Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Didaktika Elméleti alapok a tanítás tanulásához

Didaktika - Réthy Endréné, Nahalka István, M. Nádasi Mária, Falus Iván, Golnhofer Erzsébet, Kotschy Beáta, Petriné Feyér Judit, Szivák Judit - Régikönyvek
Didaktika - Régikönyvek Didaktika - Régikönyvek Didaktika - Régikönyvek Didaktika - Régikönyvek Didaktika - Régikönyvek Didaktika - Régikönyvek Didaktika - Régikönyvek
(1 vélemény)
Kiadó:
Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás éve:
2000
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
3. kiadás
Nyomda:
Kő-Print Nyomdaipari Kft.
ISBN:
9631911284
Kötés típusa:
fűzött keménykötés
Terjedelem:
539
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
ELŐSZÓ 7

I. fejezet: OKTATÁSELMÉLETI IRÁNYZATOK (Réthy Endréné) 9

Az oktatáselmélet értelmezése I 0

Az oktatás hétköznapi felfogása 10

Az oktatás tudományos megközelítése 10

Az oktatáselmélet tudományos megközelítése 11

A különböző oktatáselméleti irányzatok felosztására tett próbálkozások 11

A tudomány előtti elképzelések, filozófiai gyökerek és a gyakorlat 13

A megszülető pedagógiai diszciplína „oktatáselméleti" koncepciója 14

A tapasztalati pszichológiai szálak 16

Herbart koncepciója 16

Diesterweg felfogása 17

Értékelméleti irányzat 18

A társadalmi igényekhez igazodó irányzat 18

Az oktatáselmélet differenciációjához kapcsolódó, a különböző társtudományok

eredményeire interdiszciplinárisan építő irányzatok 20

Szociológiai irányzat 20

Pszichológiai irányzatok 21

Információelméleti, kibernetikai irány 22

Lingvisztikai, interakciós, kommunikációs irányzat 22

Az oktatáselmélet integrálódásához kapcsolódó irányzatok 23

A tanítás-tanulás rendszerszemléletű modellje 23

Az oktatás hatékonyságát segítő irányzatok 23

A curriculáris didaktikai irányzat 26

Napjaink alternatív irányzatai 27

Az iskolák filozófiájában, szellemiségében, kitűzött céljaiban mutatkozó alternativitás 29

Alternativitás az iskolák struktúrájában 30

Alternativitás az oktatás tartalmában 31

A szervezeti formák alternativitása 31

A módszerek alternativitása 31

Alternatív eszközök 32

A posztmodern irányzat 33

Elmélet kontra gyakorlat 35

Összefoglalás 35

Feladatok 36

Irodalom 36

II. fejezet: AZ OKTATÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA (Nahalka István) 45

Bevezetés 46

Az oktatás társadalmi meghatározottságának értelmezési keretei 46

A társadalmi meghatározottság kérdése a neveléstörténetben 54

A társadalom és az oktatási folyamatok közötti meghatározó viszony

A pedagógiai fejlesztés lehetőségei és korlátjai a tanítás-tanulás folyamatában

A társadalmi egyenlőtlenségek kezelése a tanítás-tanulás folyamatában Yi

Az oktatás társadalmi meghatározottsága az ezredforduló Magyarországán, folyamatok és
_
feladatok 68

Összefoglalás 72


Feladatok "4
Irodalom '7;

III. fejezet: A TANULÓ (Golnhojer Erzsébet) 77
Bevezetés 78
A gyermekstátus értelmezése 78
A pedagógus gyermekszemléletét befolyásoló tényezők 80
Szempontok az egyéni különbségek értelmezéséhez 83
A gyermek megismerése, megértése 85
Összefoglalás 92
Feladatok 92
Irodalom 93

IV. fejezet: A PEDAGÓGUS (Falus Iván) 96
A pedagógiai hatékonyság összetevői 97
A kedvelt, eredményes pedagógusra jellemző tulajdonságok 99
Az alapvető személyiségvonások, az alapképességek 99
A pedagógiai képességek 101
A pedagógiai tudás szintjei és típusai 102
A gyakorlati készségek 104
A pedagógiai gondolkodás, a pedagógiai döntések 107
A tanári hitek és filozófiák 110
A reflektív tanár 111
Összefoglalás 113
Feladatok 114
Irodalom 115
V. fejezet: A TANULÁS (Nahalka István) 117
Bevezetés 118
A tanulás mint hétköznapi fogalom 118
A tanulás meghatározása 118
A tanulásra vonatkozó tudományos nézetek fejlődése 120
A tanulásról alkotott felfogás az ókorban és a középkorban 120
Az empirizmus hatása, a szemléltetés pedagógiája 121
A tanulás folyamatáról alkotott elképzelések jelentős átalakulása a 20. század első
felében, a cselekvés pedagógiája 128
Újabb kognitív forradalmak, a konstruktív pedagógia megszületése 134
A tanulás irányítása a korszerű pedagógiai elképzelésekben 145
A cselekvés pedagógiája és a konstruktív pedagógia kiemelt szerepe 14.5
A gyerekek személyisége, valamint ismeretstruktúrái megismerésének fontossága
A differenciálás jelentősége T 6
A tanulás logikája a két szemléletben 147
A gazdag módszeregyüttes alkalmazásának jelentősége 149
A tanítás életszerűségének biztosítása 149
Összegzés: a két elsősorban ajánlott tanulásfelfogás összehasonlítása 150
Összefoglalás 153
Feladatok 154
Irodalom 155

VI. fejezet: AZ OKTATÁS CÉLRENDSZERE (Kotschy Beáta) 159
Bevezetés 160
Az oktatási cél fogalma 161
Az oktatási cél funkciói 165
Az oktatás céljainak kiválasztása 166
A társadalmi értékek, szükségletek, tevékenységek hatása az oktatási célok 167
A nevelésfilozófiai nézetek hatása az oktatási célok kiválasztására 169
A tanulóra és a tanulási-tanítási folyamatokra vonatkozó ismeretek hatása az oktatási
célok kiválasztására 171


Az általános célok konkrét követelményekké alakítása 182
Összefoglalás 185
Feladatok 185
Irodalom 187

VII. fejezet: AZ OKTATÁS TARTALMA (Nahalka István) 190
Bevezetés 191
Az oktatás tartalmának alakulása a nevelés történetében 195
Az oktatás tartalmának történeti alakulása a társadalmi igények változása
szempontjából 195
Az oktatás tartalmának történeti alakulása a gyermek szempontjának érvényesülése
szerint 196
Az oktatás tartalmának „forrásvidékei" s e források „felhasználásának" kritériumai 700
A társadalom igényeinek figyelembevétele az oktatás tartalmának meghatározásában 701
Az oktatás tartalma és a tudományok anyaga, tudomány és oktatás kapcsolata 704
Az oktatás tartalma és a mindennapi élet vagy másképpen: a közvetlen társadalmi
környezet igényei 708
Az oktatás tartalma és a fejlődéslélektan követelményei 211
Az oktatás tartalma és a gyermek 214
Az oktatás tartalmának alakulása az ezredforduló Magyarországán 215
Összefoglalás 217
Feladatok 218
Irodalom 219

VIII. fejezet: AZ OKTATÁSI FOLYAMAT (Réthy Endréné) 221
Bevezetés 222
Az oktatási folyamat 223
Az oktatási folyamat különböző szempontú megközelítése 224
Nagy Sándor felfogása az oktatási folyamatról 225
Aebli az oktatási folyamatról 776
Az oktatási folyamat feltárásának rendszerszemléletű megközelítése 728
Az önszabályozást kiépítő oktatási folyamat ‚99
A nem tudástól a tudásig vezető folyamat. A tantárgyi tartalom tudása 30
A tanulók önálló tanulni tudását kifejlesztő folyamat 237
A kognitív önszabályozás stratégiáját kialakító folyamat 243
A kognitív önszabályozó stratégia 747
A tanulási motiváció önszabályozását kialakító folyamat 251
Az oktatási folyamatot motiváló modell 255
Az eredményes tanuláshoz szükséges megfelelő pszichológiai előfeltételek
megteremtése a tanítási órákon. 255
Az oktatási folyamat motiváló modelljeinek pedagógiai céloktól függő differenciált
alkalmazása g 57
A differenciáció és individualizáció fokozott érvényesítése 259
A tanári-tanulói interakció optimális szervezése 760
A differenciált teljesítményértékelés. A tanulási eredmények diagnózisa 262
Összefoglalás 264
Feladatok 265
Irodalom 267

IX. fejezet: AZ OKTATÁS STRATÉGIÁI ÉS MÓDSZEREI (Falus Iván) 271
Stratégia — módszer — eljárás 272
Oktatási stratégiák 275
A) Célközpontú stratégiák 275
B) Szabályozáselméleti stratégiák 779
Az oktatási módszer fogalma 783
A módszerek csoportosítása, osztályozása 284
Oktatási módszerek 285


Az előadás 286
A magyarázat 290
Az elbeszélés 295
A tanulók kiselőadásai 296
A megbeszélés 296
Vita 301
Szemléltetés 303
A projektmódszer 306
A kooperatív oktatási módszer 308
A szimuláció, a szerepjáték és a játék 309
Házi feladat 311
A módszerek kiválasztása 313
Összefoglalás 317
Feladatok 318
Irodalom 319
X. fejezet: AZ OKTATÁS ESZKÖZEI, TÁRGYI FELTÉTELEI (Petriné Feyér Judit) 323
A taneszköz fogalma 324
A taneszközök története 326
A taneszközök lehetséges csoportosítása 329
Taneszközök a tanítási-tanulási folyamatban 332
Taneszközök a tanítási órán 337
Összefoglalás 342
Feladatok 343
Irodalom 343
Xl. fejezet: AZ OKTATÁS SZERVEZETI KERETEI ÉS FORMÁI (M. Nádasi Mária) 345
Az oktatás szervezeti keretei 346
Az osztály a tanítás-tanulás társas közege 346
Az osztályba sorolás szempontjai 348
Koedukáció az osztályban 350
Az osztálylétszám és az oktatás eredményessége 353
Az oktatás egyéb szervezeti keretei 355
Az oktatás szervezeti formái 357
A tanítási óra időtartama 357
Rituálék a tanítási órán 358
Az órarend 359
A tanítási órák pedagógiai rendszere 360
A tanítási óra menete 360
Az oktatás más szervezeti formái 363
Összefoglalás 363
Feladatok 364
Irodalom 365
XII. fejezet: AZ OKTATÁS SZERVEZÉSI MÓDJA] ÉS MUNKAFORMÁI (M. Nádasi Mária) 368
A szervezési mód és munkaforma értelmezése 369
A frontális munka 369
A frontális munka lényege 369
A frontális munka megjelenése a nevelés történetében 370
A frontális munka jelenleg is az oktatás domináns szervezési módja 370
A frontális munka hatása a résztvevőkre 372
Az egyéni munka 374
Az egyéni munka lényege és változatai 374
Az egyéni munka történeti szempontból 376
Az egyéni munka a gyakorlatban 377
Az egyéni munka hatása a résztvevőkre 378
A párban folyó tanulás 379


A párban folyó tanulás lényege és változatai 379
A párban folyó tanulás történeti szempontból 379
A párban folyó tanulás a gyakorlatban 380
A párban folyó tanulás hatása az érintettekre 381
A csoportmunka 382
A csoportmunka lényege 382
A csoportmunka történeti szempontból 382
A csoportmunka a gyakorlatban 383
A csoportmunka hatása a résztvevőkre 384
A szervezési módok szimultán alkalmazásáról 385
Összefoglalás 387
Feladatok 387
Irodalom 389
XIII. fejezet: A PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS (Golnhofer Erzsébet) 392
1. Az értékelés fogalmának alakulása 393
Az értékelés funkciói 396
Visszacsatolás — hatékonyságnövelés 396
A diagnosztikus, a formatív és a szummatív értékelés 400
Minősítés — szelektálás — társadalmi megmérettetés 401
Az értékelés tájékoztatás 402
Az értékelés szerepe a személyiségfejlődésben, fejlesztésben 402
A viszonyítás problémája 404
Az értékelés folyamata 405
A célmegfogalmazás 406
Információgyűjtés 406
Az információk értelmezése 407
Megítélés, becslés, mérés 409
Mérésmetodológiai követelmények 410
Külső és belső értékelés 412
Az értékelők 412
Összefoglalás 413
Feladatok 414
Irodalom 414
XIV. fejezet: TANULÁSSZERVEZÉS (Szipák Judit) 418
A tanár szervezőtevékenységét meghatározó elméleti megközelítések 419
A szervezési és tanítási problémák megkülönböztetése 422
A szervezés tevékenységformái 423
A preventív munkaszervezés 423
A tanuló, tanulócsoport zavaró viselkedésének kezelése 427
Nem célravezető szervezési-irányítási eljárások, tanári gyakorlatok 431
Összefoglalás 432
Feladatok 433
Irodalom 434
XV. fejezet: A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEK (Petriné Feyér Judit) 435
A különleges bánásmódot igénylő gyermek fogalma, csoportosításuk 436
Speciális tanulási nehézséggel rendelkező tanulók 437
Integrált nevelés az oktatási intézményekben 439
A tehetséges tanulók 445
A tehetségnevelés, tehetségfejlesztés 450
A differenciált oktatás 458
Összefoglalás 459
Feladatok 460
Irodalom 461


XVI. fejezet: AZ ISKOLAI OKTATÓMUNKA TERVEZÉSE (Kotscby Beáta)
465
A tervezési tevékenység sajátosságai
466
A tervezés modelljei
467
Az oktatástervezés szintjei
470
A tervezés országos szintje. Központi tanterv, a Nemzeti alaptanterv
470
A tervezés intézményi szintje. Pedagógiai program — helyi tanterv
478
A pedagógusok egyéni tervei. Tanmenet — tematikus terv — óravázlat
481
Összefoglalás
486
Feladatok
486
Irodalom
487
XVII. fejezet: A KEZDŐ PEDAGÓGUS (Szivák Judit)
489
A kezdő tanárok legfontosabb problémái
491
A kezdő és tapasztalt tanár tevékenységében, gondolkodásában megfigyelt alapvető
különbségek
492
Tervezés
492
Észlelés — információfeldolgozás
44492
455 9(0999) .7.'82533
Interaktív tevékenység
Döntési folyamatok, kognitív struktúrák
Tanári attitűd
496
Milyen tanár vagyok?
Mire törekedjen, mit tehet a kezdő tanár?
500
Önelemző eljárások, fejlesztő technikák
Összefoglalás
Feladatok
509
Irodalom
S 11
NÉVMUTATÓ
5 13
TÁRGYMUTATÓ
521


Réthy Endréné

Réthy Endréné  további könyvei

Közvetett ráhatás a csoportmunkában - Bábosik István, M. Nádasi Mária - Régikönyvek
legjobb ár
480 Ft 200 Ft (58%)
Antikvár könyv
Pedagógiai Ki Kicsoda - Báthory Zoltán, Falus Iván - Régikönyvek
10%
900 Ft 810 Ft (10%)
Antikvár könyv
Az esettanulmány - Golnhofer Erzsébet - Régikönyvek
10%
4 000 Ft 3 600 Ft (10%)
Antikvár könyv
Hazai pedagógiai nézetek 1945-1949 - Golnhofer Erzsébet - Régikönyvek
30%
1 200 Ft 840 Ft (30%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Vélemények a könyvről

  • (2006Nemzeti Tankönyvkiadó) 2019.01.26. 14:08

    A mai egyetemi képzés legjobb didaktikai kézikönyve, ott a helye minden oktatásban dolgozó értelmiségi kezében.