Cimbarjevics szerint 155
3.42. A talpnyomások meghatározása Terzaghi szerint 157
3.5. A kőzetnyomások kialakulása és egymásrahatása 158
3.51. A kőzetnyomás kialakulása a lejtési munka függvényében 158
3.52. Szomszédos üregek fölötti kőzetnyomások egymásrahatása 161
3.53. A kőzet/pillérekre ható nyomás 165
35.31. Protodjakonov szerint 165
35.32. Cimbarjevies szerint 166
3.6. Kőzetnyomásmérések 167
3.61. A kőzet falon végrehajtott mérések 167
3.62. Mélységben végrehajtott mérések 169
3.63. Az alagutat megtámasztó szerkezeteken végrehajtott mérések 170
3.64. Kész alagútszerkezetekre ható nyomások változásának mérése 171
3.65. Nyomásmeghatározás modellkísérletekkel 176
3.66. Pontosabb nyomásmérő berendezések 177


3.7. Víznyomás 179

3.8. Hasznos terhelések 181
3.81. Belső terhelések 181
3.82. A térszíni terhelések 182

4. AZ ALAGÚTSZELVÉNYEK MÉRETEZÉSE ÉS TERVEZÉSE

4.1. Terhelésfelvételi előírások 185
4.11. Szilárd kőzetben levő mélyen fekvő alagutak terhelésfelvételi elvei 186
4.12. Laza, átázott talajban, magasan fekvő alagutak terhelésfelvételi elvei 187
4.13. A lisszaboni földalatti vasút terhelést előírásai (kivonatosan) 188
4.14. A budapesti F AV terhelési előírásai (kivonatosan) 188

4.2. Patkószelvényű alagutak méretezése 193
4.91. Méretezés a szelvény részekre bontása alapján 193
42.11. Grafikus szelvényellenőrzés Kommerell szerint 194
42.111 Fenékboltozat nélküli szelvény 195
42.112. Fenékboltozatos szelvény 199
42.12. Analitikus méretezés a szelvény részekre bontása alapján 201
42.121. A részek elmozdulásinentességének feltételezésével 201
42.122. A részek elmozdulásainak figyelembevételével 213
42.123. Számpélda 215
42.13. A részek egységes elmozdulásának és a környező talaj együttdolgozásának
figyelembevétele (Davidov-féle méretezés) 221
42.131. Közelítő eljárás 223
4.22. Analitikus méretezés egységes szelvény és a környező talaj együttdolgozásának figye-
lembevétele alapján (Fazakas György feldolgozása) 225
42.21. Zurabov és Bugajeva szerint 225
42.22. Gyakorlati megoldás és számpélda 229

4.3. Körszelvényű alagutak méretezése 240
4.31. Grafikus szelvényellenőrzés 240
4.32. A gyűrűtarlók közelítő számítása 241
43.21. A szelvény részekre bontása alapján történő méretezés 241
43.22. Egységes monolit gyarriszelvény alapján történő méretezés 242
43.23. Hewett —Johannesson számítási módszere 252
4.33. Az alagútgyűrőnek rugalmas ágyazású tartóként való méretezése (Fazakas György
feldolgozása) 258
43.31. Bodrov—Gorelik módszere 258
43.32. Sokszögláncos módszer 269
43.33. Bugajeva módszere 283
43.34. Davidov módszere 289
43.35. Varga László közelítő módszere 292
4.34. Kettős falá alagutak méretezése 294
43.41. Szovjet méretezési előírás Galerkin elmélete alapján 294
43.42. Acéllemez bélés figyelembevételével végzett méretezés (Kühlhofer) 296
-43.43. Több falazó gyűrűből álló alagut méretezése 299
43.44. Több gyűrűből álló falazat méretezése nem radiális (külső) terhelésre 301

4.4. Csőáteresztők, bújtatók méretezése 304
4.41. Körszelvényű esőáteresztők méretezése 305
44.11. Függőleges földterhelés meghatározása Jarosenko szerint 305
44.12. A térszínen haladó járművektől származó terhelés meghatározása 310
44.13. Az ágyazás és esőmegtámasztás hatása 312
44.14. Csőáteresztők keresztirányú méretezése 313
44.15. Csőáteresztők hosszirányú méretezése 316
4.42. Körszelvényű bújtatók méretezése (Marquardt) 319
4.43. Kosárgörbe szelvényű csőáteresztők félgrafikus méretezése (számpéldával) 320


63.224. Falazóelem elhelyezése 533
63.225. Hátür-kiinjektálás 537
63.23. Falazóelemek (tübbingek) szerkezete 550
63.231. öntöttvas tübbingek 552
63.232. Nagyszilárdságú acél tübbingek 556
63.233. Előregyártott beton falazóelemek 557
63.234. Vasbeton falazóelemek 560
63.235. Előfeszített vasbeton falazóelernek 565
63.24. Légnyomás és talajszilárdítás alkalmazása a pajzsos alagútépítésben 568
6.33. Térszín alatti különleges építmények és földalatti vasúti állomások 575
63.31. Leszálló, szállító vagy szellőző aknák 575
63.32. Összekötő folyosók (szellőző csatornák) 584
63.33. Föld alatti csarnokok (pajzskamrák) 585
63.34. Földalatti vasút állomások és üzemi helyiségek 588
63.341. Magas fekvésű állomások 589
63.342. Mély fekvésű állomások 589

6.4. Városi és felszínhez közel fekvő egyéb alagutak építése 600
6.41. Tárókban épített oldalfalas módszerek 600
6.42. Gyalogos aluljárók, út- és közműátvezetések különleges építési módjai 600
64.21. Bécsi Opera Ring—Kártner Str.-i alagút 602
64.22. Margit-hídi aluljáró 605
64.23. Dimitrov téri aluljáró 605
6.43. Csóáteresztők és csatornák építése átsajtolással 607
6.44. Előregyártott nagyelemekkel felszínről végzett alagútépítések 608

6.5. Az alagútépítés különleges balesetvédelmi és egészségügyi szempontjai 611
6.51. Balesetvédelem • 611
6.52. Egészségvédelem 612
65.21. Szilikózis 612
66.22. Keszonbetegségek 612

7. ALAGUTAK ÜZEME, FENNTARTÁSA ÉS HELYREÁLLÍTÁSA
7.1. A fenntartási és üzemi szolgálat feladatai és szervezete 615
7.11. Az alagút alakjának ellenőrzése 615
7.12. A vízelvezetés, szigetelés és a pálya ellenőrzése 618
71.21. Pályavizsgálat általában 618
71.22. Vágányellenőrzés a budapesti FAV-nál 618
7.13. Az alagútfalazat állapotának ellenőrzése 620
7.14. A fenntartási szolgálat szervezete 621
7.15. tizemi és fenntartási helyiségek 622

7.2. Alagutak romlása és helyreállítása 622
7.21. Az alagutak romlásának okai 623
72.11. Hiányos munka és gyöngébb építőanyagok 623
72.12. Víz és fagy 623
72.13. Füstgázok 624
72.14. Légköri mállasztás 625
72.15. A forgalom dinamikus hatása 625
72.16. Kőzetnyomás 625
72.17. Víznyomócső alagutak 626
72.18. Alagúti felépítmény 626
72.19. Alagútban elhelyezett vezetékek 626
7.22. Alagutak javítása és helyreállításának módjai 626
72.21. A víztelenítés javítása 627
72.211. Javítás a víz kizárása alapján 627
72.212. Javítás a víz elvezetése utján 632
72.213. Javítás mesterséges szellőzéssel 634
72.22. Falazatok javítása 634

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...