Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!
Ingyenes átvétel országosan

Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig

Magyar Biblia-fordítások - Régikönyvek
Magyar Biblia-fordítások - Régikönyvek Magyar Biblia-fordítások - Régikönyvek Magyar Biblia-fordítások - Régikönyvek Magyar Biblia-fordítások - Régikönyvek Magyar Biblia-fordítások - Régikönyvek Magyar Biblia-fordítások - Régikönyvek Magyar Biblia-fordítások - Régikönyvek Magyar Biblia-fordítások - Régikönyvek
(0 vélemény)
Illusztrátorok:
Dallos Hanna
Borító tervezők:
Löblin Judit
Kiadó:
Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás éve:
1990
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kner Nyomda
ISBN:
9631541487
Kötés típusa:
egészvászon, kiadói borítóban
Terjedelem:
335 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 21.00cm, Magasság: 28.50cm
Súly:
1.20kg
Kategória:
BIBLIA, SZÓKINCS, IRODALOM (Nemeskürty István) 5

KÓDEXEKBEN FENNMARADT, KÉZIRATOS,
RÉSZLEGES BIBLIA-FORDÍTÁSOK
( 1400-as évek közepe — 1526 )

UJLAKI BÁLINT ÉS PÉCSI TAMÁS FORDÍTÁSA 23

()SZÖVETSÉG (Bécsi-kódex) 24
Eszter könyve 1 24
Eszter könyve 5 26
Jónás könyve 1 27

ÚJSZÖVETSÉG (Müncheni-kódex) RÉSZEK A NÉGY EVANGÉLIUMBÓL 29
Máté 3. Keresztelő Szent János bűnbánatot hirdet. Jézus megkeresztelkedése 29
Máté 5. A nyolc boldogság 30
Máté 8. A kafarnaumi százados hite 32
Máté 13. A magvető példabeszéde 32
Máté 26-28. Jézus szenvedése, halála és föltámadása 34
Márk 6. Keresztelő Szent János fővétele 43
Márk 10. A házasságról; a gyermekekről; a gazdagságról 44
Márk 13. Jövendölés a világ végéről 45
Márk 16. Az apostolok küldetése 47
Lukács 1. Az angyali üdvözlet 48
Lukács 2. Jézus születése 50
Lukács 11. A Miatyánk 51
Lukács 16. A gazdag ember és a szegény Lázár 52
Lukács 20. Az adógaras 53
Lukács 24. Jézus feltámadása után megjelenik tanítványainak 53
János 1. Az ige megtestesülése 54
János 2. A kánai menyegző 55
János 12. Jézus bevonulása Jeruzsálembe és tanításának összefoglalása 56
János 17. Jézus imája szenvedése előtt 57
János 21. János evangéliumának zárószakasza. Péter megbizatása 59


BÁTHORI LÁSZLÓ ELVESZETT BIBLIA-FORDÍTÁSA 61

HALÁBORI BERTALAN KEZE ÍRÁSA 63

VASÁRNAPI ÉS ÜNNEPNAPI EVANGÉLIUMOK ÉS OLVASMÁNYOK (Döbrentei-kódex 1508 ) 63
Lukács 2. Jézus születése 63
Pál apostol a rómaiaknak 13 64
Pál apostol első levele a korintusiaknak 9 65
Pál apostol első levele a korintusiaknak 13 65
János apostol és evangélista első levele 4 66

A JORDÁNSZKY-KÓDEX NÉVTELEN FORDÍTÓJA 67
ÓSZÖVETSÉG
Mózes öt könyve, Józsue könyve, Bírák könyve ( 1519 )

ÚJSZÖVETSÉG
A négy evangélium, Apostolok Cselekedetei, Pál apostol levele a zsidóknak, Jakab apos-
tol levele, Péter apostol levelei, János apostol és evangélista levelei, Judás Tádénak,
Jakab apostol fivérének levele, János apostol és evangélista : Jelenések könyve ( 1516 )

Mózes első könyvéből. A teremtés és a bűnbeesés 68
Mózes második könyvéből. A tízparancsolat, Adakozás a szentélyre; a szentélyre
vonatkozó előírások 72
Bírák könyvéből. Sámson története 74
Márk 14-15. Krisztus kínszenvedése Márk evangéliuma szerint 78
János 12. Jézus bevonulása Jeruzsálembe és tanításának összefoglalása 82
Apostolok Cselekedetei 2. A Szentlélek eljövetele 84
Apostolok Cselekedetei 4-5. A keresztény „őskommunizmus" 85
Apostolok Cselekedetei 9. Pál fordulása 86
Péter apostol első levele 2. Tanácsok a társadalomba való beilleszkedésre 87
Jelenések könyve 87

NYUJTÓDI ANDRÁS 89

JUDIT KÖNYVE ( Székelyudvarhelyi-kódex 1526)
Judit könyve 1 89
Judit könyve 8 90
Judit könyve 10 és 12 91
Judit könyve 13 92


NYOMTATOTT, RÉSZLEGES BIBLIA-FORDÍTÁSOK
ERASMUS FILOLÓGIAI PONTOSSÁGRA TÖREKVŐ
ÚJSZÖVETSÉG-KIADÁSAINAK SZELLEMÉBEN
( 1532-1541 )

KOMJÁTHY BENEDEK 97

A SZENT PÁL LEVELEI MAGYAR NYELVEN (Krakkó 1533 ) 97
Pál apostol első levele a korintusiaknak 13 100
Pál apostol második levele a korintusiaknak 12 101

PESTI GÁBOR 105

ÚJ TESTAMENTUM MAGYAR NYELVEN ( Bécs, 1536. július 13.) 105
Máté Kapitulom 13. Példabeszédek 106
Máté Kapitulom 17. A templomadó 108
Máté Kapitulom 22. A főparancsolat 109
Márk 5. Kapitulom. A gerázai ördöngős 110
Márk 6. Kapitulom. Keresztelő János feje vétele 111
Lukács 7. Kapitulom. Jézus és a bűnös asszony 112
Lukács 10. Kapitulom. Az irgalmas szamaritánus 113
Lukács 11. Kapitulom. Az Úr imádsága 113
Lukács 12. Kapitulom. Ne féljetek üldözőitektől 114
Lukács 18. Kapitulom. Jézus, a gyermekek és a gazdag ifjú 114
Lukács 24. Kapitulom. Emmaus 115
János 4. Kapitulom. Jézus a szarvariai asszonnyal beszélget 116
János 6. Kapitulom. A csodálatos kenyérszaporítás 117

SYLVESTER JÁNOS 119

Új TESTAMENTUM MAGYAR NYELVEN, MELYET AZ GÖRÖG ÉS DIÁK NYELVBŐL ÚJONNAN
FORDÍJTÁNK AZ MAGYAR NÍPNEK KERESZTÉNY HüTBEN VALÓ IPÜLISÍRE ( Sárvár
1541 ) 119
Apostolok Cselekedetei 9. Pál fordulása 121
Apostolok Cselekedetei 17. Pál areopáguszi beszéde Athénban 122
Jelenések könyvéből (Apokalipszis) Isteni jelenísrűl való könyv, mely Szent János-
nak lűn, ki szentírásbeli doktor vala 4. 5. 6. 8. 9. 11. 125

A MEGVERSELT, ÉNEKELT BIBLIA

Tinódi Sebestyén : Judit asszon históriája 134
Tinódi Sebestyén: Dávid királ mint az nagy Góliáttal megvíutt 135
Batizi András: Az istenfélő Zsuzsánna asszonnak históriája 137


Sztárai Mihály : Az Holofernesz és Judit asszony históriája 139
Dézsi András: Izsák áldozatjáról 140
Kákonyi Péter: „Régen vala az nemes Perzsiában..." 141

A REFORMÁCIÓ SZELLEMÉBEN KÉSZÜLT
BIBLIA-FORDÍTÁSOK

TÖVISI MÁTYÁS ÉS ESZÉKI SZIGETI IMRE
A JÉZUS SIRAH KÖNYVE MAGYAR NYELVEN (Kolozsvárba 1551 ) 147

HELTAI GÁSPÁR KOLOZSVÁRI MŰHELYÉNEK
BIBLIA-FORDÍTÁSAI

GYULAI ISTVÁN 157

A BIBLIÁNAK ELSŐ RÉSZE, AZAZ MÓZESNEK ÖT KÖNYVE (Kolozsvár 1551) 157
A teremtés könyvéből 1. A teremtés 157
19. Szodoma pusztulása. Lót története 158
27. Ézsau és Jákob 160

GYULAI ISTVÁN 163

A BÖLCS SALAMON KIRÁLNAK KÖNYVEI (Kolozsvár 1551-1552) 163
A Példabeszédek könyvéből 163
Példabeszédek könyve 31. A derék asszony dicsérete 165

GYULAI ISTVÁN 167

A BIBLIÁNAK NEGYEDIK RÉSZE, AZAZ A PRÓFÉTÁKNAK ÍRÁSOK (Kolozsvár 1552) 167
Dániel könyve 5. Baltazár király lakomája 167
Dániel könyve 6. Dániel az oroszlánok barlangjában 169
Jónás könyve 1. 2 3 4 171

HELTAI GÁSPÁR 175

A BIBLIÁNAK MÁSODIK RÉSZE, MELYET MEGTOLMÁCSOLT ÉS MAGYAR NYELVRE FORDÍ-
TOTT A RÉGI ÉS IGAZ SZENT KÖNYVEKBŐL HELTAI GÁSPÁR (Kolozsvár 1565)
A Királyok első könyve. Dávid öregsége, Salamon királlyá tétele 175


HELTAI GÁSPÁR 179

A JÉzus KRISZTUSNAK ÚJ TESTAMENTOMA ( Kolozsvár 1561. Második kiadás 1562) 179
Ajánlás 179
A Lukács-evangélium kezdete. Elöljáró beszéd 181
Lukács 1. Az angyali üdvözlet 182
Lukács 2. Jézus születése 183
János 2. A kánai menyegző 184
Az Apostoloknak Cseleködetek 27. és 28. része. Pál és Lukács hajóútja Rómába 185

MELIUS JUHÁSZ PÉTER 189

Az KÉT SÁMUEL KÖNYVEINEK ÉS AZ KÉT KIRÁLI KÖNYVEKNEK AZ ZSIDÓ NYELVNEK IGAZ-
SÁGÁBÓL ÉS AZ IGAZ ÉS BÖLCS MAGYARÁZÓK FORDÍTÁSÁBÓL IGAZÁN VALÓ FORDÍTÁSA
MAGYAR NYELVRE (Debrecen 1565 ) 189
Előszó és ajánlás 189
Sámuel első könyvéből. Dávid és Góliát 192
Sámuel második könyvéből. Dávid és Batseba 195
A Királyok első könyvéből. Salamon ítélete 196

FÉLEGYHÁZI TAMÁS 199

Az MI URONK JÉZUS KRISZTUSNAK ÚJTESTAMENTOMA AVAGY FRIGYE GÖRÖGBŐL MA-
GYAR NYELVRE FORDÍTTATOTT (Debrecen 1586) 199
Máté 5. A nyolc boldogság 200
Máté 8. A kafarnaumi százados. Az ördöngősök és a disznókonda 201
Máté 11. Keresztelő János üzenete a börtönből 203
Máté 14. Jézus a vízen jár 204
Máté 16. Jézus Péterre bízza az egyházat 205
Máté 17. Jézus színeváltozása 206
Máté 19. Jézus és a gazdag ifjú 207
Máté 20. Az szőlőművesek példázata 208
Máté 22. Az adógaras 209
Márk 6. Keresztelő János fővétele 209
Lukács 11. A Miatyánk 210
János apostol és evangélista első levele. A szeretetről 211

KÁROLYI GÁSPÁR 213

SZENT BIBLIA, AZAZ ISTENNEK Ó- ÉS ÚJTESTAMENTUMÁNAK PRÓFÉTÁK ÉS APOSTOLOK
ÁLTAL MEGÍRATOTT SZENT KÖNYVEI... (Vizsoly 1.590) 213
()SZÖVETSÉG 216
Mózes I. Teremtés 1. 2. 3 216
Mózes I. Vízözön 6. 7. 8 222
Mózes I. A bábeli torony 11 225
Mózes I. Ábrahám áldozata 22 226


Mózes I. József történetéből 37. 39 228
Mózes II. Mózes születése 2 231
Mózes II. Az égő csipkebokor 3 232
Mózes II. Átkelés a Vörös-tengeren 14 233
Mózes II. A tízparancsolat 19. 20 234
Judit könyve 10. 12. 13 235
Jób könyve 10 237
Dániel könyve 3. A kemencébe vetett három ifjú 238
Dániel könyve 6. Dániel az oroszlánok barlangjában 241
Dániel könyve 13. Zsuzsánna 242

ÚJSZÖVETSÉG 246
A Passió Szent Lukács szerint 22. 23. 24 246

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY MÓDOSÍTÁSAI 255

Máté 10 256
Máté 16 257
Márk 2 258
Márk 13 258
Lukács 1 258
János 1 259

A TRENTÓI (TRIDENTI) ZSINAT UTÁNI KATOLIKUS
BIBLIA-ÉRTELMEZÉS SZELLEMÉBEN FOGANT FORDÍTÁS

KÁLDI GYÖRGY 263

SZENT BIBLIA (Bécs 1626) 263
Mojzes első könyve. 1. A teremtés 264
Lukács 11. A Miatyánk 266
Lukács 15. A tékozló fiú (Káldi; Müncheni-kódex; Jordánszky-kódex; Pesti Gábor;
Sylvester János) 266
János 3. Nikodémus Jézusnál 273
János 8. A házasságtörő asszony 274
János 11. Lázár feltámasztása 275
János 18-20. Passió és feltámadás 277
Jakab apostol levele 2 282

A BIBLIÁTÓL A NÉPMESÉIG
ÉS A REGÉNYES ELBESZÉLÉSIG

Júdás az utolsó vacsorán (Winkler-kódex) 287
Jézus elfogatása (Winkler-kódex) 288
A Szűzanya a keresztfa alatt (Winkler-kódex) 289


A bűnbeesés ( Teleki-kódex) 290
János 20 ( jordánszky-kódex) 291
Baranyai Mucsi Pál: Az tékozló fiúról 293
Mózes első könyve 24 (Károlyi Gáspár) 296
Batizi András: Izsák házasságáról való história 297
A gyulafehérvári sorok 299
A königsbergi töredékek 300
Dézsi András: Az ifjú Tóbiásnak házasságáról való história 301
Sámuel I. 25. Abigél históriája ( Károlyi Gáspár; Küküllei Névtelen) 303
Erdéli Máté: Keresztelő Szent János fejevétele 305
Márk 5 (Bornemisza Péter) 309

DALLOS HANNA A BIBLIA ÉLMÉNYÉNEK
HUSZADIK SZÁZADI FÁBA METSZŐJE 313

MUTATÓK

Források 321
A kötetben található Biblia-részletek mutatója a Biblia könyvei sorrendjében 322
A Biblia-fordítók és -földolgozók betűrendes mutatója 328

A KÖTET TARTALMA 329


Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...