Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

SH Atlasz - Világtörténelem

SH Atlasz - Világtörténelem - Kinder, Hermann, Hilgemann, Werner - Régikönyvek
SH Atlasz - Világtörténelem - Régikönyvek SH Atlasz - Világtörténelem - Régikönyvek SH Atlasz - Világtörténelem - Régikönyvek SH Atlasz - Világtörténelem - Régikönyvek
(0 vélemény)

E könyv térképgyűjtemény és kronológia egy kötetben, a világtörténet folyását a kezdetektől 1992-ig követi időrendben. Egy-egy nagyobb korszakot egy fejezetbe gyűjtve a fontosabb földrajzi és politikai egységek, államalakulatok, szövetségek szerint tárgyalja a történelmi, gazdasági összefüggéseket. Bal oldalon találjuk a színes ábrákat, térképeket, dinasztikus családfákat, az egyes államok szerkezeti felépítését, grafikonokat és diagrammokat. A jobb oldalon az évszámok kiemelésével tagolt, tömör összefoglalókat találunk. A hagyományos atlaszokkal szemben - ahol egy térképen gyakran sok egymást követő esemény zsúfolódik - ez az atlasz több kis térképen mutatja be az időbeli fázisokat, ami az áttekinthetőséget jelentősen növeli.

Sorozatcím:
Atlasz sorozat 3.
Kiadó:
Athenaeum Kiadó
Kiadás éve:
1999
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Harmadik kiadás
Nyomda:
Gyomai Kner Nyomda Rt.
ISBN:
9638596252
Kötés típusa:
fűzött kemény papír
Terjedelem:
677
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 22.00cm
Súly:
0.85kg
Kategória:
Jelek és rövidítések Forradalmak, polgárháborúk I.
(Kr. c. 133-79) 88
Őstörténet Polgárháborúk II. (Kr. e. 77-44) 90
Az élet kialakulása 11 A polgárháborúk vége (Kr. c. 44-30).
öskókor a principátus 92
Középső és újabb kőkorszak 14 Augustus (Kr. e. 27-Kr. u. 14), irodalom I.94
Kelet 16 Császárkor (14-96), irodalom II. 96
A bronzkor Európában 18 Adoptált császárok (96-192).
Vaskor, kimmcrek és szkíták 20 Severus-dinasztia (193-235) 98
Katonacsászárok. dominátus (235-305) 100
Magaskultúrák Nagy Konstantin és utódai (4. sz.) 102
Egyiptom l-II. (Kr. c. 3000-332) 22 Gazdaság 104
Mezopotámia 1-11I. (Kr. c. 3-1. évezred) 26 Kereszténység 106
Indoeurópaiak, Kréta (Kr. e. 2600-1425) 32
Kis-Ázsia (kb. Kr. e. 2000-546) 34 Korai kőzépkor
Palesztina 1. (Kr. e. 1500-587) 36 Germánok 108
Palesztina II. (Kr. e. 539-Kr. u. 133), Szlávok 110
Fónicia 38 Sztyeppi népek 112
Kína (Kr. e. 1500-Kr. u. 220) 40 Népvándorlás (375-568) 114
India (Kr. e. 3000-kb. Kr. u. 700) 42 Az első germán államok (4-5. sz.) 116
A perzsa világbirodalom (Kr. c. 559-330) 44 Itália (568-1015) 118
Frankok I-II. (485-814) 120
Ókor-Görögország A Frank Birodalom felosztása (9. sz.) 124
Mükénéi kor (Kr. e. 2500-1150), vándorlások 46 Frankok III.: Állam, egyház. hűbéri
Államformák, vallás 48 rendszer 127
A gyarmatosítás (Kr. e. 750-550), lónia Anglia (1066-ig) 128
(Kr. e. 500-ig) 50 Normannok 130
Peloponnészosz (Kr. e. 500-ig) 52 Oroszország (9-13. sz.) 132
Athén (Kr. e. 500-ig) 54 Iszlám I. (750-ig) 134
Perzsa háborúk, az attikai tengeri szövetség Iszlám II. (750-13. sz.) 136
(Kr. e. 5. sz.) A Keletrómai Birodalom (Bizánc. 867-ig) 138
A klasszikus kor kultúrája (Kr. e. 5/4. sz)58 Egyház 140
Athén Periklész korában (Kr. e. 462-429) 59 Szerzetesség 141
Athén, peloponnészoszi háború
(Kr. c. 434-401), Szicília 60 Érett középkor
A polisz felbomlása. Makedónia (Kr. c. Német Birodalom 1. (911-1024) 142
4. sz.) 62 Német Birodalom II., az Ottók császársága 144
Német Birodalom III. (1024-1075),
Ókor-Hellenizmus reformpápaság 146
Nagy Sándor (Kr. c. 336-323) 65 Német Birodalom IV. (1075-1125) 148
A diadokhoszok küzdelmei (Kr. c. 323-280). Egyház, szekták, filozófia (12/13. sz.) 149
diadokhosz-birodalmak I. 66 Keresztes háborúk I-II. 150
Diadokhosz-birodalmak 11. 68 Zsidók 154
Gazdaság, kultúra 70 Kultúra 156
Állam 157
Ókor-Róma Franciaország (987-1270) 158
Előidők, etruszkok (Kr, e. 1000-500) 72 Anglia (1066-1272) 160
Állam 74 Skandinávia (10-13. sz.) 162
Osztályharc, Külpolitika (Kr. e. 494-300) 76 Német Birodalom V. (1125-1190) 164
Közép- és Dél-Itália (Kr. c. 348-272) 78 Lengyelország (960-1320) 166
Összecsapások Karthágóval I. Morvaország, Magyarország, Csehország
(Kr. e. 264-212) 80 (830-1306) 168
Összecsapások Karthágóval II. Német kolonizáció keleten (12/13. sz.) 170
(Kr. e. 212-202) 82 Német Birodalom VI. (1190-1268) 172
Kelet (Kr. e. 200-133) 84 Bizánc (867-1204) 174
Család, polgár, jog, valláS 86 Kína (5-13. sz.). Japán (a 13. sz-ig) 176
Művészet 87 Mongol birodalmak (13/14. sz.) 178


6 Tartalom

Késő középkor Oroszország (1613-1740) 272
Egyetemek, egyház (14/15. sz.) 180 Kína (1644-1796). India (1658-1750) 274
flanza, Velence, Genova (13-15. sz) 182 Amerika (17/18. sz.) 276
Skolasztika, misztika, devotio moderna 184 Felfedezések, v (17/18. sz.) 278
Városok, felségterületek 185 Franciaország. Poroszország (1713-1748) 280
Spanyolország (11-15. sz.) 186 A hétéves háború (1756-1763) 282
Anglia (1272-1485) 188 Oroszország. Lengyelország (1763 titán) 284
Franciaország (1270-1498) 190 A felvilágosult abszolutizmus (18. sz.) 286
Svájc, Burgundia (14/15. sz.) 192
Német Birodalom I-11. ((273-1493): 194 A nagy forradalmak kora
Német Lovagrend. Skandinávia (14/15.sz.) 198 Állam- és gazdaságelméletek 288
Litvánia. Lengyelország. Magyarország USA I-II. (1763-1817) 290
(14/15. sz.) 200 Franciaország I-111. (1774-1799) 294
Oroszország (1325-1613) 202 Európa (1792-1799) 300
Balkán (13-15. sz.) 204
Bizánc (1204-1453) 206 Napóleon kora
Oszmánok (1300-1660) 208 Európa I. (1799-1809) 302
Kína (1264-1368). India (999-1526) 210 Franciaország (1799-1801) 304
Német Birodalom ( 1797-1806 [9]) 306
Korforduló Nagy Britannia (1783-1815) 308
Humanizmus 212 Németország I. (Kultúra, tudomány) 31(1
Reneszánsz 213 Németország II. ( 1807-1814) 311
Gazdaság 214 Európa 11-1V,(1808-1815) 312
Itália (14/15. sz.) 216
Német Birodalom (1493-1519). Itália Restauráció és forradalom
(1494-1516) 218 Politikai eszmék 318
Találmányok, felfedezések. Afrika Nagy-Britannia 1. (1800-1840) 320
(a 16. sz-ig) 220 Európa I. (1815-1830) 322
ősi amerikai kultúrák 222 Németország 1.11815-1848) 324
Amerika (16. sz.) 224 Nagy Britannia II. (1815-1848) 326
Kína (1368-1644. Japán (1338-1639) 226 Franciaország I. (1815-1848) 327
India (1526-1658) 778 Európa 11. (1830) 328
Latin-Amerika (1800-1830) 330
A hitszakadás kora Európa III. (1848) 332
Egyházi viszonyok (15. sz.) 230 Németország II. (1848) 334
A reformáció kezdetei (Luther, Zwingli) 231 Ausztria. Németország III. (1848-1849) 336
Anabaptisták (16. sz.). parasztháború Németország IV. (184-8-1862) 338
(1525-ig) 232
Német Birodalom I. (1521-1555) 234 Nemzetállamok kora
V. Károly birodalma (1519-1556) 236 Zsidóság 340
Kálvinizmus. anglikanizmuS 238 Kultúra. tudomány 342
Katolikus megújulás (16. sz.) 239 Tudomány. technika 343
Európa (16/1 '‚. sz.) 240 Szocializmus 344
Spanyolország (1556-1659) 242 Munkásmozgalom, szociálpolitika 345
Németalföld (1477-1648) 244 Oroszország (1815-1874) 346
Franciaország (1547-1610), Anglia Franciaország (1852-1871) 348
(1485-1603) 246 Itália (1850-1871) 350
Lengyelország (150(-1621). Németország I-II. (1859-1890) 352
Svédország (1513-1629) 248 Ausztria-Magyarország (1867-1914) 356
Német Birodalom II. (1555-1618) 250 Balkán (1871-1908) 358
A harmincéves háború 1-1I. (L618-1648) 252 Európa I. (1871-1914) 360
Európa 11-III. (1815-1914) 362
A felvilágosodás kora Nyugat-Ázsia (1763-1914) 364
Barokk, racionalizmus 256 India (1750-1916) 366
A felvilágosodás 257 Japán (1680-1853). Kína (1797-1911) 368
Franciaország (1610-1697) 258 Latin-Amerika (1830-1914) 370
Francia abszolutizmus (17. sz.) 260 USA (1817-1865) 372
Német Birodalom (1648 után) 262 Afrika (19. század) 374
Ausztria, Magyarország (1663-1740) 264
Anglia I. (1603-1688) 266 Az imperializmus kora
Anglia 11. (1688-1742), spanyol Kolonializmus, fejlett kapitalizmus
örökösödési háború (1701-1714) 268 (1880-1914) 376
Svédország (1632-1721) 270 Munkásmozgalom 378


Munkásmozgalom. pacifizmus 379 Tengeri és légiháború; gazdaság
Nagy-Britannia I. (1814-1914) 380 (1939-1945) 478
Nagy-Britannia II. (1848-1914) 382 Észak-Afrika. Balkán (1940-1942) 480
Franciaország I. (1870-1914) 383 Náci antiszemitizmus és »Endlösung«
Franciaország II. (1830-1914) 384 (1933-1945) 482
Németország I. (1871-1914) 386 A keleti front (1941-1942) 484
Németország II. (1890-1914) 388 Ellenállás (1939-1945) 486
Oroszország L Belpolitika (1874-1914) 389 A szövetségesek konferenciái (1941-1945) 487
Oroszország II. ( (815-1914) 390 Észak-Afrika. Olaszország, Balkán
Japán (1853-1912) 392 (1942-1945) 488
USA (1685-1914) 394 Keleti és nyugati hadszíntér (1941-1944) 490
Olaszor•.'; (1872-1915) 396 A Német Birodalom össszeomlása (1945) 492
Balkán (1908-1913) 398 Csendes-óceáni hadszíntér (1941-1945) 494

Első világháború A második világháború után
Okai. felelősség, júliusi válság (1914) 400 Nemzetközi politika 496
Szövetségek. háborús célok (1914-1918) 401 Menekültek 498
Nyugati és keleti hadszíntér (1914-1917) 402 ENSZ 1-II. (1945-1965) 500
Mellékhadszíntcrek. béketőrekvések Szovjetunió I-II. (1945-1965) 504
(1914-1917) 404 Európa I. (1945-1965), Közel-Kelet I.
Politikai válságok, orosz forradalom (1917) 406 (1945-1965) 507
A háború vége (1918) 408 Népi demokráciák I-111. (1945-1965) 508
Békekötések(1918-1920) 410 Kína, Japán (1945-1965) 512
Korea, Indokína (1945-1965) 514
A két világháború között Szövetségi rendszerek (1945-1965-ig) 516
Politikai problémák (1918-1939) 412 USA I. (1945-1960) 518
Népszövetség (1919-1946) 414 USA 11. (1961-1965) Kanada (1945-1965) 520
Európa I. (1919-1936) 416 Európa II-111. (1945-1965) 521
Nemzetközi kommunizmus 418 Nagy-Britannia (1945-1965). Francia
Szovjetunió I. (1918-1924) 420 ország I. (1944-1946) 524
USA I. (1919-1933) 422 Franciaország II. (1946-1965), Benelux
Nagy-Britannia 1. (1918-1929) 424 államok (1945-1965) 525
Németország I-II. (1918-1930) 426 Németország I-1V. (1945-1965) 526
Európa II-111.(1918-1939) 430 Közel-Kelet II. (1945-1965) 534
Lengyelország (1914-1939) 432 Palesztina-lzrael (1933-1965) 536
Európa IV-V. (1918-1938) 434 Fejlődő országok (1945-1965) 538
Olaszország (1919-1939) 436 Délkelet-Ázsia L (1945-1965) 540
Spanyolország (1917-1939). Portugália Dél-Ázsia I. (1945-1965) 542
(1911-1945) 438 Afrika (1945-1965) 544
Európa VI-V11. (1918-1939) 440 Latin-Amerika (1945-1965) 548
Törökország (1918-1945) 444 Leszerelés (1945-1990) 550
Nyugat-Ázsia (1916-1941) 446 Szövetségi rendszerek (1966-1990) 551
Közép- és Délkelet-ázsia (1918-1944) 447 ENSZ III. (1966-1990) 552
Brit közösség (1919-1939) 448 Európa IV. (1966-1990) 554
Kína (1912-1945) 450 Szovjetunió III. (1966-1990) 556
Japán (1912-1941) 452 Népi demokráciák 1V-V. (1966-1990) 558
Latin-Amerika (1918-1945) 454 Európa V-VIII. (1966-1990) 561
Afrika (1914-1939) 456 Németország V-V11. (196(-1990) 568
Tanulmányok és felfedezések 458 Közel-Kelet (1966-1990) 574
Fasizmus Olaszországban 460 Dél-Ázsia II. (1966-1990) 577
Nemzetiszocializmüs Németországban 461 Távol-Kelet (1966-1990). Ausztrália
Világgazdaság és válság (1919-1939) 462 (1966-1990) 578
USA II. (1933-1945) 464 Délkelet-Ázsia II. (1966-1990) 580
Szovjetunió II. (1924-1939) 466 Észak-Amerika (1966-1990). karibi térség
Nagy-Britannia 11. (1919-1940) 468 (1966-1990) 582
a (1931-1940) 469 Latin-Amerika 1I-III. (1966-1990) 584
NémetországIII-V. (1930-1940) 470 Afrika 111-1V. (1966-1990) 587
Második világháború Századvég (1990-1999) 592
»Villámháborúk« (1939-1940) 476 Mutató 623


Kinder, Hermann

Kinder, Hermann  további könyvei

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...