Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Petőfi Sándor

Petőfi Sándor - Horváth János - Régikönyvek
Petőfi Sándor - Régikönyvek Petőfi Sándor - Régikönyvek Petőfi Sándor - Régikönyvek Petőfi Sándor - Régikönyvek Petőfi Sándor - Régikönyvek
(0 vélemény)

Az 1922-ben a Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. gondozásában megjelent könyv reprint kiadása. „Könyvem egyetlen célja: Petőfi lyrai jellemének a meghatározása, mindazon változásokon keresztül, melyeket fejlődése menete fölmutat. Nem életrajzot írok tehát s nem esztétikai méltatást; de "monográfiát” sem, mely Petőfire vonatkozó összes ismeret-anyagunkat rendszerezve közlené. Könyvem, tartalma szerint, fejlődésrajz, vagy egy régi szót elevenítve föl, pályakép. Felhasznál életrajzi adalékokat s esztétikai szempontokra is figyel, de csak céljától megszabott szükségletei arányában." írja Horváth János az előszóban

Kiadó:
Gondolat Könyvkiadó
Kiadás éve:
1989
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Petőfi Nyomda
ISBN:
9632821734
Kötés típusa:
fűzött kemény papír
Terjedelem:
597 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.04kg
Kategória:
Előszó 5
SZAKASZ
A mű-ösztön első kisérletei (1838-1842)
A hagyomány sodrában - A kor közlyrája és a stil-örökség Magyar költő-elődök hatása. Idegen költőké: 9
Az egyénitő élmény jelentkezése - Élmény és lyrai inventio. A daltehetség. Az első népdalok 15
A művészi épség ösztöne - Az ép műérzék bizonysága: átdogozásai. Az ép stil-ösztön bizonysága: műfordításai 20
MÁSODIK SZAKASZ
A lyrai szerepjátszás kora (1842-1844)
A nyilvánosság vágya s a közönség visszahatása - Becsvágy, szereplő hajlam
Első közönsége: diáktársak, önképzőkör. A szerepjátszás első jelei. Rokonsága Csokonaival
A növekvő nyilvánosság visszahatása alakitó hajlamára 29
Az igazi Petőfi - (1842/43) Első nagy élménye: elszakadás az otthontól, katona-, színész emlékek. Az állandó egyéni alap megnyilatkozása: komoly önarckép. Lyrai hiányérzet: szerelemvágy és szerelemköltői becsvágy 37
A szerepjátszás felé - 1842/43 Halálvágy, mi ebben a lyrai igazság? Életmámor, mi a lyrai igazság ebben? 43
A Petőfi-szerep - (1844) A kedélyszin átváltása. Önarckép. Bordal. Heinéskodás 46
Művészi erők a játék alatt - Lyrai tárgyilagosság. Húmor.Tréfás ön-genre. Fesztelenség 52
Genrekép: a szerepjátszás egyik klasszikus eredménye - Vonzalma a furcsa alakokhoz részeg-typusokhoz. Előadási formák: játszatás, jellemzés, elbeszélés, anekdota. Az életkép felé. Petőfi és Béranger 54
Népdal: a szerepjátszás másik remeke - Alkalmi hatások (62-70) - Lyrai egyénisége viszonya a népdal műfajához - Genredal,jönarckép-dal, magyar műdal, népdalutánzások Petőfi és Arany népiessége, van-e fokozatos fejlődés népdalválfajaiban? Miben áll népiessége? Költői stilje fejlődése 1842-44. Népies-e a nyelve? Gondolat-formák népiessége - A népdal műfaji jegyei. Különbségek Petőfi népdalai s az igazi népi dal között 62
A táj-typus, mint lyrai kifejezés - Az alföld 102
A hazafias lyra kezdetei - Az egykorú sablon. Egyénibb hangok 106
Szerepjáték elbeszélésben. Stilszerep: A helyzet kalapácsa. Műköltő a naiv elbeszélő szerepében: János vitéz 112
Visszatekintés (1842-44) - Életkörülmények, jellem, egyéni költői tehetség. A népdal, mint Petőfi eddigi fejlődésének klasszikus összefoglalása. Helye az irodalmi fejlődésben. Élet és irodalom összeegyeztetése. Korszakos jelentősége a költői stil történetében. Népiessége valódi értelme - Viszonya elődeihez, kortársaihoz. A kritika 115
HARMADIK SZAKASZ
A lyrai személyesség forrongása (44 végétől 46 őszéig)
A válság tünetei - a továbbfejlődés ösztöne, a szerelemvágy forrongása. Reactio a népdal-szerelmekre. Szerelem gyötrelme. Czipruslombok 135
Túlhaladt műfajok: genre és népdal - Az előbi korszak klasszikus műfajai leszorúlnak 145
Az önarckép új vonásai - Az embermegvetés első nyomai. A költő pálya csalódásai 149
Ami nem veszett ki - A Heinei szerkezet 155
A szerelemvágy újabb kudarca - Szerelem Gyöngyei: a lyrai állapot meddősége s ennek következményei: a kedélysötétedés jelei, a forradalom-tanulmányok nyoma 156
A "Felhők" felé - A kedélyborulat története 1845-ön át. Lélektani okok A kedélyszín korszakos újraváltása. Irodalmi hatások, korábbiak és aktuálisak. Shakespeare, Byron, Shelley 163
A válság tetőpontján "Felhők" - Filozófia? A népdal szélső tagadása. A disszonancia műformái. Kivételek 185
A "Felhők" körül - Az őrült s a Felhők-kel egykorú néhány költemény. A pesszimista póz 194
A válság tünetei a lyrán kívüli területen - Petőfi prózája s az Uti jegyzetek. A szökevények. A hóhér kötele. Tigris és hiéna. Szerelem átka. A szerelmes tenger.Szilaj Pista. Salgó 199
A gyógyulás útján - A lábbadozás hangulata. A tavaszodó természet hatása. A továbbfejlődés rugói. A politikai gondolat 217
Visszahatás a korszak izgalmaira. Hangulatköltészet - Cselekvő izgalom, passziv visszaesés. Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty hangulatlyrája. Petőfi eredetisége velök szemben. Az előbbi korszak rokon jelenségei - A Felhők-korszak hangulatlyrája, jellemző jegyei, változatosság e jegyek hierarchiája szerint. lyrai anyag szerint. A hangulat tárgyi kivetődése: genre, tájhangulat, életkép. - Tündérálom. Egy új nagy ihlet uralma felé - Hazafias lyrája. A politikai gondolat fejlődése 222
NEGYEDIK SZAKASZ
A lyrai személyesség első korszaka (46 őszétől a márciusi napokig)
Első rész. A szerelmi élmény ihlete 257
Júlia - Ingadozó kétértelműsége. Naplója tükrében. Petőfi költeményeiben - Petőfi viselkedése 257
"Ez bennem a legelső szerelem" - Az azonosság fenntartása. Múlt és jelen egyeztetése. Az aktuális érzelem korlátlan uralma. mi a személyesség? 272
Személyes jelleg a lyrai anyagban - Az élmény-anyag. Szerelmi és politikai ihlet viszonya. A dal időszaki feltűnése. 275
Személyes jelleg a műalakban - A naiv daltól a "személyes dal" felé. A dal időszaki feltűnése. bevégző dalfordulattal - A személyes dal műfaji sajátságai 281
Közbevetőleg egy külön dalcsoport - Nem Júliára vonatkozó, nem politikai és nem népies irányú személyes dalok: önszemlélet, múltszemlélet, elmélyedő hangulat dalai 296
A daltól a "lyrai költemény" felé - "Dal" és "lyrai költemény" A versforma tanúlságai - Dal-anyagú költemények: a dal-anyag ódai áthevülése - a megindító érzelem cselekvéssé hevülése - epigramm-szerkezetű dal-anyag - Lyrai költemények: az élmény közvetlen lyrai kiélése - lyrai következményeinek tárgyi idomba kivetítése - lyrai retrospectio átfogó önszemléletek, filózófiai felemelkedés - Szerelmi lyrája tanúlságai 300
MÁSODIK RÉSZ. A POLITIKAI GONDOLAT IHLETE 327
Hatások: - Széchenyi. A liberális közhangulat. Politikai költők, Shelley 327
A lyrai anyag- Uj hazafiság: kritikai szellem. A szabadság gondolatköre. Közös alap: az erkölcsi ihlet 334
Politikai próza, politikai lyra. - A politikai költészet veszedelmei. Időszerű programm 344
A reform-hazafiság ihlet-köre - Támadó attitude, a "haragos Petőfi" - Gúny.Húmor Önszemlélet. Szubjektív visszahatások 348
A szabadság-eszme ihlet köre - A hiányérzet formakeresései: történeti vonatkozású lyrai képek - rabság és szabadság allegoriái, irányzatok életkép: úr és szegény - Jellem-lyra - A cselekvő vágy látomása, jóslalok - Visszatekintés 357
HARMADIK RÉSZ. SZABAD IHLETEK 381
Az állandó egyéniség spontán önkifejezése. - Az alanyiság szemléletbe ömlése - ihlet-emlékei újraélései - múltjával foglalkozása - életbölcsesség leszűrése 381
A személyesség alkalmi megnyilatkozásai - Pillanatnyi lyrai reactiók. Ihlet és kifejezés állandó egyidejűsége 388
Tárgya lyra - Alakrajzok - Életképek - Tájas életképek - Tájképek - Alaki ihlet, stil-reproductiók - Összefoglalás 393
Lyrai személyesség a lyrán kívüli területen - A költő lyrai érdekeltsége: Szécsi Mária - Bolond Istók - Nevelő célzatú népiesség: A nagyapa, A fakó leány s a pej legény - Politikai célzatú népiesség: Lehelvezér. Politikai szatíra: A táblabíró - Util levelek 413
ÖTÖDIK SZAKASZ
A lyrai személyesség második korszaka
A cselekvés izgalmai közt. (Márciustól végéig)
A politikai szereplés izgalmai - A politikai élmény politikai népiesség legszerencsésebb formája a politikai élmény ihlete 441
A költő, mint egy erkölcsi közösség szószólója - Az erkölcsi közösség képviselete megtámadóival szemben - A cselekvő részvétel költészete - Személyes különállás, a lyrai felkészültség fölénye: tettvágy, hit, hazafiság - Pártpolitikai különállás: királygyűlölet, a , A Petőfi beszéltetés - Politikai dal, csatadal - Ember és polgár - Kard és lant - Tárgyi kivetítés: Az apostol - Visszapillantás 447
Szabadihletek. Család, szülőföld, gyermek-emlékek - Júlia: a szerelmi érzés spontán megnyilatkozásai - szabadság-szerelem viszonos ihlete - szerelmi élmények emlék-idézése - Visszapillantás 486
Emlékeztető - A főbb észleletek összefoglalása, végigpillantás a költő fejlődésén 497
Függelék. Jegyzetes tárgymutató
Tájékoztatás 509
Névmutató 587
Tartalomjegyzék 593

Horváth János

Horváth János  további könyvei

10%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1972
Antikvár könyv
2 500 Ft 2 250 Ft
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
800 Ft 640 Ft
10%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 500 Ft 1 350 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...