Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

„Én”, egyéniség, személyiség

„Én”, egyéniség, személyiség - Dr. Völgyesi Ferenc - Régikönyvek
„Én”, egyéniség, személyiség - Régikönyvek „Én”, egyéniség, személyiség - Régikönyvek „Én”, egyéniség, személyiség - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Lélek és természettudomány
Kiadó:
Novák Rudolf és Társa Tudományos Könyvkiadóvállalat és Orvosi Könyvkereskedés
Kiadás éve:
1942
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
II. kiadás
Nyomda:
Általános Nyomda és Grafikai Intézet Rt.
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
160
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 23.00cm
Kategória:
I. Az ember problémája. „Tudomány és filozófia." Az orvos-
tudomány regénye. Azok a tudományos „igazságok."
Az új embereszme. Test-lélek-szellem egység. (Trializ-
mus.) Élet és lélek. Embergép és személyiség. Az orvos-
tudomány a kultúra vetülete. Teológia, bölcselet és ter-
mészetismeret. Mágikus gyógyászat és természet-
varázslók. Biologizmus. neovitalizmus és pszicholo-
gizmus. Orvosi pszichologizmus — — 1-14
II. Medicus pastoralis és medicus clinicus. Iskola és az élet.
Az orvos és a szeretet gyakorlása. Egyéni szempontok a
gyógyászatban. A szervezet mindég élő egység. A vér
tudománya és a „hatóanyagok". Az auxin csodája. Az
élősejt misztériuma. Az öneszméletre törekvő lelkiség.
A „biológiai rádió." „Dum spiro — spero!" Medicus
eurat. — natura sanat!" ..A fizika válsága. Az egész
emberiség anyaga egy — kávéskanálban. Végtelenül
csekély kórokozó-mennyiségek. — igen súlyos következ-
mények. Szénalázak, asztmák stb. lelki komponensei.
Az idealisztikus spiritualizmus előretörése. — — — — 15-27
III. „Más a léleknek törvénye, mint a testnek a törvénye!"
Az alváskor elszálló lélek. A lelkes — vadállat. A Biblia
és az ..összehasonlító-lélektan". Az „úgynevezett" állat-
hipnotikus jelenségek. A geo-antropo- és a tudat-cent-
rikus világnézetek megdőltek. Az „asszonyállat." Edzett.
életrős (állatibb?) — és elpuhult. degenerált egyedek.
IV. „Még nem jutottunk érintkezésbe a végső realitásokkal!"
Nus poeticus és a — humanum. Az „ emberfeletti ember
és a tömeglény." (Nietzsche„) Alkattan és karakter-tipo-
lógia. Az „apollóni"- és a dionysosi-vonások. Ineubatio,
enthousiasmus, és ex-stasis. önáltatások öncsalások.
Egyéni beállítottág és a világkép. (Jaspers.) Ösztön és
érdek. (Klages.) A szellem ellensége a léleknek? Az
ember sorsát saját egyéniségében hordja. „Exisztencia"
(Kierkcgaard) és „Dasein". (Heidegger.) Eszme, (idea)
és valóság. Minden ember-ismeret a metafizikához
vezet. — 28-33
V. „A megnemvizsgált élet." Az egyéni világnézet. Hibás
világképek és — idegkatasztrófák. Teológiai, bölcseleti
és orvosi együttes tudást a testi-lelki járványok ellen!
„Exisztenciális gyógymód." A „konkrét egyedi-lét." Az
embert csak önmagából -lehet megérteni. Egységesítő
elv az emberben. Az ember-eszme ontológiája. „Sein
und Zeit." (Heidegger.) Az exisztenciális bölcselet és a
hipnotizmus „kölcsönhatása." 34-42
VI. A „létmegértő" létezés. Örök félelem a — haláltól „Cons-
cience" és a — Semmi. ,.Én és a külvilág." Struktúra és
a polaritás. Az élet lelki problémái. „Vallásbölcselet és
— ..ervosfilozófia." ..trjjánevelés." A lelki elemek össz-
szerkezete. „Ztveispaltigkeit." (Prinzhorn.) Az „emberré
leves" és a ..Werdende Wissenschaft." Szálljunk ön-
magunkba. Milyen pápaszemen keresztül nézzük a
világot? — 43 49
VII. Az ..exiszteneiális-uszichokondieionizmus." A. világ ellen-
állása. a félelem és a gond, mint „életkvalitások." A hit.
„Zuhanden-Sein" és a „határszitueáió", mint „hiposz-


tátis"-ok. Az exisztenciában megélt igazságok nem ír-
hatók le az ész számára. Beleélni magunkat az igaz és
egészséges élet feltételeibe! A gyógyító célzatú lelki
befolyások exisztenciális kihatásai. — 50 57
VIII. Mi a modern karakterológia? „Az értelmes és beszélő-
képes állat". A jó írók jó pszichológusok. A józan
magyar ész és jellem. Mi a jellem? A karakterológia
föladatai, irányai és jövő fejlődés-útjai. A modern
karakterológia meghatározása. Hasonló alkat, hasonló
jellem? Az „én" mint külön probléma. Az én tudatos-
sága. Az „én"-érzéssel kapcsolatos betegségek. A kép-
zelőerő és az akarat harcai. A homlokagyvelő, mint a
tudategység és az emberi jellem legfőbb szerve. A
homlokagy .fejlesztése az egyéniség és a jellem fejlesz-
tése! A síró állatok és a nevető ember. A cél: a
karaktero-terápia! — 58-63
IX. Az „exiszteneiális biológia", a lelki gyógymódok. vala-
mint a yoga-gyakorlatok jellemgyógyító és — élettani
kihatásai. Állati, — növényi lélek és a — „denaturált"
ember. Egysejtű véglény-egyedek „intelligenciája." A
„harmonikus-ekvipotenciális biológiai rendszerek." A
biogenetikai alaptörvény módosítandó! A jellem vál-
toztathatatlan? A jellem nevelhető és — gyógyítható!
Gyermekek, nők és férfiak jellemhibái. Az „utolsó
mentség". A pszichopasszivak és a pszichoaktivak jel-
lemhibái. A lelkigyógymód, mint a jellem-betegségek
elleni szuverén segítség. „Rutin" a jellem-terápia terén.
A „moral insanity." Karaktero-terápia Indiában és a
Távol-Keleten, „Béke és személyiség". A „magnetikus
személyiség" hatalma. A magnetikus személyiség jelleg-
zetes tulajdonságai (Indiában). A „nem magnetikus
személyiség" jellegzetes tulajdonságai. „Magnetikus
zavarok" az egyéniségben. Vajjon a vonzerő a termé-
szet adománya-e? Elmélyedés és coneentráció. Az ön-
bizalom. A félelem. A gondolat hatalma. Az élet- és
lelki-erők felesleges pazarlása. „Felszólítani szellemi
központjainkat". Mihez nem ért, vagy mit hanyagol el
a nyugati gyógyászati Az életfontosságú lélegző-
gyakorlatok. Szív,- vese,- máj, stb. és anyagcsere-
betegségek gyógymódja lélegző és önfegyelmező-
gyakorlatok segítségével. Milyen diétán élünk/ A sa-
lak fokozott eltávolítása. A lelki izgalom „lebontja", a
nyugalom „felépíti" a szervezetet. Több pszicholó-
giát a filozófiába, több hipnózis-ismeretet a pszicho-
lógiába! — 86-123
X. Az egyéniség és a személyiség fokozottsága..(Az orvos
Hivatása.) „Let me help"... A Yoga, mint „nemzeti
misztikus pszichotechnika". A kétféle figyelem. A „tu-
datosság" és a „személyesség". Az ember hármas világ-
szférája. (Brandenstein.) Az „én"-fogalom a gyógyá-
szatban. Mi az „én"? „Bennrejlő tényező és a „teljes
tudat." Mi az egyéniség? Az egyéniség rétegzettsége.
Mi a személyiség? Az igazi orvos mindég karaktero-
lógus! „Az agylétra." A személyiség fokozatossága. A
„differentia individuans." Minden ember „más", és
mégis hasonlatos. Sablónok és az „intraindividudlis"
alkalmazkodás. Pszichoaktív- és pszichopasszív-alkat
és állapot. A legmagasztosabb hivatás — az orvosé!
„Utópia"? 124-15I


Dr. Völgyesi Ferenc

Dr. Völgyesi Ferenc  további könyvei

akár 40%
Hűségpont:
 
40%
Hűségpont:
 

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...