Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Pannon enciklopédia - A magyarság története

Pannon enciklopédia - A magyarság története - Kuczka Péter - Régikönyvek
Pannon enciklopédia - A magyarság története - Régikönyvek Pannon enciklopédia - A magyarság története - Régikönyvek Pannon enciklopédia - A magyarság története - Régikönyvek
(0 vélemény)

Előszó részlet: Nehéz ​időkben, megtorpantan a jövő riasztó bizonytalansága előtt, a múlthoz fordul az értelem, vizsgálni kezdi az események összefüggéseit, a jelenhez vezető utakat es tévutakat, az elhibázott vagy elmulasztott döntéseket, magyarázatra van szüksége a további lépések megtételéhez. Szüksége van erre a változó és válságos korban az egyénnek, a társadalom csoportjainak, rétegeinek, a nemzetnek, a népnek, a földrajzi határok altal meghatározotl terület lakosságának, s mondjuk ki, kissé óvatosabban, hogy szüksége van erre a részeket vagy az összességet képviselni, érdekeket, értékeket megvédeni és kiterjeszteni kívánó vezetőknek is. Szükségünk van az igazi törtenelmünkre. Hangsúlyozni kell ezt azért, mert az elmúlt évtizedek tapaszlalatai óvatosságra, bizalmatlanságra intenek bennünket. Történetírásunkat szinte minden részletében olyan ideológia és olyan politikai hatalom határozta meg, amely megengedte, sőt gyakran megkövetelte a torzítást, a zavaró elemek kihagyását, elfelejtését, a tényeknek, eseményeknek napi célok érdekében történő átcsoportosítását, röviden és egyszerűen szólva a megfontolt és szándékolt, vagy sok esetben a megfontolatlan és szándéktalan hamisítást. Érvényes volt ez különösen az utóbbi évszázadokra, de gyakran a korábbi időszakokra is. A hatalom igazolni akarta létét és cselekedeteit, és ehhez sokszor kérte és megkívánta, sokszor meg is kapta a törtenetírás segítséget és támogatását, többkötetes összefoglaló munkáktól egészen az iskolai tankönyvekig. Ehhez járult még az, amit korábbi meghatározásra hivatkozva „pártpolitikai publicisztiká”-nak nevezhetünk. Az újságírás, és nem is a legjobb újságírás módszereit felhasználó történetírás színvonala gyakran a napi sajtó vezércikkeinek feneketlen mélységeibe süllyedt. Kötetünkben szabadulni kívánunk ezektől a hagyományoktól, szabadulni az előítéletektől, a politikai meghatározottságtól, a publicisztikai jellegtől, s mindezeknek még napjainkban is felbukkanó változataitól.

Sorozatcím:
Pannon enciklopédia
Illusztrátorok:
Sasvári Edgár
Borító tervezők:
Szabó Árpád
Kiadó:
Dunakanyar 2000
Kiadás éve:
1994
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Alföldi Nyomda
ISBN:
9638297271
Kötés típusa:
kemény papírkötés, kiadói borítóban
Terjedelem:
381 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 23.00cm, Magasság: 31.00cm
Súly:
1.87kg
Kategória:
Tartalom

ELŐSZÓ Buda—Prága—Bécs 88 A székelyek 170

Háború vagy béke 91 A bölcsőtől a koporsóig 173
A honfoglalás ábrázolása A reneszánsz Iskolák és tanulók 176
a Képes krónikában 8 Magyarországon 93
Muszlimok, zsidók
A MAGYARSÁG SZÜLETÉSE A Jagelló-kor 96 és keresztények 178

Paloták és várak lakói 98 A török kiűzése 181

A magyarság eredete 10 A nemesség 100
A nagy vándorút 12 Az egyházi rend 102 Magyarország 1570-ben.
Magyarország Bethlen Gábor
Élet a keleti szállásokon 14 A városi levegő szabaddá halálakor (térkép) 184
A honfoglalás 16 tesz 104
Magyarország a Török Birodalom
A kalandozások kora 18 Dózsa népe 106 legnagyobb kiterjedése

Berendezkedés A végvárrendszer összeomlása — idejében (térkép) 185
az új hazában 20 Mohács 108 Magyarország a 18. század első

felében (térkép) 186

Szent László alakja az erdőfülei Török sátorbelső 110
templom freskojáról 22 Budavár visszavétele 186
MAGYARORSZÁG A TÖRÖK
KÖZÉPKORI MAGYAR HÓDÍTÁS KORÁBAN ÚJJÁÉPÍTÉS ÉS REFORMKOR

KIRÁLYSÁG
Három részre darabolt Az abszolutizmus
Árpád utódai 24 ország 112 előretörése 188

Szent István, az államalapító 26 Az erdélyi fejedelemség A Rákóczi-szabadságharc 190

Az új rend 28 születése 114 Magyarország a 18. századi
Róma vagy Bizánc 30 A kereszténység Habsburg Birodalomban 193

István után 33 védőbástyája 117 Gazdasági fejlődés
A királyi Magyarország a 18. században 195
Belviszályok kora 36
kormányzata 120 Változó ország,
Nagy változások előtt 38 változó társadalom 198
Az iszlám erős védőgátja 122
Új berendezkedés 40 Egyházak, egyházpolitika,
A hódítás és védelem
Siralmas ének 42 terhei 125 művelődés 201

Új utakon 45 Végvár és csatatér 128 A felvilágosult

Kunok és magyarok 47 Az erdélyi fejedelemség abszolutizmus 202

Az utolsó aranyágacska 50 gazdasága 131 Felvilágosodás
A reformáció 133 és muvelődés 205

A Magyar Királyság A Báthoriak kora A nemzeti ébredés kora 208
Erdélyben 135 Magyarország a francia
a 13. században (térkép) 53 háborúkban 210
A századvég hosszú
Királyok és kiskirályok 54 háborúja 137 Az abszolutizmus
Az Anjou-monarchia 56 A Habsburgok és a magyar és a rendek 212
rendek 140 Az ország népe a feudalizmus
A gazdag ország 58 alkonyán 214
Nagy Lajos 60 A katolikus megújulás
Magyarországon 142 Magyarország gazdasága
A négy égtáj 62 1790-1848 között 216
Erdély virágkora 144
Rendi szervezkedés Mindennapi élet
és kuruc mozgalom 147 a reformkorban 218
A Magyar Királyság.
a 14. században (térkép) 64-65 Az önálló Erdély utolsó A reform programjai 222
évtizedei 149 Politikai küzdelmek 225

Egyházi és világi kultúra 66 Időjárás és hódoltsági táj 151 Művelődés
A magyarok viselt dolgai 68 Az emberi lét ellenségei 153 és polgárosodás 228

Oklevelek — kancelláriák 70 Az ország népe 156 A nem magyar népek nemzeti
Luxemburgi Zsigmond 73 újjászületése 230
Földesúri major — paraszti
Hunyadi János 75 gazdaság 159 Nemzeti kultúra
és polgárosodás 232
Ellenség a délvidéken 78 A nemesek világa 162

Nándorfehérvár 82 Városok és céhek 165

Harc a hatalomért 84 Erdély társadalma Bem a nagyszebeni
Matthias Corvinus 86 és művelődése 168 ütközetben 234


A POLGÁRI MAGYARORSZÁG A dualizmus válságának Vasfüggöny 330
SZÜLETÉSE ÉS VIRÁGKORA elmélyülése 274 A vesztesre mért béke 332

Szellemi élet a dualizmus A szovjetizálás fázisai 334
A márciusi forradalomtól korában 276
az áprilisi törvényekig 236 A hidegháborús
Életmód, szórakozás, világpolitika 336
Az első felelős szabadidő 279
magyar minisztérium 238 A birodalom védelmezői 282 Sztálini típusú diktatúra 338
A nemzetiségi kérdés 240 A Monarchia az európai védelmi Az önkorrekció határai 340
Az önvédelmi háború 242 '56 előzményei 342
rendszerben 284
A független Forradalom
Háború 286 és szabadságharc 345
Magyarország 244 Lövészárok és hadifogság 290
Intervenció és belső
A hátország élete 292 patthelyzet 349
Magyarország II. Józseftől Az összeomlás 294
a szabadságharc végéig Utóvédharc, megtorlás 351
(térkép) 247 A restauráció 354

Magyarország A „vereség diadala" 356
Kolozsvár, 1940 296
az elnyomatás korában Világpolitikai enyhülés 358

(térkép) 247 A KÉT VILÁGHÁBORÚ Kádár pragmatikus

KÖZÖTT szocializmusa 359
Megtorlás és passzív A komfortos kaloda
ellenállás 248 Fegyverszünet negyedszázada 361

Önkényuralom Versailles-ban 298 Bukás és a tárgyalásos
és abszolutizmus 250 Forradalom forradalom 365

Politikai és ellenforradalom 299 Rendszerátalakítás,
helyzetmegítélések 252 Összeomlás és Trianon 302 1990-1994 370

A magyar emigráció 254 A béke évei 306

A gazdaság és a társadalom Az új rendszer két évtizede 308
polgári atalakulása 256 A kormány tagjai az 1990-1994.
Kulturális élet és művelődési Én független akarok évi parlamenti ciklus
maradni 311 időszakában 370
viszonyok 258 A gazdaság a két világháború A kormány tagjai az 1994. évi
Az önkényuralom válsága 260 között 313
Az osztrák—magyar parlamenti választások
Hitler és a magyar után 374
kiegyezés 261 külpolitika 316
A kiegyezés politikai Művelődés és hétköznapi Munkások és alkalmazottak
rendszere 263 élet 320 reáljövedelmének, reálbérének
változásai, valamint
A világégés 322 a fogyasztói árváltozás
Az Osztrák—Magyar Monarchia A második világháború 1950-1992 között
közigazgatási térképe 266 idején 326 (táblázat) 374

A Monarchia az európai
politikában 268 Budapesti utcakép, 1956 228 FÜGGELÉK

A dualizmus nyugalmi
időszaka 270 A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ Őstörténet és honfoglalás 376

Az egyensúly megbomlása 272 UTÁN A szulejmáni ajánlat 379

Kuczka Péter

Kuczka Péter  további könyvei

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...