Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyarok a Kárpát-medencében

Magyarok a Kárpát-medencében - Glatz Ferenc - Régikönyvek
Magyarok a Kárpát-medencében - Régikönyvek Magyarok a Kárpát-medencében - Régikönyvek Magyarok a Kárpát-medencében - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Históróa Könyvek
Kiadó:
Pallas Lap- és Könyvkaidó Vállalat
Kiadás éve:
1989
Kiadás:
2.
ISBN:
9632722043
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
335
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 22.00cm, Magasság: 29.00cm
Kategória:
Trócsányi Zsolt: Három nép, három nemzet, négy vallás 92
ELŐSZÓ 5 Magyarországi bibliák (P. K.) 93
Pázmány Péter (P. J.) 93
Glatz Ferenc: Etnikum, nemzet, nemzeti kisebbség 6 Egyház, iskolázás, nemzeti kultúra (B.) 95
L A honfoglalás kora Benczédi László: Bécs és Sztambul között 96
Bevezető (G.) 11 Zrínyi Miklós (P. K.) 99
Fodor István: Finnugor vagy bolgár—törők? 12 Heckenast Gusztáv: A török kiűzése 101
Vékony Gábor: A morvák birodalma 15 Erődített városok (képösszeállítás) 103
Kristó Gyula: A magyar kalandozások 18 Heckenast Gusztáv: A Rákóczi-szabadságharc és a nemzetiségek105
Géza fejedelem (K. Gy.) 21 II. Rákóczi Ferenc (B.) 107
Győrffy György: A honfoglalás vitás kérdései 22 Rákóczi és a szerbek 107
Együttélők (G.) 27 Rákóczi-hagyományok (képösszeállítás) 109
Szent István (K. Gy.) 28 Wellmann Imre: Újjátelepülés a török világ után 110
Szlovákok (Sz. L.) 112
Németek (G.) 113
Románok az újkorban (Sz. Z.) 114
Krónika 13 Ács Zoltán: Kereskedők: görögök 116
összeállította: Gergely András, Glatz Ferenc, Gyarmati György, Pók Heckenast Gusztáv: Az Ausztriai Ház országai 118
Attila, Solymosi László, Soós István, Stefány Judit, Tóth István Barokk Magyarországon (B. K.) 119
r György, Tilkovszky Loránt Mária Terézia (G.) 121

Községek anyanyelv szerint, 1773 (K. L.) 122
Három nemzet tudósa (G.) 123
II. A magyar királyság virágkora II. József (G.) 124
Bevezető (G.) 31 Felvilágosodás Magyarországon (K. D.) 125
Szűcs Jenő: A középkori Magyarország népei 32 Kosáry Domokos: A modern nemzet és az etnikumok 127
A tatárjárás és az új honalapítás (K. J.) 38 Gergely András: A nemesi vármegye 130
IV. Béla (K. J.) 39 Köznemességről, arisztokráciáról 131
Váczy Péter: Etnikum, felekezet, hadszervezet 42 Simon V. Péter: Széchenyi és a békés kiegyenlítés 133
Szerzetesrendek Magyarországon 1382-ig (térkép) 40 Széchenyi István (S. V. P.) 135
A keleti steppenépek bevándorlása (K. J.) 43 Népesség és anyanyelv, 1840 (K. L.) 137
Makkai László: Erdély betelepülése 46 Pajkossy Gábor: A magyar államnyelv megszületése 138
Székelyek (Sz. Z.) 47 Niederhauser Emil: Nyelvújítás és nemzetté válás 142
Szászok (Sz. Z.) 49 A sokarcú nemzeti ünnep (G.) 145
Románok a középkorban (Sz. Z.) 49 Urbán Aladár: Erdély uniója Magyarországgal 146
Engel Pál: Nagy Lajos és a középkori nagyhatalom 52 Katona Tamás: Nemzeti összeütközések 1848-49-ben 148
Zsidók (H. Gy.) 53 Kossuth Lajos (K. T.) 151
Károly Róbert (E. P.) 55 Szabadságharc térképeken (P. L.) 153
Szűcs Jenő: Miért szól délben a harang? 57 Varsányi Péter István: Elszabadult indulatok... 156
Luxemburgi Zsigmond (E. P.) 59 Miskolczy Ambrus: Kísérlet a megbékélésre 158
Held József: Hányan és kik harcoltak Nándorfehérvárnál? 61 Avram Iancu (Sz. Z.) 159
Karl Nehring: Mátyás és Európa 62 A bosszú (K. T.) 160
Reneszánsz Magyarországon (B. K.) 63 Somogyi Éva: Nemzeti reakció — társadalmi reform 161
Mályusz Elemér: Mátyás, az uralkodó 66 Népesség és anyanyelv, 1850 (K. L.) 163
Szakály Ferenc: A mohácsi csata 69 Kossuth-hagyományok (képösszeállítás) 164

III. A Habsburg monarchiában IV. Az Osztrák—Magyar Monarchiában
Bevezető (G.) 73 Bevezető (G.) 167
Kosáty Domokos: Hogyan került Magyarország a Niederhauser Emil: Népek és nemzetek a Monarchiában 168
Habsburg monarchiába? 74 A kiegyezés (Sz. Z.) 169
A délnémet tőke Magyarországon (H. G.) 77 Katus László: Nemzetek és népszaporulat 171
Péter Katalin: Erdély az európai politikában 78 Horvátország és a horvátok (Sz. L.) 173
Bethlen Gábor (P. K.) 79 Szász Zoltán: Kormánypolitika és a nemzetiségek 175
Hegyi Klára: A török birodalom 81 Deák Ferenc (P. G.) 177
Szakály Ferenc: Délszláv menekültek Magyarországon 84 Ezredév (P. J.) 179
Szerbek (G.) 87 Szecesszió Magyarországon (B. K.) 181
Csángók (G.) 87 Glatz Ferenc: Polgári fejlődés, asszimiláció, nacionalizmus 182
Szakály Ferenc: Mi tartotta meg a hódoltság magyarságát? 88 I. Ferenc József (G.) 185
Együttélés és az étkek (H. K.) 91 Nemzetiségek karikatúrákon (G.) 186
Magyar ízek receptkönyvekben (B. K.) 91 Deák István: Hazátlan honvédők 188


Városaink a századelőn (képösszeállítás) 191 Szabó Nőklós: Milyen vagy Magyarország? 259
Nemzetiségi adatsorok a dualizmus korában (K. L.) 193 Kővágó László: A kommunisták és Trianon 262
Cigányok (S. I.) 197 Szerződések és határváltozások 265
Az asszimiláció felé (H. Gy.) 197 Ránki Győrgy: Oszd meg és uralkodj! 266
Kende János: Nemzetiségi kérdés és munkásmozgalom 201 Államfői Hitlernél (képösszeállítás) 269
Puskás Julianna: Kivándorlás Magyarországról 204 Tilkovszky Loránt: Revíziós sikerek, problémák, csalódások 271
Jeszenszky Géza: A „vándorló skót" és Magyarország 207 Felelőtlenség — felelősségvállalás 272
Jászi Oszkár (P. A.) 209 Területrevíziókról a legális munkásmozgalomban 273
Nemzetiségi könyvtár (G.) 209 Pintér István: A szociáldemokraták és a nemzetiségi kérdés 275
Magyarország az I. világháborúban (Sz. Z.) 211 Akik másképp gondolták 279
Szász Zoltán: Erdély a Román Királyságban 212 Államforma — nemzetek, 1943 279
Erdély számokban (K. L.) 214 Juhász Gyula: A Teleki-kormány lengyel politikája *280
Rutének (Sz. L.) 216 Magyarország a II. világháborúban (J. Gy.) 283
Ádám Magda: Közép-Európa terv, 1918 218 Puskás Julianna: Kivándorlás — „a zsidókérdés megoldása?" 284
A köztársaság (P. J.) 220 Glatz Ferenc: Tisztelve egymás hitét... 288
Hajdú Tibor: Szociális és nemzeti program 221 Juhász Gyula: Magyar béketapogatózások 1943-ban 292
Forradalmak, 1918-1919 (képösszeállítás) 222 Magyarország megszállása (P. J.) 293
L. Nagy Zsuzsa: A Párizs környéki békék 227 Deportálás — felszabadulás (H. Gy.) 295
A trianoni békeszerződés 232 Kiugrási kísérlet (P. J.) 297
Andrej Puskas: Magyar—szovjet tárgyalások, 1944. október 300

Für Lajos: Magyarország háborús embervesztesége 304
V. „Független" Magyarország, „független" kisállamok Nemzeti célokért? (képösszeállítás) 305

Bevezető (G.) 235 Balogh Sándor: A párizsi béketárgyalások 307

Adatok a trianoni Magyarországról (G.) 236 Vida István: A magyar kérdés Párizsban 311
Ádám Magda: Csehszlovákia megalakulása 238 A párizsi békeszerződés 315

Cseh térképek a Monarchia felbontására (Sz. L.) 239 Gyarmati György: Modern népvándorlás, nemzeti kérdés 316
Kővágó László: A délszláv államtól Jugoszlávia megalakulásáig 241 Kitelepítés (képösszeállítás) 318

Kisebbségvédelem a szomszédos országokban, 1919-1945 Für Lajos: A kisebbségi jogvédelem történetéből 320
(Sz. Z., B. L., Sz. L.) 243 Gyarmati György: Adatsorok magyarokról, 1920-1980 322
Ránki György: Nemzeti sérelemből jobboldali radikalizmus 244
Ádám Magda: A kör bezárul 246
Horthy Miklós (S. P.) 247
Bellér Béla: A Horthy-korszak nemzetiségi politikája 249 Glatz Ferenc: Nemzet: államnemzet, kultúrnemzet 325
Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi művelődéspolitika 253 Névmutató 326

Térképek és ábrák (Tervezte és rajzolta: Palovics Lajos) Az Ausztriai Ház közigazgatása 121
Az ősmagyarság vándorútja 13 Európa, még nemzeti államok nélkül, 1815 128
Kalandozások a megtelepedés után 20 Nemesi megye, országgyűlés, közigazgatás a reformkorban 132
Magyarország a 902-ben meghódított Morvaországgal és Széchenyi útjai 135
a Pannóniai végekkel 21 A szabadságharc térképeken 153
A Nagymorva Birodalom területi fejlődése 24 Alkotmány nélkül: Magyarország kerületekre osztva 163
A Kárpát-medence a 9. században 25 A Monarchia szerkezete 168
Magyarországi vármegyeszervezet I. István korában 28 Vasutak Magyarországon 189
Magyarország népei a 11. században 35 Magyarországi kivándorlás a tengerentúlra, 1899-1913 205
Szerzetesrendek Magyarországon 1382-ben 40-41 Magyarország az I. világháborúban 211
Erdélyi települési mozgalmak a 13. században 51 Wilson-térkép 219
Magyarország és szomszédai Nagy Lajos korában 55 Fegyverszüneti, demarkációs vonalak 1918-1919 223
Hunyadi hadjáratai a török ellen 61 A magyar és a szovjet Vörös Hadsereg helyzete 1919
Mátyás külpolitikája 65 áprilisában és júniusában 224
V. Károly birodalma 75 A magyar Vörös Hadsereg északi hadjárata 225
Magyarország három részre szakadása 76 Párizs környéki békék 230
Havasalfóld és Moldva magyarsága a 13-18. században 80 Cseh térképek a Monarchia felbontására 239
Magyarország Európa harmincéves háborújában 80 A kisantant országok 246
A birodalom I. Szulejmán halálakor (1566) 81 Területi revíziók és határváltozások 1941. június 22-ig 265
Török adóztatási körzetek, 1570 k. 90 Magyarország revíziós területgyarapodása, 1938-1941 272
Betelepülés és belső vándorlás Magyarországon 11 I Magyarország a II. világháborúban 283

Nevek rövidítése
B. — Benda Kálmán K. D. — Kosáry Domokos P. L. — Palovics Lajos
B. K. Burucs Kornélia K. Gy. — Kristó Gyula S. I. — Soós István
B. L. — Bíró László K. J. — Köblös József S. J. Stefány Judit
E. P. — Engel Pál K. L. — Katus László S. P. — Sipos Péter
G. — Glatz Ferenc K. T. — Katona Tamás S. V. P. — Simon V. Péter
H. G. — Heckenast Gusztáv P. A. — Pók Attila Sz. F. Szakály Ferenc
H. Gy. — Haraszti György P. G. — Pajkossy Gábor Sz. L. Szarka László
H. K. — Hegyi Klára P. J. — Pótó János Sz. Z. — Szász Zoltán
J. Gy. — Juhász Gyula P. K. — Péter Katalin V. — Vida István


Glatz Ferenc

1941 -
Glatz Ferenc (Csepel, 1941. április 2. –) Széchenyi-díjas magyar történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1996 és 2002 között elnöke. Az újkori európai művelődéstörténet és a történeti segédtudományok neves tudósa. 1989 és 1990 között művelődési miniszter. 1990 és 1996 között, valamint 2002-től az MTA Történettudományi Intézet igazgatója.

Glatz Ferenc  további könyvei

Tudománypolitikai reformról, Akadémiáról - Glatz Ferenc - Régikönyvek
60%
2 000 Ft 800 Ft (60%)
Antikvár könyv
História 1980/3. - Glatz Ferenc - Régikönyvek
30%
500 Ft 350 Ft (30%)
Antikvár könyv
História 2000/5-6 - Glatz Ferenc - Régikönyvek
30%
600 Ft 420 Ft (30%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...