Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyarország története (Rövid áttekintés)

Magyarország története - Szabolcs Ottó, Unger Mátyás - Régikönyvek
Magyarország története - Régikönyvek Magyarország története - Régikönyvek Magyarország története - Régikönyvek Magyarország története - Régikönyvek Magyarország története - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Gondolat
Kiadás éve:
1976
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
3
Nyomda:
Athenaeum Nyomda
ISBN:
9632803906
Kötés típusa:
egészvászon, kiadói borítóban
Terjedelem:
422 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.90kg
Kategória:
ishazától a honfoglalásig 5
t magyar nép eredetéről és őshazájáról 5
k magyar nép vándorlása a délorosz
sztyeppeken 7
' magyar pásztortársadalom a vándor-
ts végén 8
A vérszerződés, a magyar törzsszövetség
kialakulása 9
Akik előttünk jártak a Kárpát-medencé-
ben 10
A honfoglalás története 11
A honfoglaló magyarok letelepedése 12
A kalandozások 13
államalapítástól a tatárjárásig 16
Az államalapítás előkészítője: Géza feje-
delem 16
István király, az államalapító 17
Trónviszályok. német támadások és
pogánylázadások 20
A feudális rend megszilárdulása László
és Kálmán idejében 21
Küzdelem a pápaság és a bizánci csá-
szárság hódító törekvéseivel szemben 24
Gazdasági fejlődés. szellemi élet a 12
század végén 26
Az Aranybulla 30
A tatárjárás 32
13. század derekától a mohácsi csata-
vesztésig 35
Az ország újjáépítése a tatárjárás után 35


Az utolsó Árpádok a tartományurak
árnyékában 39
A feudális állam újjászervezése az An-
jouk idején
Az Anjouk hódító külpolitikája 46
Gazdasági és kulturális fejlődés a 14
században 48
A bárói ligák hatalmaskodásai. Luxem-
burgi Zsigmond
Az 1437. évi erdélyi parasztfelkelés
Budai Nagy Antal 55
Törökellenes harcok Hunyadi János ve-
zetésével 56
Mátyás király 60
Rendi anarchia a Jagellók idején 67
A magyarországi parasztháború 69
Mohács 72
őrök- és Habsburg-ellenes harcok 1526-
1711 között 77
Mohács után 77
Buda török kézen - az ország három
részre hull 79
A királyi Magyarország és az önálló
erdélyi fejedelemség 81
A török hódoltság 85
A végeken 88
Gazdasági és társadalmi viszonyok a
16. századi Magyarországon 93
A reformáció Magyarországon 98
A törökök vagy a Habsburgok ellen? 101


A Bocskai-felkelés, 1604-1606 103
Az ellenreformáció újabb rohama, s
Erdély 105
Bethlen Gábor és I. Rákóczi György 109
Erdély bukása. Zrínyi Miklós 113
A Wesselényi-féle összeesküvés 116
I. Lipót abszolutizmusa és a Thököly-
felkelés 118
A török kiűzése 121
A Rákóczi-szabadságharc előzményei 122
A Rákóczi-szabadságharc kezdete . . 123
A kuruc állam és hadsereg 125
A szabadságharc tetőpontja és bukása. 126
A szatmári békétől II. József haláláig . . . 130
Magyarország a nagyhatalommá vált
Habsburg-birodalomban 130
Az ország benépesítése és a nemzetiségi
viszonyok alakulása 131
Új arisztokrácia. Magyarország kor-
mányzati újjászervezése 133
A Pragmatica Sanctio. Mária Terézia
és a magyar rendek 134
Földesúr és jobbágy a 18. században . 137
Jobbágyterhek. Úrbérrendezés 139
A Habsburgok gazdaságpolitikája . . 142
II. József kísérlete 145
A magyar jakobinusoktól az utolsó rendi
országgyűlésig 148
A nemesi mozgalom 148
A magyar jakobinusok 150
Magyarország a napóleoni háborúkban 152
Gazdasági életünk és a nemesi uralkodó
osztály válsága 153
A nemzeti kultúra kibontakozása és az
1825-1827-es országgyűlés 155
Széchenyi, a reformmozgalom megin-
dítója 157
A jobbágykérdés. Az 1831. évi paraszt-
felkelés 160
Az 1832-1836-os országgyűlés. Wesse-
lényi és Kölcsey 162
Bécsi kísérlet a reformmozgalom elfoj-
tására 166
Kossuth programja és a Pesti Hírlap. . 167
A magyar államnyelv és a nemzetiségi
kérdés 169


Ipari fejlődésünk és a Védegylet 173
A bécsi udvar újabb ellentámadása 177
Az ellenzéki párt megalakulása és a for-
radalmi demokraták 178
Az utolsó rendi országgyűlés (1847—
1848 ) 181
Forradalom és szabadságharc 1848-1849-
ben 182
A márciusi forradalom 182
Az 1848-as törvények születése 184
A Batthyány-kormány (1848 áprilisától
1848 szeptemberéig) 187
A szeptemberi fordulat. Az ellenforra-
dalom első katonai rohama 189
A Jellasics felett aratott győzelem és az
októberi bécsi forradalom 191
Az ellenforradalom második rohama 193
Nagy nehézségek s biztató győzelmek
1848-1849 telén 195
A tavaszi hadjárat és a Függetlenségi
Nyilatkozat 197
A szabadságharc bukása 200
Az abszolutizmus és a kiegyezés 203
Haynau katonai önkényuralma 203
A Bach-rendszer 204
A Bach-rendszer bukása 206
Az első kiegyezési kísérlet kudarca 208
A kiegyezés 210
A dualizmus első szakasza 1867-1900 213
A kiegyezés utáni politikai viszonyok 213
A nemzetiségi kérdés. Az Andrássy-
kormány reformjai 215
A dualizmus rendszerének megszilárdu-
lása 217
Kapitalista fejlődés Magyarországon
1867 után 221
A magyarországi gyáripar kifejlődése 225
Kapitalista fejlödésünk társadalmi kö-
vetkezményei 227
A munkásmozgalom kezdete Magyar-
országon 231
Válságjelek a kilencvenes években 234
A századfordulótól az első világháború vé-
géig 240
Az imperializmus kibontakozása 240
A mezőgazdaság 243


Szabolcs Ottó

Szabolcs Ottó  további könyvei

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...