Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyarok a Kárpát-medencében

Magyarok a Kárpát-medencében - Glatz Ferenc - Régikönyvek
Magyarok a Kárpát-medencében - Régikönyvek Magyarok a Kárpát-medencében - Régikönyvek Magyarok a Kárpát-medencében - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat
Kiadás éve:
1988
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Ságvári Nyomda
ISBN:
9632722043
Kötés típusa:
ragasztott karton
Terjedelem:
335 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 22.50cm, Magasság: 29.00cm
Súly:
0.90kg
Kategória:
5 Trócsányi Zsolt: Három nép, három nemzet, négy vallás 92
Magyarországi bibliák (P. K.) 93
Pázmány Péter (P. J.) 93
Claiz Ferenc: Etnikum, nemzet, nemzeti kisebbség 6 Egyház, iskolázás, nemzeti kultúra (B.) 95
I. A Ionfoglalás kora Benczédi László: Bécs és Sztambul között 96
G. II Zrínyi Miklós (P. K.) 99
:Fabor István: Finnugor vagy bolgár—török? 12 Heckenast Gusztáv: A török kiűzése 101
Veltiocn Gábor: A morvák birodalma 15 Erődített városok (képösszeállítás) 103
)L .ó Gyula: A magyar kalandozások 18 Heckenast Gusztáv: A Rákóczi-szabadságharc és a nemzetiségek 105
Giza fejedelem (K. Gy.) 21 II. Rákóczi Ferenc (B.) 107
GoarfFy György: A honfoglalás vitás kérdései 22 Rákóczi és a szerbek 107
Együttélők (G.) 27 Rákóczi-hagyományok (képösszeállítás) 109
Szent István (K. Gy.) 28 Wellmann Imre: Újjátelepülés a török világ utáro 110
Szlovákok (Sz. L.) 112
Németek (G.) 113
Románok az újkorban (Sz. Z.) 114
Knísitt" a 13 Ács Zoltán: Kereskedők: görögök 116
osszéáJlította: Gergely András, Glatz Ferenc, Gyarmati György, Pók Heckenast Gusztáv: Az Ausztriai Ház országai 118
izzom. Solvmosi László, Soós István, Stefány Judit, Tóth István Barokk Magyarországon (B. K.) 119
G. Tilkovszky Loránt Mária Terézia (G.) 121

Községek anyanyelv szerint, 1773 (K. L.) 122
Három nemzet tudósa (G.) 123
II. A magyar királyság virágkora II. József (G.) 124
les.=ció IG.) 31 Felvilágosodás Magyarországon (K. D.) 125
Sx6c. s Jenő: A középkori Magyarország népei 32 Kosáry Domokos: A modern nemzet és az etnikumok 127
A tatárjárás és az új honalapítás (K. j.) 38 Gergely András: A nemesi vármegye 130
Ifi-. Béla (K. J.) 39 Köznemességről, arisztokráciáról 131
Ví-zy Péter: Etnikum, felekezet, hadszervezet 42 Simon V. Péter: Széchenyi és a békés kiegyenlítés 133
Szerzetesrendek Magyarországon 1382-ig (térkép) 40 Széchenyi István (S. V. P.) 135
A keleti steppenépek bevándorlása (K. J.) 43 Népesség és anyanyelv, 1840 (K. L.) 137
Makkai László: Erdély betelepülése 46 Pajkossy Gábor: A magyar államnyelv megszületése 138
Székelyek (Sz. Z.) 47 Niederhauser Emil: Nyelvújítás és nemzetté válás 142
Szászok (Sz. Z.) 49 A sokarcú nemzeti ünnep (G.) 145
Románok a középkorban (Sz. Z.) 49 Urbán Aladár: Erdély uniója Magyarországgal 146
Eagel Pál: Nagy Lajos és a középkori nagyhatalom 52 Katona Tamás: Nemzeti összeütközések 1848-49-ben 148
Zsidók (H. Gy.) 53 Kossuth Lajos (K. T.) 151
Károly Róbert (E. P.) 55 Szabadságharc térképeken (P. L.) 153
Szűcs Jenő: Miért szól délben a harang? 57 Varsányi Péter István: Elszabadult indulatok... 156
Luxemburgi Zsigmond (E. P.) 59 Miskolczy Ambrus: Kísérlet a megbékélésre 158
Bekl József: Hányan és kik harcoltak Nándorfehérvárnál? 61 Avram Iancu (Sz. Z.) 159
Kari Nehring: Mátyás és Európa 62 A bosszú (K. T.) 160
Reneszánsz Magyarországon (B. K.) 63 Somogyi Éva: Nemzeti reakció — társadalmi reform 161
Malyusz Elemér: Mátyás, az uralkodó 66 Népesség és anyanyelv, 1850 (K. L.) 163
crkál• Ferenc: A mohácsi csata 69 Kossuth-hagyományok (képösszeállítás) 164

III. A Habsburg monarchiában IV. Az Osztrák—Magyar Monarchiában
Bevezető (G.) 73 Bevezető (G.) 167
Kosáry Domokos: Hogyan került Magyarország a Niederhauser Emil: Népek és nemzetek a Monarchiában 168
Habsburg monarchiába? 74 A kiegyezés (Sz. Z.) 169
A délnémet tőke Magyarországon (H. G.) 77 Katus László: Nemzetek és népszaporulat 171
Péter Katalin: Erdély az európai politikában 78 Horvátország és a horvátok (Sz. L.) 173
Bethlen Gábor (P. K.) 79 Szász Zoltán: Kormánypolitika és a nemzetiségek 175
Hegyi Klára: A török birodalom 81 Deák Ferenc (P. G.) 177
Szakály Ferenc: Délszláv menekültek Magyarországon 84 Ezredév (P. J.) 179
Szerbek (G.) 87 Szecesszió Magyarországon (B. K.) 181
Csángók (G.) 87 Glatz Ferenc: Polgári fejlődés, asszimiláció, nacionalizmus 182
Szakály Ferenc: Mi tartotta meg a hódoltság magyarságát? 88 I. Ferenc József (G.) 185
Együttélés és az étkek (H. K.) 91 Nemzetiségek karikatúrákon (G.) 186
Magyar ízek receptkönyvekben (B. K.) 91 Deák István: Hazátlan honvédők 188


Városaink a századelőn (képősszeállítás) 191 Szabó Miklós: Milyen vagy Magyarország?
Nemzetiségi adatsorok a dualizmus korában (K. L.) 193 Kővágó 1-4c71ó: A kommunisták és Trianon
Cigányok (S. I.) 197 Szerződések és határváltozások
Az asszimiláció felé (H. Gy.) 197 Ránki György: Oszd meg és uralkodj!
Kende János: Nemzetiségi kérdés és munkásmozgalom 201 Államfők Hitlernél (képösszeállítás)
Puskás Julianna: Kivándorlás Magyarországról 204 Tilkovszky Loránt: Revíziós sikerek, problémák, csalódások
Jeszenszky Géza: A „vándorló skót" és Magyarország 207 Felelőtlenség— felelősségvállalás
Jászi Oszkár (P. A.) 209 Területrevíziókról a legális munkásmozgalomban
Nemzetiségi könyvtár (G.) 209 Pintér István: A szociáldemokraták és a nemzetiségi kérdés
Magyarország az I. világháborúban (Sz. Z.) 211 Akik másképp gondolták
Szász Zoltán: Erdély a Román Királyságban 212 Államforma — nemzetek, 1943
Erdély számokban (K. L.) 214 Juhász Gyula: A Teleki-kormány lengyel politikája
Rutének (Sz. L.) 216 Magyarország a II. világháborúban (J. Gy.)
Ádám Magda: Közép-Európa terv, 1918 218 Puskás Julianna: Kivándorlás — „a zsidókérdés megoldása?"'
A köztársaság (P. J.) 220 Glatz Ferenc: Tisztelve egymás hitét...
Hajdú Tibor: Szociális és nemzeti program 221 Juhász Gyula: Magyar béketapogatózások 1943-ban
Forradalmak, 1918-1919 (képösszeállítás) 222 Magyarország megszállása (P. J.)
L. Nagy Zsuzsa: A Párizs kőrnyéki békék 227 Deportálás — felszabadulás (H. Gy.)
A trianoni békeszerződés 232 Kiugrási kísérlet (P. J.)
Andrej Puskas: Magyar—szovjet tárgyalások, 1944. október
Für Lajos: Magyarország háborús embervesztesége
V. „Független" Magyarország, „ffiggetlen" kisállamok Nemzeti célokért? (képösszeállítás)
Bevezető (G.) 235 Balogh Sándor: A párizsi béketárgyalások
Adatok a trianoni Magyarországról (G.) 236 Vida István: A magyar kérdés Párizsban
Ádám Magda: Csehszlovákia megalakulása 238 A párizsi békeszerződés
Cseh térképek a Monarchia felbontására (Sz. L.) 239 Gyarmati György: Modern népvándorlás, nemzeti kérdés
Kövágó László: A délszláv államtól Jugoszlávia megalakulásáig 241 Kitelepítés (képösszeállítás)
Kisebbségvédelem a szomszédos országokban, 1919-1945 Für Lajos: A kisebbségi jogvédelem történetéből
(Sz. Z., B. L., Sz. L.) 243 Gyarmati György: Adatsorok magyarokról, 1920-1980
Ránki György: Nemzeti sérelemből jobboldali radikalizmus 244
Ádám Magda: A kör bezárul 246
Horthy Miklós (S. P.) 247
Bellér Béla: A Horthy-korszak nemzetiségi politikája 249 Glátz Ferenc: Nemzet: államnemzet. kultúrnemzet
Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi művelődéspolitika 253 Névmutató

Térképek és ábrák (Tervezte és rajzolta: Palovics Lajos) Az Ausztriai Ház kőzigazgatása
Az ősmagyarság vándorútja 13 Európa, még nemzeti államok nélkül, 1815
Kalandozások a megtelepedés után 20 Nemesi megye, országgyűlés, közigazgatás a reformkorban
Magyarország a 902-ben meghódított Morvaországgal és Széchenyi útjai
a Pannóniai végekkel 21 A szabadságharc térképeken
A Nagymorva Birodalom területi fejlődése 24 Alkotmány nélkül: Magyarország kerületekre osztva
A Kárpát-medence a 9. században 25 A Monarchia szerkezete
Magyarországi vármegyeszervezet I. István korában 28 Vasutak Magyarországon
Magyarország népei a 11. században 35 Magyarországi kivándorlás a tengerentúlra, 1899-1913
SzerzetesPendek Magyarországon 1382-ben 40-41 Magyarország az I. világháborúban
Erdélyi települési mozgalmak a 13. században 51 Wilson-térkép
Magyarrszág és szomszédai Nagy Lajos korában 55 Fegyverszüneti, demarkációs vonalak 1918-1919
Hunyaqi hadjáratai a török ellen 61 A magyar és a szovjet Vőrős Hadsereg helyzete 1919
Mátyás külpolitikája 65 áprilisában és júniusában
V. Károly birodalma 75 A magyar Vörös Hadsereg északi hadjárata
Magyarország három részre szakadása 76 Párizs környéki békék
Havasalföld és Moldva magyarsága a 13-18. században 80 Cseh térképek a Monarchia felbontására
Magyarország Európa harmincéves háborújában 80 A kisantant országok
A birodalom I. Szulejmán halálakor (1566) 81 Területi revíziók és határváltozások 1941. június 22-ig
Török adóztatási körzetek, 1570 k. 90 Magyarország revíziós területgyarapodása, 1938-1941
Betelepülés és belső vándorlás Magyarországon 111 Magyarország a II. világháborúban


Glatz Ferenc

1941 -
Glatz Ferenc (Csepel, 1941. április 2. –) Széchenyi-díjas magyar történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1996 és 2002 között elnöke. Az újkori európai művelődéstörténet és a történeti segédtudományok neves tudósa. 1989 és 1990 között művelődési miniszter. 1990 és 1996 között, valamint 2002-től az MTA Történettudományi Intézet igazgatója.

Glatz Ferenc  további könyvei

História 1985/4 - Glatz Ferenc - Régikönyvek
10%
Kiadás éve: 1985
600 Ft 540 Ft (10%)
Antikvár könyv
Tudománypolitika az ezredforduló Magyarországán - Glatz Ferenc - Régikönyvek
30%
2 500 Ft 1 750 Ft (30%)
Antikvár könyv
História 1998/1 - Glatz Ferenc - Régikönyvek
20%
Kiadás éve: 1998
600 Ft 480 Ft (20%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...