Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Felsőbb matematikai összefoglaló műszakiaknak

Felsőbb matematikai összefoglaló műszakiaknak - Obádovics József Gyula, Szarka Zoltán - Régikönyvek
Felsőbb matematikai összefoglaló műszakiaknak - Régikönyvek Felsőbb matematikai összefoglaló műszakiaknak - Régikönyvek Felsőbb matematikai összefoglaló műszakiaknak - Régikönyvek Felsőbb matematikai összefoglaló műszakiaknak - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve:
1973
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin Nyomda
Kötés típusa:
fűzött papír
Terjedelem:
644
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 12.00cm, Magasság: 18.00cm
Kategória:
L fejezet

Egy- és többváltozós függvények
A) Alapfogalmak
1. Halmazok — 2. Struktúrák — 3. Valós számok — 4. Komp-
lex számok — 5. Koordinátarendszerek — 6. Derékszögű ko-
ordinátarendszerek közötti koord iná t a transzformációk
B) Az egyváltozós függvény
1. Az egyváltozós függvény fogalma — 2. Az egyváltozós függ-
vény néhány fontos speciális tulajdonsága — 3. Az egyválto-
zós függvény határértéke és folytonossága
C) Alapfüggvények, nevezetes görbék
L Szakaszonként egyenesvonalú függvények — 2. Algebrai
függvények — 3. Elemi transzcendens függvények — 4. Neve-
zetes síkgörbék paraméteres egyenletei — 5. Nevezetes sík-
görbék polárkoordinátás egyenletei — 6. Másodrendű görbék
D) A többváltozós függvény
1. A két- és többváltozós függvény fogalma — 2. A két- és
többváltozós függvény határértéke és folytonossága
E) Felületek, felületi görbék
1. A felületek megadása — 2. Nevezetesebb felületek — 3. Má-
sodrendű felületek — 4. Felületi görbék

H. fejezet
Differenciálszámítás
A) Egyváltozós függvények deriválása 1
1. A differenciálhányados fogalma — 2. .Differenciálási (deri-
válási) szabályok — 3. Nevezetesebb függvények deriváltjai —
4. Jobb- és baloldali differenciálhányados — 5. Végtelen diffe-
renciál hányad os — 6. Magasabbrendű differenciálhányadosok
— 7. A differenciál


B) A differenciálszámitás alaptétélei 130 C) A határozott integrál alkalmazásai
1. Rolle tétele-2. Lagrange-féle középérték tétel -3. Cauchy- 1. Területszámítás - 2. Ívhossz-számítás - 3. Forgástest
féle középértéktétel - 4. Darboux tétele - 5. L'Hospital-sza- térfogatának kiszámítása - 4. Forgástest felszínének kiszá-
bály mítása - 5. Mechanikai alkalmazások
D) Improprius integrálok
C) Egyváltozós függvények vizsgálata 135
1. Monoton függvények - 2. Két függvény összehasonlítása E) A határozott integrál közelítő kiszámítása

- 3. Konvexitás, konkávitás és inflexiós. pont - 4. Szélsőérté- 1. A határozott integrál becslése - 2. Numérikus integrálás -
kek 3. Grafikus integrálás

D) Ívelem, érintő, normális 140 F) Kettős és kétszeres integrál

1. Ívelem - 2. Tangens, normális, szubtangens és szubnor- f 1. A kettős integrál fogalma - 2. A kettős integrál kiszámí-
mális (érintési paraméterek) tása, a kétszeres integrál

E) Görbék érintkezése és görbülete 144 G) A kettős integrál alkalmazásai
I. Görbék érintkezése - 2. Simulókör (görbületi kör), gör- 1. Területszámítás - 2. Térfogatszámítás - 3. Felszín-
bület - 3. Evoluta, evolvens számítás - 4. Mechanikai alkalmazások
II) A hármas integrál és alkalmazásai
F) A Taylor-sor 151
1. A hármas integrál és kiszámítása - 2. A hármas integrál
G) Többváltozós függvények deriválása 156 alkalmazásai
1. Parciális differenciálhányados - 2. Magasabbrendű parciá- /) Vonalintegrál, felületi integrál, térfogati integrál

lis differenciálhányadosok - 3. A függvény teljes megváltozá- 1. Vonalintegrál - 2. Felületi integrál - 3. Térfogati integrál
sa és a teljes differenciál - 4. összetett és implicit függvény
deriválása - 5. Paraméteres alakban adott függvények deri- IV. fejezet
válása - 6. Az iránymenti derivált és a gradiens

Végtelen sorozatok, sorok és szorzatok
II) Kétváltozós függvény Taylor-formulája és Taylor-sora 173
A) Számsorozatok

/) Többváltozós függvények szélsőértéke L96 1. A sorozat fogalma és tulajdonságai - 2. A sorozat határ-

1. Felületi pontok osztályozása - 2. Szélsőérték létezésének értéke

szükséges és elégséges feltétele - 3. Feltételes szélsőérték - B) Függvénysorozatok
4. Alkalmazás a kiegyenlítő számításban
C) Numerikus sorok

111. fejezet 1. A végtelen sor értelmezése, konvergenciája - 2. Konver-
genciakritériumok - 3. Abszolut és feltételes konvergencia -
Integrálszámítás 4. Műveletek sorokkal

A) A határozatlan integrál 187 D) Függvénysorok

1. A határozatlan integrál fogalma, integrálási szabályok -
2. Integrálási módszerek - 3. Néhány függvénytípus integ- E) Hatványsorok
rálása 1. A hatványsor értelmezése és konvergenciája - 2. Hat-
ványsorok további tulajdonságai - 3. Függvények sorbafej-
B) A határozott integrál 202 tése

1. A határozott integrál fogalma, tulajdonságai - 2. Az in- F) Sorok összegének számítása, hibabecslés
tegrálszámítás középértéktételei, az integrál mint felső (alsó)
határának függvénye - 3. Paraméteres integrál I. Sorok összegének számítása - 2. Hibabecslés


G) Fourier-sorok 384 VI. fejezet

II) Végtelen szorzatok 390 Közönséges differenciálegyenletek

I. Numerikus (állandó elemű) szorzatok - 2. Függvényszor- A) A differenciálegyenlet fogalma, osztályozása, megoldása
zatok B) Elsőrendű differenciálegyenletek
1. Az y' = f(x, y) megoldhatósága - 2. Iránymező -
V. fejezet 3. Görbesereg differenciálegyenlete

Lineáris algebra, vektoranalízis C) Bizonyos típusú elsőrendű differenciálegyenletek megoldása
1. Szétválasztható változójú differenciálegyenlet - 2. Szétvá-
A) Vektoralgebra 397 lasztható változójúra visszavezethető differenciálegyenletek -
1. A vektor fogalma, műveletek értelmezése - 2. A műveletek 3. Az elsőrendű lineáris differenciálegyenlet - 4. A Bernoulli-
elvégzése derékszögű koordinátákkal - 3. Reciprok vektor- féle differenciálegyenlet - 5. A Riccati-féle differenciálegyen-
hármas - 4. Vektorok lineáris függősége let - 6. Egzakt differenciálegyenlet - 7. Az elsőrendű diffe-
renciálegyenlet szinguláris megoldása - 8. Lagrange- és
B) Mátrixalgebra, determinánsok, lineáris egyenletrendszerek 402 Clairaut-féle differenciálegyenlet - 9. Ortogonális és izo-
L Mátrixalgebra - 2. Determinánsok - 3. Lineáris egyenlet- gonál is trajektóriák
rendszerek
D) Egyes magasabbrendű differenciálegyenletek megoldása .
C) Tenzoralgebra 423 1. A változó együtthatójú n-edrendű lineáris differenciál-
1. Értelmezés - 2. Műveletek tenzorokkal - 3. A tenzorok egyenlet - 2. Állandó együtthatójú n-edrendű lineáris diffe-
tulajdonságai, alkalmazások renciálegyenlet - 3. Az n-edrendű Euler-féle differenciál-
D) Térgörbék 432 egyenlet - 4. Néhány speciális másodrendű differenciál-
L A vektor-skalár-függvény - 2. Térgörbék vizsgálata - egyenlet megoldása
3. Felületi görbék differenciálgeometriája E) Differenciálegyenletek megoldása végtelen sorok segítségével

E) A skalár-vektor-függvény 449 F) Közönséges differenciálegyenlet-rendszerek
1. Értelmezés, ábrázolás - 2. Differenciálás, a gradiensvek- L Megoldhatóság és visszavezetés differenciálegyenletre -
tor - 3. Integrálás 2. Lineáris differenciálegyenlet-rendszer

F) A vektor-vektor-függvény 458
1. Értelmezés, ábrázolás - 2. Differenciálás - 3. Műveletek VII. fejezet
a nablavektorral - 4. Integrálás Parciális differenciálegyenletek

G) Integrálátalakítási tételek, a gradiens, divergencia és rotáció A) A parciális differenciálegyenlet fogalma és osztályozása
koordinátamentes értelmezése 474
1. A Gauss-Osztrogradszkij-tétel - 2. A Stokes-tétel - B) Az elsőrendű lineáris parciális differenciálegyenlet
3. Green-tételek ---- 4. A gradiens, divergencia és rotáció koor- C) Az általános elsőrendű parciális differenciálegyenlet
dinátamentes értelmezése 1. Karakterisztikus görbe, karakterisztikus sáv - 2. Cauchy-
II) A potenciálfüggvény 484 feladat
D) Néhány nevezetes magasabbrendű parciális differenciálegyenlet
I. A hővezetés (és diffúzió) differenciálegyenlete - 2. A rezgő
húr és a rezgő membrán differenciálegyenlete (D'Alembert-
féle differenciálegyenlet) - 3. A Laplace- és a Poisson-egyen-
let - 4. A biharmonikus egyenlet

Irodalom


Obádovics József Gyula

Obádovics József Gyula  további könyvei

20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
3 000 Ft 2 400 Ft
40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 360 Ft
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 880 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...