Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Didaktika Elméleti alapok a tanítás tanulásához

Didaktika - Réthy Endréné, Nahalka István, M. Nádasi Mária, Falus Iván, Golnhofer Erzsébet, Kotschy Beáta, Petriné Feyér Judit, Szivák Judit - Régikönyvek
Didaktika - Régikönyvek Didaktika - Régikönyvek Didaktika - Régikönyvek Didaktika - Régikönyvek Didaktika - Régikönyvek
(1 vélemény)
Kiadó:
Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás éve:
2006
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Alföldi Nyomda Rt.
ISBN:
9631952967
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
550 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.00kg
Kategória:
ELŐSZÓ a hatodik, átdolgozott kiadáshoz 7
I. fejezet: OKTATÁSELMÉLETI IRÁNYZATOK (Réthy Endréné) 11
Az oktatáselmélet értelmezése 12
Az oktatás hétköznapi felfogása 12
Az oktatás tudományos megközelítése 12
Az oktatáselmélet tudományos megközelítése 12
A tudomány előtti elképzelések, filozófiai gyökerek és a gyakorlat 13
A megszülető pedagógiai diszciplína „oktatáselméleti" koncepciója 14
A társadalmi igényekhez igazodó irányzatok 18
Az oktatáselmélet differenciációjához kapcsolódó irányzatok 19
Szociológiai irányzatok 19
Pszichológiai irányzatok 20
Lingvisztikai, interakciós, kommunikációs irányzat 21
Az oktatáselmélet integrálódásához kapcsolódó irányzatok 21
Kibernetikai, rendszerszemléleti irány 21
Az oktatás hatékonyságát segítő irányzatok 22
A curriculáris didaktikai irányzat 24
Napjaink alternatív irányzatai 25
Az iskolák filozófiájában, szellemiségében, kitűzött céljaiban mutatkozó
altemativitás 27
Alternativitás az oktatás tartalmában 28
A szervezeti formák alternativitása 28
A módszerek altemativitása 29
Alternatív eszközök 29
A posztmodern irányzat 31
Elmélet kontra gyakorlat 32
Összefoglalás 33
Feladatok 33
Irodalom 34
II. fejezet: AZ OKTATÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA
(Nahalka István) 37
Az oktatás társadalmi meghatározottságának értelmezési keretei 38
Az iskola funkcióinak leírása 38
Az oktatás funkcióiról a szociológiai megközelítésből kiindulva 38
Az esélyek egyenlőtlensége értelmezésének elméleti keretei 43
A társadalmi meghatározottság érvényesülésének eszközei, folyamatai 46
Válaszok a „kiket tanítunk?" kérdésre 46
A nevelés intézményrendszerének társadalmi szabályozása 46
A pedagógiai fejlesztés szabályozása 47


A társadalmi egyenlőtlenségek kezelése a tanítás-tanulás folyamatában 49
Az iskolarendszer befolyásoló szerepe 49
Szelekciós hatások a tanítási-tanulási folyamatban 51
Összefoglalás 53
Feladatok 54
Irodalom 55
III. fejezet: A TANULÓ (GolnhoferEnzsébet)
Bevezetés 58
A gyermek- és azifjúkor a változó időben 59
A tanulók és az iskolák 60
A pedagógusok gyermek- és tanulószemléletét befolyásoló tényezők 62
Elvek, problémák az egyéni sajátosságok értelmezésében 64
A tanulók megismerése, megértése 66
A megismerés szempontjai 66
A megismerés folyamata és módszerei 69
A megismerés korlátai, akadályai
Összefoglalás 74
Feladatok 75
Irodalom -5
IV. fejezet: A PEDAGÓGUS(Falus Iván) -9
Bevezetés 80
A kedvelt, eredményes pedagógusra jellemző tulajdonságok 82
Az alapvető személyiségvonások, az alapképességek 82
A pedagógiai képességek 84
A gyakorlati készségek 85
A pedagógiai gondolkodás, a pedagógiai döntések 88
A pedagógiai tudás 90
A sémák, az intuíció 90
A pedagógiai tudás jellege 91
A pedagógiai tudás tartalma 93
A reflektív gyakorlat 95
Összefoglalás 99
Feladatok 100
Irodalom 100
V. fejezet: A TANULÁS (Nahalka István) 103
Bevezetés 104
A tanulás mint hétköznapi fogalom 104
A tanulás meghatározása 104
A tanulásra vonatkozó tudományos nézetek fejlődése 105
A tanulásról alkotott felfogás az ókorban és a középkorban 105
Az empirizmus hatása, a szemléltetés pedagógiája
A tanulás folyamatáról alkotott elképzelések jelentős átalakulása a 20. század
első felében, a cselekvés pedagógiája
A kognitivizmus más útjai, a konstruktivista pedagógia megszületése
A tanulási folyamat mint konstrukció IZI


A tanulás irányítása a korszerű pedagógiai elképzelésekben 126
A cselekvés pedagógiája és a konstruktivista pedagógia kiemelt szerepe 126
A gyerekek személyisége, valamint ismeretstruktúrái megismerésének
fontossága 127
A differenciálás jelentősége 127
A tanulás logikája a két szemléletben 127
A gazdag módszeregyüttes alkalmazásának jelentősége 129
A tanítás életszerűségének biztosítása 129
Összegzés: a két elsősorban ajánlott tanulásfelfogás összehasonlítása 130
Összefoglalás 133
Feladatok 133
Irodalom 134
VI. fejezet: AZ OKTATÁS CÉLRENDSZERE (Kotsc Beáta) 137
Bevezetés 138
Az oktatási cél fogalma 139
Az oktatási cél funkciói 143
Az oktatás céljainak kiválasztása 144
A társadalmi értékek, szükségletek, tevékenységek hatása az oktatási célok
kiválasztására 144
A nevelésfilozófiai nézetek hatása az oktatási célok kiválasztására 146
A tanulóra és a tanítási-tanulási folyamatra vonatkozó ismeretek hatása az
oktatási célok kiválasztására 148
Az oktatási célok osztályozása 150
Az általános célok konkrét követelményekké alakítása 158
Összefoglalás 161
Feladatok 161
Irodalom 163
VII. fejezet: AZ OKTATÁS TARTALMA (Nahalka István) 165
Bevezetés 166
Az oktatás tartalmának történeti alakulása a társadalmi igények változása
szempontjából 169
Az oktatás tartalmának történeti alakulása a gyermek szempontjának
érvényesülése szerint 170
Az oktatás tartalmának „forrásvidékei" 173
A társadalom igényeinek figyelembevétele az oktatás tartalmának
meghatározásában 174
A tudományok és a művészetek szerepe az oktatás tartalmának
meghatározásában 176
Az oktatás tartalma és a mindennapi élet vagy másképpen: a közvetlen
társadalmi környezet igényei 180
Az oktatás tartalma és a fejlődéslélektan követelményei 181
Az oktatás tartalma és a differenciálás 184
Az oktatási tartalom kiválasztásának módszerei 185
Összefoglalás 187
Feladatok 187
Irodalom 189


fejezet: A TANTERV (Ballér Eitisr) 191
Bevezetés 19:
A tanterv értelmezésének változásai, pedagógia, összefüggései. 193
Az oktatás tartalma a tantervben; kiválasztásának fő szempontjai 195
Az oktatási tartalom elrendezésének tantervi modelljei 19-
tantervi értékelés szerepe, • jellemzői Yr
A tantervi értékelés átfogó szerepe 3.13
A tantervi értékelés és követelmények szoros kapcsolata
A tantená értékelés objektív és szubjektív alapjainak párhuzamos
megerősödése 204
Újabb tendenáák a tantervelmek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött
szerepében 205
A tantetvelmélet 19-20. száz~tározó koncepcióinak áttelüntése "143
_X tantervelmélet kezdetei "11
A tanterveltnélet• szakaszai a 20. században 211
összefoglalás ""16
Feladatok 216
Irodalom
DC. fejezet: AZ OICTATÁSI FOIXAMAT tRitby Endfixe) "19
Bevezetés 231
Az oktatási folyamat különböző szempontú megközelítése
Az oktatási folyamat
Az önszabálvozást kiépítő oktatási folyamat 223
Tantírgyi tartalom tudásának folyamata
A tanulni tudást és tanulási motivációt kifejlesztő folyamat
A tanulási mouvác.iót fejlesztő folyamat 23-;
A kognitív stratégia, metakogníció 230
Nlotivációs stratégia 232
A kogrütív önszabah..-ozó stratégia 233
Motivációs önszabályozó stratégia 235
összefoglalás 238
Feladatok 23Q
Irodalom 240

X. fejezet: AZ OKTAT:.-kS STRATÉGIÁI IS MÓDSZEREI (Fabo. hein) ‚43
Bevezetés '+4,4
Az oktatási stratégia fogalma
Az oktatási stratégiák fajtái. 24-
Célkózpontú stratégiák
Szabilyozáselméleti stratégük 251
Az oktatást módszer fogalma 255
módszerek csoportostsa, osztályozása 236
Oktatási módszerek
Az előadás 25.
A magyarázat 26
Az elbeszélés 26-
tanulók kiselőadásai 26-
.X megbeszélés ‚6s


Réthy Endréné

Réthy Endréné  további könyvei

Az Ön véleménye

Vélemények a könyvről

  • 2019.01.26. 14:08

    A mai egyetemi képzés legjobb didaktikai kézikönyve, ott a helye minden oktatásban dolgozó értelmiségi kezében.