Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Orvosi izotóptechnika

Orvosi izotóptechnika - Györgyi Sándor, Krasznai István - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Medicina Könyvkiadó
Kiadás éve:
1985
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin Nyomda
ISBN:
9632410149
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
430+20 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 11.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.30kg
Kategória:
Előszó 13
Magfizikai alapok (Dr. Györgyi Sándor) 15
Radioaktív izotópok. Bomlástörvény 15
A radioaktív anyagok aktivitása 18
Az atommag bomlásának módjai. Magsugárzások 21
Magsugárzások és a közeg kölcsönhatásai 30
Töltéssel bíró részecskék és a közeg kölcsönhatása 30
Töltés nélküli sugárzás és a közeg kölcsönhatása 34
A sugárzások és a detektor anyagának kölcsönhatásai 38
Gázionizációs detektorok 39
Félvezető detektorok 41
Szcintillációs detektor 42
Cserenkov-számlálás 46
Fotokémiai hatáson alapuló detektálás. Autoradiográfia 47
Irodalom 49
Méréstechnika (Dr. Krasznai István) 50
A radioaktivitás mérések alapfogalmai 50
Abszolút és relatív mérések 52
A beütésszámmérés statisztikája 53
A háttérsugárzás hatása a radioaktív minták mérési statisztikájára 55
Automatikus háttérkivonás 57
Ismételt mérések 58
Statisztikailag kimutatható izotópmennyiségek meghatározása 59
Detektálás, árnyékolás, kollimálás, jelfeldolgozás 60
Detektorok 61
Árnyékolás, kollimálás 61
Elektronikus jelfeldolgozás 68
Teljes nukleáris mérőkészülékek 81
Kétcsatornás amplitúdóanalizátor 83
Sokcsatornás analizátor 84
Radioelektroforézis és kromatográfiás készülékek 85
Automatikus mintaváltó 87
Szcintigráfok, scannerek 88
Szcintillációs kamera 94
Számítógépes képkiértékelő berendezés 99
Egésztestszámlálók 101
Radioaktív minták mérése 101
A béta-sugárzás mérése 103
A lágy béta-sugárzás mérése 105
A gamma-sugárzás mérése 110
A radioaktivitásmérés megbízhatóságát befolyásoló tényezők 116
Irodalom 120
Dozimetria (Fehér László) 121
Dózisfogalmak és egységek 121
A dózismérés alapjai 124
A besugárzási dózis abszolút mérése 124
A besugárzási dózis mérése elektronegyensúly esetén 124
Az elnyelt dózis közvetlen mérése 125
Az elnyelt dózis meghatározása Bragg-Gray-féle mérési elv alapján 125
Dózismérők 127
A gázionizáció elvén alapuló dózismérők 127
Kaloriméterek 128
Kémiai dózismérők 128
Filmdozisméterek 129
Szilárdtest-dózismérők 129
Dózisszámítások 133
Dózisszámítás külső besugárzásnál 133
Inkorporált radioaktív izotópok dózisszámítása 135
Dózisszámítási példák 138
Irodalom 142
Sugárvédelem (Fehér László) 144
A sugárvédelem célja és feladatai 144
A sugárvédelem adminisztratív rendszere 145
A sugárvédelem gyakorlata 149
A megengedhető maximális dózisterhelések (MMD) 149
Megelőzés 153
Sugárvédelmi célok konkrét megvalósítása 159
Véletlen baleseti helyzetek megoldása 164
Az izotóplaboratóriumokkal szemben támasztott építészeti követelmények 168
A radioaktív hulladékok kezelése 169
Szilárd radioaktív hulladékok 170
Biológiai radioaktív hulladékok 171
Folyékony radioaktív hulladékok 171
Légnemű radioaktív hulladékok 172
A radioaktív hulladékok elhelyezése 172
Irodalom 173
Klinikai sugárbiológiai szempontok az izotóptechnikában (Dr. Mózsa Szabolcs) 174
A biológiai sugárhatás elméletei 174
A sugárhatás biofizikai jellemzése 175
Sejt-sugárbiológia 176
Az emlőssejt lineáris makromolekuláinak sugárkárosodása 177
Az emlőssejtek sugárérzékenysége 178
Sejtpopuláció és differon 182
A klinikai sugárbiológia néhány fontosabb alaptörvénye 184
A humán sugárbetegség kórélettani és klinikai osztályozása 186
Az izotópinkorporációs balesetek klinikai aspektusa 190
Sugárbalesetek és krónikus sugárterhelések laboratóriumi diagnosztikája 191
A humán sugárbetegség gyógyításának alapelvei és jelenlegi lehetőségei 193
Irodalom 195
Praktikum (Fehér László és Dr. Krasznai István) 197
Laboratóriumok üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos gyakorlati ismeretek (Fehér László) 197
Laboratórium engedélyezése 197
Laboratóriumi munkarendek 197
Dozimetriai szolgálat 198
Orvosi ellenőrzés 199
Nyilvántartások 199
Szakképesítések 201
Műszerajánlások, normatívák, szervizlehetőségek (Dr. Krasznai István) 201
Radioaktív anyagok rendelésével, adminisztrációjával, tárolásával kapcsolatos gyakorlati tennivalók (Dr. Krasznai István) 207
Radioaktív anyagok rendelése 207
Az izotópszállítmányok átvétele 212
Az izotópszállítmányok kibontása 213
A radioaktív anyagok használatával, kezelésével kapcsolatos adminisztrációk 213
Az izotópkinetikai folyamatok modellezése, rekeszanalízis (Dr. Kanyár Béla) 217
Rekesz- (kompartment-) modellek 217
A rekesz és rekeszrendszer fogalma 218
A rekeszrendszer matematikai leírása 219
Rekeszrendszerek jellemzői, paraméterei 226
Rekeszmodellek alkalmazhatóságáról 228
A kinetikai paraméterek becslése, a modell és az adatok illesztése 229
Egyenes és egyenessé transzformálható függvények illesztése 230
Paraméterekben nemlineáris függvények illesztése és a paraméterek becslése 233
Irodalom 236
A vörösvérsejtek iontranszportjának izotópkinetikai vizsgálata (Dr. Györgyi Sándor) 237
Kétrekeszes izotópkinetikai modell alkalmazása 238
Háromrekeszes izotópkinetikai modell alkalmazása 240
Irodalom 244
A szöveti véráramlás mérése diffuzibilis indikátorokkal (Dr. Nyáry István és Dr. Hamar János) 245
Elméleti bevezetés 245
Gyakorlati alkalmazás 248
Az ún. "clearence" vagy kimosási módszer 248
Kvantitatív autoradiográfia 254
In vivo "autoradiográfia" (komputeres tomográfia) 255
Összefoglalás, megjegyzések 256
Irodalom 257
Radioizotópos módszerek az enterális felszívódás és a vérgörbék vizsgálatára (Dr. Simon György) 259
Az enterális felszívódás radioaktív izotópos vizsgálati módszerei patányban 259
In vitro módszerek 259
In vivo módszerek 262
Vérgörbék vizsgálata patkányban 265
Irodalom 268
Radiofarmakonok. Az in vitro vizsgálatok elvi és metodikai alapjai (Dr. Kocsár László és Pál Imre) 269
Radiofarmakonok 269
Bevezetés 269
Néhány fontosabb radionuklidgenerátor 271
A gyakorlatban használatos radionuklidgenerátorok 272
Gyógyszerkönyvi követelmények 278
A gyakorlatban elterjedt néhány radiofarmakon részletes ismertetése 280
In vitro izotópos módszerek 287
Radioimmunoassay (RIA) 289
Immunoradiometria (IRMA) 293
Kétoldali analízis (TSA) 295
Kettős-antitest IRMA 296
Irodalom 298
A leszorításos analízisek gyakorlata (Dr. Spät András) 299
A leszorításos analízisek alapelve 299
A kötőfehérje kiválasztásának szempontjai 300
A jelzett antigén kiválasztásának szempontjai 303
Az inkubáció feltételeinek megválasztása 304
A kötött és a szabad hormonfrakció szétválasztása 305
Méréstechnikai szempontok 306
Számítástechnikai feladatok 306
A leszorításos analízis megbízhatóságának kiértékelése 309
Irodalom 313
Dilúciós és clearance elven alapuló diagnosztikai vizsgálatok (Dr. Molnár Gyula) 314
A dilúciós vizsgálatok elve 314
A plazmatérfogat mérése 317
A keringő vértérfogat mérése 317
Az extracelluláris tér mérése 319
Az összvíztér mérése 321
A kicserélhető nátriumtartalom mérése 321
A kicserélhető káliumtartalom mérése 322
Több izotóppal egyidejűleg végezhető mérések 323
A clearance elven alapuló vizsgálatok 324
Az egy-injekciós eljárás 325
A glomeruláris filtráció (GFR) mérése 326
A vesén átáramló plazmamennyiség (RPF) mérése 327
A GFR és az RPF egyidejű meghatározása 327
A májműködés és a májon átáramló vérmennyiség mérése 328
A kimosásos (wash out) clearance 329
Irodalom 330
A centrális keringés radioizotópos vizsgálata (Gyors dinamikus vizsgálatok) (Dr. R. Halmágyi Margit) 332
Bevezetés 332
A vizsgálat elméleti alapjai 333
A radiocirkulográfiás dinamikus szívvizsgálat módszere 338
A radiokardiogram és a jellemző hemodinamikai paraméterek 340
A jobb- és a balkamratérfogat-meghatározás lehetőségei 345
A gammakamerás dinamikus vizsgálatok és kiértékelési lehetőségek az adatfeldolgozó rendszer segítségével 350
A vizsgálatok menete és kiértékelése 352
Összefoglalás 362
Irodalom 363
Pajzsmirigy-diagnosztika és -terápia (Dr. Földes János) 364
In vivo pajzsmirigyműködés-vizsgálatok 364
A pajzsmirigy százalékos radiojódfelvételének és a hormonkidobás sebességének vizsgálata 364
A pajzsmirigy radiojódfelvételén alapuló terheléses vizsgálatok 367
A plazma radioaktivitásának mérésén alapuló vizsgálatok a hormonelválasztás megítélésében 369
A pajzsmirigy szcintigráfiás vizsgálata 370
In vitro radioizotópfelhasználáson alapuló vizsgálatok 372
A "tiroxinkötő fehérje" (TBG) kötőkapacitáson alapuló vizsgálatok 373
Közvetlen hormonmeghatározáson alapuló módszerek 375
A pajzsmirigyműködés vizsgálatának menete 383
Terápiás módszerek 385
Hipertireózis kezelése radiojóddal 385
Rosszindulatú pajzsmirigydaganatok radiojód-kezelése 388
Irodalom 389
Radioaktív izotópok alkalmazása a hematológiában (Dr. Földes János) 390
A vörösvérsejt-élettartam meghatározása 390
Vértérfogat-meghatározás 393
Lépszcintigráfia 394
Vasanyagcsere 395
A vasfelszívódás vizsgálata 395
Vasfelhasználás 396
Vérlemezke-vizsgálatok 403
Fehérvérsejt-rendszer 405
Irodalom 405
A szcintigráfiás diagnosztika alapvonalai (Dr. Hernády Tibor) 406
Májszcintigráfia 407
Statikus májszcintigráfia 407
Funkcionális májszcintigráfia 408
Lépszcintigráfia 409
Hasnyálmirigy-szcintigráfia 409
A vese funkcionális és statikus vizsgálata 410
Funkcionális veseszcintigráfia 410
Statikus veseszcintigráfia 412
Az agy szcintigráfiás vizsgálata 412
A csontszcintigráfia 413
A tüdőszcintigráfia 414
A szív szcintigráfiás vizsgálata 415
Radioizotópos koronarográfia 415
Szívizom-szcintigráfia 416
Tumorszcintigráfia 418
A képalkotó eljárások fejlődési irányai 419
Irodalom 422
Tárgymutató 423

Györgyi Sándor

Györgyi Sándor  további könyvei

70%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1984
Antikvár könyv
1 200 Ft 360 Ft
70%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 500 Ft 750 Ft
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 550 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...