Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyar alkotmánytörténet

Magyar alkotmánytörténet - Mezey Barna - Régikönyvek
Magyar alkotmánytörténet - Régikönyvek Magyar alkotmánytörténet - Régikönyvek Magyar alkotmánytörténet - Régikönyvek Magyar alkotmánytörténet - Régikönyvek Magyar alkotmánytörténet - Régikönyvek Magyar alkotmánytörténet - Régikönyvek
(2 vélemény)

Az alkotmány történeti felfogása, mely nem a kartális megfogalmazódáshoz köti a constitutiót, hanem az állami élet szerves fejlődésében kialakuló és érvényesülő általános alkotmányos elvek jelenlétéhez, képezi a Magyar alkotmánytörténet szerkesztési koncepciójának alapelvét. A zömében Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem magyar jogtörténészei által írott munka a magyarság nemzetségi, törzsi és törzsszövetségi szerveződésétől a nomád állammodell kialakulásán és működésén át vezeti az alkotmánytörténet folyamatát a Kárpát-medencében megalapított keresztény magyar állam kiépítéséig. Majd ezt követően a patrimoniális, a rendi képviseleti, az abszolút és alkotmányos monarchia, a parlamentáris királyság és végül a magyar köztársaságok modelljeinek elemzésével teszi teljessé a képet a magyar alkotmányfejlődésről. A kötet tudatosan vállalt szerkesztői elve, hogy csak kevéssé követi a kronologikus rendet, ehelyett a magyar joghistoria történetének jellemző alkotmányos jogfolytonosságára helyezve a hangsúlyt a közjogi intézmények (országgyűlés, államfő, központi és helyi közigazgatás, törvénykezési szervek) feldolgozásával rajzolja meg a magyar alkotmánytörténet tablóját. Ezzel lehetővé teszi az olvasó számára, hogy megszabadulva a köz- és politikatörténet szokásos cenzúráinak bilincsétől a maguk folytonosságában ismerje meg olyan jellegzetesen évszázadokon át nyúló intézményeket, mint a szent korona tana, a királyi hatalom és jogkör alakulása, a magyar országgyűlés fejlődése, a vármegyék története. A kötet olvasója így egészében szemlélteti a magyar alkotmányosság és közjog történeti fejlődését.

Sorozatcím:
Osiris Tankönyvek
Kiadó:
Osiris Kiadó
Kiadás éve:
2003
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Ötödik, átdolgozott kiadás
Nyomda:
Dürer Nyomda
ISBN:
9633895324
Kötés típusa:
fűzött kemény papír
Terjedelem:
516 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
ELŐSZÓ • 11

I. rész
A MAGYARSÁG TÖRZSI SZERVEZŐDÉSE ÉS A NOMÁD
ÁLLAMMODELL

1. A NEMZETSÉGI SZERVEZET KORA • 17
A társadalmi szerveződés kezdetei • 17
A társadalom alapegységei • 18
2. A FEGYVERES DEMOKRÁCIA KORA
(TÖRZSI ÉS TÖRZSSZÖVETSÉGI KORSZAK) • 23
A törzsi demokrácia • 23
A fejedelemség • 26
A honfoglalás • 31
A megtelepedés • 32
Az uruszág • 33
IRODALOM • 36

II. rész
FEUDÁLIS ÁLLAMMODELLEK MAGYARORSZÁGON

1. CSATLAKOZÁS EURÓPÁHOZ • 41
A „szélső nemzetté" válás okai • 41
A szélső nemzeti lét jellemzői • 43
2. A PATRIMONIÁLIS MONARCHIA • 48
A patrimoniális monarchia fogalma • 48
A magyar patrimoniális állam • 50
A patrimoniális állam működése • 51


6 TARTALOM
3. A RENDI-KÉPVISELETI MONARCHIA • 55
A patrimoniális monarchia felbomlása • 55
A rendek és a rendiség • 57
A rendi-képviseleti monarchia szervezete • 60
4. A HABSBURGOK ABSZOLÚT MONARCHIÁJA • 65
Az abszolút monarchia kialakulása és lényege • 66
A Habsburg-abszolutizmus esélyei • 69
Az abszolutizmus államának működése • 72
5. SPECIÁLIS ÁLLAMMODELLEK A FEUDÁLIS KORSZAK
FEJLŐDÉSÉBEN • 74
Az Erdélyi Fejedelemség • 74
A Habsburg-ellenes ellenállás államai • 77
Horvát—Szlavónország államisága • 83
IRODALOM • 86

III. rész
A FEUDÁLIS ÁLLAM SZERVEI

1. AZ ÁLLAMFŐ • 91
A király • 93
A hatalom legitimációja; a szentkorona-eszme • 95
A hatalom megszerzése: trónbetöltés • 98
A koronázás • 99
A koronázási jelvények • 99
A király helyettesítése. Kormányzó, helytartó • 100
Az erdélyi fejedelem • 103
A vezérlő fejedelem • 105
2. AZ ORSZÁGGYŰLÉS • 107
Az országgyűlés az államgépezetben • 107
A magyar országgyűlés előzményei • 107
Az országgyűlési képviselet • 110
Az országgyűlés szervezete • 112
Az országgyűlések tanácskozásai • 113
Országgyűlések a fejedelmi Erdélyben • 117
3. A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁS SZERVEI • 120
A királyi tanács • 121
Országos és udvari méltóságok • 129
A szakkormányzat szervei, dikasztériumok • 135
4. A VÁRMEGYÉK ÉS A KIVÁLTSÁGOS KERÜLETEK • 144
A királyi vármegyék • 144
A nemesi vármegyék • 146
A kiváltságos kerületek • 154


Székek, kiváltságolt és nemes községek • 155
Katonai határőrvidékek • 158 5. SZABAD KIRÁLYI VÁROSOK ÉS A BÁNYAVÁROSOK • 161
5. SZABAD KIRÁLYI VÁROSOK ÉS A BÁNYAVÁROSOK • 161
A középkori városok • 161
A szabad királyi városok • 164
A bányavárosok • 169 6. MEZŐVÁROSOK, URADALMAK, FALVAK • 170
6. MEZŐVÁROSOK, URADALMAK, FALVAK • 170
Mezővárosok • 170
Uradalmak, földesúri hatalom • 171
Falvak, községek • 175
A parasztvármegyék • 176 7. ERDÉLY KÖZIGAZGATÁSA • 178 8. A HÓDOLTSÁGI IGAZGATÁS • 180 9. A TÖRVÉNYKEZÉS SZERVEI • 182
7. ERDÉLY KÖZIGAZGATÁSA • 178 8. A HÓDOLTSÁGI IGAZGATÁS • 180 9. A TÖRVÉNYKEZÉS SZERVEI • 182
8. A HÓDOLTSÁGI IGAZGATÁS • 180 9. A TÖRVÉNYKEZÉS SZERVEI • 182
9. A TÖRVÉNYKEZÉS SZERVEI • 182
Bíróságok • 182
Ügyvédek • 200
Az ügyészi intézmény • 204
Közhitelességi szervezet • 205
Földkönyv • 208 10. AZ EGYHÁZ • 210
10. AZ EGYHÁZ • 210
Az egyházjog fogalma • 210
Egyházszervezet • 212
Az állam és az egyház viszonya • 216
Az állam és a római katolikus egyházon kívüli vallásos mozgalmak és egyházak • 222 IRODALOM • 228
és egyházak • 222 IRODALOM • 228
IRODALOM • 228

N. rész POLGÁRI ÁLLAMMODELLEK A MAGYAR ALKOTMÁNYTÖRTÉNETBEN
N. rész POLGÁRI ÁLLAMMODELLEK A MAGYAR ALKOTMÁNYTÖRTÉNETBEN
POLGÁRI ÁLLAMMODELLEK A MAGYAR ALKOTMÁNYTÖRTÉNETBEN
ALKOTMÁNYTÖRTÉNETBEN

1. A POLGÁRI ÁTALAKULÁS MAGYARORSZÁGON • 235
Az átmenet kora • 235
Az alkotmányos forradalom • 242
2. AZ ALKOTMÁNYOS MONARCHIA (1848 ALKOTMÁNYA) • 244
Az alkotmányreform • 244
Az áprilisi alkotmány • 245
A polgári szabadságjogok alapvetése • 246
A szabadságharc kormányforma-kísérletei • 251
3. FELEMÁS POLGÁROSODÁS — A NEOABSZOLUTIZMUS ÉVEI • 253
Az elveszített szuverenitás • 253
Az „alkotmányfejlődés" jellemzői • 254


A törvényhozó és végrehajtó hatalom a neoabszolutizmus államában • 257
4. A PARLAMENTÁRIS MONARCHIA • 260
A dualista állam alkotmánya • 260
A jogfolytonosság konstrukciója: a trianoni Magyarország alkotmánya • 280 5. A POLGÁRI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG • 296
0 5. A POLGÁRI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG • 296
Az első polgári demokratikus kísérlet (1918 köztársasága) • 296
A második polgári demokratikus kísérlet (1944-1949) • 300
IRODALOM • 307

V. rész
A MAGYAR POLGÁRI ÁLLAM SZERVEI

1. AZ ORSZÁGGYŰLÉS • 315
Parlamentáris változások • 315
A népképviseleti választójog • 319
A képviselő jogállása • 333
A parlament hatásköre • 342
A törvényhozás szervezete és működése • 344
Az állami ellenőrzés szervezete • 355
2. AZ ÁLLAMFŐ • 358
A király • 358
A kormányzó • 362
A köztársasági elnök • 369
3. A KÖZIGAZGATÁS • 382
A közigazgatás fogalma • 382
A közigazgatási jog • 385
A közigazgatás fejlődésének tendenciái • 388
4. A KÖZIGAZGATÁS SZERVEI • 395
A magyar polgári közigazgatás korszakai • 396
A kormány és a kormányzati szervek • 402
A területi önkormányzat szervei • 411
A testületi önkormányzatok • 422
Néptanácsok, katonatanácsok, nemzeti tanácsok • 423
Nemzeti bizottságok és vármegyék • 424
A közigazgatási bíráskodás • 425
5. A TÖRVÉNYKEZÉS SZERVEI • 428
Bíróságok • 428
Ügyészi szervezet • 432
Ügyvédség • 434
Közjegyzőség • 436
Telekkönyv • 438
IRODALOM • 439


VI. rész
DIKTATÓRIKUS BERENDEZKEDÉSEK
A 20. SZÁZADI MAGYAR ALKOTMÁNYTÖRTÉNETBEN

I. A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA ELSŐ KÍSÉRLETE:
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG (1919) • 447
Az alkotmányfejlődés jellegzetességei a Tanácsköztársaság időszakában • 447
A Tanácsköztársaság ideiglenes alkotmánya • 448
A Tanácsköztársaság végleges alkotmánya • 449
A diktatúra központi szervei • 451
A Tanácsköztársaság helyi szervei: a tanácsok • 455
2. A NYILAS DIKTATÚRA (1944) • 457
Magyarország német megszállása • 457
A hungarista hatalomátvétel • 458
A Hungarista Munkaállam szervezete • 459
3. A SZOVJET TÍPUSÚ ÁLLAMBERENDEZKEDÉS
MAGYARORSZÁGON (1949-1956) • 463
A szovjet típusú diktatúra • 463
Az alkotmány és alkotmányosság Magyarországon • 468
A párt • 475
A Magyar Népköztársaság szervei • 476
IRODALOM • 484

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ • 487

JOGSZABÁLYMUTATÓ • 507

Mezey Barna

1953 -
Mezey Barna (Debrecen, 1953. május 27.–) magyar jogtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A magyar alkotmány- és jogtörténet jelentős tudósa. 2000 és 2008 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar dékánja, 2010. augusztus 1-jétől az ELTE rektora. 2012. július 1-jétől a Magyar Rektori Konferencia elnöke.

Mezey Barna  további könyvei

Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet - Mezey Barna, Szente Zoltán - Régikönyvek
20%
6 000 Ft 4 800 Ft (20%)
Antikvár könyv
Az országház bora 2017 - Mezey Barna, Sánta Zoltán - Régikönyvek
10%
1 000 Ft 900 Ft (10%)
Antikvár könyv
Magyar jogtörténet - Mezey Barna - Régikönyvek
10%
1 800 Ft 1 620 Ft (10%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Vélemények a könyvről

  • (2002Osiris Kiadó) 2018.10.09. 22:37

    A könyv rövid áttekintést nyújt a magyar alkotmányjogtörténetről. Nemcsak egyetemistáknak, hanem kutatóknak is érdemes forgatni. Viszont van benn néhány hiba, elírás.

  • 2016.12.17. 9:39

    Magyar jogtörihez elengedhetetlen...