Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Kognitív marketing

Kognitív marketing - Pálinkás Jenő - Régikönyvek
Kognitív marketing - Régikönyvek Kognitív marketing - Régikönyvek Kognitív marketing - Régikönyvek Kognitív marketing - Régikönyvek Kognitív marketing - Régikönyvek
(0 vélemény)

A vállalkozás - időben változó tartalommal és fókuszálással - sok mindent akar tudni, kell, hogy tudjon a piacról. Információk kellenek többek között a fogyasztóról, magatartásáról, szokásairól; a márkákról, kínálatukról és keresletükről (kik, hogyan, hol kínálják, illetve keresik); a meghatározó piaci szereplőkről (partnerekről és versenytársakról); az egyes iparágakról, fejlődésük üteméről és irányáról stb., stb. Mindezek térben és időben változó komponensek, mozgásukat módszeresen és folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Az aktuális információk hiánya, vagy domináns információk pontatlansága kockázat generáló. A marketingdöntések kockázata úgy mérsékelhető, hogy megfelelő körű, pontosságú és frissességű információval rendelkezik a cég. Ehhez korszerű információgyűjtő és feldolgozó rendszerre van szükség. Ahhoz, hogy hatékony marketingdöntések születhessenek, mai, változással jellemezhető világunk megkívánja, hogy a vállalati marketingkutatás a piaci folyamatok és a piaci szereplői magatartások megismerésének kielégítő, tudományosan megalapozott módszereit alkalmazza. E módszerek ismerete nélkülözhetetlen azok számára, akik a kutatási folyamatban, az adatfeldolgozásban, vagy a marketingdöntések előkészítésében vesznek részt. Fenti célok és követelmények meghatározzák az e tárgykörben oktatandó ismeretek körét, tartalmát és az ismeretátadási módszert is. A könyv hét fejezetben foglalja össze a legfontosabb, a marketingkutatással kapcsolatos fogalmakat és eljárási ismereteket. Végigvezeti az olvasót a folyamaton, elindulva az információszükséglet felismerésétől, a hipotézisek felállításán, az adatbázis megteremtésén, az adatfeldolgozás és elemzés módszereinek áttekintésén át a marketingdöntések meghozataláig. Figyelembe veszi a vizsgálandó folyamatok főbb jellemzőit, az e területen gyakorlatban is alkalmazható ismereteket és az erőforráskorlátok (ember, technika, idő, pénz). A hangsúlyt a megismerésre, az értelmezésre és az információfeldolgozásra helyezi. A megismerő (kognitív) marketing önmaga hozza létre azt az ismeretet, amely a folyamathatékonyság magasabb szintre emelését teszi lehetővé. A kvantifikálhatóság mellett nagy súlyt helyez a motivációs és érzelmi hatások vizsgálati lehetőségeire és kitér a témakörrel kapcsolatos adatvédelmi, jogi és etikai kérdésekre is. Az irodalomjegyzék segítséget ad a témakör iránt érdeklődő számára ismeretei elmélyítésére és kiszélesítésére.

Kiadó:
LSI Oktatóközpont
Kiadás éve:
2003
Kiadás helye:
Budapest
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
193 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.30kg
Kategória:
3.6 A kvantitatív kutatás módszerei 55
3.6.1 Megkérdezéses módszerek 55
3.6.2 Panelvizsgálatok 57
3.6.3 Megfigyeléses módszerek 58
3.6.4 A megkérdezés és a megfigyelés módszerének összehasonlítása 60
3.6.5 Kísérleti módszerek 61
3.7 A kvantitatív és kvalitatív módszerek együttes alkalmazása 64
3.7.1 Törekvés a módszerek ötvözésére 64
3.7.2 Kvalitatív interjúkészítés kvantitatív adatfelvételnél 64
3.7.3 Az adatgyűjtés kvalitatív formái kérdőívtervezésnél 65
3.7.4 Statisztikai elemző módszerek a kvalitatív kutatásban 66
3.8 Kérdőív 68
3.8.1 A kérdőív szerepe 68
3.8.2 Kérdőívtervezés 68
3.8.3 Kérdéstípusok és skálák 70
3.8.4 A kérdőívek előzetes kipróbálása 73

4. ADATFELDOLGOZÁS! MÓDSZEREK 77
4, I Adatelőkészítés 79
• 4.1.1 Az adatelőkészítés folyamata 79
4.1.2 Szempontok az adatelemzési mód kiválasztásához 82
4.1.3 Az adatfeldolgozási módszerek csoportosítása 82
4,2 Elemzési módszerek 84
4.2.1 Egyváltozós elemzési módszerek 84
4.2.2 Kereszttábla 86
4.2.3 Többváltozós elemzési módszerek 87
4.2.3.1 Korreláció 87
4.2.3.2 Regresszióelemzés 87
4.2.3.3 Faktorelemzés 89
4.2.3.4 Conjoint-elemzés 90
4.2.3.5 Diszkriminancia-elemzés 91
4.2.3.6 Klaszterelemzés 93
4.3 A számítógépek alkalmazása a marketingkutatásban 95
4.4 Az adatfeldolgozás informatikai támogatása 96
4.4.1 Az SPSS programcsomag 97
4.4.2 Excel alkalmazások 98
4.4.3 Quantum felmérés-kiértékelő program 98
4.4.4 SAS statisztikai programcsomag 99
4.4.5 MINITAB statisztikai elemzőprogram 99
4.5 Merre tart a marketingkutatás adatfeldolgozása? 100


5. A MARKETINGKUTATÁSI TANULMÁNY ÉS PREZENTÁCIÓ 103
5.1 A tanulmánykészítés és a prezentáció a marketingkutatás folyamatában 106
5.1.1 Jelentőségük 106
5.1.2 A szakaszok áttekintése 107
5.2 A tanulmány 109
5.2.1 A marketingkutatási'tanulmány jellemzői 109
5.2.2 A tanulmány felépítése 110
5.2.2.1 A felépítés általános vázlata 110
5.2.2.2 A tanulmány meghatározó fejezetei 111
5.2.3 Formai jegyek és terjedelem 114
5.2.4 A kutatók felelőssége 116
5.2.5 A tanulmányok fogadtatása 117
5.3 A prezentáció 118
5.3.1 A prezentációról általában 118
5.3.2 A marketingkutatási tanulmány és a prezentáció összehasonlítása 120
5.3.3 Felkészülés a prezentációra 122
5.3.3.1 Felkészülés a megbízónál 122
5.3.3.2 A kutató felkészülése 123
5.3.3.3 Az előadás verbális és nonverbális kommunikációs csa-
tornái 124
5.3.4 A prezentáció előadása 126
1.1 A kutatás és a kutatási eredmények utógondozása 128
1 5 Az elvégzett kutatás elemző értékelése 129

►. MARKETINGDÖNTÉSEK ÉS VÉGREHAJTÁSUK 133
6. I 1)öntéselméleti közelítés 136
.) A döntések kockázata 139
6 t A változások tervezése 142
6 d Projektirányítás 143
6 5 A marketingkutatás eredményeinek visszacsatolása és megvalósítása 148
6.5.1 A kutatási eredmények hasznosítása a termékek és technológiák
fejlesztésében 149
6,5.2 A csomagolással kapcsolatos fejlesztések 150
51 Logisztikai feladatok 151
6,5.4 Értékesítés 151
fi. 5 5 Árak vizsgálata 153
() 1;,ladásösztönzés 154
f• 1,1 A tevékenység fejlesztése 154
(), ,8 A reklámhatékonyság vizsgálati eredményeinek hasznosítása 155
f) 5,8, I Vizválaii módszerek 155


6.5.8.2 Televíziós reklámok hatékonysága
I Mi
6.5.8.3 Internet reklámok hatékonysága
I i /
6.5.8.4 Az eredmények hasznosítása
I i /
6.5.9 Image javító intézkedések
I N/I
6.6 Vizsgálat — döntés — végrehajtás — eredmények az AXELERO példáján
I
7. ADATVÉDELEM, JOGI ÉS ETIKAI KÉRDÉSEK
7.1 Adatbiztonság
1/1/
7.1.1 Az adatbiztonság megteremtésének igénye
I f
7.1.2 Fogalma
111
,
M
7.2 Adatvédelem
I /II
7.2.1 Az adatvédelem jogi szabályozása Magyarországon
I /
1111
7.2.2 Nemzetközi jogi szabályozás
111 •
7.3 A marketingkutatás etikai kérdései
I /r,
7.3.1 Az etika szerepe a marketingkutatási folyamatban

I /II
7.3.2 A marketingkutatás érintettjeinek magatartása

/
7.3.2.1 A nagyközönség
1111
7.3.2.2 A válaszadók
Il /11
7.3.2.3 A megbízó
4
7.3.2.4 A kutató
I NI I
NI 1
7.3.3 Gondolatok az etikus döntéshozatalról
7.3.4 Az Internet használathoz kapcsolódó etikai kérdések
III H mI3
IRODALOMJEGYZÉK
I MI
SZÓSZEDET
1,0
AZ ELŐFORDULÓ IDEGEN SZAVAK, KIFEJEZÉSEK ÉRTELMEZÉSE
1')I


11111M=
5
f
~TANI JAVASLAT A TANULÁSHOZ
6
MARKETINGKUTATÁSI PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA
9
singkutatás
12
hatási célkitűzések, kérdések és hipotézisek
14
A -1-Alalati célok és a marketingkutatás
16
A marketingkutatás fő területei
18
A marketingkutatás folyamata
20
Z
KUTATÁSI TERV
23
tási terv előkészítése
26
....--
......
!T... és-.ezze a kutatást?
27
.:2.. : Belső marketingkutatási részleg vagy ügynökség
27
::: 2 A marketingkutató cégek típusai
28

s=atási módszer megválasztása
29
—4 k.i::-.- és költségterv
32
--
4.---1. Tasi megbízás
34
:..."s
::--xtriciális hibaforrások
35
AZ WORMÁCIÓBÁZIS LÉTREHOZÁSA
37

-•
--!at és információ
39

marketingadatbázis főbb jellemzői
41
; 2.1 Fogalmak
41

2 A marketingadatbázis kialakítása
42
2_3 Adatforrások
43
.42 adatbázis szekunder adatai
45
3.1 A szekunder adatok felhasználásának célszerűsége
45
3.2 Információs bázisok
46
tatbázis létrehozása primerkutatással
49
3.4.1 Primerkutatás jellemzői és területei
49
3.4.2 Mintavétel
50
A kvalitatív kutatás eljárásai
52
33.1 Válasz a mi, miért, hogyan kérdésekre
52
33.2 Eljárások
53


Pálinkás Jenő

Pálinkás Jenő  további könyvei

20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
800 Ft 640 Ft
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 400 Ft 1 120 Ft
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 500 Ft 1 200 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...