Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyar föld magyar faj IV. kötet A magyar ember - A magyarság antropológiája

Magyar föld magyar faj IV. kötet - Bartucz Lajos - Régikönyvek
Magyar föld magyar faj IV. kötet - Régikönyvek Magyar föld magyar faj IV. kötet - Régikönyvek Magyar föld magyar faj IV. kötet - Régikönyvek Magyar föld magyar faj IV. kötet - Régikönyvek
(0 vélemény)

1878 nyarán történt. Párizsban, a kis Trocadero-fensík és a Mars-mező között fekvő akkor mindenféle szebbnél és cifrábbnál-cifrább pavilonokkal beépített nagy térségen, napról-napra a százezret meghaladó, szinte a kaleidoszkóp színpompáját is megszégyenítő, tarka embertömeg hullámzott. Igazi világtárlat volt, amelyre a föld minden tájáról és legelrejtettebb zugából is csoportosan tódultak az emberek, hogy a sok szép látnivalóban gyönyörködjenek és a sokoldalú, gazdag kiállításból minél többet tanuljanak.

Kiadó:
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Kötés típusa:
félbőr
Terjedelem:
509 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 19.00cm, Magasság: 24.50cm
Súly:
1.90kg
Kategória:
ELŐSZÓ 7
AZ ANTROPOLÓGIA, MINT NEMZETI TUDOMÁNY.
A tudomány fogalma. - A „nemzeti jelleg". - A nemzeti differenciálódás a tudományban. - A magyar tudomány nemzeti feladatai. - A magyar ember megismerése. -
A fajiság és etnikum. - Hazánk gazdagsága embertani leletekben 19
A FAJKUTATÁS ÚTTÖRŐI HAZÁNKBAN.
Deniker térképének vádja. - A magyar antropológia a XVII-XVIII. században. -
Bél Mátyás a magyar típusról. - Bél jellemzése a csallóközi magyarokról. - Huszti
Zakariás az ősi típus megváltozásáról. - Gáti István „természethistóriája". - Az első
magyarnyelvű „Anthropológia". - Fejér György az embertan fontosságáról. - Pethe
Ferenc az ember természetrajzáról. - Az első magyar fajbiológus. - Mokry Benjámin
a nemzeti jellemről. - A nyelv és a nemzeti jellem. - Csaplovics János .,Ethnographiá"-ja. - Csaplovics a magyar ember test bélyegeiről. - Magyarország Európa
kicsinyien. - A „szép nem" antropológiája. - Vajda Péter a fajiságról. - A magyarországi nemzetiségek jellemzése. - Rónay Jácint a magyar típusról. - Hunfalvy Pál
a faj és etnikum lényegéről 35
A MAGYAR EMBERTANI KUTATÁSOK FÉLÉVSZÁZADA.
Scbeiber az embertan hazai fontosságáról. - Nemzetközi Embertani Kongresszus Budapesten. - A budapesti embertani tanszék jelentősége. - A budapesti embertani tanszék
felállítása 1881-ben. - Hogyan leli Török Aurél antropológus? - Török Aurél embertani
múzeuma. - Török Aurél programja. - Az első magyar antropológiai folyóirat. -
Az antropológia hazai feladatai. - Török Aurél és Réthy László vitája. - Török Aurél
mérőeszközei. - Török Aurél mint a kraniológia reformátora. - Török Aurél ,,Kraniometriá"-ja. - Török Aurél pályái utasának jellemzése. - Török Aurél halála. -
Lenhossék József, mint antropológus. - Török Aurél tanítványai. - Pápai vogul-osztják
embertani vizsgálatai. - Jankó János, mini antropológus. - Jankó Balatonkörnyéki
magyar típusai. - Nemzeti irányú antropológia a Néprajzi Múzeumban. - A fiatalabb
magyar antropológus generáció 81
VAN-E MAGYAR TIPUS?
Hermán Ottó és Vámbéry Ármin a magyar típusról. - Török Aurél véleménye a magyar
típusról. - A mai magyarság nagy kevertsége. - A magyar típus fogalma különböző
szempontból. - A rasszkeveredések embertani jelentősége. - A népiség és rasszbeliség
viszonya. - A nemzettestek rasszbeli kevertsége. - A típuskép keletkezése agyvelönkben. - Az Árpádok családi típusa. - Munkácsy „Honfoglalásába és a magyar típus. -
Jankó János balatonmelléki magyar típusai. - Hermán Ottó véleménye a magyar
típusról. - Hermán Ottó magyar típusai. - Török, Semayer és Hermán Ottó vitája. -
Az úgynevezett „szép tipus''-ról. - A nyugati és keleti kútfők a honfoglalók típusáról -
Beudant és Edwards a magyar típusról. - Vélemények a magyar típus megváltozásáról. - Ripley a magyarok fajiságáról. - Winkler a magyarság keleti rasszelemeiről
A magyarság rasszelemei Kollmann szerint. - Török és Kollmann vitája a magyar típusról. - Luschan véleménye a magyar típusról. - A magyar antropológia nemzetközi
fontossága 127
A MEGISMERÉS ÚTJA.
Családnév és magyar típus. - Fontosabb rasszjellegek. - A testmagasság mint rasszjelleg. - A haj és szem színe. - A haj alakja mint rasszjelleg. - A fej alakja (hosszúság-szélességi jelző). - Fejünk alakját befolyásoló tényezők. - Az arc és agykoponya
alakjának összefüggése. - Arctípusok. - Az orralak változatossága. - Az ujjak bőrlécrendszere. - A „vérjelző". - A négy vércsoport elterjedése és gyakorisága. - A vérvizsgálatok rasszantropológiai jelentősége. - Nehézségek a rasszkérdés körül. - A jellegelterjedési térképek jelentősége. - Csoportelemző módszerek. - A magyar antropológia
feladatai. - Hogyan ismerhetjük meg a magyarság lelki alkatát? - Az öröklődő lelki
alkat kérdése. - A lelki alkat kevertsége. - A lelki bélyegek kutatásának módszerei .. 179
A MAI MAGYARSÁG TESTI BÉLYEGEI.
Lenhossék József termetadatai. - Scheiber vizsgálatai újoncokon. - A termet elterjedése Goehlert szerint. - A termet elterjedése Le Monnier szerint. - A katonákon végzett
vizsgálatok hátrányai. - Jankó és Semayer mérései. - A termet nagysága Arad és
Csongrád megyében. - A jász-kunok termete. - A termet Pest megyében és Nógrád
megyében. - A fejér- és somogymegyei magyarság termete. - A veszprém-tolnamegyei
magyarság termete. - A termet nagysága Dunántúl különböző vidékein. - A városi és
falusi lakosság termetkülönbsége. - A termet elterjedése Dunántúl. - Családnév és testmagasság. - A balatonmelléki magyarság termete. - A termetcsoportok gyakorisága. -
A termet középértéke és főbb csoportjainak gyakorisága. - A termetcsoportok gyakorisága hazánkban. - A honfoglaló magyarok termete. - Az avarok termete. - Rokon
népek termete. - Magyar férfiak és nők növekedése. - Magyarországi gyermekvizsgálatok. - Iskolásgyermekek termete. - A magyarországi gyermekek növekedése. - Különböző nemzetiségű leányok termete. - Különböző nemzetiségű gyermekek növekedése. -
Különböző nemzetiségű gyermekek termetkülönbsége. - Magyar gyermekek termete
vidékek szerint. - Falusi és városi gyermekek termete. - Magyar gyermekek termete
iskolafajok szerint. - Iskolásgyermekek és tanoncok termete. - A koponyajelző csoportjainak gyakorisága. - A fej alakja hazánk különböző vidékein. - A különböző
fejalakok gyakorisága hazánkban. - A koponyajelző nagysága vidékek szerint. - A fej
alakja kultúrkörök szerint. - Rokon népek koponyajelzője. - A fej magassága és
nagysága. - Winkler a magyarok bőrszínéről. ~ Budapesti gyermekek szem-, haj- és
bőrszíne. - Felnőttek szemszíne. - Magyar gyermekek szemszíne. - Iskolásgyermekek
szemszíne vidékek szerint. - A világos és barna szem elterjedése. - Felnőttek hajszíne.
- Iskolásgyermekek hajszíne. - Különböző nemzetiségű gyermekek hajszíne 225
AZ EMBERISÉG FAJI TAGOLÓDÁSA.
Linné osztályozása. - Az emberiség zoológiai osztályozása. - Az újabb osztályozások. -
Az őshaza kérdése. - Palaemongolid típusok. - A fekete rasszkör tagolódása. -
A mongolid rasszkör. - Az europid rasszkör 331
A MAGYAR NEMZETTEST RASSZELEMEL
Ethnikai és rasszbeli kevertség. - A néptestek rasszbeli kevertsége. - A mai magyarság
nagy kevertsége. - A magyarság antropológiai kutatásának problémái. - A régi koponyák tanúbizonysága. - Az északi rassz. - A teuto-nordicus típus bélyegei. - A dalonordicus típus. - A fenno-nordicus típus. - A nordicus rassz hazánkban. - A nordicus
rassz gyakorisága hazánkban, - A nyugati rassz bélyegei. - A nyugati rassz elterjedése. - A nyugati rassz hazánkban. - Keleti hosszúfejü alakok. - Az alpi rassz nevei.
- Az alpi rassz bélyegei. - Az alpi rassz elterjedése. - Az alpi rassz gyakorisága
hazánkban. - Az alpi rassz elterjedése hazánkban. - A dinári és alpi rassz viszonya. -
A dinári rassz bélyegei. - Szőke dináriak. - A dinári rassz gyakorisága hazánkban. ¦-
A keletbalti rassz nevei. - A keletbalti rassz bélyegei. - A keletbalti rassz elterjedése. -
A keletbalti rassz felismerése hazánkban. - A keletballi rassz elterjedése hazánkban. -
A keletbalti rassz gyakorisága hazánkban. - A taurid rassz bélyegei, - A taurid rassz
hazánkban. - A turanid rassz. - A turanid rassz hazánkban. - „Alföld-rassz" (Homo
pannonicus). - Az Alföld-rassz gyakorisága. - Mongoloid rasszelemek. - A mongoloidtípusok elterjedése hazánkban. - A mongoloid elemek gyakorisága 349
A RASSZOK TÖRTÉNETE HAZÁNKBAN ÉS A MAI
MAGYAR NEMZETTEST KIALAKULÁSA.
A subalyuki ősember. - Rendszeres barlangkutatások. - A Homo sapiens fossilis hazai
nyomai. - A rézkor embere. - A kőkori és rézkori ember rokonsága. - A bronzkor
embere. - A szkithák és jazgok típusai. - Hippokrates makrokefáljai. - A csongrádi
„kutyafejű" tatár. - Makrokefál leletek hazánkban. - Újabb makrokefál leletek. -
Hazánk gazdagsága makrokefál leletekben. - Kik voltak a makrokefálok? - A hunok
típusa. - A hunok és a mesterséges koponyatorzítás. - A koponyatorzítás megszűnése.
- A koponyatorzítás későbbi nyomai. - Az avar sírok nagy száma. - Az avar halottak
életkora. - Az avarok termete. - Az avarok fajisága. - Az avar típusok elterjedése. -
Az avarok nagy kevertsége. - Fontos leletek pusztulása. - A hitelesség kérdése. -
Honfoglaláskori magyar leletek. - A honfoglalók fejalakja. - A honfoglalók típusai. -
A honfoglalók fajisága. - Az árpádkori magyarság. - A mai nemzettest kialakulása -
Van magyar típus 431
MŰMELLÉKLETEK JEGYZÉKE 506
SZÖVEGKÖZTI ÁBRÁK JEGYZÉKE 499

Bartucz Lajos

1885 - 1966
Bartucz Lajos (Szegvár, 1885. április 1. – Budapest, 1966. június 3.) antropológus, egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora (1952).

Bartucz Lajos  további könyvei

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...